OPG Hubzin – u fokusu kvaliteta krme

Proizvodnja kvalitetne voluminozne krme za većinu je poljoprivrednih gospodarstava jedan od najvažnijih ciljeva. Kako bi se osigurala godišnja zaliha hrane i održala najveća moguća hranidbena vrijednost i zdravstvena ispravnost, važno je proizvesti voluminoznu krmu najveće kvalitete. Na hranidbenu vrijednost voluminoznih krmiva utjecaj imaju mnogobrojni čimbenici.

Jedan je od najvažnijih košnja trave u optimalnom vremenu, odnosno važno je odrediti optimalno vrijeme skidanja usjeva. Kako postoje značajne razlike u kemijskom sastavu i hranjivoj vrijednosti pojedinih biljnih vrsta, kultura i varijeteta, također je važno utvrditi njihov sadržaj u pojedinoj krmi. Na sve to ukazano je u izlaganjima na radionici pod nazivom „Usporedbe hranjive vrijednosti sadržaja krme proizvedene na gospodarstvu”. Ova demonstracijska aktivnost održana je 12. listopada 2023. godine na OPG-u HUBZIN, vlasnice Martine Hubzin, u mjestu Čabraji. Organizator je bilo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

U okviru demonstracijske aktivnosti sudionicima su prikazani rezultati analiza hranjive vrijednosti krme proizvedene na gospodarstvu kao i usporedba kvalitete na lokalnom/regionalnom području te nacionalnom nivou. Na gospodarstvu su pokazane najkvalitetnije vrste voluminoznih krmiva, prednosti proizvodnje najkvalitetnije krme i optimizacije proizvodnje s ciljem poboljšanja strategije upravljanja hranidbom s naglaskom na tranziciju. Ukazano je i na greške u proizvodnji koje se najčešće događaju.

OPG Hubzin s dugogodišnjom tradicijom proizvodnje mlijeka predstavila je mlada poljoprivrednica Martina Hubzin. U pratnji iskusnog uzgajivača Miroslava Hubzina svi su sudionici obišli gospodarstvo. Polaznici radionice mogli su vidjeti staju sa stadom krava simentalske pasmine, silose za spremanje silaže i sjenaže te različite vrste voluminoznih krmiva proizvedenih na OPG-u. Treba istaknuti da su na ovakvim demonstracijskim aktivnostima organiziranim na OPG-ovima, dobra iskustva praktičara u upravljanju proizvodnjom mlijeka i primjeri na njihovim farmama od velike koristi za sve sudionike.

mr. sc. Dario Zagorec, voditelj Službe

 

 

Pripremi za ispis