SEOSKI TURIZAM – PRAKTIČNA DEMONSTRACIJA

Upoznavanje korisnika s izgledom seoskog turizma, minimalno tehničkih uvjeta za registraciju kušaonice i izletišta te smještajnih kapaciteta na OPG-u uz prikaz mogućnosti proizvoda i usluga kojima se može diversificirati dohodak poljoprivrednog gospodarstva bila je tema praktične demonstracije održane 27. travnja 2022. godine na OPG-u Zadravec Romina u Kusanovcu, Općina Brckovljani, Zagrebačka županija. Demonstraciju je posjetilo 40 poljoprivrednih proizvođača, većinom malih sirara iz različitih krajeva Hrvatske.

OPG Zadravec ima registriranu dopunsku djelatnost pružanja nekoliko turističkih usluga  i ugostiteljskih usluga na OPG-u i to tipa izletište. Osim toga ima primarnu proizvodnju mlijeka te preradu mlijeka u sireve u mini-sirani što joj je bila osnovica za pokretanje dopunske djelatnosti kušaonice sira koja je prerasla vrlo brzo u izletište.

Seoski turizam je oblik turizma na poljoprivrednim gospodarstvima koji podrazumijeva povremeni boravak turista u seoskoj sredini koji posjetiteljima, osim čistog zraka i prirodnog ambijenta, pruža različite mogućnosti aktivnog sudjelovanja u životu i radu u seoskom gospodarstvu te sudjelovanje u raznim blagdanskim i drugim manifestacijama.

Seoski turizam na OPG-u je dopunska djelatnost kroz koju pruža turističke i/ili ugostiteljske usluge.

Turističke usluge na OPG-u su poljoprivredne, šumarske, ribarske, edukativne i slične aktivnosti koje u većini slučajeva ne zahtijevaju minimalno tehničke uvjete niti nikakvu posebnu registraciju osim njihovog upisa kao dopunske djelatnosti, a tu spada:

 • sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su: berba voća i povrća, ubiranje ljetine i slično
 • sudjelovanje u aktivnostima akvakulture
 • lov i ribolov te prezentacija načina lova i ribolova
 • vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti
 • aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma
 • iznajmljivanje prostora, sredstava, pribora i opreme
 • iznajmljivanje prostora za izlet i piknik
 • provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, tradicijske obrte i slično
 • prezentacija poljoprivrednog gospodarstva, lovišta i šuma te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru njih
 • posjeti etnozbirkama i slično.

Ugostiteljske usluge na OPG-u podrazumijevaju usluživanje jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i usluge smještaja koje OPG pruža u svom objektu ili objektima. Jela, pića i napitci iz pretežiti vlastite proizvodnje trebaju biti uobičajeni za kraj u kojem se OPG nalazi i usluženi na tradicionalan način, a tu spadaju:

 • poljoprivredni proizvodi proizvedeni na OPG-u koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja),
 • poljoprivredni proizvodi kupljeni od drugih PG-a upisanih u Upisnik
 • nedrvni šumski proizvodi, samoniklo bilje, gljive, puževi, žabe, ribe i drugi vodeni i morski organizmi te divljač, koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi.

Objekti na OPG-u se razvrstavaju sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u slijedeće vrste:

 • Vinotočje/Kušaonica,
 • Izletište,
 • Soba,
 • Apartman,
 • Ruralna kuća za odmor,
 • Kamp,
 • Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj

Od navedenih vrsta objekata kategoriziraju se: Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp, a kategorija objekta na OPG-u je sunce (mogu imati dva, tri ili četiri sunca).

Osim u kušaonici/vinotočju gdje OPG gostima nudi samo hladne nareske, pića i napitke te izletištu gdje se nude topla jela OPG mora u svim vrstama objekata za smještaj pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta i to je vrlo važna razlika u odnosu na ugostiteljske usluge koje se pružaju u domaćinstvu odnosno kao privatni iznajmljivači.

Mnogo je poljoprivrednih proizvođača u Hrvatskoj koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge na svojim gospodarstvima. Dio njih su članovi Udruge ruralnog turizma Hrvatske s kojom je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede odnedavno započela suradnju.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede je prije četiri godine osnovala Radnu skupinu za seoski turizam s 10 članova savjetodavaca koji su prošli osnovni tečaj „Seoski turizam“ kroz mjeru M02 PRR-a, podmjeru 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika. Edukaciju je proveo dr.sc. Robert Bačac, priznati i nadaleko cijenjeni stručnjak za ruralni turizam.

Radna grupa je nakon toga formirala trodnevni tečaj „Seoski turizam“ za poljoprivrednike kroz mjeru M01 te je kroz zadnje tri godine provela 5 takvih tečajeva za 101 polaznika. Ove godine je grupa proširena na 20 članova, prošla je novu dvodnevnu edukaciju „Seoski turizam u praksi“ koju je provela dr.sc. Dijana Katica predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“.

Aktivnosti savjetodavaca članova Radne skupine za seoski turizam će ići i u smjeru uže suradnje s članovima Udruge ruralnog turizma Hrvatske ali i sa ostalim gospodarstvima koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge oko pitanja prerade različitih proizvoda na tim gospodarstvima, oko njihovog povezivanja s onim gospodarstvima koji već imaju prehrambene proizvode, pružanja pomoći oko upisa u Digitalni katalog seoskog turizma kroz on-line aplikaciju moj-seoski.hr.

Digitalni katalog seoskog turizma su razvili zajedno Ministarstvo turizma i sporta i Udruga ruralnog turizma Hrvatske sa sloganom Idemo na selo! i čija je misija Seoski turizam – motor opstanka i razvoja hrvatskog sela.

Na kraju bi još spomenuli i nacionalnu promotivnu kampanju „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“ koju provodi Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta. Kampanja je doživjela u svom prvom dijelu veliki uspjeh te slijedi njen nastavak i promocija ponude hrvatskih ruralnih destinacija gdje se promoviraju i mnogi poljoprivredni proizvođači koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge.

Veselimo se svim novim promocijama naših poljoprivrednih proizvođača!

 

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

Višnja Krapljan, dipl. ing. agr.

Barbara Horvatinović, mag. ing. agr.

Pripremi za ispis