Prvi  ovčarsko – kozarski  NEFERTITI

 

Prvi  ovčarsko – kozarski  NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj

Prvi ovčarsko – kozarski  NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj pod nazivom „Prvi koraci u ovčarstvu i kozarstvu“ održan je u prostoru Grada Zagreba 15.ožujka 2021.g. Polaznici demo-događaja odslušali su teoretski i praktični dio u prostorijama Grada Zagreba uz aktivno sudjelovanje demo-farmera, inovacijskih aktera i svih ostalih polaznika.

                                                                                                                                         Foto: Z.Drašković: provedba Nefertiti demo-događaja

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

                                                                                                                                                           Foto: J.Ostoić : ovce na ispaši

 

Glavni cilj događaja bio je upoznati polaznike s prvim koracima u ovčarstvu i kozarstvu, pasminama ovaca i koza kao prvim korakom u odabiru proizvodnog programa, ulogom ovaca i koza u održavanju ekološke ravnoteže u biocenozi te osnovama hranidbe i uvjetima smještaja ovaca i koza. Poseban naglasak tijekom demo-događaja bio je usmjeren na proizvodnju mesa i mlijeka i ostalih proizvoda dodane vrijednosti u ovčarstvu i kozarstvu sa posebnim naglaskom na sir i druge kvalitetne proizvode. Kroz pojedinačno predstavljanje pasmina slikom i opisom polaznici su upoznati sa svim karakteristikama pojedinih pasmina, njihovim proizvodnim mogućnostima i kapacitetima. Također je naglašena i proizvodnja pojedine kategorije uzgoja (meso, mlijeko, vuna) kroz karakteristike pasmina. O prvim koracima kako se može postati uzgajivač ovaca i koza odnosno kako ovčarstvo i kozarstvo može postati dopunska ili profesionalna djelatnost upoznati su kroz zakonsku regulativu i evidencije koje su vezane uz uzgoj životinja. Polaznici su upoznati i s mjerama ruralnog razvoja povezanih s proizvodnjom ovaca i koza, o brojnom stanju i potrebnom broju za ostvarenje potpora, te o dobrobiti životinja. Jedna od tema koja je polaznicima prezentirane na ovom događaju je različiti načini uzgoja vezanih na intenzitet uzgoja, od ekstenzivnog, preko poluintenzivnog do intenzivnog načina uzgoja. U Hrvatskoj je većinom ekstenzivan i poluintenzivan način uzgoja s kombiniranim svojstvima ovaca i koza.

                                                                                                                                          Foto: J.Ostoić : provedba Nefertiti demo-događaja

Nakon i u tijeku izlaganja i prezentiranja polaznici demonstracijskog događaja aktivno su sudjelovali sa svojim komentarima tijekom radionice te se otvorila plodonosna rasprava o potrebnom broju grla za početak proizvodnje, o potrebnim poljoprivrednim površinama za proizvodnju hrane potrebnim za hranidbu ovaca i koza u periodu kada nije moguće napasivanje. Rasprava je bila i o proizvodnji mlijeka i sira te načinima plasmana istih na tržište. Pitanja je bilo i o postupcima registracije proizvodnje. Tijekom demo-događaja dio polaznika je iznosio svoja iskustva i dosadašnju praksu u ovčarstvu i kozarstvu.

 

Juraj Ostoić dipl.ing.agr.

član HUB 10

 

Pripremi za ispis