Poziv za demonstracijsku aktivnost „Precizna žetva – Koška“

Dana 28. lipnja 2021. (ponedjeljak), s početkom u 10:00 sati održat će se demonstracijska aktivnost na temu precizna žetve na PG-u Jerković d.o.o., Josipa Kozarca 51, Koška, u Osječko-baranjskoj županiji.

Organizator demonstracije je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u suradnji s u suradnji s prof. dr. sc. Ivanom Plaščakom s fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Katedra za geoinformacijske tehnologije i GIS.

Precizna žetva (žetva žitnim kombajnom opremljenim monitorom prinosa) omogućuje prikupljanje podataka o prinosu na svakoj pojedinoj lokaciji u polju, na osnovu koje se kasnije radi karta polja iz koje se u obradi mogu izvući podaci za narednu proizvodnu sezonu kao što su npr. potrebe za gnojivima na određenom dijelu polja, potrebe za zaštitom, potrebe za navodnjavanjem i slično.

Ukratko demonstracijska aktivnost provoditi će se kroz nekoliko cjelina:

Uvodno predavanje o Preciznoj žetvi: komercijalno dostupni monitori prinosa, komponente monitora prinosa, korištenje i razumijevanje prikupljenih podataka o prinosu.

Žetva ječma kombajnom opremljenim uređajima za mjerenje i kartiranje prinosa: priprema za žetvu polja, komponente monitora prinosa, vizualizacija prikupljenih podataka.

 

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da posjete navedenu demonstraciju.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

Pripremi za ispis