Uporaba GNSS-a za automatsko upravljanje traktorima

Dana 8.06.2021. u Slakovcima, Vukovarsko srijemska županija na PG Agro-Jakšić d.o.o. održana je prva u nizu demonstracijskih aktivnost na temu precizne poljoprivrede: „Uporaba GNSS-a za automatsko upravljanje traktorima“.

Organizator demonstracije je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, a u suradnji s prof. dr. sc. Mladenom Jurišićem i prof. dr. sc. Ivanom Plaščakom s fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Katedra za geoinformacijske tehnologije i GIS.

Demonstracija se održala u dva glavna dijela. Prvi dio se sastojao od teoretskog pojašnjenja dijelova i načela rada globalnog navigacijskog satelitskog sustava. Detaljnije je obrađen zemaljski dio navigacije i dijelovi sustava koji se ugrađuju na strojeve. Pojašnjene su vrste signala s obzirom na preciznost određivanja lokacije i cijene signala s obzirom na preciznost. Pojašnjene su razine preciznosti i mogućnosti za preciznost signala potrebne za pojedine agrotehničke operacije.

 

 

Drugi je dio činio praktičan prikaz rada traktorom opremljenim s uređajem za automatsko upravljanje prilikom kultivacije suncokreta. Polaznici demonstracije (poljoprivrednici) su nakon kratke obuke od operatera traktora mogli i sami isprobati rad s tim traktorom. Operater mora samo namjestiti traktor u red i uključiti autopilot koji putem navigacije i prethodno napravljene karte sjetve navodi traktor odnosno kultivator između redova.

 

 

Automatsko upravljanje traktorima se može koristiti u različitim agrotehničkim operacijama. Prilikom osnovne i dopunske obrade tla, prilikom raspodjele gnojiva, prilikom sjetve, prilikom zaštite, prilikom kultivacije i prihrane.

Prednosti: nema bespotrebnog preklapanja redova, smanjuju se gubici repromaterijala, sjemena i goriva, moguća je precizna sjetva i sadnja, smanjuju su gubici kod okretanja na uvratinama, smanjuje se umor rukovatelja strojem čime se povećava produktivnost.

Glavni cilj demonstracije bio je na praktičan način pokazati kako navigacija strojeva u poljoprivredi može olakšati i ubrzati provođenje agrotehničkih operacija uz ekonomske i ekološke prednosti.

 

Ivan Krušelj, mag. ing. agr.

mr. sc. Darko Lugonja, MBA

Pripremi za ispis