Potpore

Potpore, Vijest

15. Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Ministarstvo poljoprivrede ovim putem obavještava potencijalne korisnike da mogu podnijeti zahtjev za potporu na 15. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Osnovne informacije o natječaju:

  • Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: od 12:00 sati 24. lipnja 2022. do 12:00 sati 29. srpnja 2022. godine
  • Visina javne potpore 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
  • Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Uništenje poljoprivrednog potencijala mora iznositi najmanje 30%
  • Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale nakon siječnja 2022. godine
  • Korisnici kod projekta obnove poljoprivrednog potencijala nastalog uslijed katastrofalnog događaja (zlatna žutica) prije podnošenja zahtjeva za potporu ne smije započeti s aktivnostima za koje traži sufinanciranje te mora imati Rješenje nadležne inspekcije

Poljoprivrednici moraju štetu prijaviti Povjerenstvima (općinskom ili gradskom) pri JLS za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada i/ili višegodišnjeg bilja i/ili domaćih životinja korisnik je obvezan zatražiti od službenika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11 i Priloga 14 ovoga Natječaja. Obrasci moraju biti ovjereni i potpisani od strane službenika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

Poljoprivrednici nakon prikupljene Natječajem propisane dokumentacije, Zahtjev za potporu podnose kroz AGRONET. Poljoprivrednici se za pomoć pri tumačenju Natječaja i pomoći pri podnošenju Zahtjeva za potporu mogu obratiti i djelatnicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

Detaljnije informacije o natječaju mogu pronaći na sljedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-7/

IAKS mjere, Potpore, Program RR, Vijest

Pojašnjenje obveznog razdoblja – mjera 10

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 23/2021 dana 5. ožujka 2021. godine, potkrala se greška u dijelu teksta koji se odnosi na korisnike sljedećih tipova operacija:
10.1.10. Održavanje suhozida
10.1.11. Održavanje živica
10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

Naime, za korisnike ovih tipova operacija, kao i za korisnike ostalih tipova operacija u mjeri 10, vrijede odredbe navedene u članku 55. točki 4 i članku 58. stavku 24. Iz tog razloga u točki 3. članaka 92., 95., 98., 101., 104., 107. i 110., koji se odnose na uvjete za ostvarenje potpore za gore navedene operacije, treba biti navedeno sljedeće:
3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Izmjena ovog teksta očekuje se u predstojećim izmjenama i dopunama Pravilnika.