MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Edukacija

Edukacija, Vijest

SEOSKI TURIZAM – PRAKTIČNA DEMONSTRACIJA

Upoznavanje korisnika s izgledom seoskog turizma, minimalno tehničkih uvjeta za registraciju kušaonice i izletišta te smještajnih kapaciteta na OPG-u uz prikaz mogućnosti proizvoda i usluga kojima se može diversificirati dohodak poljoprivrednog gospodarstva bila je tema praktične demonstracije održane 27. travnja 2022. godine na OPG-u Zadravec Romina u Kusanovcu, Općina Brckovljani, Zagrebačka županija. Demonstraciju je posjetilo 40 poljoprivrednih proizvođača, većinom malih sirara iz različitih krajeva Hrvatske.

OPG Zadravec ima registriranu dopunsku djelatnost pružanja nekoliko turističkih usluga  i ugostiteljskih usluga na OPG-u i to tipa izletište. Osim toga ima primarnu proizvodnju mlijeka te preradu mlijeka u sireve u mini-sirani što joj je bila osnovica za pokretanje dopunske djelatnosti kušaonice sira koja je prerasla vrlo brzo u izletište.

Seoski turizam je oblik turizma na poljoprivrednim gospodarstvima koji podrazumijeva povremeni boravak turista u seoskoj sredini koji posjetiteljima, osim čistog zraka i prirodnog ambijenta, pruža različite mogućnosti aktivnog sudjelovanja u životu i radu u seoskom gospodarstvu te sudjelovanje u raznim blagdanskim i drugim manifestacijama.

Seoski turizam na OPG-u je dopunska djelatnost kroz koju pruža turističke i/ili ugostiteljske usluge.

Turističke usluge na OPG-u su poljoprivredne, šumarske, ribarske, edukativne i slične aktivnosti koje u većini slučajeva ne zahtijevaju minimalno tehničke uvjete niti nikakvu posebnu registraciju osim njihovog upisa kao dopunske djelatnosti, a tu spada:

 • sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su: berba voća i povrća, ubiranje ljetine i slično
 • sudjelovanje u aktivnostima akvakulture
 • lov i ribolov te prezentacija načina lova i ribolova
 • vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti
 • aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma
 • iznajmljivanje prostora, sredstava, pribora i opreme
 • iznajmljivanje prostora za izlet i piknik
 • provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, tradicijske obrte i slično
 • prezentacija poljoprivrednog gospodarstva, lovišta i šuma te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru njih
 • posjeti etnozbirkama i slično.

Ugostiteljske usluge na OPG-u podrazumijevaju usluživanje jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i usluge smještaja koje OPG pruža u svom objektu ili objektima. Jela, pića i napitci iz pretežiti vlastite proizvodnje trebaju biti uobičajeni za kraj u kojem se OPG nalazi i usluženi na tradicionalan način, a tu spadaju:

 • poljoprivredni proizvodi proizvedeni na OPG-u koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja),
 • poljoprivredni proizvodi kupljeni od drugih PG-a upisanih u Upisnik
 • nedrvni šumski proizvodi, samoniklo bilje, gljive, puževi, žabe, ribe i drugi vodeni i morski organizmi te divljač, koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi.

Objekti na OPG-u se razvrstavaju sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u slijedeće vrste:

 • Vinotočje/Kušaonica,
 • Izletište,
 • Soba,
 • Apartman,
 • Ruralna kuća za odmor,
 • Kamp,
 • Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj

Od navedenih vrsta objekata kategoriziraju se: Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp, a kategorija objekta na OPG-u je sunce (mogu imati dva, tri ili četiri sunca).

Osim u kušaonici/vinotočju gdje OPG gostima nudi samo hladne nareske, pića i napitke te izletištu gdje se nude topla jela OPG mora u svim vrstama objekata za smještaj pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta i to je vrlo važna razlika u odnosu na ugostiteljske usluge koje se pružaju u domaćinstvu odnosno kao privatni iznajmljivači.

Mnogo je poljoprivrednih proizvođača u Hrvatskoj koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge na svojim gospodarstvima. Dio njih su članovi Udruge ruralnog turizma Hrvatske s kojom je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede odnedavno započela suradnju.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede je prije četiri godine osnovala Radnu skupinu za seoski turizam s 10 članova savjetodavaca koji su prošli osnovni tečaj „Seoski turizam“ kroz mjeru M02 PRR-a, podmjeru 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika. Edukaciju je proveo dr.sc. Robert Bačac, priznati i nadaleko cijenjeni stručnjak za ruralni turizam.

Radna grupa je nakon toga formirala trodnevni tečaj „Seoski turizam“ za poljoprivrednike kroz mjeru M01 te je kroz zadnje tri godine provela 5 takvih tečajeva za 101 polaznika. Ove godine je grupa proširena na 20 članova, prošla je novu dvodnevnu edukaciju „Seoski turizam u praksi“ koju je provela dr.sc. Dijana Katica predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“.

Aktivnosti savjetodavaca članova Radne skupine za seoski turizam će ići i u smjeru uže suradnje s članovima Udruge ruralnog turizma Hrvatske ali i sa ostalim gospodarstvima koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge oko pitanja prerade različitih proizvoda na tim gospodarstvima, oko njihovog povezivanja s onim gospodarstvima koji već imaju prehrambene proizvode, pružanja pomoći oko upisa u Digitalni katalog seoskog turizma kroz on-line aplikaciju moj-seoski.hr.

Digitalni katalog seoskog turizma su razvili zajedno Ministarstvo turizma i sporta i Udruga ruralnog turizma Hrvatske sa sloganom Idemo na selo! i čija je misija Seoski turizam – motor opstanka i razvoja hrvatskog sela.

Na kraju bi još spomenuli i nacionalnu promotivnu kampanju „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“ koju provodi Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta. Kampanja je doživjela u svom prvom dijelu veliki uspjeh te slijedi njen nastavak i promocija ponude hrvatskih ruralnih destinacija gdje se promoviraju i mnogi poljoprivredni proizvođači koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge.

Veselimo se svim novim promocijama naših poljoprivrednih proizvođača!

 

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

Višnja Krapljan, dipl. ing. agr.

Barbara Horvatinović, mag. ing. agr.

Edukacija, Vijest

Tečajevi “Savjetničke metode i vještine” 2022.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede nastavila je tradiciju edukacije novozaposlenih savjetnika kroz Tečaj savjetničkih metoda i vještina u vlastitoj organizaciji. Ovogodišnji trodnevni tečajevi održani su krajem veljače i početkom ožujka u Zagrebu za 22 savjetnika koji su zaposleni u Upravi u protekle četiri godine.

Cilj tečaja je da savjetnici dobiju jasnu sliku o sebi kao savjetnicima te da upoznaju veći broj savjetničkih metoda i njihovu primjenu u praksi. Svaki savjetnik tako spoznaje svoje prednosti i slabosti u radu. Tijekom tečaja svaki je sudionik održao predavanje nakon čega je slijedilo ocjenjivanje uz sugestije za buduće poboljšanje kvalitete predavanja. K tome, svi prisutni su donijeli jedan svoj članak napisan za novine ili časopis, koji se tijekom tečaja analizirao i za koji su dati prijedlozi za poboljšanje kvalitete članka. Osim edukacije o tome kako održati predavanje i napisati članak, tijekom tečaja prisutni su mogli naučiti kako dati individualan savjet poljoprivredniku, kako osnovati studijsku grupu i koje metode koristiti pri edukaciji grupe, kako raditi na terenu, kako organizirati kvalitetnu ekskurziju, demonstraciju, kako dobro organizirati i voditi grupnu raspravu.

Za svaku savjetodavnu metodu uz osnove teorije radom u skupinama stjecane su i vještine za budući rad.

 

Edukacija, Ekološka poljoprivreda, EU, Stručno osposobljavanje, Vijest

DANI POLJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U GRADIŠĆU

Drugi po redu Dani polja ekološke poljoprivrede – BIOFELDTAGE 2021 održani su 6. i. 7. kolovoza u Donnerskirchenu u blizini Željeznog – Eisenstadt, glavnoga grada najmanje i najistočnije austrijske pokrajine Gradišća – Burgenland.

Delegacija sadašnjih i potencijalnih budućih eko-proizvođača i struke iz Zagrebačke županije vrlo gostoljubivo je primljena na sajmu od strane domaćina iz austrijskog Ministarstva poljoprivrede, regija i turizma te iz ključne poljoprivredne organizacije Burgenländische Landwirtschaftskammer – Poljoprivredne komore Gradišća. U Poljoprivrednoj komori zaposleno je 100 djelatnika, koji svi rade isključivo za poljoprivrednike – članove, a članstvo u komori u Austriji je obavezno.

Gradišće je po veličini usporedivo s našom Zagrebačkom županijom, a ondje živi i oko 6% Gradišćanskih Hrvata.

Trend povećanja ekološke/bio poljoprivrede nezaustavljiv je, a Gradišće s udjelom od oko 37% spada u ekološki najrazvijenije poljoprivredne regije EU pa je po svemu logičan partner za suradnju našoj Zagrebačkoj županiji, koja je organizirala ovaj posjet i započela suradnju. U organizaciji posjeta veliku pomoć pružili su i djelatnici Ureda Saveznog Ministarstva poljoprivrede, regija i turizma pri veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu.

‘Vrlo važnu ulogu u razvoju ekološke poljoprivrede ima educirana i dostatna savjetodavna služba’, ističu kolege u Poljoprivrednoj komori s kojima smo razgovarali, inače Gradišćanski Hrvati. U Gradišću se jedan savjetnik brine za prosječno 100 poljoprivrednika, a 26 savjetnika savjetuje isključivo o ekološkoj proizvodnji.

Osim temeljne organizacije – poljoprivredne komore, u Gradišću i čitavoj Austriji vrlo su razvijene i brojne druge organizacije poljoprivrednika (udruge, zadruge, strojni prstenovi,…) te stručne i znanstvene institucije, koje sve zajedno rade u istom cilju za dobrobit poljoprivrednika i cjelokupni ruralni razvoj.

Zagrebačka županija je usvojila vrlo ambiciozan Akcijski program razvoja ekološke poljoprivrede do 2030. godine, a prva skupina mjera njegove provedbe obuhvaća edukaciju i informiranje proizvođača i potrošača o ekološkoj proizvodnji.

Nakon prvog sastanaka održanog on-line na temu „Edukacija trenera za trenere u provedbi Programa razvoja ekološke poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji do 2030.“, ovaj posjet je urodio i drugim sastankom na kojemu su dogovoreni detalji sedmodnevne edukacije trenera, među kojima će se naći i desetak savjetnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva iz Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Ovaj sajam je jedinstven po tome što se održava na velikoj površini od 70 ha poljoprivrednog zemljišta ekološkog imanja Esterhazy, koje je ujedno i organizator sajma, zajedno s partnerima PANNATURA, Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Udruženjem ekoloških proizvođača BIO Austria, Austrijskom poljoprivrednom komorom (LKÖ) kao i Poljoprivrednim fakultetom (BOKU). Prezentiralo se 190 izlagača na 180 pokaznih parcela, a moglo se vidjeti i bio-uzgoj 20 različitih vrsta i pasmina životinja.

Prema svemu viđenom može se zaključiti da će ovaj sajam, koji se održava tek po drugi puta, u nadolazećem razdoblju prerasti u središnje mjesto okupljanja svih zainteresiranih za ekološku poljoprivredu ovoga dijela Europe.

Uspostavljanjem suradnje s kolegama iz Gradišća vidimo i našu priliku da se suočimo s izazovima koji čekaju naše proizvođače do 2030. godine u dostizanju Akcijskog plana za razvoj ekološke proizvodnje EU. Njegov je opći cilj poticanje proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda kako bi se postigao udio od 25 % poljoprivrednih površina namijenjenih ekološkom uzgoju do 2030. godine.

Akcijski program razvoja ekološke poljoprivrede do 2030. godine Zagrebačke županije znatno je ambiciozniji od europskog, s ciljem 100% poljoprivredne proizvodnje do 2030. godine, pa nam predstoji svima zasukati rukave i napraviti najviše što možemo.

Anđelka Pejaković, dipl.ing.agr.

voditeljica službe za stručnu podršku u podružnici Zagrebačke županije

Edukacija, Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

DEMO – DOGAĐAJ EKO-GAJNA

Iskustva Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna i uzgajivača u upravljanju pašnim govedarstvom

Ukupno trinaesti demonstracijski događaj, pod nazivom „Iskustva Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna i uzgajivača u upravljanju pašnim govedarstvom“, održan je 28. travnja 2021. na lokaciji Gajna, Oprisavci bb, Brodsko-posavska županija. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration). U Republici Hrvatskoj provodi ga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, ali i ostali zainteresirani.

 

Na početku programa, u uvodnom dijelu predstavio se domaćin Šimo Beneš, upravitelj Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna. Zatim je predstavljen projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj s osvrtom na dosadašnje aktivnosti i održane demonstracije. Uslijedilo je izlaganje Izbor pasmina u sustavu krava – tele s naglaskom na izvorne i zaštićene pasmina. Središnji dio demonstracije bilo je predstavljanje modela Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna s iskustvima iz prakse u upravljanju pašnjacima nakon čega je uslijedio obilazak pašnjaka Eko-Gajna i stada. Prikazani su stado slavonsko-srijemskog podolskog goveda, tradicijska gradnja štale i tzv. “stan” (salaš) na Gajni. Uzgajivačima iz drugih krajeva posebno je bio zanimljiv primjer upravljanja pašnjacima na tom području i iskustva u upravljanju proizvodnjom kroz udruživanje u udrugu te osobito u zadrugu. Primjer iz Eko-Gajne pokazao se kao izvrsno demonstracijsko mjesto za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) uz odličnu interaktivnu komunikaciju svih prisutnih. Konačno, svi sudionico demo-događaja osvjedočili su se na ovom primjeru da udruživanje u zadrugu pomaže u poslovanju, očuvanju stočnog fonda te ruralnog prostora općenito.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Edukacija, Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Iskustva Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna i uzgajivača u upravljanju pašnim govedarstvom

 

Dana 28. travnja 2021. (srijeda), s početkom u 11:00 sati održat će se demonstracijski događaj pod nazivom „Iskustva Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna i uzgajivača u upravljanju pašnim govedarstvom“, na a lokaciji Gajna, Oprisavci bb, Brodsko-posavska županija. Organizatori su Ministarstva poljoprivrede i Pašnjačka zajednica braniteljske zadruge Eko-Gajna.

Okupljanje i uvodni dio demonstracije kao i izlaganja bit će na lokaciji Gajna, (Stan na Gajni), Oprisavci bb, gdje će se održati i praktični dio demonstracije uz obilazak pašnjaka i stada.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri upravljanja pašnjacima, kako na poljoprivrednim gospodarstvima tako i kroz udruživanje u udruge i zadruge uzgajivača, pomažu u poslovanju, očuvanju stočnog fonda te ruralnog prostora općenito. Demo-događajem se želi postići razmjena znanja između različitih sudionika kako bi se potaknulo usvajanje inovacija i unaprijedilo učenje farmer-farmeru. Usmjereno je i prema podizanju atraktivnosti uzgoja krava osobito za mlade ljude, studente i uzgajivače. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

                              

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

 

Edukacija, Ovčarstvo, Pčelarstvo, Stočarstvo, Vijest

POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

„Diversifikacija poljoprivredne proizvodnje“

Pozivamo Vas dana 27.travnja 2021. (utorak), s početkom u 10:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Diversifikacija poljoprivredne proizvodnje “, koji će se održati na OPG Vidaković u Vrbovljanima i  OPG Marjanović u Pivarama.

          

 

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Poljoprivreda kao proizvodnja je izuzetno raznolika i pokriva veliki spektar djelatnosti. Pruža veliku mogućnost izbora i odabira prema vlastitim ambicijama i sklonostima, te proizvodnim resursima od skromnih do velikih. Uvidom u nekoliko grana poljoprivredne proizvodnje: lijeska, orah, svinje mangulice, magarci, konji, ovce,  krave, pčele i ratarstvo dobiva se slika potrebnih aktivnosti u pojedinoj proizvodnju. Posebnu atraktivnost poljoprivrednoj proizvodnji daju autohtone sorte i pasmine, te ekstenzivni način uzgoja, sa minimalnim ulaganjem u objekte. Sve teme će biti odrađene i vidljive na praktičnim primjerima, te će poslužiti sudionicima za lakši odabir.  O svim navedenim temama i pitanjima raspraviti će se i upoznati sudionike tijekom demo-događaja.

Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije  Covid 19.

 

Program demo-događaja

27.04.2021. 10:00 – 15:00

10:00 – 10:10 Okupljanje prisutnih i uvod u radionicu Ostoić/Tomljanović/Vidaković
10:10 – 10:20 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Ostoić/Tomljanović
10:20 – 12:00 Voćarstvo (lijeska, orah) kao novi oblici poljoprivredne proizvodnje Vidaković/Ostoić
12.00 – 12:30 Pauza  
12:30 – 12:50 Uzgoj mangulica i konja hladnokrvnjaka Marjanović/Ostoić
12:50 – 13:10 Proizvodnja magarećeg mlijeka Ostoić/Bubić
13:10 – 13:30 Ekološko pčelarstvo Tomljanović/Kurić
13:30 – 14:00 Uzgoj ovaca i krava u sustavu krava – tele na pašnjacima Ostoić/Marjanović
14:50 – 14:15 Pauza  
14:15 – 15:00 Pitanja i rasprava  
15.00 Završetak radionice  

 

                                                                           Radujemo se Vašem dolasku !

Događaji, Edukacija, EU, Međunarodna suradnja, Obavijest, Pčelarstvo, Savjet

Treći pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021. godini

Treći pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021.g. pod nazivom „Mehanizacija i transporti u pčelinjaku – nova rješenja“, održan je 24.ožujka 2021.g. u Prkosu na pčelinjacima i proizvodnim pogonima OPG Butić Ivica.

Foto: Z.Tomljanović: Provedba Nefertiti demo-događaja

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

 

Glavni cilj događaja bio je upoznati sudionike s novim rješenjima u mehanizaciji i transportu u pčelarskoj proizvodnji. Posebice se to odnosi na novitete kod uporabe različitih vrcaljki, otklapača saća, aparata za utopljavanje satnih osnova u okvire, dizalica, prikolica, kontejnera, topionika, hranilica za pčele te punilice meda i ostalih pčelinjih proizvoda.

Foto: Z.Tomljanović: Pokretna vrcaona

Posebna pažnja posvećena je selidbi pčelinjih zajednica na pašu kadulje na Kornate, bagrema na područje Zagrebačke županije te ličko-velebitske livade na pašnjake u Ličko-senjskoj županiji. Naime, danas u Republici Hrvatskoj imamo stacionirane i seleće pčelinjake. Poznata je izreka da „med rodi na kotačima“ te sve veći broj pčelara seli svoje košnice na druge ispaše kako bi povećali prinose svojih pčelinjih zajednica. Pri tome je vrlo važan odabir transportnog sredstva za prijevoz pčelinjih zajednica na ispaše.

Foto: J.Ostoić: Pokretna platforma za transport košnica na Kornate

Dio demo-farmera i inovacijskih aktera iznosio je svoja pozitivna i negativna iskustva u svezi korištenja kontejnera s ugrađenim košnicama. Naime, nesporno je da selenje košnica predstavlja izazov za sve pčelare u smislu brzine transporta te uštede vremena i ljudskog rada. Također, sudionici su se složili da je priprema zajednica za selenje bitan čimbenik u postizanju visokih prinosa, ali i rizika od rojenja, neprijatelja i štetnika pčela na novim lokacijama odnosno horizontalnih infekcija između susjednih pčelinjaka.

Foto: Z.Tomljanović: Priprema pčelinjih zajednica za transport

Voditelji demo-događaja naglasili su važnost pravilnog odabira vrcaljke i otklapača mednog saća jer vrcanje i otklapanje često predstavljaju „usko grlo“ u proizvodnji meda. Primjena elektronskih, radijalnih vrcaljki s 20 i više okvira kao i automatskih otklapača predstavljaju zasigurno rješenje koja štede ljudsku snagu i ubrzavaju proizvodni proces.

          

Foto: Z.Tomljanović: Vlasnik OPG Ivica Butić ispred modernog otklapača saća i radijalne vrcaljke

Logično je stoga bilo očekivati da su se polaznici demonstracijskog događaja aktivno uključili u raspravu o transportnim inovacijama u pčelarstvu, načinima korištenja matične rešetke, primjeni Snelgrove daske, mogućnostima automatskog punjenja meda u staklenke, teškoćama u selenju pčelinjih zajednica te prednostima i manama na paši kadulje, drače i ličko-velebitske livade. Ovom prilikom zahvaljujemo vlasniku OPG Butić Ivici iz Prkosa na pomoći u pripremi, organizaciji i provedbi spomenutog demo-događaja.

 

Zlatko Tomljanović, dr.med.vet.

voditelj HUB 10

Juraj Ostoić, dipl.ing.agr.

član HUB 10

Događaji, Edukacija, EU, Međunarodna suradnja, Obavijest, Pčelarstvo, Savjet, Vijest

Drugi pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021. godini

Drugi pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj u 2021. godini pod nazivom „Proljetni radovi u pčelinjaku“ održan je 21.ožujka 2021.g. u Budrovcima i Đakovu na prostoru OPG Tomić i Udruge pčelara „Đakovština“.

Foto: Z.Tomljanović: provedba Nefertiti demo-događaja

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

 Glavni cilj događaja bio je upoznati sudionike s proljetnim radovima u pčelinjaku, kontrolom i suzbijanjem rojenja i pripremom pčelinjih zajednica za iskorištavanje prvih medonsno-peludnih paša. Posebna pažnja posvećena je pravilnoj i pravovremenoj rotaciji nastavaka i proširivanju pčelinjih zajednica. Dio demo-farmera i inovacijskih aktera iznosio je svoja iskustva u svezi umetanje satnih osnova te proizvodnje pomoćnih zajednica (nukleusa) što čini neizostavan dio apitehničkih radova u pčelinjaku. Također, voditelji demo-događaja ukazali su na moguće probleme u svezi prepoznavanja, kontrole i suzbijanja određenih bolesti pčela poput nozemoze, vapnenastog legla i američke gnjiloće medonosne pčele. Naime, svi sudionici složili su se da moguće pogreške tijekom izvođenja spomenutih radnji imaju veliki utjecaj na prinose meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Nesporno je utvrđeno odabir dobre lokacije za postavljanje pčelinjaka odnosno udaljenost pčelinjaka od paša kao i mogućnost dobrog prilaza na željenu lokaciju za postavljanje pčelinjaka predstavlja važan segment u pčelarskoj proizvodnji. Razumljivo da su  polaznici demonstracijskog događaja aktivno sudjelovali tijekom radionice pa se otvorila rasprava o početku cvatnje bagrema, suzbijanju rojenja po Demaree metodi, aktiviranju higijenske pojilice, izradi satnih osnova, zakonskoj regulativi u svezi prodaje meda i pčelinjih proizvoda, poticajima u pčelarstvu i načinima suzbijanja varooze. Ovom prilikom zahvaljujemo predsjedniku Udruge pčelara „Đakovština“ gosp. Željku Tomiću i ostalim članovima Upravnog i Nadzornog odbora spomenute Udruge na pomoći u pripremi, organizaciji i provedbi spomenutog demo-događaja.

 

Zlatko Tomljanović, dr.med.vet.

voditelj HUB 10

Juraj Ostoić, dipl.ing.agr.

član HUB 10

Događaji, Edukacija, EU, Međunarodna suradnja, Najava, Obavijest, Pčelarstvo, Poziv, Stočarstvo, Vijest

POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Izazovi u tehnologiji pčelarenja – novi modeli

Pozivamo Vas dana 30.ožujka 2021. (utorak), s početkom u 17:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Izazovi u tehnologiji pčelarenja – novi modeli“, koji će se održati putem internetskog video razgovora (webinar). Zainteresirani se mole da se jave do 29.03. u 16:00 administratoru demo-događaja Zlatku Tomljanoviću na zlatko.tomljanovic@mps.hr kako bi vas se pozvalo na događaj. POZIV

                     

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

U suvremenom pčelarstvu je vrlo važno pravilno i pravovremeno reagirati tijekom radova u pčelinjaku. Posebice se to odnosi na pripremu pčelinjih zajednica u proljeće kako bi pčele bile u optimalnom biološko-uzgojnom stanju za iskorištavanje prvih paša. Također, važnu ulogu ima i prevencija rojenja te hranidba pčela jer zbog vremensko-klimatskih promjena ne smijemo dozvoliti da pčele uđu u period gladovanja. Tijekom demo-događaja sudionici će biti upoznati s novim modelima u svezi pripreme pčelinjih zajednica za iskorištavanje medonosno-peludnih paša, suzbijanje rojenja te hranidbe pčela.

 

PROGRAM 

17:00-17:10 Uvod u demo događaj Tomljanović
17:10-17:15 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Tomljanović
17:15-18:00 Izazovi u tehnologiji pčelarenja – novi modeli Tomljanović
18:00-18:15 Pauza  
18:15-19:00 Suzbijanje rojenja i hranidba pčela Tomljanović
19:00-19:30 Pitanja i rasprava  
19:30 Završetak demo-radionice  
Agroekologija, Edukacija, IAKS mjere, Izravna plaćanja, Mladi poljoprivrednici, Potpore i poticaji, Program RR, Vijest

Važna obavijest za primatelje izravnih potpora poljoprivredi i IAKS mjera Ruralnog razvoja

Svi koji su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2020. godini zatražili plaćanje za mlade poljoprivrednike i/ili potporu za neke od IAKS mjera ruralnog razvoja (Mjera 10; Mjera 11; Mjera 14), preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe. Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 22/2020) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj strukovnoj izobrazbi.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva tijekom cijele godine provodila je aktivnosti na provedbi Mjere 1 – ‘Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja’. Usprkos pandemiji i otežanim uvjetima rada, održavani su tečajevi, kako direktno u učionicama, tako i online. Zadovoljavajući interes i odaziv poljoprivrednika je bio tijekom cijele godine, ali sada apeliramo da se svi oni koji se dosad iz bilo kojeg razloga nisu mogli odazvati edukaciji, iskoriste priliku koja im se pruža do kraja godine da ispoštuju preuzetu obvezu. Raspored tečajeva je objavljen na stranicama Uprave (https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/) pa molimo da pratite objave i prijavite se na vrijeme.

Ukoliko ste obveznik neke od mjera, na svom Zahtjevu za potporu imate oznake kako su prikazanje u pripadajućem .pdf dokumentu (PDF DOKUMENT)

Napominjemo da produžetka roka za edukaciju neće biti.

Nepoštivanje obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja dovodi do primjene administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (povrat isplaćenih sredstava potpore).