MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Stočarstvo

Mehanizacija, Natjecanje u oranju, Ratarstvo, Stočarstvo, Vijest

9. županijsko natjecanje u oranju traktorima i 6. županijsko, državno i europsko natjecanje u oranju volovskim zapregama Istarske županije

Deveto županijsko natjecanje u traktorima i šesto županijsko, državno i europsko natjecanje u oranju volovskim zapregama održano je 05.rujna 2021 godine u naselju Gedići u općini Tar-Vabriga u krugu Traktor Story.

 

 

Organizator natjecanja je Udruga orača Istarske županije dok su suorganizatori natjecanja Hrvatska agencija za selo i hranu, Upravni odjel za poljoprivredu istarske županije, Agencija za ruralni razvoj Istre.

Pokrovitelji manifestacije su: Ministarstvo poljoprivrede RH, Istarska županija i općina Tar-Vabriga.

 

 

Na manifestaciji je sudjelovalo 9 traktora i 6 zaprega s parom volova i 2 zaprege s jednim volom.

 

 

Samo natjecanje prošlo je u prijateljskom ozračju. Prijatelji natjecatelja i brojni turisti sa zanimanjem su popratili ovaj događaj, čemu je doprinijela i atraktivna lokacija natjecanja koja se nalazila blizu jame Baredine te veličanstveni prizor oranja volovskim zapregama sa simbolom Istre, istarskim govedom od milja nazvanog Boškarin.

 

 

Prvonagrađeni orač u kategoriji plugova premetnjaka je Goran Pištan, U kategoriji plugova ravnjaka prvonagrađeni orač je Patrik Momić. U atraktivnom oranju s parom volova prvo mjesto osvojili su  iskusni uzgajatelj istarskog goveda, Antonio Maras koji je držao plug i Klaudio Maretić koji je vodio volove. U  oranju s jednim volom pobijedili su  Aldo Štifanić kao vodič vola i Ivan Štifanić kao orač.

 

 

Ivanka Bervida, dipl. ing. agr.

Govedarstvo, Osvrt, Stočarstvo, Vijest

CENTAR ZA RAZVOJ STOČARSTVA

Na projektiranju ‘Regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava – Zagrebačka županija’ od samog se početka angažirala kompetentna projektna skupina najvažnijih dionika – predstavnika zainteresiranih, odgovornih organizacija i institucija za razvoj stočarstva. S obzirom da sličnih projekata u Hrvatskoj do sada nije bilo, iskustva najuspješnijih, nama najbližih austrijskih uzgojnih organizacija od neprocjenjive su važnosti. Projektni tim posjetio je 30. kolovoza jedan od ukupno 15 austrijskih uzgojno-prodajnih centara Zollfeldhalle – caRINDthia (Klagenfurt, Koruška, www.carindthia.at ).

Sudionici stručnog putovanja u projektnom timu bili su: državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak sa suradnicima iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane (Damir Pejaković i Marijan Sučija). Zagrebačku županiju predstavljali su pročelnik za poljoprivredu i ruralni razvitak Josip Kraljičković i suradnik Danijel Rukavina, a Općinu Dubrava predsjednik vijeća Ante Grizelj. Savez uzgajatelja simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba (ZG SIM) predstavljao je predsjednik kluba mladih uzgajatelja Danijel Horvatić te djelatnici saveza Nikola Kostiha i Darko Tarandek.

Suradnja hrvatskih i austrijskih uzgojnih organizacija i institucija višedesetljetna je na svim razinama. Veliku podršku suradnji svih tih godina daje Ured Saveznog Ministarstva poljoprivrede, regija i turizma pri veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu. U koordinaciji i organizaciji ovog stručnog posjeta s austrijske strane najvažniju ulogu imao je predstavnik krovne uzgojne organizacije Genetik Austria Mato Janjić, vrsni poznavatelj uzgoja i svih 15 uzgojno-prodajnih centara kompetencija u stočarstvu u svih 9 austrijskih regija.

Domaćini u centru Zollfedhalle bili su vodeći ljudi Koruškog saveza uzgajivača goveda (caRINDthia ZVB eGen): predsjednik Sebastian Auernig i direktor Ernst Lagger. Inače, predsjednik caRINDthia Sebastian Auernig ujedno je i predsjednik austrijskog saveza uzgajatelja simentalca (Fleckvieh Austria) te potpredsjednik i Svjetske i Europske simentalske federacije (WSFF i EVF).

Domaćini, iznimno kompetentni, iskusni stručnjaci, detaljno su predstavili i pokazali sve sastavnice uzgojno-prodajnog centra kompetencija Zollfeldhalle i prezentirali razvojni put svojih organizacija, što je za naš projektni tim izuzetno korisno iskustvo. Dogovorena je i trajna suradnja uzgojnih organizacija na regionalnoj i nacionalnoj razini, uz podršku saveznih (nacionalnih) ministarstava poljoprivrede, u cilju što kvalitetnijeg projektiranja i uspostave ‘Regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava – Zagrebačka županija’.

Damir Pejaković, dipl.ing.agr.

Govedarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo, Vijest

Usporedbe hranjive vrijednosti sadržaja krme proizvedene na gospodarstvu Tkalčec

Na farmi muznih krava OPG-a Tkalčec Kristijana iz Rezovca pored Virovitice, 7. srpnja 2021. održana je demonstracijska aktivnost: „Usporedbe hranjive vrijednosti sadržaja krme proizvedene na gospodarstvu“. Demonstracija je organizirana u okviru mjere 1, operacije 1.2.1. Programa ruralnog razvoja. Na demonstraciji su sudjelovali: gost predavač prof. dr. sc. Darko Grbeša, dugogodišnji profesor hranidbe domaćih životinja  na Agronomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, mr. sc. Dario Zagorec, voditelj Službe za savjetovanje u animalnoj proizvodnji, te Ljubica Kravarščan, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica.

Farma muznih krava Tkalčec Kristijana ima 68 muznih krava, sa slobodnim načinom držanja, na rešetkama, s vlastitim uzgajem podmlatka, a obrađuju 62 ha poljoprivrednog zemljišta. Hranidba krava bazira se na sjenaži lucerne i sijanih trava, silaži kukuruza te koncentriranoj hrani koju kupuju. Hrani se TMR obrokom bez mogućnosti individualne hranidbe, što je za 30 % visokoproizvodnih krava problematično jer hranidbom ne podmiruju proizvodni potencijal.

Pažljivo se sluša i prati svaki savjet o hranidbi krava

 

Navedena aktivnost planirana je za vrijeme skidanja prvog otkosa sjenaže, no ove godine bilo je to neizvedivo s obzirom na nestabilno vrijeme zbog kojega se nije moglo planirati niti tri dana unaprijed. Iako je demonstracija bila u vrijeme žetve te razdoblju nesnosnih vrućina, demonstracijskoj aktivnosti odazvalo se jedanaestoro iznimno aktivnih poljoprivrednika, od kojih troje mladih.

U jednom zanimljivom, neposrednom i praktičnom pristupu, kao prvi demonstrator, profesor Darko Grbeša održao je zanimljiva izlaganja o hranjivosti voluminozne krme s gospodarstva koja mora biti primjerena potrebama krava a izložen je i praktičan prikaz načina uzimanja uzorka krme. U nastavku demonstracije, analizirana je aktualna hranidba krava, junica i teladi na farmi Tkalčec, a uzgajivaču je ukazano na sve nedostatke trenutačne hranidbe te kritične točke uz preporuke optimalnih rješenja za ovu farmu uz primjere hranidbe u sličnim situacijama. U staji je izveden praktičan prikaz metodologije pravilnog uzimanja uzoraka voluminozne i koncentrirane krme i TMR obroka. Prisutni poljoprivrednici imali su mnogo pitanja, iznijeli su čitav niz svojih iskustava i dilema na što su dobili jednostavna i praktična objašnjenja s primjenljivim rješenjima u praksi.

Prof. dr. sc. Darko Grbeša tumači shemu uzimanja uzoraka krme

 

Na primjeru farme Tkalčec pojašnjeni su parametri kvalitete mlijeka s izvještaja o kontroli mliječnosti uz tumačenje utjecaja hranidbe na dobivene proizvodne rezultate. Prikazana je usporedba hranjive vrijednosti sadržaja krme proizvedene na gospodarstvu prema rezultatima analiza uzoraka krme s ove farme te su na temelju nje izvedeni zaključci o nedostacima i greškama koje su učinjene prilikom spremanja odnosno konzerviranja. Zaključak je da postoji prostor za poboljšanje kvalitete voluminoze, no osnovni nedostatak je što je gospodarstvo prije desetak dana ostalo bez silaže kukuruza kao jednog od ključnih sastojaka obroka.

Slika ocjena kondicije kao ogledalo hranidbe

 

Unatoč ljetnim vrućinama i obvezama koje su aktualne u ovo doba godine, svi prisutni proizvođači mlijeka bili su iznimno zadovoljni prikazom ove demonstracijske aktivnosti te izlaganjima koje su imali prilike čuti.

Ljubica Kravarščan, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

DEMO – DOGAĐAJ NA OPG-u MIČUDA

Pasmina Galloway na varaždinskim brežuljkastim pašnjacima

Ukupno šesnaesti demonstracijski događaj, pod nazivom Pasmina Galloway na varaždinskim brežuljkastim pašnjacima, održan je 23. lipnja 2021. na OPG-u Stjepan Mičuda, Hrastovec Toplički, Varaždinske Toplice, u Varaždinskoj županiji. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration). U Republici Hrvatskoj provodi ga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, ali i ostali zainteresirani.

U okviru programa nakon uvodnog dijela demonstracije (Mara Bogović) održano je izlaganje Izbor pasmina u sustavu krava – tele (Ivan Jukić) s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo. Predstavljen je i Projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj (Dario Zagorec) s osvrtom na dosadašnje aktivnosti i održane demonstracije. Središnji dio demonstracije bilo je izlaganje domaćina Stjepana i Mare Mičuda Iskustvo iz prakse s pasminom Galloway – vlastiti model farme. S obzirom da su supružnici povratnici iz Njemačke, zanimljivo je bilo i njihovo izlaganje Iskustva iz Njemačke u udruživanju uzgajivača. Uslijedilo je predstavljanje gospodarstva uz obilazak stada i pašnjaka. Na farmi se u sustavu mesnog pašnog govedarstva koristi pasmina Galloway, te su uzgajivačima iz drugih krajeva bila posebno zanimljiva iskustva u uzgoja te pasmine. Prikazani su uređaji i oprema koji se koriste u uzgoju stoke te održavanju i korištenju pašnjaka. Iskustvo domaćina, praktičara u upravljanju mesnim pašnim govedarstvom na tom području, važno je za postizanje ekoloških standarda u uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Ovaj OPG pokazao se kao izvrsno demonstracijsko gospodarstvo za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) uz odličnu interaktivnu komunikaciju svih prisutnih.

mr. sc. Dario Zagorec, voditelj mreže (HUB-a) 3

Događaji, Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Poziv, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO-DOGAĐAJ „PASMINA GALLOWAY NA VARAŽDINSKIM BREŽULJKASTIM PAŠNJACIMA“

Dana 23. lipnja 2021. (srijeda), s početkom u 11:00 sati održat će se demonstracijski događaj pod nazivom „Pasmina Galloway na varaždinskim brežuljkastim pašnjacima“ na OPG-u Stjepan Mičuda, Hrastovec Toplički 81, Varaždinske Toplice, u Varaždinskoj županiji.

Okupljanje, uvodni te praktični dio demonstracije uz obilazak farme i pašnjaka uključujući i izlaganja odvijati će se na OPG-u Stjepan Mičuda, Hrastovec Toplički 81, Varaždinske Toplice.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri na njihovim farmama mogu biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Vlasnik gospodarstva pokazat će vlastiti model farme i u praksi ukazati na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

 

mr. sc. Dario Zagorec, voditelj mreže (HUB-a) 3

Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

DEMO – DOGAĐAJ NA OPG-u JAKLIĆ: Podpapučki pašnjaci – od pašnjaka do stola

Ukupno petnaesti demonstracijski događaj, pod nazivom „Podpapučki pašnjaci – od pašnjaka do stola“, održan je 11. lipnja 2021. na OPG-u Martina Jaklić, Četekovac, općina Mikleuš, u Virovitičko-podravskoj županiji. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration). U Republici Hrvatskoj provodi ga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, ali i ostali zainteresirani.

Prema programu, okupljanje i uvodni dio demonstracije (Ana-Marija Čajkulić) bilo je u Društvenom domu Četekovac. Uslijedio je zajednički odlazak na praktični dio demonstracije uz obilazak farmi i pašnjaka. Prvo odredište ovog demo-događaja bio je Obrt Zlatni klas, vl. Antonio Kuzmić i OPG Robert Mlakar u mjestu Đuričići, a nakon toga drugo odredište bio je OPG Mario Navratil, u Humljanima. Uslijedio je obilazak farme objekata, pašnjaka i stada na OPG-u Martina Jaklić, Četekovac, uz predstavljanje gospodarstva s iskustvima iz prakse u upravljanju proizvodnjom vlastitog modela farme. Nakon praktičnog terenskog dijela i povratka u Društveni dom, održan je središnji dio demo-događaja s predavanjima. Prvo izlaganje bilo je Mogućnosti i kapaciteti podpapučkih pašnjaka (Tihana Bišćan). Slijedilo je predavanje Pašno govedarstvo – od pašnjaka do stola (Rodoljub Džakula) s naglaskom na finalizaciju proizvoda, a predstavljen je i Projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj (Dario Zagorec). Iskustva i primjeri pravilnog upravljanja pašnim govedarstvom na slatinskom području od velike su koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Vlasnici gospodarstva su pokazali vlastite modele farme i u praksi ukazali na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu.

Uzgajivačima iz drugih krajeva posebno su zanimljiva bila iskustva i primjeri pravilnog upravljanja pašnim govedarstvom na slatinskom području. Vlasnici gospodarstva pokazali su vlastite modele farme i u praksi ukazali na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu koji će biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Time su se uzgajivači na slatinskom području pokazali kao izvrsno demonstracijsko mjesto za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) uz odličnu interaktivnu komunikaciju svih prisutnih.

mr. sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

 

Stočarstvo, Vijest

HUB 3: Poziv na demo-događaj ‘Podpapučki pašnjaci – od pašnjaka do stola’

Dana 11. lipnja 2021. (petak), s početkom u 10:00 sati održat će se demonstracijski događaj pod nazivom „Podpapučki pašnjaci – od pašnjaka do stola“ na OPG-u Martina Jaklić, Četekovac 77, Mikleuš, u Virovitičko-podravskoj županiji.

Okupljanje i uvodni dio demonstracije bit će u Društvenom domu (centar mjesta) u mjestu Četekovac. Slijedi zajednički odlazak na praktični dio demonstracije uz obilazak farmi i pašnjaka u mjestima:

  • Đuričići, Obrt Zlatni klas, Antonio Kuzmić i OPG Robert Mlakar,
  • Humljani, OPG Navratil,
  • Četekovac, OPG Martina Jaklić.

Središnji dio demo-događaja uključujući obilazak OPG-a Jaklić, Četekovac 77, održat će se u Društvenom domu Četekovac gdje će se odvijati izlaganja/predavanja.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri na njihovim farmama mogu biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Vlasnici gospodarstva pokazat će vlastiti model farme i u praksi ukazati na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

 

 

mr. sc. Dario Zagorec, voditelj mreže (HUB-a) 3

Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

Demo – događaj na OPG-u Bilešić

Pašno govedarstvo na novogradiškom području

Ukupno četrnaesti demonstracijski događaj, pod nazivom „Pašno govedarstvo na novogradiškom području“, održan je 26. svibnja 2021. na OPG-u Dinka Bilešića, Donji Crnogovci, u općini Staro Petrovo Selo, Brodsko-posavska županija. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration). U Republici Hrvatskoj provodi ga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, ali i ostali zainteresirani.

 Na početku programa, okupljanje i uvodni dio demonstracije bilo je u mjestu Staro Petrovo Selo. Uslijedio je zajednički odlazak na praktični dio demonstracije uz obilazak farmi i pašnjaka. Nedaleko Starog Petrovog Sela, u mjestu Starci, OPG Slaven Matešić, bilo je prvo odredište ovog demo-događaja. Nakon toga, blizu mjesta Starci, pašnjak i stado krava u pašnom sustavu držanja u vlasništvu OPG-a Dinko Bilešić bila je drugo odredište. Uslijedio je obilazak farme, objekata i stada u mjestu Davor, vlasništvo OPG-a Branko Gelemanović. Na lokaciji Bokovi uz rijeku Savu, nedaleko Davora nalaze se pašnjaci istog OPG-a koji su također posjećeni u sklopu demonstracije. U mjestu Štivica, na OPG-u Drago Jakičić sudionici su upoznali model farme s držanjem stada krava u kombinaciji pašnjaka i šume. Nakon toga održan je središnji dio demo-događaja s obilaskom OPG-a i izlaganjima u mjestu Donji Crnogovci na OPG-u Dinka Bilešića. Obilaskom pašnjaka, stada i gospodarskog dvorišta nedaleko od obiteljske kuće, uz već posjećeni pašnjak i stado u blizini mjesta Starci, zaokružen je prikaz ovog gospodarstva. Vlasnik je sudionicima nesebično prenio iskustva iz prakse u upravljanju proizvodnjom. Događaj je zaključen razgovorom o modelima proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo, o izboru pasmina u sustavu krava – tele, a ukratko je predstavljen Projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj.

Uzgajivačima iz drugih krajeva posebno su zanimljiva bila iskustva i primjeri pravilnog upravljanja pašnim govedarstvom na novogradiškom području. Vlasnici gospodarstva pokazali su vlastite modele farme i u praksi ukazali na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu koji će biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Time su se uzgajivači na novogradiškom području pokazali kao izvrsno demonstracijsko mjesto za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) uz odličnu interaktivnu komunikaciju svih prisutnih.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Govedarstvo, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Pašno govedarstvo na novogradiškom području

Dana 26. svibnja 2021. (srijeda), s početkom u 10:00 sati održat će se demonstracijski događaj pod nazivom „Pašno govedarstvo na novogradiškom području“ na OPG-u Dinka Bilešića, Donji Crnogovci 6 A, Staro Petrovo Selo, Brodsko-posavska županija.

Okupljanje i uvodni dio demonstracije bit će u mjestu Staro Petrovo Selo. Predviđen je zajednički odlazak na praktični dio demonstracije uz obilazak farmi i pašnjaka u mjestima:

  • Staro Petrovo Selo, OPG Slaven Matešić,
  • Starci (lokacija pašnjaka), OPG Dinko Bilešić,
  • Štivica, OPG Drago Jakičić,
  • Davor, OPG Branko Gelemanović.

Središnji dio demo-događaja s obilaskom OPG-a i izlaganjima odvijat će se u mjestu Donji Crnogovci 6 A na OPG-u Dinka Bilešića.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri na njihovim farmama mogu biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Vlasnici gospodarstva pokazat će vlastiti model farme i u praksi ukazati na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

mr. sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Stočarstvo, Vijest

POSJET RAVNATELJICE UPRAVE KRIŽEVAČKIM STOČARIMA

Radnim posjetom ravnateljice Uprave Jelene Đugum Koprivničko-križevačkoj županiji upriličen je obilazak vrijednih stočarskih uzora na područja Križevaca uz sastanke o značajnim temama u govedarstvu, svinjogojstvu te preradi mesa na PG-u.

Križevci i područje četiriju susjednih općina koje mu gravitiraju jedan je od terena s najvećim brojem poljoprivrednih gospodarstava, osobito stočarskih, po jedinici površine. Stoga ne čudi da su obradive zemljišne površine ovdje zlata vrijedne. Sektor za stručno savjetovanje u poljoprivredi Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede pripremio je terenski obilazak i radne sastanke ravnateljice Uprave doc. dr. sc. Jelene Đugum s istaknutim stočarskim gospodarstvima tog kraja. U obilasku i sastancima, osim ravnateljice, sudjelovali su i voditelj Službe za stručnu podršku u Koprivničko-križevačkoj županiji Slavko Kopilović te voditelj Službe za savjetovanje u animalnoj proizvodnji mr. sc. Dario Zagorec.

Vrijedi podsjetiti da hrvatska agronomska struka vuče korijenje iz današnjeg Visokog gospodarskog učilišta Križevci, i to još iz davne 1860. otkada ono neprekidno djeluje. Kontinuitet obrazovanja u području poljoprivrede temelji se na bogatoj tradiciji najstarijeg poljoprivrednog i šumarskog učilišta u jugoistočnoj Europi osnovano pod imenom Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište. Ono je bilo kolijevka i temelj nekoliko fakulteta i znanstveno-stručnih ustanova, primjerice Poljoprivredno-šumarskog i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Bakteriološkog zavoda 1901. godine, današnjeg Veterinarskog zavoda Križevci koji je pak danas u sastavu Hrvatskog veterinarskog instituta. Ne zaboravimo i Srednju gospodarsku školu s dva vrsna praktikuma, govedarskog i mljekarskog. Danas u Križevcima djeluje i  Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda sa Središnjim laboratorijem za kontrolu kvalitete mlijeka, meda i stočne hrane unutar Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Stoga ne iznenađuje da Križevci s okolicom prednjače u broju PG-ova, broju stoke te broju preradbenih jedinica mlijeka i mesa u odnosu na ostala područja RH. S obzirom na potrebe poljoprivrednika za savjetničkim uslugama spomenutog područja, u uredu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede u Križevcima, ali i uredima cijele Koprivničko-križevačke županije, rade službenici koji su vrsni stručnjaci i traženi specijalisti.  Križevci imaju ured Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, a sjedište su i mnogobrojnih udruga te saveza poljoprivrednika i uzgajivača. Ured APPRRR-a iz Križevaca preseljen je prije više godina u Koprivnicu pa djelatnici naše Uprave, osobitim naporima nadomještaju taj nedostatak.

OPG Premrl: izuzetan primjer svinjogojske proizvodnje i prerade na OPG-u

 

OPG Premrl nije slučajno izabran za terenski posjet ravnateljice Uprave. Gospodarstvo je jedinstveno po tome što se bavi uzgojem i tovom svinja. Posjeduju objekte za uzgoj svinja: krmačarnik, prasilište, odgajalište te tovilište kapaciteta 500 grla. Proizvodni kapacitet farme trenutno je 90 krmača, i to pasmine landras, te križanki landrasa i velikog jorkšira. U praksi krmače križane s pietrenom ili durokom daju meso odlične kvalitete. Godišnje tove oko 1.400 tovljenika iz vlastitog uzgoja koje su do nedavno prodavali mesnoj industriji i manjim privatnim klaonicama. No, to se promijenilo otkada su 2019. godine na svom gospodarstvu registrirali preradu proizvedenog mesa te proizvodnju i prodaju vlastitih suhomesnatih proizvoda. Također su registrirali i otvorili vlastitu mesnicu na OPG-u. Prema veličini stočnog fonda i ostvarenim proizvodnim rezultatima u uzgoju svinja za rasplod i tov, OPG Premrl ubraja se u veća i vrlo uspješna gospodarstva. Treba napomenuti da su sinovi Siniša i Saša završetkom srednjoškolskog poljoprivrednog obrazovanja stekli zvanje,  kvalifikaciju i stručnosti za rad te su dodatno završili i specijalističke tečajeve u području svinjogojstva. Nakon što je ravnateljica Uprave Jelena Đugum obišla objekt za preradu mesa i mesnicu, nije krila zadovoljstvo viđenim. Čestitala je Dragutinu Premrlu te svim članovima obitelji na dosegnutoj visokoj razini proizvodnje te dosadašnjim uspjesima. Treba spomenuti da je gospodarstvo korisnik znaka „Meso hrvatskih farmi – svinjsko meso” kao dokaz kontroliranog podrijetla mesa.

 

OPG Hubzin – primjer uspješnog planiranja

Drugo istaknuto stočarsko gospodarstvo, OPG Hubzin Miroslav koje je posjetila ravnateljica Uprave Jelena Đugum, smješteno je u Kalničkom prigorju, u selu Čabrajima, administrativno područje Grada Križevci. OPG Hubzin bavi se proizvodnjom mlijeka, uzgojem krava i junica simentalske pasmine u čemu sudjeluje cijela obitelj. Postoji tradicija uzgoja i proizvodnje s kontinuiranim unaprjeđivanjem stada i tehnologije. Gospodarstvo je karakteristično po tome što je tijekom svog razvoja investiralo u tehnologiju iz vlastitih izvora bez zaduživanja a odavno su uvidjeli da je znanje temelj razvoja. Dobre temelje počeli su stvarati nakon 2000. godine uz odličnu suradnju sa svim stručnim službama, osobito s tadašnjom Poljoprivrednom savjetodavnom službom. Nedvojbeno najveća investicija bila je ulaganje u znanje dviju kćeri koje su se kroz studij na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima (smjer stočarstvo) osposobljavale za samostalno vođenje gospodarstva i proizvodnju mlijeka. Jedna od njih, Martina, mlada je poljoprivrednica s primjerenom naobrazbom i uz neograničenu podršku roditelja bit će nositeljica daljnjeg razvoja. Prošle su godine prošli na natječaju PRR (operacija 4.1.3.) te je upravo završena investicija u obnovljive izvore energije postavljanjem fotonaponske elektrane/solarnih panela snage 25 kW. Proizvedena energija koristit će se na gospodarstvu u procesu proizvodnje.

 

Uz proizvodnju mlijeka kao osnovnu djelatnost, bave se uzgojem junica za remont stada te tovom junadi. Prosjek proizvodnje simentalskih krava u standardnoj laktaciji iznosi oko 7.500 kg. Ukupan broj grla na farmi je oko 50. Za proizvodne rezultate zaslužno je kvalitetno provođenje svih potrebnih agrotehničkih mjera u proizvodnji voluminozne krme. U tome je ključan izvanredan spoj struke, znanja i entuzijazma što je uz završeni studij kćeri, od neprocjenjive vrijednosti za uspješnu budućnost gospodarstva Hubzin. Danas obitelj Hubzin može biti hrvatski primjer njegovanja tradicije, korištenja modernih tehnologija i ulaganja u znanje svoje djece tijekom školovanja. Gospodarstvo je danas odličan primjer skladnog odnosa proizvodnje krme i mlijeka te primjer uspješnog planiranja i pametnih investicija. Iako bivši predsjednik Udruge uzgajivača simentalskog goveda Križevci, Miroslav je svim uzgajivačima uzor kako se to radi na OPG-u. Čestitkom cijeloj obitelji potvrdila je to na kraju radne posjete i ravnateljica Uprave za stručnu podršku Jelena Đugum.

 

 

Radni posjet ravnateljice Uprave Jelene Đugum Koprivničko-križevačkoj županiji završen je obilaskom Ureda Službe u Križevcima te sastankom u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnici Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici.

mr. sc. Dario Zagorec