MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Program RR

Program ruralnog razvoja

Agroekologija, IAKS mjere, Potpore i poticaji, Program RR, Vijest

Znate li tko je kosac?

Kosac je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta ptice koju možemo naći na vlažnim livadama nizinske Hrvatske, livadama Papuka, Gorskog kotara, Učke i Ćićarije te na krškim poljima Like i Dalmacije.

Glavni uzroci ugroženosti ptice kosca u Republici Hrvatskoj su odumiranje tradicionalnog stočarstva, prelazak na intenzivnu poljoprivredu, napuštanje vlažnih i poplavnih travnjaka kao i mehanizirana košnja koja također smanjuje uspješnost gniježđenja, jer stradaju ptići koji se kreću po tlu. Poljoprivrednici imaju važnu ulogu u zaštiti ptice kosca jer održavanjem travnjaka prilagođenim načinom košnje u točno određenom razdoblju pridonose rastu njezine gnjezdeće populacije.

U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine unutra mjere 10 Poljoprivreda okoliš i klimatske promjene nalazi se operacija 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu ptice kosca (Crex crex) koja se u Republici Hrvatskoj provodi još od 2015. godine.

Kako bi se utvrdio utjecaj ove operacije na populaciju ptice kosca Ministarstvo poljoprivrede od 2019. godine provodi projekt o procjeni utjecaja ove pilot mjere. Projekt će se provoditi u razdoblju od 3 godine, a sastoji se od više terenskih istraživanja na značajnijim gnjezdilištima kosca na području RH.

Sve o ovoj maloj ptici i doživljajima naših istraživača na terenu pročitajte na linku „Lovci na kosce“

Agroekologija, Edukacija, IAKS mjere, Izravna plaćanja, Mladi poljoprivrednici, Potpore i poticaji, Program RR, Vijest

Važna obavijest za primatelje izravnih potpora poljoprivredi i IAKS mjera Ruralnog razvoja

Svi koji su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2020. godini zatražili plaćanje za mlade poljoprivrednike i/ili potporu za neke od IAKS mjera ruralnog razvoja (Mjera 10; Mjera 11; Mjera 14), preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe. Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 22/2020) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj strukovnoj izobrazbi.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva tijekom cijele godine provodila je aktivnosti na provedbi Mjere 1 – ‘Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja’. Usprkos pandemiji i otežanim uvjetima rada, održavani su tečajevi, kako direktno u učionicama, tako i online. Zadovoljavajući interes i odaziv poljoprivrednika je bio tijekom cijele godine, ali sada apeliramo da se svi oni koji se dosad iz bilo kojeg razloga nisu mogli odazvati edukaciji, iskoriste priliku koja im se pruža do kraja godine da ispoštuju preuzetu obvezu. Raspored tečajeva je objavljen na stranicama Uprave (https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/) pa molimo da pratite objave i prijavite se na vrijeme.

Ukoliko ste obveznik neke od mjera, na svom Zahtjevu za potporu imate oznake kako su prikazanje u pripadajućem .pdf dokumentu (PDF DOKUMENT)

Napominjemo da produžetka roka za edukaciju neće biti.

Nepoštivanje obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja dovodi do primjene administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (povrat isplaćenih sredstava potpore).

Dopunske djelatnosti, Program RR, Vijest

25. studeni – 1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZA RAZVOJ RURALOG TURIZMA

Poštovani korisnici, dana 25. studenog 2020. održava se besplatna on-line

1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZA RAZVOJ RURALOG TURIZMA

Konferencija RRT2020 ima međunarodni karakter (HR, SLO, SR, BiH i CG) te je organizirana u vidu kratkih stručnih predavanja i tri tematska panela na kojima će se razmijeniti međusobna iskustva i donijeti zaključci, odnosno smjernice budućeg razvoja. Pripreme i podloge za raspravu ponuditi će studenti i profesori više sveučilišta i fakulteta koji su obavili terensku nastavu na području Moslavine u 2019. i 2020. god. uz asistenciju lokalnih turističkih djelatnika i podršku lokalne uprave.

 

U nastavku objave putem poveznice možete dobiti detaljnije informacije te se prijaviti za sudjelovanje:

https://www.moslavina.info/konferencija-rrt/program-konferencije/

 

Konferenciju možete pratiti preko youtube kanala na dan početka Konferencije (https://www.youtube.com/watch?v=SrYo_fK2ueA)

Pozivamo Vas da nam se pridružite!

Potpore i poticaji, Program RR, Vijest

Odgoda rokova za korisnike ne-IAKS mjera

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske donesenog na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine te obavijesti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja dana 19. ožujka 2020. godine, a vezano uz mjere Ministarstva poljoprivrede za pomoć sektoru, s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja koronavirusa, obavještavamo korisnike mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske o odgodi rokova preuzetih ugovorom o financiranju za 90 dana.

Navedeno za sve korisnike Ne-IAKS mjera ruralnog razvoja, ovisno o tipu operacije i fazi provedbe projekta/aktivnosti, konkretno znači sljedeće:

 • korisnicima koji su sklopili ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja, a nisu podnijeli drugi dio zahtjeva za potporu, rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu bezuvjetno je produljen za 90 kalendarskih dana
 • rok za dostavu dokumentacije iz provedenog postupka nabave/javne nabave se bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana
 • korisnicima kojima je izdana odluka o dodjeli sredstava, a ugovorom o financiranju je određen rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma (od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava), rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma se bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana
 • korisnicima kojima je izdana odluka o dodjeli sredstava, a ugovorom o financiranju odnosno odlukom o dodjeli sredstava je određen rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu i/ili rok za podnošenje zahtjeva za isplatu prve rate, navedeni rokovi se bezuvjetno produljuju za 90 kalendarskih dana
 • korisnicima kojima je Agencija za plaćanja izdala odluku ili drugi akt kojim je definiran rok za provedbu aktivnosti, taj se rok bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana
 • prilikom administrativne kontrole zahtjeva za potporu/zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će uzeti u obzir novonastalu situaciju i uvažit će utjecaj tih izvanrednih okolnosti na pojedine obveze korisnika
 • Agencija za plaćanja će uzeti u obzir novonastalu situaciju kod poštovanja rokova za dostavu odgovora na zatražene dopune, ispravke i obrazloženja od strane korisnika.

Vezano uz prethodno navedeno, obavještavamo sve korisnike da ne moraju slati zamolbe za produljenje roka i čekati odobrenje, budući da će Agencija za plaćanja svim korisnicima aktivirati produljenje od 90 dana u sustavu AGRONET te će korisnici moći slobodno podnositi zahtjeve do novog roka.

Potpore i poticaji, Program RR, Vijest

Radionice o natječajima iz podmjere 4.1.

Poljoprivrednici,

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 2. prosinca 2019. godine tri natječaja iz podmjere 4.1., za koje zaprimanje zahtjeva za potporu počinje od 2. siječnja 2020. godine.

Radi se o sljedećim natječajima:

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – tovno govedarstvo
 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

Više informacija o objavljenim natječajima možete pronaći ovdje.

Radionice na kojima će korisnici biti informirani o uvjetima natječaja iz podmjere 4.1. održati će se prema sljedećem rasporedu:

Županija Datumi i lokacije
Bjelovarsko-bilogorska 9. siječnja 2020. u 10.00 sati

Dvorana HGK, Petra Preradovića 4, Bjelovar

Brodsko-posavska 10. siječnja 2020. u 10.00 sati

Županijska vijećnica, Petra Krešimira IV 20, Slavonski Brod

Dubrovačko-neretvanska 9. siječnja 2020. u 18.00 sati

Zgrada političkih stranaka, Kralja Zvonimira 22, Metković

10. siječnja 2020. u 10.00 sati

Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 1, Ston

13. siječnja 2020. u 11.00 sati

Matica hrvatska, Gruda 80, Gruda

Grad Zagreb 14. siječnja 2020. u 10.00 sati

Poslovni centar Mani, Bani 110, Buzin, Zagreb

Istarska 14. siječnja 2020. u 10.00 sati

Velika gradska vijećnica Grada Pazina, Družba Svetog Ćirila i Metoda 10, Pazin

Karlovačka 10. siječnja 2020. u 11.00 sati

Dvorana Udruženja obrtnika, Jurja Haulika 14, Karlovac

Koprivničko-križevačka 9. siječnja 2020. u 10.00 sati

HGK – županijska komora, Koprivnica

Krapinsko-zagorska 13. siječnja 2020. u 10.00 sati

Gradska vijećnica, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar

Ličko-senjska 10. siječnja 2020. u 10.00 sati

Kulturno Informativni Centar, Budačka 12, Gospić

Međimurska 13. siječnja 2020. u 10.00 sati

MESAP dvorana, ulica Marčec Josipa 27, Nedelišće

14. siječnja 2020. u 10.00 sati

Općinska dvorana, Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri

15. siječnja 2020. u 10.00 sati

Dvorana gradskog muzeja, Glavna cesta 33, Prelog

Osječko-baranjska 13. siječnja 2020. u 10.00 sati

Zgrada FINE, J. J. Strossmayera 3, Našice

16. siječnja 2020. u 10.00 sati

Hrvatska gospodarska komora, Europska avenija 13, Osijek

Požeško-slavonska 15. siječnja 2020. u 10.00 sati

Vijećnica Općine Velika, Zvonimirova 1 a, Velika

Primorsko-goranska 15. siječnja 2020. u 10.00 sati

Dvorani restorana Bitoraj, Sveti križ 1, Fužine

Sisačko-moslavačka 13. siječnja 2020. u 11.00 sati

Dvorana Hrvatske gospodarske komore u Sisku, Kranjčevićeva 16, Sisak

Splitsko-dalmatinska 8. siječnja 2020. u 11.00 sati

HGK Split, Trumbićeva obala 4, Split

Šibensko-kninska 3. siječnja 2020. u 10.00 sati

Zgrada Općine, Trg kralja Tomislava 1, Drniš

Varaždinska 15. siječnja 2020. u 10.00 sati

Dvorana Savjetodavne službe, Anina 11, Varaždin

Virovitičko-podravska 9. siječnja 2020. u 11 sati

Velika vijećnica Virovitičko-podravske županije, Virovitica

Vukovarsko-srijemska 13. siječnja 2020. u 9.00 sati

Velika županijska vijećnica, Županijska 9, Vukovar

Zadarska 28. siječnja 2020. u 9.00 sati

Općinska vijećnica, Park svetog Jurja 1, Gračac

29. siječnja 2020. u 9.00 sati

Gradska knjižnica, Ulica kneza Branimira 46, Benkovac

Zagrebačka 8. siječnja 2020. u 11.00 sati

Gradska vijećnica, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec

9. siječnja 2020. u 11.00 sati

Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Šetalište Frana Lučića 15, Velika Gorica

10. siječnja 2020. u 11.00 sati

Centar za kulturu, dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko

Ekološka poljoprivreda, Program RR, Vijest

Promocija zaštićenih i ekoloških proizvoda – do kraja siječnja otvoren natječaj iz Mjere 3

Natječaj iz Mjere 3 „Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“, za tip operacije 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ otvoren je do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju promocije proizvoda zaštićenih kao oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla te proizvoda iz sustava ekološke proizvodnje, ističući njihovu posebnu kvalitetu i  potičući potrošače na njihovu kupovinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10.700.000,00 kn. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Potencijalni korisnici su skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet), udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ekološka proizvodnja u Hrvatskoj bilježi uzlazni trend rasta, a trenutno je 4.565 poljoprivrednika u sustavu ekološke proizvodnje na više od 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. To predstavlja rast od 23% u odnosu na 2016. godinu. „Hrvatska snažno brendira brojne autohtone poljoprivredno-prehrambene proizvode, a Ministarstvo poljoprivrede aktivno podržava sve udruge proizvođača koje žele dobiti neku od triju oznaka kvalitete. Do sada je Hrvatska takvu vrstu zaštite na razini Europske unije osigurala za 20 proizvoda, a još devet ih je u postupku registracije oznake na EU razini”.

 – izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te dodao „Zaštitom hrvatskih autohtonih proizvoda dajemo dodanu vrijednost našim vrhunskim domaćim proizvodima koji su jedinstveni u svijetu, a potrošačima jamčimo iznimnu kvalitetu i originalan način njihove pripreme. Zato pozivam proizvođače da iskoriste i ovu mjeru te prošire dobar glas o našim zaštićenim autohtonim i ekološkim proizvodima s kojima se s pravom ponosimo.“

Više informacija pronađite ovdje!

Najava, Program RR, Vijest

Drniš – Radionice za potencijalne korisnike tipa operacije 4.4.1

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Za potencijalne korisnike sa područja Šibensko-kninske županije i ostale zainteresirane, radionica će se održati u Drnišu – 17. siječnja 2019. g. od 10,00 do 12,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici.

Za prijavu na radionice obavezno je prijaviti se putem navedene poveznice.

https://ruralnirazvoj.hr/drnis-radionica-za-tip-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa/

Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) i/ili izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400 eura, a najviša 150 tisuća eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 11. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 10. svibnja 2019. godine do 12:00 sati.

mr. sc. Marijo Tomić

Natječaj, Program RR, Vijest

Važne informacije o Mjeri 17 – natječaj otvoren do 31.12.2018.

Podsjećamo sve poljoprivrednike da je natječaj za provedbu mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka, otvoren do 31.12.2018. Prema Natječaju, polica osiguranja je prihvatljiva ako je korisnik uplatio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Više informacija o samom natječaju možete pronaći na:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-mjere-17-upravljanje-rizicima-podmjere-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/

Zahtjev za isplatu sredstava podnosi se putem AGRONET sustava s pristupnim podacima koje ste dobili od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ako pristupne podatke niste dobili ili ste ih izgubili, obratite se Agenciji.

Pri podnošenju zahtjeva potrebne su vam preslike sljedeće dokumentacije:

 • ugovor o sklopljenoj polici osiguranja (potpisana od strane osiguravatelja i odgovorne osobe gospodarstva),
 • potvrda da ste uplatili najmanje 30% od ukupne premije osiguranja (izdanom od strane osiguravajuće kuće)
 • ispunjena i potpisana izjava korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora (Prilog 2. Natječaja)

Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati u izvorniku i dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od 7 dana od generiranja Potvrde o podnošenju.

Važno je napomenuti da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore i mora biti upisan u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu vrši se putem Agronet sustava za što vam je potrebna preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe) ili preslika izvatka iz sudskog registra (za pravne osobe) te preslika potvrde o otvorenom žiro računu (ugovor o žiro računu ili kartica).

Ukoliko ste policu sklopili s osiguravajućom kućom i pritom uplatili najmanje 30% premije osiguranja, morate podnijeti zahtjev za isplatu ostalih 70% koje se isplaćuju osiguravajućoj kući kako bi vaša polica bila valjana.

U slučaju dodatnih pitanja ili poteškoća s podnošenjem zahtjeva, možete se obratiti savjetnicima Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Poveznica na adresar djelatnika: https://www.savjetodavna.hr/adresar/.

Natječaj, Program RR, Vijest

Podsjetnik za korisnike podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

Ovim putem želimo skrenuti pozornost korisnicima da se zahtjev za isplatu potpore smatra podnesenim tek kada dostavite Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu potpore preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Nakon popunjavanja zahtjeva za isplatu potpore u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu“ (u daljnjem tekstu: Potvrda o podnošenju).

Potvrdu o podnošenju (zbog specifičnosti mjere na dokumentu piše Zahtjev za isplatu) potrebno je ispisati, pečatiti, potpisati te dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Prilikom predaje omotnice poštanskom uredu obavezno naglasiti da datum i vrijeme (dan, sat, minuta, sekunda) zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu trebaju biti vidljivi na omotnici.

Potvrda se šalje u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, dok se s prednje strane naznačuje:

„NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ, NATJEČAJ ZA PODMJERU 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Zatvorene omotnice šalju se na adresu prema lokaciji ulaganja:

1. Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Ljudevita Gaja 2
43000 Bjelovar
Tel: 043/638-755, 043/638-756, 043/638-760

2. Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji
Frana Kurelca 8
51000 Rijeka
Tel: 051/321-064, 051/688-545

3. Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Trg Hrvatske bratske zajednice 8 (I. kat),
21000 Split
Tel: 021/339-300, 021/261-503

4.  Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji
Europske avenije 5
31000 Osijek
Tel: 031/445-464, 031/445-465

5. Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Podružnica u Zagrebačkoj županiji
Ozaljska 10/I
10000 Zagreb
Tel: 01/6446-299, 01/6446-300

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore detaljno je opisano u VODIČU ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ; Mjera 17, koji možete pronaći na poveznici:

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2018/04/Vodi%C4%8D-za-podno%C5%A1enje-Zahtjeva-za-potporu-M17-2018.pdf

Agroekologija, Program RR, Savjet

Zaštita leptira unutar M10 Programa ruralnog razvoja

Navedenom operacijom se prilagođenim načinima košnje na prostorima kontinentalne i brdske Hrvatske te Istre nastoje se očuvati četiri vrste ugroženih i strogo zaštićenih dnevnih leptira iz roda Phengaris: Veliki livadni plavac (Phengaris teleuis), Zagasiti livadni plavac (Phengaris naustihous), Močvarni plavac (Phengaris alcon alocon) i Močvarni okaš (Coenonympha oedippus).

Leptiri (Lepidoptera) s oko 165 000 opisanih vrsta pripadaju najbrojnijim redovima kukaca. Ovisno o vremenu aktivnosti dijelimo ih na dnevne leptire (Rhopalocera) sa 16 000 opisanih vrsta, Europa 450 vrsta, 12 porodica i na noćne leptire (Heterocera) sa 180 000 opisanih vrsta, Europa 9500 vrsta, oko 80-tak porodica.

Rod Phengaris (=Maculinea) pripada razredu Insecta (kukci), porodici Lycaenidae (plavci). Izniman je po svojoj ljepoti i neobično složenom i osjetljivom životnom ciklusu. Ovaj red obuhvaća pet vrsta leptira prisutnih u centralnoj Europi s granicama koje idu od istoka Francuske, preko Njemačke, Švicarske, Austrije, Češke, Slovačke i jugoistočne Europe. Zanimljivo je da su pojedine vrste ovog roda vezane za određeni tip travnjaka i polažu jaja samo na određenim biljnim vrstama zbog specifične ishrane gusjenica. Još jedna zanimljivost roda Phengaris (=Maculinea) je mirmekofilija ili mutualizam s mravima roda Myrmica, u čijim mravinjacima gusjenica živi sve do preobrazbe u odraslog oblika (Slika 1).

Kod nas obitavaju na prostoru kontinentalne i brdske Hrvatske.

Slika 1. Mravi roda Myrmica i ličinka leptira

Izvor: https://www.nature.com/articles/srep36364

 

Veliki livadni plavac (Phengaris (=Maculinea) teleius, Bergsträsser)

Ova vrsta se u Hrvatskoj može naći na nekoliko lokaliteta u kontinentalnom nizinskom dijelu u Podravini i Međimurju.

Gornja strana krila mužjaka je plavo-zelene bolje, dok je kod ženke tamnija, a plava boja doseže samo do postdiskalnih mrlja. Donja strana krila je u oba spola svijetlo smeđa do siva s postdiskalnim mrljama (Slika 3). Leptire nalazimo od lipnja do kolovoza na vlažnim livadama s biljkom ljekovita krvara (Sanguisorba officinalis L.) (Slika 2).

 

Slika 2. Ljekovita krvara (Sanguisorba officinalis L.)

Izvor: https://www.plantea.com.hr/ljekovita-krvara/

Ova vrsta ima jednu generaciju godišnje. Jaja su zelenkasta, glatka i simetrična, a odlažu se pojedinačno na otvorene i redovito košene travne površine. Kod mladih biljaka jaja se odlažu na gornje cvatove, a kod razvijenijih na postrane cvatove. Ovisno o temperaturi, mlade gusjenice se izlegnu nakon četiri do deset dana i rade hodnik niz peteljku koji ispredaju svilom. Crveno smeđe su boje kao i cvat ljekovite krvare, a na glavi imaju crnu mrlju i prozirne dlačice. Hrane se dva do tri tjedna, a u tom su stadiju biljojedi. Nakon četvrtog presvlačenja napuštaju biljku i padaju na tlo. Gusjenicu na tlu pronalazi mrav roda Myrmica, opipa je ticalima, nakon čega gusjenica na zatku izluči kap slatkog soka koju mrav popije. Taj proces se ponavlja, nakon čega se gusjenica napuhne i oblikom tijela imitira ličinku mrava, te je mrav odnosi u gnijezdo, gdje prezimljuje. Najčešće je u mravinjaku jedna gusjenica. Primarni domaćin gusjenicama u Europi je vrsta Myrmica scabrinodis L., iznimno prezimljuju u mravinjacima vrsta M. rubra, M. sabuleti i M. vandeli. Gusjenica se u mravinjaku hrani ličinkama i jajima mrava, a zauzvrat daje mravima slatki sok. Krajem ljeta se začahuri i tako prezimljuje. Kukuljica također proizvodi slatki sok. Krajem lipnja leptiri napuštaju mravinjak u ranim jutarnjim satima, vjerojatno da izbjegnu napade agresivnih mrava i da iskoriste jutarnju vlagu zraka koja pogoduje širenju krila.

Dokazano je da je mortalitet gusjenica leptira u mravinjaku povezan s prisutnošću mravlje kraljice. Razlog tome je što veličina gusjenice odgovara veličini mravljih ličinki koje potencijalno mogu postati ženke odnosno kraljice, pa ih stoga kao konkurenciju mravi radnici ubijaju prema feromonskoj „uputi“ kraljice (Kadi i Pavić, 2010.)

Slika 3. Veliki livadni plavac (Phengaris (=Maculinea) teleius)

Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Scarce_large_blue

Zagasiti livadni plavac (Phengaris (=Maculinea) nausithous, Bergsträsser, 1779)

U literaturi se nalazi i pod sinonimom Maculinea arcas, Rottemburg. Kod nas se može naći u kontinentalnom nizinskom dijelu u Podravini i Međimurju.

Kod ove vrste izražen je spolni dimorfizam. Gornja strana krila kod mužjaka je svijetlo plava s tamnim i širokim rubom, dok je kod ženki gornja strana krila smeđe boje. Donja strana krila je u oba spola smeđe boje s nizom crnih točkica (Slika 4).

Ova vrsta ima jednu generaciju godišnje, koja leti od kraja lipnja do sredine kolovoza. Stanište im je ograničeno na nekoliko biljaka ljekovite krvare (Sanguisorba officinalis L.) (Slika 2). Jaja su bjelkasta, kuglastog oblika i fino prošarana. Ženka odlaže jaja na sjenokošama u nekošenim kutovima gdje nema previše svjetla. Polažu čak tridesetak jaja iz kojih će se razviti samo par gusjenica. Gusjenice su crveno smeđe boje kako i kod prethodne vrste, razlikuju se po glatkoj, svjetlucavoj koži i kraćim dlačicama u zadnjem stadiju. Prva tri presvlačenja gusjenica živi i hrani se sjemenkama na biljci domaćinu. U ovom periodu, zbog velikog broja položenih jaja, konkurencija je velika, a time i smrtnost (50%). Nakon četvrtog presvlačenja gusjenica napušta biljku domaćina i pada na tlo. Nakon toga počinje proces prihvaćanja gusjenice od strane mrava iz roda Myrmica (M. scabrinodi, M. rubra). U jednom mravinjaku može preživjeti tri do četiri gusjenice. Razlog tome je što je mravinjak vrste Myrmica rubra u prosjeku veći od ostalih vrsta mrava iz ovog roda, a ličinka zagasitog livadnog plavca nešto manja od ostalih vrsta leptira roda (Phengaris (=Maculinea). Velik broj gusjenica ugiba i zbog neprisvajanja od prave vrste mrava domaćina (40%). Gusjenica u mravinjaku provede oko deset mjeseci kao i prethodno opisana vrsta, hrani se ličinkama i jajima mrava te spada tzv. u predatorske vrste. U lipnju odrasli leptiri izlaze iz mravinjaka i hrane se ljekovitom krvarom (Slika 2).

Slika 4. Zagasiti livadni plavac (Phengaris (=Maculinea) nausithous)

Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Dusky_large_blue

Močvarni plavac (Phengaris (=Maculinea) alcon alcon, Denis & Schiffermüller, 1775)

Ova vrsta u Hrvatskoj  je na području Plitvičkih jezera, Papuka i Grubišnopoljske Bilogore. Ovaj leptir se može naći samo na određenom tipu staništa – vlažnim livadama na kojima raste njegova biljka domaćin plućna sirištara (Gentiana pneumonanthe L.) (Slika 5), ili rjeđe šumska sirištara (Gentiana asclepiadea L.), uz  prisutvo mrava domaćina iz roda Myrmica.

Slika 5. Sirištara (Gentiana pneumonanthe L.) s odloženim jajima močvarnog plavca

Gornja strana krila odraslog mužjaka je tamno plave do ljubičaste boje, bez sjaja, dok je gornja strana krila ženke tamno smeđe boje. Donja strana krila je u oba spola smeđe boje s nizom crnih točkica (Slika 6).

Odrasli močvarni plavci javljaju se tijekom srpnja i kolovoza i nakon oplodnje polažu jaja na biljku domaćina. Nakon desetak dana iz jajašaca izlaze male gusjenice, koje se hrane dijelovima biljke i nakon tri tjedna u toplo predvečerje, kada je aktivnost mrava najveća, gusjenica progrize svoj put kroz cvijet i na svilenoj niti spusti se na tlo. Isto kao i kod prethodno opisanih vrsta, gusjenica na stražnjem dijelu svog tijela izlučuje slatki sok koji privlači mrave, koji ju zbog toga odnose u svoj mravinjak. U mravinjaku se radnici mrava prema gusjenici ponašaju kao prema vlastitim ličinkama – hrane ih i čiste. U proces preživljavanja ličinke leptira uključena je zvučna i kemijska mimikrija. Gusjenice u mravinjaku provode sedam do osam mjeseci te se u proljeće zakukulje blizu izlaza iz mravinjaka.

Slika 6. Močvarni plavac (Phengaris (=Maculinea) alcon alcon)

Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Phengaris_alcon

Močvarni okaš (Coenonympha oedippus, Fabricius, 1787)

Vrsta je na području Hrvatske utvrđena samo na 6 lokaliteta u sjevernoj Istri.

Gornja strana krila je tamno smeđa, dok je donja žućkasto smeđa. Kod mužjaka je gornja strana krila nešto tamnija i na rubu stražnjih krila nalaze se crne točkice. Ženka ima crne točkice na rubovima i prednjih i stražnjih krila (Slika 7).

Ova vrsta živi na vlažnim livadama (higrofilna vrsta) iako je u predalpskom području Italije, Slovenije i Švicarske zabilježena i na suhim travnjacima. Močvarni okaš ima jednu generaciju godišnje, koja ovisno o sezoni leti krajem svibnja ili početkom lipnja. Ženka leptira u srpnju polaže pojedinačno jajašca na različite trave roda Poa ili Lolium, šaševe roda Carex i Schoenus, te žutu peruniku Iris pseudacorus L. Položena jaja su relativno velika i zelena iz kojih izlazi zelena gusjenica koja prezimljuje. Na proljeće gusjenice ove vrste leptira se zakukulje iznad tla, nakon čega izlaze odrasli leptiri. Odrasli leptiri močvarnog okaša su slabi letači i zadržavaju se uglavnom oko mjesta gdje su izašli iz kukuljice.

Slika 7. Močvarni okaš (Coenonympha oedippus) markiran tijekom istraživanja populacije metodom obilježavanja i puštanja i ponovnog ulova (Kučinić, 2016., Šašić et al., 2015.)

Osim što su zanimljivi zbog svoje ljepote, dnevni leptiri značajni su bioindikatori, tj. organizmi pokazatelji promjena u okolišu, u ovom slučaju travnjaka. Ugroženost pojedine vrste može se utvrditi jedino istraživanjem populacije na terenu i razvijanjem svijesti o očuvanju prirode. Pad broja dnevnih leptira je siguran pokazatelj gubitka biološke raznolikosti. Sve je izraženiji negativni utjecaj čovjeka, koji se ogleda u nestanku livadnih staništa zbog prestanka tradicionalnih poljodjelskih aktivnosti kao što su ispaša stoke i košnja. Također pretjerana uporaba sredstava za zaštitu bilja, gradnja prometnica, hidromelioracijski zahvati i neplansko širenje obradivih površina kao i neplanska gradnja naselja doprinijeli su smanjenju ili nestanku prirodnog staništa leptira.

Renata Bukvić, mag. ing. agr.
dr. sc. Ines Pohajda