MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Obavijest

Hortikultura, Maslinarstvo, Obavijest, Vijest

Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja- druga preporuka

STANJE NA TERENU

→ I ove godine provodi se praćenje tehnološke zrelosti ploda maslina za određivanje optimalnog roka berbe maslina za preradu u ulje u devet maslinarskih područja RH: Zapadna obala Istre (Sjeverni i Južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Cres, Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, Pelješac, Korčula i Jug Dalmacije Konavle. Praćenje roka berbe počelo je 19. kolovoza i nastavilo se svakih 14 dana do 30. rujna 2019. Od 07. listopada pa do 25. studenoga uzorkovanje se provoditi svakih sedam dana.

→ Berba u nekim hrvatskim maslinarskim područjima je započela ili traje već desetak dana, mada još nije trenutak za optimalnu berbu. Dakle, može se reći da svi oni maslinari koji su do sada brali ili trenutno beru, provode zelenu berbu. Rezultat takve berbe dati će kao produkt zeleno maslinovo ulje.

→ Plod masline u većini maslinarskih područjima Hrvatske još uvijek je nezreo za berbu tj. akumulacija ulja i stvaranje konačne mase ploda nije završila.

→  Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom na području Zapadne obala Istre (Južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta ISTARSKA BJELICA spremna je za branje! Za sjeverni dio taj se termin očekuje za 7 dana. Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje.

Rezultati NIR analize plodova maslina zadnja dva rokova uzorkovanja mogu se vidjeti u tablici 1.

Važna obavijest za primatelje izravnih potpora poljoprivredi i IAKS mjera Ruralnog razvoja

Svi koji su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2019. godini zatražili plaćanje za mlade poljoprivrednike i/ili potporu za neke od IAKS mjera ruralnog razvoja (Mjera 10; Mjera 11; Mjera 14), preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe. Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 21/2019) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz o završenoj strukovnoj izobrazbi.

Korisnici plaćanja za mlade poljoprivrednike obvezni su završiti jedan od strukovnih programa osposobljavanja ili dostaviti da imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje, diplomski ili preddiplomski studij iz područja poljoprivrede, veterine, prehrambene tehnologije, biomedicine, veterinarske medicine ili završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Molimo vas da, ukoliko posjedujete dokaz o osposobljavanju, isti dostavite u podružnicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim razvoju prema mjestu sjedišta vašeg gospodarstva do kraja 2019. godine.

Korisnici plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja odnosno Mjere 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i Mjere 11 – Ekološki uzgoj, dužni su svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu u trajanju od 6 sati ili koristiti individualno savjetovanje.

Korisnici plaćanja za Mjeru 14 – Dobrobit životinja obavezni su završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnijet zahtjev.

Izobrazbe ili individualna savjetovanja provodi Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede i za korisnike su besplatna.

Pozivamo Vas da se prijavite za pohađanje tečaja čije objave i prijave, možete pratiti na stranici  www.savjetodavna.hr ili kontaktirate osobu zaduženu za koordinaciju tečajeva.

Nepoštivanje obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja dovodi do primjene administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (povrat isplaćenih sredstava potpore).

Koordinatori tečajeva strukovnog osposobljavanja:

Županija Ime i prezime Telefoni
Bjelovarsko-bilogorska Dražen Cerjanec 043/211 471, 098/377 432
Brodsko-posavska Dario Đurđević 035/255 061, 091/4882 812
Dubrovačko-neretvanska Ivana Tomac Talajić 020/671 766, 091/4882 979
Grad Zagreb Ivan Danjek 01/4882 715, 091/4882 715
Istarska Nenad Hrelja 052/211 698, 091/4882 939
Karlovačka Nikola Gržan 047/600 731, 091/4882 758
Koprivničko-križevačka Slavko Kopilović 048/712 491, 091/4882 778
Krapinsko-zagorska Sandra Majsec 049/371 914, 091/4882 838
Ličko-senjska Nada Murgić 053/560 775, 091/4882 795
Međimurska Milorad Šubić 040/373 373, 098/809 168
Osječko-baranjska Maja Međurečan 031/633 159, 099/4480 381
Požeško-slavonska Đurđica Kšenek 034/313 942, 091/4882 822
Primorsko-goranska Karmen Karlić 051/274 569, 091/4882 790
Sisačko-moslavačka Josipa Miličić 099/4903 857
Splitsko-dalmatinska Žarko Kovačić 021/862 553, 091/5408 421
Šibensko-kninska Karlo Rubelj 022/215 862, 099/4972 600
Varaždinska Mara Bogović 042/200 332, 091/4882 768
Virovitičko-podravska Ljubica Kravaršćan 033/800 970, 091/4882 804
Vukovarsko-srijemska Ružica Kovačević 032/210 232, 091/4882 924
Zadarska Gordana Dragun 023/214 059, 091/4882 831
Zagrebačka Vlasta Rubeša Vili 01/2011 808, 091/5129 734
Hortikultura, Maslinarstvo, Obavijest, Savjet, Vijest

Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi prošle godine uoči berbe maslina.

Prva PREPORUKA

STANJE NA TERENU

→ Praćenje tehnološke zrelosti ploda maslina, za određivanje pravovremenog roka berbe za preradu u ulje, u maslinarskim područjima RH provodi se ove godine u devet maslinarskih područja: Zapadna obala Istre (Sjeverni i Južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Cres, Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i Jug Dalmacije Konavle. Praćenje je počelo 19. kolovoza, i to svakih 14 dana do 30. rujna 2019. Od 07. listopada pa do 25. studenoga 2019. uzorkovanje će se provoditi svakih sedam dana.

→ U nekim hrvatskim maslinarskim područjima berba maslina je započela, iako još nije trenutak za optimalnu berbu. No, ona je počela ponegdje i zbog objektivnih razloga, a to je napad štetnika tj. maslinove muhe (treća generacija) i već učinjenih šteta od svrdlaša. Ta je pojava učestala posljednjih godina, bez obzira što se taj problem može riješiti uspješno pravovremenom agrotehničkom mjerom (pravovremenom zaštitom od maslinove muhe).

→ Plod masline u svim maslinarskim područjima Hrvatske je nezreo za berbu tj. akumulacija ulja nije završila. Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom, većina sorti još uvijek akumulirala tj. stvara ulje. Također, činjenica je da su dvije fenofaze masline (cvatnja, oplodnja i razvoj ploda) kasnile u odnosu na uobičajene godišnje termine i to oko 20-tak dana te time produžile fazu dozrijevanja ploda i optimalan rok berbe.

Za maslinare, koji su pravovremeno tretirali i odradili sve poželjne agrotehničke zahvate te imaju zdrav plod maslina i u kondiciji, preporuka je da ne kreću u berbu barem još 20-tak dana. Naravno, ovisno o sorti i području uzgoja!

Pogledajte rezultate NIR analize plodova maslina u 4 roka uzorkovanja, tablica 1.

Obavijest, Vijest

Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije

Ovim putem upozoravamo sve vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi i korisnici potpora i Mjera ruralnog razvoja jer su dužni poštivati zahtjeve Višestruke sukladnosti (SMR) i Dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) na svim površinama u korištenju.

Ambroziju je moguće suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Agrotehničke mjere suzbijanja su obrada tla i višekratno prašenje (obrada) strništa.

Mehaničke mjere su međuredna kultivacija okopavinskih kultura, okopavanje, plijevljenje, pročupavanje  pojedinačnih biljaka, košnja.

Kemijske mjere suzbijanja provode se primjenom herbicida koji imaju dozvolu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Na neobradivim površinama (uz ceste, putove, kanale, željezničku prugu i sl.) koriste se herbicidi na osnovi glifosata. U povrtnim, ratarskim kulturama, voćnjacima i vinogradima koriste se herbicidi selektivni za tu kulturu, a namijenjeni za suzbijanje ambrozije.

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (izaziva alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (sprječavanje daljnjeg širenja). Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja.                                                                                                                           

Za neprovođenje mjera uklanjanja ambrozije predviđene su kaznene odredbe. Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih Naredbom provode poljoprivredna, šumarska i fitosanitarna inspekcija.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Krsic@savjetodavna.hr

 

Obavijest, Vijest

Potpisan sporazum s DHMZ-om

Sporazum o suradnji su u ime institucija potpisali ravnatelj HPŠSS-a Zdravko Tušek, dipl. ing. agr. i ravnateljica DHMZ-a dr.sc. Branka Ivančan-Picek.

Sporazumne strane izražavaju zajednički interes za stručno-tehničkom suradnjom na području meteorologije, agronomije, šumarstva i zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj.

Cilj suradnje je zajedničko korištenje odgovarajućih resursa i podataka u cilju obostranog postizanja odgovarajuće stručne i tehničke razine, kao i optimizacija razvoja i usklađivanje istraživanja na postojećim i budućim znanstvenim i razvojnim projektima. Realizacija zajedničkih projekata sporazumnih strana, izrada programskih sustava i sl. proizašlih iz ove suradnje, regulirat će se posebnim ugovorima koji će se sklapati na osnovi ovog Sporazuma.

Obavijest, Vijest

Danas stupio na snagu Zakon o HPŠSS

Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi donio je Hrvatski sabor na sjednici 2. veljače 2018. Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 15 od 14. veljače 2018., a stupio je na snagu 22. veljače 2018.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 upravlja sustavom savjetovanja korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom.

Sustav savjetovanja pomoći će poljoprivrednicima, ribarima i šumoposjednicima u ocjeni rezultata njihova poljoprivrednog gospodarstva te utvrđivanju neophodnih poboljšanja vezanih uz propisane zahtjeve upravljanja, dobre poljoprivredne i okolišne uvjete, poljoprivrednu praksu korisnu za klimu i okoliš te mjere na razini poljoprivrednog gospodarstva te u poboljšanju održivog upravljanja i ukupnih rezultata njihovih gospodarstava ili poduzeća.

Mladim poljoprivrednicima, ribarima i šumoposjednicima sustav savjetovanja trebao bi pomoći pri uspostavljanju poslovanja, održivom razvoju gospodarskih aktivnosti te prilagodbi klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju, bioraznolikosti, zaštiti voda, razvoju kratkih lanaca opskrbe, ekološkom uzgoju i zdravstvenim aspektima proizvodnje.

Zakon po prvi puta omogućuje organiziranje i izvođenje formalnog obrazovanja poljoprivrednika i šumoposjednika kroz osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva čime će se omogućiti poljoprivrednicima, ribarima i šumoposjednicima produbljivanje stručnog znanja, vještina i kompetencija.

Obavijest, Vijest

Nova adresa ureda u Virovitici

Adresa novog ured podružnice Savjetodavne službe Virovitičko-podravske županije je Trg bana Josipa Jelačića 21/III 33000 Virovitica (PP 116).

Od sada je Savjetodavna služba u Virovitici u samom centru u neposrednoj blizini gradske, županijske, ureda državne uprave, suda, gruntovnice što će našim korisnicima uštediti vrijeme i učiniti naš ured dostupniji.

Obavijest, Vijest

Platana iz Trstena konkurira za Europsko stablo godine

Natjecanje za Europsko stablo godine održava se od 2011. godine u organizaciji Environmental Partnership Association, the European Landowners Organisation i TeraPark, Europske komisije, pod nadležnošću povjerenika Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo g. Karmenu Vella. Inspiracija za ovo natjecanje nastala je po uzoru na natjecanje za Stablo godine kojeg je duži niz godina organizirala Češka udruga za zaštitu okoliša u Republici Češkoj (Nadace Partnerství).

„Europsko stablo godine“ predstavlja finale u kojem se između stabala odabranih u nacionalnim natjecanjima bira europski pobjednik.

Cilj natjecanja ovakvog tipa je istaknuti značaj starih stabla u prirodnoj i kulturnoj baštini EU, a koja predstavljaju stabla koja zaslužuju našu posebnu brigu i osobitu zaštitu. Osim navedenog natjecanjem se naglašava važnost pružanja usluga stabala u ekosustavu te se nastoje promicati pojedinačna stabla, njihova ljepota, veličina, dob, njihove priče te povezanost s ljudima I lokalnom zajednicom kao prirodnim spomenicima na isti način na koji UNESCO promiče svjetsku baštinu.

Republika Hrvatska natjecanju se prvi put priključila tijekom 2017. godine čime joj je omogućena direktna kandidatura stabla za natjecanje Europsko stablo godine za 2018. godinu. Sukladno tome Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kandidirala je platanu na trgu u Trstenom.

Stablo azijske platane potječe od vremena podizanja Parka oko starog ljetnikovca Dubrovačke vlastelinske obitelji Gučetić kada je kapetan Florio Jakob Antunov, početkom 15. stoljeća  donio sadnicu iz Konstantinopola te je posadio uz izvor vode. Zahvaljujući klimi i izvoru vode, te skrbi stanovništva koje je oporučno ostavljalo skrb za platanu, ona je i danas na životu.

Svojim impozantnim dimenzijama i ljepotom predstavlja znanstvenu, ali i kulturnu poveznicu prošlosti i sadašnjosti te kao takva čini prepoznatljiv simbol Trstena, ali i nacionalnog prirodnog nasljeđa.

Danas ovo stablo slovi kao najstarije i najljepše stablo u Hrvatskoj te osim toga spada i među najstarije i najveće primjerke platana u Europi.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11) platana (Platanus orientalis L.) je zaštićena u kategoriji spomenika parkovne arhitekture kao pojedinačno stablo, rješenjem Narodne Republike Hrvatske, Zavod za zaštitu prirode od 24. siječnja 1951. godine.

Glasanje za Europsko stablo godine održava se do 28. veljače 2018. stoga Vas pozivamo da svoj glas date putem sljedećeg linka:

https://www.treeoftheyear.org/ETY-2018/Home.aspx

Petra Lulić, mag.ing.silv.
Savjetodavna služba