MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Edukacija

Edukacija, Ratarstvo, Vijest

Brigom o tlu omogućujemo poljoprivrednu proizvodnju – još jedna Učionica na otvorenom na području Koprivničko-križevačke županije

Konvencionalni način obrade tla i velik udio okopavinskih ratarskih vrsta na oraničnim površinama ima za posljedicu smanjenje sadržaja organske tvari u tlu. Danas je to jedan od „gorućih“ problema kojeg još uvijek poljoprivredni proizvođači nisu svjesni.

S ciljem razvijanja svijesti o potrebi kalcizacije kiselih tala i gnojidbi sukladno potrebama biljke, a u skladu sa stvarnom plodnošću tla uz istovremenu brigu o sadržaju organske tvari u tlu, organizirana je još jedna „učionica u polju“.

Dana 27. srpnja, u mjestu Peteranec (općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija) na obiteljskom gospodarstvu Blažotić i njihovoj parceli okupilo se 30-tak poljoprivrednih proizvođača koji su dobili informacije o temama:

 • Kalcizacija kiselih tala – materijali za kalcizaciju koji se nalaze na tržištu RH
 • Utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitetu ratarskih proizvoda
 • Uloga organske tvari u tlu i njena važnost za „život“ tla i njegovu produktivnost

Nakon predavanja, na samoj parceli održan je prikaz primjene materijala za kalcizaciju i unošenje u tlo na strništu nakon žetve pšenice, na parceli na kojoj se prethodnom analizom utvrdilo da pripada u skupinu jako kiselih tala.

 

Kalcizacija tla kisele reakcije

Zašto baš sada, kad ratari napokon nakon žetve, a prije sjetve ozimih ratarskih vrsta, mogu malo odmoriti, stručnjaci organiziraju ovakav tip „učionice u polju“?

Ljetni su mjeseci idealni za provođenje kalcizacije! Sada je vrijeme upozoriti na važnost vraćanja organske tvari u tlo. Tendencija prodaje slame, korištenja biljne mase za proizvodnju bio-goriva, bez vraćanja organske tvari u tlo, postala je praksa. Broj stoke se smanjuje, neke parcele nisu gnojene stajskim gnojem, ali ni nikakvim drugim oblikom organskog gnojiva više od 3 desetljeća! Ukoliko ne razvijemo svijest o važnosti održavanja (povećanja) plodnosti tla osiromašit ćemo buduće generacije poljoprivrednih proizvođača, ali i potrošača poljoprivrednih proizvoda. Tlo je osnova poljoprivredne proizvodnje!

Zašto Peteranec?

Na području Koprivničko-križevačke županije prevladavaju kisela tla. Na nekim su područjima tla jako kisela. Slično je i u Peterancu.

Kroz dosadašnji savjetodavni rad organizirali smo prezentacije kalcizacije, prikazali različite materijale, upoznali poljoprivredne proizvođače s pravilnim načinom uzorkovanja tla, pedološkim laboratorijima u kojima se može obaviti analiza tla, postavili pokuse uz primjenu materijala za kalcizaciju i bez (na kiselom tlu), vagnuli prinos …

Ovaj puta primijenjen je materijal tvrtke Intercal d.o.o. iz Sirača. Predstavnica tvrtke Petrokemija d.o.o. iz Kutine istaknula je koji su proizvodi iz proizvodnog asortimana tvrtke primjereni za gnojidbu na tlima različite kemijske reakcije. Terenska savjetodavka istaknula je mogućnosti podizanja sadržaja organske tvari u tlu primjenom sideracije (zelene gnojidbe).

Nadam se da smo ostvarili cilj i zahvaljujem našem domaćinu, OPG-u Blažotić i svima koji su doprinijeli održavanju ove „Učionice u polju“.

Plan za daljnjim edukacijama tijekom kolovoza jesu ponovno „učionice u polju“ s temom soja i lucerna, jer ima i onih parcela koje svojom kvalitetom omogućuju uzgoj i ovih, zahtijevanih vrsta po pitanju kvalitete tla.

Osim učionica u polju, koncem mjeseca kolovoza pa sve do kraja 2017. godine organizirat će se osposobljavanja za mlade, ali i sve ostale zainteresirane poljoprivrednike.

mr. sc. Tatjana Međimurec
načelnica Odjela za ratarstvo

Edukacija, Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

Radionica zelene rezidbe u voćarstvu

Na radionici, koju su inicirali predsjednik udruge Darko Cerovski i Đuro Kadić. Prisustvovalo je 34 voćara i vinogradara.

Radionica je započela predavanjem, na inicijativu članova udruge a vezano za teme: pojava zlatne žutice u vinogradima i Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. s posebnim osvrtom na podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima i 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Nakon predavanja uslijedio je praktičan prikaz zelene rezidbe 4 voćne vrste: jabuke, breskve, šljive i kruške.

Cilj radionice bio je prijenos znanja i prikaz osnovnih elemenata rezidbe tijekom vegetacije, kako bi voćari mogli zahvate primijeniti u svojim nasadima.

Tijekom radionice prikazana su osnovna pravila zelene rezidbe koja se mogu primijeniti kod svih voćnih vrsta a to je: uklanjanje mladica koje imaju položaj vodopija, osobito ako se nalaze u unutrašnjosti krošnje i pri vrhovima kosturnih grana, mogućnost povijanja vodopija za obnovu rodnog drveta u narednim godinama. Prilikom demonstracije rezidbe ukazane su pozornosti: da se ne ukloni više od 30% lisne mase jer bi to negativno utjecalo na formiranje rodnih pupova za sljedeću godinu, te najčešće greške koje se rade tijekom zelene a i zimske rezidbe, kako bi što lakše i bez straha pristupili rezidbi i tako osigurali ujednačene prinose svake godine. Istaknuto je da prerana zelena rezidba uzrokuje intenzivan rast mladica, dok prekasna uzrokuje kasniji porast i produžetak vegetacije pa mladice ne odrvene i može doći do izmrzavanja tijekom zime.

Nazočni poljoprivrednici postavljali su pitanja kako bi bili sigurni u svoje postupke tijekom provođenja ove agrotehničke mjere u svojim nasadima što je potvrdilo njihovu zainteresiranost za ovu neiscrpnu i uvijek aktualnu temu.

Hvala Udruzi voćara i vinogradara Našice, koja je omogućila ovaj susret i prijenos znanja.

Ruža Skenderović, dipl. ing. agr.,
viša stručna savjetnica
Judita Gerber, mag. ing. agr.,
viša stručna savjetnica

Edukacija, Ratarstvo, Vijest

Održana još jedna učionica na otvorenom

Petnaestak zainteresiranih poljoprivrednika, na „licu mjesta“ mogli su upoznati sortiment soje vegetacijskih skupina dozrijevanja prikladnih za uzgoj na području sjeverozapadne Hrvatske i karakteristike pojedinih sorti.

Prikazan je i uspješan način suzbijanja korova, jednom od kombinacija registriranih herbicida za tu namjenu. Na dijelu parcele ostavljen je netretirani dio, kako bi se vidjela populacija korova i njihove vrste.

Soja – pokus – neprskani dio parcele

Soja – pokus – RWA i Agrochem

Na „učionici na otvorenom“ poljoprivrednici su upoznati i sa svojim obvezama dokazivanja korištenja genetski nemodificiranog deklariranog sjemena soje, roku za dostavu dokaza Regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ulozi soje kao fiksatora dušika u plodoredu, popravku tla, o proizvodno vezanim potporama.

Također je kroz fotografije prikazan problem erozije tla na nagnutim terenima i predložene mjere zaštite tla izborom uzgajanih vrsta u plodoredu i načinom obrade tla. Obzirom na vremenske prilike prisutni poljoprivrednici upozoreni su na vjerojatno umanjenje očekivanog prinosa soje radi izuzetno visokih temperatura tijekom cvatnje. Istaknuta je važnost izbora parcele, rok i način sjetve i izbor sorte, gnojidbe i mogućnost inokulacije sjemena prije sjetve.

Reakcija soje na sušu na plitkom tlu

Soja, kvržične bakterije

Ovom prigodom zahvaljujem tvrtkama koje su donirale sjeme soje i herbicid, kao i obitelji Markešić na suradnji sa Savjetodavnom službom, a sve s ciljem edukacije poljoprivrednih proizvođača.

mr. sc. Tatjana Međimurec

Edukacija, Vijest

Sanacije štete od požara na višogodišnjim nasadima

U ljetnim mjesecima požari su česti na području Dalmacije, kao i u ostalim priobalnim dijelovima Republike Hrvatske. Klimatske promjene, zapuštene poljoprivredne i šumske površine te neodgovorno ljudsko djelovanje u prirodi stvaraju uvijete za razvoj požara s katastrofalnim posljedicama, kako za ljude tako i za krajobraz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Maslinik nakon požara

Kako sanirati štete nastale na vinogradima, voćnjacima i maslinicima nakon požara ovisi o stupnju i obliku oštećenja, odnosno, ovisi o tome da li se radi o potpuno ili djelomično izgorjelim drvenastim dijelovima krošnje / trsa,  ili se radi o defolijaciji uslijed visokih temperatura tj. o štetama nastalim izlijevanjem morske vode na nasade prilikom gašenja požara.

Procjenu štete treba raditi od slučaja do slučaja, a osnovne smjernice sanacije šteta od požara su:

Vinogradi / voćnjaci / maslinici

Općenito, kod svih višegodišnjih nasada jedna od prvih mjera je navodnjavanje, pogotovo u slučajevima jako izražene suše, kako bi se što prije potaklo kretanje vegetacije. U slučaju kasnijeg kretanja vegetacije postoji mogućnost da naknadno iznikle mladice ne odrvene do fenofaze mirovanja, što može izazvati naknadne štete od mraza.

Vinogradi / voćnjaci

 • Ako se radi o starim nasadima, najekonomičnije rješenje je krčenje cijelog nasada, nakon čega slijedi uobičajena procedura „odmora tla“ i sadnja novog nasada  nakon 4 – 5 godina.
 • Kod trsova / voćaka dijelom uništenih vatrom (uglavnom rubni dijelovi nasada) treba izvršiti sanitarnu rezidbu u krošnji / trsu do zdravog tkiva i čekati s rezidbom do zime.                      Često je slučaj kod vinove loze da strada samo dio starog panja, a ponekad samo jednogodišnja rozgva, što je teško zaključiti odmah nakon požara. U takvim situacijama treba pričekati sa sanitarnom rezidbom, a u međuvremenu će sama vinova loza pokazati do kuda je trs oštećen i tako će sama diktirati način i obujam rezidbe.
 • Kod trsova / voćaka s jakom defolijacijom, kao posljedicom djelovanja visokih temperatura i dima ili djelovanja morske vode kod gašenja, potrebno je skinuti sav rod, jer rod bez lisne mase ne može dozoriti, već je dodatni potrošač hranjiva i još važnije, vode, kroz proces transpiracije. Uz navedeno, preporučuje se izvršiti rezidbu srednje jakog intenziteta.
 • Kod trsova / voćaka s djelomičnom defolijacijom treba prihraniti vinovu lozu folijarnim hranjivima, uz neizostavno korištenje tzv. antistres pripravaka i biostimulatora na bazi aminokiselina. Ti se pripravci mogu naći u prodaji pod različitim trgovačkim imenima, kao što su: Megafol, Vigoramin, Polyamin, Siapton, Drin, Bio Plantella Vita i sl.

Maslinici

 • Kod masline, kao vječnog stabla, treba znati da je potpuna obnova stabla redovni pomotehnički zahvat nakon 40- ak godina rodnosti.
 • Potrebno je procijeniti treba li obaviti potpunu regeneraciju debla ili će se pristupiti sanaciji po skeletnim granama, uklanjanjem nagorenih i suvišnih grana.
 • Potpuna  regeneraciji stabala provodi se kod maslina s oštećenim – nagorenim deblom, kao i kod starih maslina s oštećenom krošnjom. Provodi se odmah pilanjem debla u razini tla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Stari maslinik nakon požara

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Nagoreno deblo maslina

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4. Nagoreno stablo stare masline

 • U proljeće iduće godine iz panja će izniknuti na desetine novih mladih izdanaka, koji se selektivno ostavljaju. Prve godine se ostave svi izdanci, da bi se postupnim prorjeđivanjem u narednih 3-4 godine dobila nova krošnja, s 3-4 prostorno raspoređena, dobro njegovana izdanka po obodu panja. Prilikom biranja izdanaka treba paziti da budu što više u tlu, nikako na ostacima panja, jer su ti izdanci jači i teže se lome.
 • Što se tiče sanitarnog reza kod nepotpuno izgorjelih stabala, u praksi je teško odmah iza požara uočiti granicu između oštećenog i zdravog dijela. Iz tog razloga maslinari najčešće ne trebaju žuriti s rezidbom, jer nakon prve obilnije kiše maslina će iz zdravog dijela izbaciti nove mladice i tako znatno olakšati maslinarima posao oko procjene koliki je radikalni rez potreban. Točnije, maslinari će lakše moći procijeniti koji oblik sanitarnog reza treba primijeniti.
 • Ako je riječ o nepotpuno izgorjelim stablima najčešće se primjenjuje povratni rez, po skeletnim granama bližim deblu. Dakle, nagorene grane i grane s napuklom korom treba skidati do zdravog tkiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Djelomično oštećeno stablo

 • Na maslinama sa sačuvanom lisnom masom, kao i kod vinove loze ili voćke mogu se primijeniti već spomenuti tzv. antistres pripravci i biostimulatori na bazi aminokiselina (Megafol, Polyamin, Siapton, Drin, Bio Plantella Vita).

Kod svih kultura  nakon rezidbe treba izvršiti zaštitu većih rana bakrenim pripravcima. također treba izvršiti redovnu osnovnu gnojidbu voćnjaka, vinograda i maslinika organskim i mineralnim gnojivima i to s NPK kompleksnim gnojivima s niskim sadržajem dušika.

Autori teksta:  Jurica Fadić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik, Vis
Žarko Kovačić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik, Omiš
Foto: Silvija Marušić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica, Kaštel Sućurac

Edukacija, Vijest

Provođenje pratećih mjera SHŠV u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije

Za prateće mjere prijavilo se iz naše županije 8 osnovnih i 2 srednje škole, od kojih su za provedbu pratećih mjera odabrane sljedeće: za prateću mjeru *Održavanje nastave u vrtu* odabrane su IV. OŠ iz Bjelovara i OŠ „Mirka Pereša“ iz Kapele. U IV. OŠ aktivnost se provela 12. i 23. svibnja 2017., za grupu vrtlara, učenika nižih razreda. Učenici iz Kapele su svoj vrt sadili 1. lipnja, i to u Područnoj školi Gornje Sredice. Uz sadnju presadnica povrća na prvom održanom satu u IV. OŠ, u obje škole su posadile kontejnirane presadnice jagoda, sadnice različitog bobičastog voća te sadnice drijenka i crnog duda. Učenici su upoznati s glavnim dijelovima sadnica i njihovim funkcijama te s pravilnim načinom sadnje i održavanjem nasada. Uz sadni materijal, te su škole kroz projekt dobile i vrtni alat i opremu (hotel za kukce, komposter i gnojivo).

Sadnja na školskom vrtu u IV. OŠ Bjelovar

Aktivnost je popraćena na stranicama škola, na lokalnim radio postajama, u lokalnim tjednicima te prilogom u Regionalnom programu HRT-a, a provela ju je Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica Savjetodavne službe iz Podružnice Bjelovarsko-bilogorske županije, Grubišno Polje.

Sadnja u POŠ Gornje Sredice

Za provedbu aktivnosti *Sat kušanja voća i povrća* su odabrane osnovne škole: III. OŠ iz Bjelovara, OŠ I. N. Jemeršića iz Grubišnog Polja te OŠ Ivanska iz Ivanske.

Za učenike 6. razreda OŠ „I. N. Jemeršića“, 8. lipnja, organizirano je kušanje i ocjenjivanje jabuka. Kušale su se sljedeće sorte jabuka: Golden Delicious, Red Delicious, Idared i Granny Smith. Najbolje su ocijenjene jabuke sorte Red Delicious i Idared. Aktivnost je također provela Grozdana Grubišić-Popović.

Dana 2. lipnja, 2017. učenici nižih razreda OŠ „ Berek“ iz Bereka, u suradnji sa Savjetodavnom službom, posjetili su OPG HIMBER TOP j.d.o.o. iz Žukovca, kojeg je ta osnovna škola odabrala kao dobavljača voća.

Na imanju obitelji Periša posjetitelje je dočekao vlasnik i upoznao ih s proizvodnjom svog obiteljskog gospodarstva. Vrijedni domaćini na 1,10 ha plasteničke proizvodnje uzgajaju jagode, maline i kupine. Sortiment je prilagođen tržištu, tako da sve voćne vrste dozrijevaju kontinuirano, prema različitim epohama dozrijevanja. Upravo je ime OPG-a odabrano je prema sorti maline Himber Top.

Učenici i njihovi pratitelji su obišli plastenike jagode, maline i kupine te se upoznali s proizvodnjom i načinom berbe istih. Osim te proizvodnje gospodarstvo proizvodi povrće, i to mrkvu i rajčicu za potrebe projekta Shema školskog voća i povrća pa je i napomenuto da je iskustvo s uvođenjem mrkve u tjednu ponudu bilo jako dobro prihvaćeno. Osim tih povrtnih kultura za tržište, koje je organizirano i izvan naše zemlje, proizvode i mahune, šparogu, rajčicu te ratarske kulture, radi plodoreda.

Nakon obilaska plastenika djeci su se osobito svidjele životinje u gateru: vijetnamske svinje i lopatari.

Posjet je završio degustacijom jagoda, a aktivnost je provela kolegica Jadranka Berić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica iz zaštite bilja, Garešnica.

Posjeta PG-U Himber Top

U OŠ Ivanska, za učenike nižih razreda,  9. lipnja 2017. organiziran je *Sat kušanja trešanja*. Kušale su se tri sorte:  Van;  Stella i Hedelfinška. Najbolje je ocijenjena sorta Van, zbog svog vrlo krupnog ploda te sočnog, slatkog i čvrstog mesa. Aktivnost je provela kolegica Vesna Bradić, dipl. ing. agr., vša stručna savjetnica za zaštitu bilja iz Čazme.

Pri samom kraju školske godine, 13. lipnja,  održan je i *Sat kušanja voća i povrća* u III. OŠ Bjelovar, za učenike prvih razreda. Kušali su i ocjenjivali sorte: Golden Delicious, Jonagold, Idared i Granny Smith. Najbolje su ocijenjene Golden Delicious i Granny Smith. I tu je aktivnost provela kolegica Grozdana Grubišić-Popović.

Kušanje jabuka u III. OŠ Bjelovar

Tako su djeca upoznata s osobinama sorti jabuka, koje su im ponuđene za kušanje, a bile su poslužene po vremenu dozrijevanja te su također upoznati i s ocjenjivačkim listićima, tj. s načinom kako se kušaju i ocjenjuju jabuke.

 Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing. agr.
Jadranka Berić, dipl. ing. agr.

Edukacija, Vijest

Održana je aktivnost u sklopu pratećih mjera Sheme školskog voća i povrća u OŠ Dragalić

Na „Održavanju nastave u vrtu“ prisustvovalo je 49 učenika od 5. do 8. razreda, ravnateljica škole i sedam nastavnika. Aktivnost je održana u školskom voćnjaku preko puta škole. U dva školska sata posadili smo 50 kontejniranih sadnica duda, drijenka, aronije, borovnica, kupina, malina, ogrozda, ribizla i jagoda.

Predavač i voditelj aktivnosti Marija Milašin, mag. ing. agr.

Edukacija, Hortikultura, Školska shema, Vijest

Tušek: Školska shema je najbolji primjer korištenja sredstava iz EU fondova

Novinari su prvo bili pozvani na predavanje djelatnika Savjetodavne službe u razred OŠ Dobriše Cesarića, a nakon toga su ravnatelj Tušek i ravnateljica Fileš podijelili s novinarima svoja iskustva i novosti o Shemi obilazeći školski vrt koji uređuju učenici škole.

Tušek je istaknuo da je ovo najbolji primjer korištenja sredstava iz europskih fondova. Od pratećih mjera u protekloj školskoj godini provedeno je: 224 edukativnih predavanja  koje se provode u 145 odabranih osnovnih i srednjih škola te ostalih obrazovnih ustanova, prema provedenom Javnom pozivu i odabiru škola/ustanova Povjerenstva formiranog od predstavnika svih partnera na provedbi Sheme – rekao je ravnatelj Savjetodavne službe Zdravko Tušek.

Cilj tih mjera je djelovati na prehrambene navike djece školskog uzrasta tj. povećanje potrošnje voća i povrća kod djece, prije svega kod djece nižih razreda osnovne škole, što u konačnici treba rezultirati smanjenjem pretilosti, dijabetesa i bolesti srca u dječjoj dobi i ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli.

Ispitivanje prehrambenih navika djece u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi, pokazalo je da 66 % učenika i učenica ne jede voće svaki dan i da 76 % učenika i učenica ne jede povrće svaki dan.

U provedbi Sheme u školskoj godini 2016./2017. došlo je do značajnih promjena: u provedbu Sheme su, osim osnovnih škola uključene i srednje škole i druge obrazovne ustanove (strukovne škole kao npr. plesne škole i učenički domovi) pa se broj korisnika Sheme povećao na ukupno 889 osnovnih škola i 245 srednjih škola i drugih obrazovnih ustanova, a Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća 2016./2017. omogućio je da se osim edukacije u vidu predavanja, počnu provoditi i druge prateće mjere, kao što su: organiziranje satova kušanja voća i povrća, održavanje nastave u vrtu i posjet poljoprivrednim gospodarstvima, koja se bave proizvodnjom voća i povrća i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom. Savjetodavna služba je tako postala, temeljem odobrenog Godišnjeg plana aktivnosti za promociju i Godišnjeg plana aktivnosti za prateće mjere Sheme, tijelo nadležno za provedbu navedenoga.

Novost je da od  iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama, a za provedbu ove Sheme ukupno je osigurano 23 milijuna kuna kako bi se hrvatskim školarcima omogućio dodatni obrok svježeg voća i povrća te mliječnih proizvoda. Za financiranje provedbe Školske sheme Europska komisija dodijelila je Hrvatskoj 1.720.946 EUR za voće i povrće te 800.354 EUR za mlijeko i mliječne proizvode.

Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana, u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Ravnateljica OŠ Dobriše Cesarić Gordana Fileš je pohvalila novost što će svaka škola ponaosob odabirati lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće.

Edukacija, Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

Satovi kušanja voća u OŠ Ferdinandovac

Djelatnici Savjetodavne službe, Leon Golub i Željkica Oštrkapa-Međurečan, predstavili su učenicima četiri sorte jabuka: Idared, Granny Smith, Fuji i Golden Delicious.

Slika 1. Četiri sorte jabuka pripremljene za kušanje

Bila je to prilika da djeca nauče nešto o proizvodnji, povijesti i važnosti pojedinih sorti jabuka. Zatim su dobro proučili njihov izgled, kušali svaku sortu te vrlo ozbiljno prionuli ocjenjivanju izgleda i okusa ponuđenih jabuka.

Slika 2. Upoznavanje sa svakom sortom jabuka prije kušanja

Izgledom su ih najviše privukle  sorte Granny Smith i Golden Delicious, a najukusnije po njihovom sudu su Golden Delicious i Fuji. Ukupni pobjednik provedenog kušanja i ocjenjivanja jabuka je sorta Golden Delicious.

Slika 3. Mali ocjenjivači su vrlo ozbiljno pristupili kušanju i ocjenjivanju sorata jabuka

Tablica 1: Rezultati kušanja i ocjenjivanja jabuka

1. i 2. razred (ukupno 25 učenika)

3. i 4. razred (ukupno 31 učenik)

Ocjenjivanje izgleda jabuka

mjesto

sorta

ocjena

mjesto

sorta

ocjena

1.

GRANNY SMITH

4,88

1.

GOLDEN DELICIOUS

4,77

2.

GOLDEN DELICIOUS

4,76

2.

GRANNY SMITH

4,61

3.

IDARED

4,52

3.

IDARED

4,35

4.

FUJI

4,16

4.

FUJI

3,61

Ocjenjivanje okusa jabuka

mjesto

sorta

ocjena

mjesto

sorta

ocjena

1.

GOLDEN DELICIOUS

4,64

1.

FUJI

4,77

2.

FUJI

4,60

2.

GOLDEN DELICIOUS

4,61

3.

IDARED

4,4

3.

IDARED

4,35

3.

GRANNY SMITH

4,4

4.

GRANNY SMITH

3,84

Ukupni poredak

mjesto

sorta

ocjena

mjesto

sorta

ocjena

1.

GOLDEN DELICIOUS

4,70

1.

GOLDEN DELICIOUS

4,69

2.

GRANNY SMITH

4,64

2.

IDARED

4,35

3.

IDARED

4,46

3.

GRANNY SMITH

4,22

4.

FUJI

4,38

4.

FUJI

4,19

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan,
viša stručna savjetnica

Edukacija, Stočarstvo, Vijest

Tečaj „Specijalizacija u hranidbi“

u Sektoru za projekte i programe u poljoprivredi i ribarstvu koji obuhvaća osposobljavanje za stjecanje novi stručnih znanja i usavršavanje vještina, novih metoda te korištenja alata za provođenje što učinkovitijeg savjetovanja poljoprivrednika koji se bave stočarskom proizvodnjom radi poboljšanja potpore za pružanje savjetodavnih usluga.

U posljednje vrijeme povećana je potreba za specijalizacijom kroz korištenje inovativnih, okolišno održivih, poboljšanih tehnika proizvodnje osobito u području upravljanja hranidbom odnosno specijalizacijom u hranidbi zbog povećanja razine konkurentnosti na farmama u stočarskoj proizvodnji koja je ujedno pokretač svih ostalih proizvodnih procesa u poljoprivredi. Naročito je potrebna specijalizacija u hranidbi u području govedarstva i to u proizvodnji mlijeka kao najzahtjevnijoj stočarskoj proizvodnji. Ubrzani procesi uvođenja inovativnih rješenja u proizvodnji te sve veća primjena novih saznanja i poboljšanih tehnika proizvodnje u području produktivnosti i održivosti, zahtjeva uključivanje sve većeg broja savjetnika stočarske specijalnosti kako bi aktivnosti koje se provode na terenu bile što učinkovitije.

 

 

 

 

 

 

 

 

U procesu usavršavanja značajna je uloga dva trenera predavača (Tomislav Mesić,dipl.inž.agr., mr. sc. Dario Zagorec) koji su osposobljeni za prenošenje znanja na ostale savjetnike stočarske specijalnosti koji pokrivaju cjelokupno područje Republike Hrvatske. Tečaj se sastojao  od stručnih područja koja se odnose na: analizu krme i obroka za mliječne krave i junad, oblikovanje usluge i tržišta u proizvodnji mlijeka, važnost i utjecaj analize vlakana krme u obrocima, optimizaciju obroka za mliječne krave, tovnu junad i pomladak, pristup i metode optimizacije obroka, određivanje kapaciteta unosa hrane, ocjene tjelesne kondicije i primjenu te preporuke, usluge upravljanja proizvodnjom mlijeka za proizvođače mlijeka, male i obiteljske mliječne farme u praksi.

Korištena su iskustva inozemnih stručnjaka specijalista navedenih područja te predstavljena njihova teorijska i praktična rješenja koja se koriste u proizvodnji. Predavači su osposobljeni na Treningu trenera održanom u razdoblju u rujnu 2016. godine gdje su stekli određena znanja i vještine u radu sa znanstvenicima i stručnjacima iz područja agronomske znanosti, primarno stočarstva te savjetodavstva (NorFor, Eurofins Agro Švedska, Växa Sverige) odnosno specijalista u području hranidbe na odabranim farmama u Švedskoj. Terenski dio nastave odnosno praktične vježbe održane su na farmi mliječnih krava, na OPG-u Branko i Željko Horvatinčić, u Gusakovcu nedaleko od Gornje Stubice.

 

Edukacija, Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

Škola rezidbe voćaka održana u Kaptolu po jubilarni petnaesti puta

Najavljena putem naše web stranice, lokalnih radiopostaja i lokalnih tiskovina, Škola je i ovoga puta prikupila pristojan broj (njih 30) voćara, profesionalaca, amatera i hobista, polaznika tog trodnevnog tečaja. Polaznici Škole pristigli su u najvećem broju iz županije domaćina, ali i iz još dviju slavonskih županija. Unatoč svojih radnih obveza, jedan dio polaznika uzeo je ili slobodno ili trodnevni godišnji odmor, kako ne bi propustili tu edukaciju.

Škola rezidbe voćaka koncepcijski je nastavljena baš poput do sada održanih: u jutarnjim satima, u svijetlim i toplim prostorima Općinske vijećnice u Kaptolu, specijalisti hortikulture (G. Josipović i T. Božičević) i zaštite bilja (Đ. Kšenek), uz gostovanje istaknute stručnjakinje zaštite bilja kolegice Romi Suk-Barić, održali su uvodna, kraća stručna predavanja, a nakon njih se odvijala pokazna rezidba u voćnjacima. Polaznicima se, u sklopu predavanja, svakoga dana donose na uvid grane onih voćnih vrsta, koje se pojedinog dana obrađuju. Na taj način oni, i prije nego krenu na praktičnu pokaznu rezidbu, uživo nauče raspoznavati lisne, drvne, cvjetne i mješovite pupove. Tijekom predavanja, predavači su se polaznicima potrudili prikazati specifične kratke filmske isječke, u video-klipovima, važne zbog ukazivanja na stručne detalje vezane uz rezidbu.

Teorijskim predavanjima obuhvaćeni su svi segmenti važni za razumijevanje procesa rasta kod pojedinih voćnih vrsta. Pokazan je i potreban alat i pribor za rezidbu, čime su polaznici detaljno upoznati s problematikom reza, ergonomijom i radnim učincima. Također, ukazano je na važnost: zarastanja ranâ nastalih rezidbom, oštrine i britkosti reza, višekratne dezinfekcije sječiva na alatu za rezidbu te premazivanja ranâ nakon rezidbe.

Značajan segment te edukacije obuhvatio je i područje zaštite bilja, prilagođeno specifičnostima pojedine voćne vrste, koja je dnevno  obrađivana. Naime, tema prvoga dana bila je rezidba jabuka i krušaka, drugoga dana višnje i (radi velikog interesa – po prvi puta) lijeska, te zadnjeg dana šljiva i breskva (s nektarinom).

Praktična rezidba (pokazna i kontrolna rezidba polaznika Škole) svakoga dana izvođena je u voćnjacima u okolici Kaptola pa i nešto većih udaljenosti (radi deficita pokaznih površina nekih voćnih vrsta), u kojima je izabrana čitava paleta mogućih uzgojnih oblika, počevši od onih koji  su već pomalo demodé, preko regenerativnog reza, zatim najčešćih uzgojnih oblika (piramide, popravljene piramide, vretenastog grma te vitkog vretenastog grma) do najsuvremenijih (ultra gusta sadnja – tj. tzv. grass – nasadi – s više od 8.250 biljaka po 1 ha i solaxa).

Naši specijalisti hortikulture ukazali su na najčešće pogreške pri rezidbi, kao i najnovije specijalne tehnike povijanja debljih grana, bez pucanja istih. Posebna pažnja posvećena je povećanju trajnosti nasada korištenjem: pravilno odabranog alata, oštrinom sječiva, rubnim uređenjem velikih rana, premazivanjem zaštitnim voćarskim premazima, uz naglasak na pravovremenu i pravilnu zaštitu sredstvima ZB.

O interesu polaznika svjedoče brojna pitanja, kako tijekom teorijske nastave za vrijeme predavanja, tako i tijekom izvođenja praktične rezidbe na terenu. Za one polaznike, koji su došli prvi puta (mnogi dolaze redovito svake godine), možda je pristup tj. ovakav način prijenosa znanja bio pomalo i šokantan, ali smo zato sigurni kako su primljena znanja usvojena trajno!

Ovogodišnja škola prošla je bez ijedne tjelesne povrede, s vidljivo zadovoljnim polaznicima, koji će stečena znanja primjenjivati na svojim voćnjacima.

Tomislav Božičević, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za hortikulturu