MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Edukacija

Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Krapinsko-zagorska, Međunarodna suradnja, Najava, Savjet, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Držanje goveda na otvorenom uz minimalna ulaganja

 

Pozivamo Vas dana 4. prosinca 2019. (srijeda), s početkom u 11:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Držanje goveda na otvorenom uz minimalna ulaganja“, koji će se održati na OPG-u Milica Šivak, Pušća 32, Zagorska Sela, Krapinsko-zagorskoj županija. Okupljanje i uvodni dio demonstracije s izlaganjima biti će u zgradi Općine Zagorska Sela na adresi Zagorska Sela 38, dok će se praktični dio demonstracije uz obilazak farme i pašnjaka odvijati na OPG-u Šivak Milice u Pušći 32, udaljeno od općine oko 1 km.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

U Hrvatskoj ne postoji praktično iskustvo u proizvodnom sustavu tova na paši, a potencijal je ogroman. Cilj demonstracije je pravilno upravljanje mesnim pašnim govedarstvom u sustavu proizvodnje niskih ulaganja. Ovisno o pasmini koja se koristi u sustavu ekstenzivnog gospodarenja te ovisno o pogodnostima za njegu pašnjaka može se koristiti slobodno držanje goveda na otvorenom uz minimalne uvjete za smještajem dok kod poluintenzivnog postoje minimalni do umjereni zahtjevi za smještaj. Najbolji praktičari u upravljanju mesnim pašnim govedarstvom i primjeri na njihovim farmama mogu biti značajna motivacija za postojeće i potencijalne poljoprivrednike. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

                                  

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoju, dobrobiti i hranidbi. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Događaji, Edukacija, Međunarodna suradnja, Ministarstvo poljoprivrede, Osvrt, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: ČETVRTI NEFERTITI DEMO-DOGAĐAJ NA OPG-u ERDELJA

Četvrti demonstracijski događaj pod nazivom „Iskustva u izboru pasmina za tov goveda“, održan je u srijedu 27. studenoga 2019. na OPG-u Vinka Erdelje, u Mihovljanu, u Krapinsko-zagorskoj županiji. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Ovo je četvrti događaj u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu koju čine članovi mreže, u prvom redu uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede i ostali zainteresirani. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705).

 

                              

 

Osim predstavljanja Projekta Nefertiti i mreže Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj, u uvodnom dijelu svoje gospodarstvo predstavio je domaćin Vinko Erdelja. Također potencijale svojih gospodarstava predstavili su i svi ostali prisutni uzgajivači koji su sudjelovali u izuzetno dobroj raspravi i međusobnoj komunikaciji. Govorilo se i o modelima proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo, dok je središnji dio demonstracije osim praktične demonstracije domaćina, bila rasprava o izboru pasmina i iznošenje praktičnih iskustava u proizvodnom sustavu tova na paši.

U izlaganju i u raspravi naglašena je važnost izbora pasmine za pašni tov te u skladu s time korištenje raspoloživih površina. Neke pasmine imaju veći okvir, postižu veće završne težine i zahtijevaju veće količine voluminozne krme, dok se neke odlično prilagođavaju skromnijim hranidbenim potrebama i surovijim klimatskim uvjetima. Među ostalim zaključeno je da postoji prokušani model uzgoja krava-tele korištenjem domaće hrvatske simentalske pasmine u mesnom i ekološkom govedarstvu, no imamo i vrlo uspješnih uzgajivača koji drže različite tovne pasmine. Tako gospodarstvo Erdelja u sustavu mesnog pašnog govedarstva drži pasminu aubrac. I ovdje kao i na ostalim demo-farmama korištena je interaktivna komunikacija prisutnih prigodom predstavljanja i obilaska gospodarstva metodom peer-to-peer učenja (farmer – farmeru). Vinko Erdelja kao uzgajivač, svojim dosadašnjim iskustvom, ulaganjima i inovativnošću na svojem gospodarstvu, na demonstraciji se potvrdio kao značajan praktičar na području svoje županije u području mesnog govedarstva i zasigurno će poslužiti kao značajna motivacija za postojeće i potencijalne poljoprivrednike.

 

mr. sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

 

 

Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Ličko-senjska, Međunarodna suradnja, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: TREĆI NEFERTITI DEMO-DOGAĐAJ NA OPG-u VUKELIĆ

Treći demonstracijski događaj pod nazivom „Poboljšanje kvalitete tla na travnjačkim površinama u sustavu krava-tele“, održan je u srijedu 20. studenoga 2019. na OPG-u Milana Vukelića, u Lipama kod Gospića u Ličko-senjskoj županiji. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Ovo je treći događaj u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu koju čine članovi mreže, u prvom redu uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede i ostali zainteresirani. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705).

                              

Osim predstavljanja Projekta Nefertiti i mreže Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj, u uvodnom dijelu svoje gospodarstvo predstavio je domaćin Milan Vukelić. Također potencijale svojih gospodarstava predstavili su i svi ostali prisutni uzgajivači koji su sudjelovali u izuzetno dobroj raspravi i međusobnoj komunikaciji. Govorilo se i o modelima proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo, dok je središnji dio demonstracije osim praktične demonstracije domaćina, bilo izlaganje stručnjaka za tlo, travnjaštvo i proizvodnju krme Nikole Gržana pod nazivom Poboljšanje kvalitete tla na pašnjacima.

U izlaganju i u raspravi naglašena je važnost korištenja površina u spremanju voluminozne krme za zimsko razdoblje hranidbe. Razlog je nedostatak obradivih površina u tu svrhu i klimatski uvjeti koji vladaju na tom području a posebno se odnose na nepredvidive, ali u pravilu hladne i duge zime. Istaknuto je da su krški pašnjaci vrlo nepovoljno stanište i ograničavajući čimbenik za proizvodnju i korištenje, no izrazito velikim naporima, unatoč mnogobrojnim problemima, ipak se razumno koriste. Poboljšanjem kvalitete tla na travnjačkim površinama može se utjecati na kvalitetu i prinos proizvedene krme a time i utjecati na pravilno upravljanjem pašnim govedarstvom. Trenutno je veliki raspon prinosa suhe tvari, od 1 do 10 t/ha, koji varira od vrlo plitkih krških polja do proizvodno ograničenih vrlo solidnih tala. Zaključeno je da treba popraviti stanje na tlima s vrlo niskom razinom sadržaja fosfora kojeg ponegdje ima u tragovima. Moguće je to provesti meliorativnom gnojidbom tvarima koje imaju dozvolu za uporabu u ekološkoj proizvodnji. Prinosi lucerne su zadovoljavajući na intenzivnije korištenim površinama dok je naglašeno kontinuirano svladavanje bujadi na pašnjacima koja se kao najproširenija paprat šuma neprestano širi.

OPG Milana Vukelića pokazalo se kao izvrsno demonstracijsko gospodarstvo za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) interaktivnom komunikacijom prisutnih prigodom obilaska i predstavljanja različitih inovativnih uređaja i opreme. Mnogi od njih koriste se u uzgoju stoke a dio za održavanje korištenih pašnjaka kao i površina koja gospodarstvo koristi. Milan Vukelić kao uzgajivač, vrsni je poznavatelj genetskih odlika pasmina koje posjeduje te problematike upravljanja pašnim govedarstvom. Dosadašnjim iskustvom, ulaganjima i inovativnošću na svojem gospodarstvu, posebno u otežanim uvjetima proizvodnje, na demonstraciji se zbog svega navedenog potvrdio kao važan proizvođač u području mesnog i ekološkog govedarstva.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

 

Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Ličko-senjska, Međunarodna suradnja, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest

HUB3 – DRUGI NEFERTITI DEMO-DOGAĐAJ NA OPG-u MURGIĆ

Drugi demonstracijski događaj u HUB-u 3 pod nazivom „Kvaliteta krme na krškim travnjacima“, održan je u srijedu 13. studenoga 2019. na OPG-u Jure Murgića, u Konjskom Brdu kod Perušića u Ličko-senjskoj županiji. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Ovo je drugi događaj u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu koju čine članovi mreže, u prvom redu uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede i ostali zainteresirani. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705).

                              

Osim predstavljanja Projekta Nefertiti i mreže Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj, u uvodnom dijelu svoje gospodarstvo predstavio je domaćin Jure Murgić. Također potencijale svojih gospodarstava ukratko su predstavili i svi ostali prisutni uzgajivači koji su kasnije sudjelovali u raspravi i međusobnoj vrlo kvalitetnoj komunikaciji. Govorilo se i o modelima proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo, dok je središnji dio demonstracije osim praktične demonstracije domaćina, bilo izlaganje stručnjaka za travnjaštvo i proizvodnju krme Nikole Gržana pod nazivom Poboljšanje krme na pašnjacima.

OPG Jure Murgića pokazalo se kao izvrsno demonstracijsko gospodarstvo za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) interaktivnom komunikacijom prisutnih prigodom obilaska i predstavljanja različitih inovativnih uređaja i opreme. Mnogi od njih koriste se u uzgoju stoke a dio za održavanje korištenih pašnjaka kao i površina koja gospodarstvo koristi intenzivno. Naglašena je važnost korištenja takvih površina u spremanju voluminozne krme za zimsko razdoblje hranidbe. Razlog je nedostatak obradivih površina u tu svrhu i klimatski uvjeti koji vladaju na tom području a posebno se odnose na nepredvidive, ali u pravilu hladne i duge zime. Naglašeno je da su krški pašnjaci vrlo nepovoljno stanište i ograničavajući čimbenik za proizvodnju i korištenje, no izrazito velikim naporima, unatoč mnogobrojnim problemima, ipak se razumno koriste. Jure Murgić kao uzgajivač, vrsni je poznavatelj problematike upravljanja pašnim govedarstvom. Dosadašnjim iskustvom, ulaganjima i inovativnošću na svojem gospodarstvu, posebno u otežanim uvjetima proizvodnje, na demonstraciji se zbog svega navedenog potvrdio kao važan proizvođač u području mesnog i ekološkog govedarstva.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Međunarodna suradnja, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest

PRVI DEMO-DOGAĐAJ U HRVATSKOJ ODRŽAN NA OPG-u DŽAKULA

Prvi demonstracijski događaj pod nazivom „Najčešće pogreške u pašnom govedarstvu“, održan je u srijedu 6. studenog 2019. na OPG-u Rodoljuba Džakule, u Sjeverovcu, općina Sunja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Ovo je prvi takav događaj u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže a to su uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

Na početku programa, predstavljen je Projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj, zatim modeli proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo, dok je središnji dio demonstracije bilo izlaganje domaćina iz prakse, o najčešćim pogreškama u pašnom govedarstvu.

PG Rodoljuba Džakule kao demonstracijsko poljoprivredno gospodarstavo ovom prigodom bilo je mjesto razmjene znanja različitih sudionika kako bi se potaknulo usvajanje inovacija i unaprijedilo peer-to-peer učenje (farmer-farmeru). Upravo je Rodoljub Džakula kao uzgajivač izvrstan poznavatelj problematike upravljanja pašnim govedarstvom odnosno mesnog i ekološkog govedarstva. Vrhunski je praktičar i odličan motivator što je i na ovom demo-događaju potvrdio svojim nastupom i izlaganjem, kako u dvorani tako i kod obilaska njegovog stada simentalca, pašnjaka i objekata na gospodarstvu. Na farmi su se mogli vidjeti mnogobrojni detalji korisni za sve sudionike, kako postojeće tako i potencijalne poljoprivrednike vezani uz proizvodni sustav tova na paši i pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Također ne manje važno, odličan je ovo primjer korištenja domaće hrvatske   simentalske pasmine u mesnom i ekološkom govedarstvu, što je na demonstraciji i potvrđeno.

facebook NEFERTITI

twitter NEFERTITI

linkedin NEFERTITI

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Međunarodna suradnja, Najava, Obavijest, Stočarstvo, Vijest

POZIV NA DEMO DOGAĐAJ – Najčešće pogreške u pašnom govedarstvu

Pozivamo Vas dana 6. studenoga 2019. (srijeda), s početkom u 11:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Najčešće pogreške u pašnom govedarstvu“, koji će se održati na PG-u Rodoljub Džakula, Sjeverovac 23, Sunja, Sisačko-moslavačka županija.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

U Hrvatskoj ne postoji praktično iskustvo u proizvodnom sustavu tova na paši. S druge strane potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Najbolji praktičar na tom području pokazat će svoju farmu s mnogim detaljima korisnim za sve sudionike. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), a financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

Osnovni cilj NEFERTITI projekta je uspostava interaktivnih tematskih mreža i klastera (HUB-ova) demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava, te razmjena znanja između različitih sudionika kako bi se potaknulo usvajanje inovacija i unaprijedilo peer-to-peer učenje (farmer-farmeru) i povezivanje mreža između poljoprivrednika diljem EU. Ovime je osigurana raznolikost aktera inovacija, od demo poljoprivrednika koji imaju središnju ulogu u HUB-u do obrazovnih i znanstvenih institucija te istraživača s kojima će biti uspostavljena jaka veza, naravno kao i s drugim sudionicima.

HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu: u današnje vrijeme izazov ekološkog stočarstva je razvoj održivih sustava uzgoja koji se oslanjaju na pametno intenziviranje ekološke proizvodnje koja zadovoljava društvena očekivanja vezana uz zdravlje i dobrobit životinja. Ova mreža će okupiti prvenstveno poljoprivrednike gdje će se provoditi demonstracijske aktivnosti u domeni ekološke proizvodnje u stočarstvu, ali i savjetnike te znanstvenike raznih institucija koji će biti uključeni u te aktivnosti. Cilj mreže biti će razmjena znanja i iskustava oko problema i rješenja vezanih uz dobrobit životinja i njihovo zdravlje.

 Demonstracijske aktivnosti su usredotočene na nove prakse i tehnologije koje pomažu smanjiti uporabu antibiotika i anthelmintika, te poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoju, dobrobiti i hranidbi. Drugi cilj je razmjena znanja i iskustava kod demonstracija oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke, poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

 

Edukacija, Vijest, Voćarstvo

„Ljetna škola okuliranja voćaka“

Tečaju je prisustvovalo desetak vrlo zainteresiranih polaznika, koji su prvog dana odslušali teorijski dio vezan za razmnožavanje i tehnike cijepljenja voćaka. Radionicu je stručno, interesantno i praktično vodio kolega Tomislav Božičević, dip. ing. agr., viši stručni savjetnik za hortikulturu. Polaznicima je objašnjeno zašto je uopće poželjno okulirati voćke i vinovu lozu te koje su dobrobiti okuliranja. Da bi okuliranje bilo uspješno vrlo je važno imati dobar (oštar) alat i pribor za okuliranje, odabrati podloge i plemke koje su kompatibilne te ispravno primijeniti metode i tehnike okuliranja, o kojima je na vrlo pristupačan način pričao kolega Božičević. Načelnica Odjela za hortikulturu mr. sc. Višnja Šimunović upoznala je polaznike o načinima razmnožavanja voćaka te podlogama za voćne vrste, a sudionici su vrlo aktivno sudjelovali u izlaganju i postavljali zanimljiva pitanja. Pogledali su i kratke video isječke o okuliranju, koji su dostupni na internetu (Youtube i dr.), nakon kojih su svi isprobali praktično cijepljenje „u ruci“, kako bi se izvježbali za predstojeći praktični dio.

Drugi dan uslijedio je terenski i praktični dio na prekrasnom imanju Sokolovac OPG-u Glasnović iznad Požege, s kojeg puca predivan pogled na cijelu Požešku dolinu. Polaznici tečaja primijenili su svoja teorijska znanja o okuliranju i pokušali praktično nacijepiti izabrane voćne plemke na podloge pa je tako cijepljena trešnja, višnja i više sorata jabuka. Polaznici su stručno i pažljivo odradili taj posao, a kako bi bili sigurni da su se cijepljeni pupovi primili dogovoreno je da se sljedeće godine edukacija o okuliranju nastavi na istom mjestu, zaključili su svi prisutni.

Tako se učilo okuliranje voćaka na tečaju

   I na kraju, posebno zadovoljstvo predstavlja zadovoljstvo voditelja tečaja kada vidi da je  svoja praktična znanja i iskustva prenio na mlađe naraštaje, koji će primjenjivati naučeno, a koliko će uspješni biti ovisi o njima samima, njihovoj upornosti i entuzijazmu za tu vještinu te o što većem broju cijepljenih voćaka.

Svi polaznici tečaja „Ljetna škola okuliranja voćaka“

 Tanja Lasić Jašarović, dipl. ing. agr.,
viša stručna savjetnica za hortikulturu

 

Edukacija, Vijest, Voćarstvo

Održana radionica/tečaj cijepljenja voćaka i vinove loze u Kaptolu i Novom Štinjaku

Na tečaj se odazvalo 7 entuzijasta voćara, uglavnom amatera i hobista, od kojih su dvojica pristigla iz Zagreba i jedan iz Daruvara (Sirača).

Edukacija je započela predavanjima o povijesti cijepljenja voćaka i vinove loze, značaju cijepljenja, njegovim dosezima, te napokon o koristima (benefitima) od cijepljenja. Obzirom da provedba cijepljenja pred sam kraj lipnja rezultira kretanjem pupova još u ovoj vegetaciji, ovo se cijepljenje još zove i okuliranje na tzv. „budni pup“. Realno je očekivati da će mladica, potjerala iz ovoga pupa dovoljno narasti i dozrijeti (čit: „odrvenjeti“, tj. ligninizirati). Time je dobitak ove vrste cijepljenja jedna vegetacija ranijeg dolaska voćke (ili vinove loze) u stanje plodonošenja.

Prvi dio tečaja obuhvaćao je predavanje i pokazne vježbe u prostorima HPŠSS u Kaptolu. Za vježbe „cijepljenja u ruci“, doneseni su uzorci različitih voćnih vrsta i vinove loze, tj. ovogodišnje potjerale manje ili više sazrele mladice.

 Polaznici tečaja su najprije upoznati s osnovama higijene reza, važnosti čistoće reznog alata i pribora kako bi se u startu eliminirali svi potencijalni patogeni. Za ove potrebe korišten je 70%-tni alkohol, vata te zaštitni voćarski premaz.

Slijedio je prikaz niza kratkih video isječaka (klipova) o ljetnom cijepljenju voćaka i vinove loze, uključujući i način čuvanja tzv. „zrelih pupova“ na grančicama ili rozgvi u hladnjaku u trajanju do 3 mjeseca.

Zatim je izražena važnost oštrine sječiva na noževima za cijepljenje. Naime, oštrina sječiva na njima u direktnoj je korelaciji s postotkom primitka nakon cijepljenja.

Potom su pokazane sve vrste pupova (drvni, lisni i cvjetni) koji su u embrionalnom rastu (čit: začetku) u pazušcima lisnih stapki na jednogodišnjim granama. Pojavnost tih, novih pupova (koji se razlikuju po veličini, obliku i boji) na mladicama zove se još i tzv. „diferencijacija pupova“. Za proizvođače, voćare ili vinogradare, najznačajnija je upravo diferencijacija cvjetnih pupova.

Nakon toga, pokazane su tehnike reza pri cijepljenju (ergonomija držanja noža, položaj palca pri rezu, mirnoća pravca reza, brzina poteznog reza, kut reza te način odvajanja floema /“kore“/ od ksilema) kao i vrste mogućeg korištenja različitih tipova noževa za cijepljenje uključujući i tzv. „voćarsku hipu“, koju ponegdje još zovu i „kresač“. Hipa služi za finu obradu ruba rane na grani, nastale nakon reza, a sve radi lakšeg i bržeg zarastanja rane.

Slijedilo je pokazno korištenje različitih tipova veziva nakon cijepljenja. Najčešće se koriste cjepljarske gumice (no one obično nisu ni dovoljno dugačke niti elastične – pa na jakom suncu znaju puknuti). Pored gumica, mogu se koristiti kvalitetnije PVC ljepljive trake, specijalne trake za cijepljenje, ili prozirne tzv. „teflon trake“, ili uzdužno odrezani komadi PVC vrećica širine oko 4 cm, ili streč folija (odrezani komadi od tube, širine 4 do 4,5 cm), ili prirodna rafija, ili pamučna krpica s plastičnim vezivom ili krpica sa običnom (dlakavom) špagom (ili tzv. „sisal vezivom“).

Potom je svaki od polaznika ove edukacije osobno isprobao usvojena znanja okuliranja, vlastitim pokusima „u ruci“. Kod voćaka preferirali smo okuliranje na budni pup i tzv. „čip okulaciju“. Kod vinove loze, u ovo vrijeme prednost se daje cijepljenju na usječak tzv. metodom „zeleno na zeleno“ ili „zrelo na zeleno“. U novije vrijeme dosta se primjenjuje i metoda „nodij na nodij“ ili „cijepljenje na zaperak“.

Drugi dio tečaja odrađen je u voćnjaku g. Drage Antunovića, u Novom Štitnjaku, na jednoj visoravni nadomak Požege. Ondje je najprije demonstrator (autor ovoga teksta) osobno pokazao kako se izvodi pojedina operacija okuliranja, uz detaljna objašnjenja „caka“, kojih uglavnom nema u dostupnoj stručnoj literaturi.

Potom su svi polaznici edukacije osobno isprobavali sve naučeno.

Držimo da su svi malobrojni entuzijasti koji su pristupili ovom tečaju mogli dosta naučiti, no učinkovitost njihova usvojena znanja i vještina, zasigurno će najviše ovisiti o brojnosti njihovih pokušaja cijepljenja u budućnosti. (njem. poslovica: „Übung macht Meister!“ – slobodan prijevod autora: „Tek vježbom postajete prvaci!“).

Tomislav Božičević, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za hortikulturu,

Edukacija, Ratarstvo, Vijest

Učionica u polju

Na važnosti poljoprivredne proizvodnje ukazao je u pozdravnim riječima gradonačelnik grada Murskog Središća Dražen Srpak. Ravnatelj Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe Zdravko Tušek, dipl. ing. agr. upoznao je nazočne s glavnim smjernicama budućeg rada službe kao stručne institucije koja je na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima, ali je i poveznica između poljoprivrednih proizvođača i resornog ministarstva.

Na proizvodnim pokusima ovakvog tipa provodi se pravovremena i adekvatna agrotehnika s ciljem postizanja visokih prinosa, pa su stoga prokomentirani osim provedene agrotehnike i vremenski uvjeti tijekom vegetacijskog razdoblja uljane repice i pšenice koji također imaju veliki utjecaj na ostvarenje stabilnih prinosa. Interes poljoprivrednih proizvođača za ovakav vid „učionica u polju“ velik je jer se mogu upoznati s novim sortimentom pšenica i uljanih repica i njihovom prilagodbom na vremenske uvjete te djelovanjem novih sredstava za zaštitu bilja.

Ovim putem zahvaljujem svim „kućama iz agrobiznisa“ koje su sudjelovale u provođenju ovih pokusa, a najviše zahvaljujem obiteljima Šopar i Babić koje se pridržavaju preporuka za provođenje potrebnih agrotehničkih mjere tijekom vegetacijske sezone i provode ih pravodobno. U nadi da nas neće pogoditi nevrijeme očekujemo skoru žetvu i rezultate cjelogodišnjeg rada.

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.

 

Edukacija, Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

Održana Škola rezidbe voćaka u Kaptolu

Zahvaljujući najavama o održavanju Škole rezidbe putem naše web stranice, lokalne požeške radio-postaje, ali i usmene predaje („od uha do uha“) bivših polaznika ove škole, i ove godine je bio velik interes, bez obzira na to što je sva 4 dana edukacije bilo jako hladno vrijeme, padao snijeg te puhao hladan sjeverac. No, ni takvo vrijeme nije spriječilo dolazak petnaestak entuzijasta – voćara, profesionalaca, amatera i hobista. Štoviše, trojica su stigla iz Zagreba, jedan iz Slavonskog Broda te jedan iz okolice Petrijevaca. Ostali su bili s lokalnog područja. Da bi sudjelovali u ovoj Školi, neki od polaznika u svojim su tvrtkama „uzeli“ mali godišnji odmor.

Ove godine, Školu smo „vratili“ u stare vremenske gabarite; ponovo je trajala puna četiri dana. No, ni ta 4 dana nisu bila dovoljna da obradimo sve voćne vrste. Ovoga puta smo obradili jabuku i krušku, višnju i breskvu, lijesku, šljivu te (po prvi puta trešnju).

Nastava je već tradicionalno koncipirana tako da spaja teorijska znanja s praktičnom rezidbom u voćnjacima na terenu. Konkretno, svakoga dana trajanja nastave, najprije su (u jutarnjim satima) održavana predavanja u prostoru Općinske vijećnice u Kaptolu, putem Power Point prezentacija te prikazom kratkih video filmova. Prezentacije su sadržavale gotovo sve relevantne informacije o:

 • Značajkama svake voćne vrste koju smo obrađivali (njenim morfološkim, fiziološkim, pedološko-kemijskim te ekonomskim značajkama)
 • Preferiranim voćarskim položajima, uključujući nadmorsku visinu, nagib i reljef
 • Uvjetima klime i tla,
 • Uzgojnim oblicima, uključujući i formiranje uzg. oblika te održavanje istih, uz evaluaciju prednosti i mana svakoga od uzgojnih oblika
 • Osnovama gnojidbe, (ali i najnovije spoznaje o utjecaju zeolita te biostimulatora tla)
 • Zaštiti protiv bolesti i štetnika (za svaku od obrađivanih voćnih vrsta)
 • Dezinfekciji alata i rana na voćkama (nastalih pri rezidbi), te zarastanju rana novim tkivom
 • Prevenciji u borbi protiv pozebe i kasnog proljetnog mraza
 • Potrebnom alatu i priboru za rezidbu, uključujući i važnost načina oštrenja alata, njegovu trgovačku, radnu te kiruršku oštrinu,
 • Ergonomiji reza, radnim učincima te očuvanju ligamenata, tetiva te mišića ruke
 • Električnim škarama, uključujući i probni rad s njima
 • Strojnoj pred-rezidbi voćaka u intenzivnim nasadima

Posebna pažnja posvećena je najčešćim pogreškama u rezidbi voćaka. Najviše napora poklonjeno je ukazivanju na detalje pri rezidbi („cake“) kojih uglavnom ili nikako nema (u pretežno dostupnoj) stručnoj literaturi.

U prikazivanju video isječaka o rezidbi (svake voćne vrste koja je određenoga dana obrađivana) korišteni su manji, srednje veliki i (poneki) veći video klipovi s renomiranih američkih sveučilišta, najnaprednijih voćnjaka u Nizozemskoj, Poljskoj, SAD-u, Italiji, ali i iz RH, Slovenije i Mađarske. No, usporedbe radi, korišteni su i video klipovi iz susjednih zemalja s jugo-istoka.

Nakon pruženih teorijskih znanja u toplim prostorima predavaonice, od kasnih dopodnevnih, pa do kasnih popodnevnih sati, slijedila je pokazna demonstracijska rezidba u voćnjacima bliže ili dalje od mjesta Kaptol, vani na terenu, u nasadima pokrivenima snijegom, i temperaturama na kojima je nemoguće izdržati bez veće hrabrosti ili neopisivo snažne žudnje za znanjem.

Svakoga dana polaznici Škole su pojedinačno iskušavali svoja usvojena znanja osobnom probnom rezidbom na svakoj (gore nabrojenoj) voćnoj vrsti, uz stručno usmjeravanje, naputke, korekcije pri rezidbi, te napokon i uz  evaluaciju uspješnosti njihova rada u praktičnoj rezidbi.

Unaprijed, prilikom odabira nasada na kojima će se održavati praktična rezidba, vodilo se računa da ovdje budu zastupljeni prosječni, ali i najnapredniji voćnjaci te (namjerno) pokoji i nešto nazadniji (zaostaliji). Sve ovo radi što boljeg uočavanja ciljanih efekata pri rezidbi.

Baš kao i svake godine do sada, i ovoga su nas puta posjetile TV kuće; jedna nacionalna i jedna lokalna televizija te snimile priloge o rezidbi.

Interes polaznika pokazan je brojnim pitanjima kako tijekom teorijske nastave za vrijeme predavanja, tako i tijekom izvođenja praktične rezidbe na terenu. Za one polaznike, koji su došli prvi put (a mnogi dolaze redovito svake godine), možda je pristup (način prijenosa znanja) bio pomalo i šokantan, ali smo zato sigurni kako su primljena znanja usvojili trajno. O zadovoljstvu polaznika ove Škole govore i pisma zahvale koja već počinju pristizati.

Ovim putem koristimo priliku zahvaliti se svima koji su nam pomogli pri odobrenju održavanja ove Škole, organiziranju, provedbi edukacije, medijskom praćenju, ustupanjem prostora za predavanja ili ustupanjem svojih nasada za pokaznu praktičnu rezidbu. No, najveću zahvalu izražavam svojim radnim kolegama: Đurđici Kšenek i Goranu Josipoviću, bez čije bi sinergijske suradnje, ali i velikog stručnog angažmana te žrtvovanja na cičoj zimi, ova škola zasigurno bila zakinuta.

 

Tomislav Božičević, dipl. ing agr.
viši stručni savjetnik za hortikulturu,
predavač, demonstrator rezidbe i suvoditelj Škole