Obavijest vlasnicima nasada jabuka i krušaka

Zbog neobično toplog razdoblja u danima 19.2.-5.3. 2021. (tada su dnevne temperature često bile u rasponu 18-20°C), još krajem tog perioda je započelo otvaranje vršnih pupova jabučastog voća. Prva preporuka vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka o potrebama zimskih pregleda nasada na neželjene organizme i mogućim mjerama prve usmjerene zaštite upućena je prije gotovo dva tjedna (11.3. 2021.)! Ipak, naknadno je u proteklih 18 dana značajno osvježilo: najniže su jutarnje temperature u tom razdoblju tijekom 13 jutra u rasponu od -0,4° do -6,4°C a najviše su dnevne vrijednosti najčešće u rasponu od 5,9° do 9,8°C. Dodatno hladnoću pojačavaju sjeverna zračna strujanja. Oborina od početka kalendarske godine bilježimo rijetko, čak 32,4 % manje od očekivanih vrijednosti.

Posljednje oborine u zbrojnim količinama od 9,8 mm (npr. Donja Dubrava) do 18,2 mm (Belica) zabilježili smo u danima 12. i 14. ožujka o.g.!  Protekli vikend je bio vrlo hladan, zbog izraženog sjevernog vjetra i hladne noći (21./22.3. o.g.) s negativnim vrijednostima uz riječne doline do -7,01°C (lokalitet Novakovec)! Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 304,5°C (što je približno 75,3°C manje nego krajem druge dekade ožujka protekle 2020.)!

Pri navedenoj sumi temperatura, ali uz dovoljno oborina i zadržavanje vlage na osjetljivom biljnom tkivu, u narednom razdoblju očekujemo moguće oslobađanje askospora iz zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću.

VAŽNO: Moguće su oborine najavljene tijekom narednog vikenda (27.3.), što uz porast dnevnih temperatura (17°C) povećava opasnost od moguće prve zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia) u plantažnim nasadima jabuka i krušaka (naročito ako na otpalom lišću postoji potencijal bolesti iz protekle 2020. sezone)!

Nakon završetka zimske rezidbe, u prvim mjerama usmjerene zaštite vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo par dana prije najavljenih oborina tijekom kojih očekujemo primarne zaraze uzročnicima krastavosti obaviti preventivnu zaštitu dopuštenim bakarnim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (osim suzbijanja krastavosti bakarni pripravci su u nasadima jabučastog voća značajni zbog preventivne zaštite karantenske bakterijske paležiErwinia amyloflora i drugih bolesti drva). Uz ostala ograničenja, u integriranoj je proizvodnji jabučastog voća tijekom sezone dopušteno primijeniti 3-4 kg djelatne tvari bakra/ha, a u ekološkoj proizvodnji 6-8 kg djelatne tvari bakra/ha.

U narednim danima preporučujemo redovito pratiti moguću pojavu prvih simptoma pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama (npr. Idared i Jonagold). Budući protekle zime 2020./21. u Međimurju najniže temperature zraka nisu padale ispod vrijednosti -11°C, očekujemo jači potencijal pepelnice (Podosphaera leucotricha) iz inficiranih pupova, pa do početka cvatnje preporučujemo planirati mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Proteklo prohladno razdoblje nije pogodovalo početnom razvoju i aktivnosti štetnih organizama životinjskog podrijetla: npr. potkornjacima (Scolytidae), jabučnom cvjetojedu (Anthonomus), kruškinoj buhi (Cacopsylla)!

Nasade preporučujemo redovito pregledavati na prezimljujuće populacije najčešćih fizioloških štetnika: štitastih uši (Quadraspidiotus, Diaspidiotus, Epidiaspis) i lisnih uši (Aphidae), te zimskih jaja i prvih pokretnih oblika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (vidi Tablicu 1.). U nekim se nasadima krajem ljeta i početkom jeseni protekle 2020. ponovno prekomjerno množila krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum), a voćnjaci u zapadnom dijelu Županije locirani uz šume u narednom su razdoblju ugroženi su od jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum) (ali samo u nasadima s manjim rodnim potencijalom)!

Pri sumnjama na pojavu karantenske kalifornijske štitaste uši postupiti sukladno “Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste uši – Quadraspidiotus perniciosus Comst.” (NN 17/09) od 27. siječnja 2009. godine.

Prema stvarnoj potrebi, a ovisno o vrsti i kritičnim populacijama neželjenog organizma navedenih u Tablici 1., u mjerama usmjerene zaštite plantažnih nasada jabuka moguće je u narednom razdoblju planirati primjenu nekog od dopuštenih pripravaka za njihovo suzbijanje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica 1. Drugi pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme do cvatnje (fitofagne grinje, štetni kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Mladi listići (D1-E-F) početak pojave pokretnih stadija 2 grinje/list
Cvjetojed

(Anthonomus pommorum)

Cvjetni pup (C-E-F) imago, jaja u cvjetnom pupu 15-30 % oštećenih cvjetnih pupova (odložena jaja)
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) D1 ličinke 8 % napadnutih grančica
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) C1 ličinke 1-3 % napadnutih grančica
Savijači pupova (Spilonota, Hedya) Pupovi B-E gusjenice L1 10-15 gusjenica/100 pupova
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Otvoreni pup C-D-E gusjenice L1, L2, L3 1-2 gusjenice/100 pupova
Gusjenice grbice

(Operophtera)

Otvoreni pup D-E jajno leglo, gusjenica 10 gusjenica/100 pupova

U plantažnim nasadima krušaka, ali također u manjim mješovitim nasadima uz okućnice ili vikendice u prvim mjerama zaštite valja planirati i usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Početkom pupanja pratimo brojnost prezimljujućih odraslih oblika kruškine buhe (što u proteklih 15-.ak dana nije zabilježeno). Ako metodom udaraca gumenom palicom pri 100 udaraca ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se njihovo suzbijanje opravdanim već nakon otvaranja zimskih pupova dopuštenim kemijskim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Lokalno se na kruškama pojavljuje i kruškina grinja (Eriophyes piri).

Ponavljamo upozorenje od prethodne preporuke da u danima kada temperature zraka nekoliko dana budu veće od 15°C, već u stadiju “mišjih uši” jabuke preporučujemo  preventivno postavljanje mamaca za smanjenje populacije potkornjaka (npr. voćni sipac – Xyleborus) u obliku crvenih ljepljivih ploča i otopine etilnog alkohola, naročito u nasadima jabuke koji su bili u proteklim sezonama oštećeni tučom, suviškom ili nedostatkom vode, te niskim ili visokim temperaturama zraka!

 

 mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis