14. Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Ministarstvo poljoprivrede ovim putem obavještava pčelare sa područja Međimurske županije kod kojih je utvrđen pomor pčela da po proglašenju prirodne nepogode mogu podnijeti zahtjev za potporu na 14. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Osnovne informacije o Natječaju:

  • Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: od 12:00 sati 04. travnja do 12:00 sati 31. svibnja 2022. godine.
  • Visina javne potpore 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
  • Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ); pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1366 оd 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015.) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Uništenje poljoprivrednog potencijala mora iznositi najmanje 30%.

Poljoprivrednici moraju štetu prijaviti Povjerenstvima (općinskom ili gradskom) pri JLS za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada i/ili višegodišnjeg bilja i/ili domaćih životinja korisnik je obvezan zatražiti od službenika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11. i Priloga 14. ovoga Natječaja. Obrasci moraju biti ovjereni i potpisani od strane službenika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

Za područje Međimurske županije zaduženi su sljedeći službenici:

  1. Čižmešija Marijan, Zrinsko-frankopanska 9/III, Čakovec, mob. 091/4882-957, email: marijan.cizmesija@mps.hr
  2. Horvat Adrian, Zrinsko-frankopanska 9/III, Čakovec, mob. 099/4972-595, email: adrian.horvat@mps.hr
  3. Čižmak Valerija, Zrinsko-frankopanska 9/III, Čakovec, mob. 091/4882 959, email: valerija.cizmak@mps.hr

Poljoprivrednici nakon prikupljene Natječajem propisane dokumentacije, Zahtjev za potporu podnose kroz AGRONET. Poljoprivrednici se za pomoć pri tumačenju Natječaja i pomoći pri podnošenju Zahtjeva za potporu mogu obratiti i djelatnicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

Detaljnije informacije o Natječaju mogu se pronaći na slijedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-2/

Pripremi za ispis