OUP

Održiva uporaba pesticida

OUP, Vijest, Zaštita bilja

Besplatni tečajevi za sve profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.) Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede započinje s provedbom izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Navedena izobrazba za sve profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja provodi se putem Mjere1 Ruralnog razvoja te je za polaznike besplatna.

Prema navedenom Zakonu svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici sredstava za zaštitu bilja moraju imati zadovoljavajuće znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Znanja se stječu izobrazbom koju ispred nadležne Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede provodi 148 ovlaštenih predavača u svim županijama Republike Hrvatske.

Izobrazba se provodi kroz dva modula: osnovni (četverodnevni tečajevi, prema 25-satnom programu) i dopunski modul (7- satni program).

Prijava na izobrazbu (osnovnu ili dopunsku) i polaganje ispita pratite pod TEČAJEVI https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/  ili se javite najbližem savjetniku na terenu.

Popis kontakt osoba pogledajte ovdje (poveznica).

Polaznici izobrazbe moraju biti punoljetni, imati završenu najmanje osnovnu školu, te imati važeću e-mail adresu.

Obavijest, OUP, Vijest

Gdje i kada se može pristupiti izobrazbi o održivoj uporabi pesticida?

Radi čestih upita vezanih uz istek roka OUP iskaznica i održavanja edukacija o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u cijelosti prenosimo tekst objavljen na FIS Portalu, 11. ožujka 2021. godine:

Početkom proljeća i prvim proljetnim radovima u poljoprivredi krenula je sezona kupnje i primjene sredstava za zaštitu bilja (SZB), stoga Ministarstvo poljoprivrede obavještava sve subjekte u distribuciji i primjeni SZB-a o zakonskoj obvezi produljenja roka valjanosti iskaznice kojom profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici (obveznici izobrazbe) dokazuju svoja prava za rad sa SZB.

Potaknuti čestim upitima na temu isteka roka iskaznica i mogućnosti održavanja dodatnih izobrazbi obavještavamo zainteresirane osobe da, unatoč izazovima koje je pred sve nas postavila pandemija virusa Covid-19, ovlaštene institucije za provedbu izobrazbe održavaju edukacije.

U Republici Hrvatskoj je Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, br. 14/14, 115/18 i 32/20) između ostalog uređen sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika. Sukladno članku 5. istoga Zakona svi obveznici izobrazbe moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovnog i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni SZB-a.

Cilj izobrazbe je da se rizici, koje primjena SZB-a predstavljaju za zdravlje ljudi, životinja, okoliš i bioraznolikost, svedu na najmanju moguću mjeru i da se kod korisnika razvije svijest o opasnostima koje primjena SZB-a i njihovi ostaci na i u hrani predstavljaju po sve nas.

Sukladno članku 7. stavku 1. Zakona svi obveznici izobrazbe moraju imati identifikacijsku iskaznicu koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu. Navedenom potvrdom korisnici dokazuju svoje pravo na kupnju i uporabu pesticida dok čekaju na izdavanje iskaznice.

Iskaznica se izdaje na razdoblje od 5 godina od datuma izdavanja potvrde o položenom ispitu iz osnovnog modula ili na razdoblje od 5 godina od datuma isteka iskaznice u slučaju dopunske izobrazbe. Kandidat se može prijaviti na dopunsku izobrazbu najviše godinu dana prije isteka valjanosti iskaznice.

Duljina trajanja osnovnih modula iznosi najmanje 15 nastavnih sati, a duljina trajanja dopunskih modula iznosi najmanje 5 nastavnih sati. Nastavni sat traje 45 minuta. Nakon provedene izobrazbe polaže se ispit.

Edukacije o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida održavaju se redovito i u skladu sa preporukama Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, a podatke o mjestu, vremenu i ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe možete pronaći u najavljenim edukacijama na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede, na poveznicama: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/obavijesti/ i http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/ .

Nadamo se da će Vaš trud koji ulažete u poljoprivredu biti popraćen povoljnim vremenskim prilikama i rezultirati proizvodima prepoznatljive kvalitete na zadovoljstvo i Vas i kupaca Vaših proizvoda.

Integrirana proizvodnja, OUP, Vijest, Zaštita bilja

BTSF trening – održiva upotreba pesticida s naglaskom na integriranu zaštitu bilja

BTSF program uključuje 40 različitih programa edukacija, organiziran za zemlje članice EU i one koje postaju. Prosječno godišnje trening završi oko 6000 polaznika. Na ovom treningu bili su prisutni polaznici iz Latvije, Crne gore, Srbije, Albanije, Cipra, Italije, Španjolske, Njemačke, Irske, Češke, Poljske, Rumunjske, Madžarske, Bugarske, Portugala i Hrvatske. To su osobe uključene u službenu kontrolu i savjetovanje iz područja sigurnosti hrane, zdravlja biljaka i životinja.

BTSF edukacija na kojoj smo bile prisutne organizirana je u četiri dana sa aktivnostima koje uključuju razmjenu znanja, ideja i iskustva među polaznicima, aktivne grupne rasprave i izlaganja, te posjet gospodarstvu vezanom za temu skupa. Posjetili smo najveće područje u Španjolskoj (Almeria) pokriveno zaštićenim prostorima u kojem se uzgaja rajčica, krastavac i paprika. Korisna je bila informacija da se zaštita u zaštićenim prostorima temelji fizikalnim i biološkim mjerama zaštite u cijeloj regiji. Korištenje predatora i parazita uobičajen je način zaštite u svakom zaštićenom objektu.

Stečeno znanje i nove informacije koje smo čule tijekom boravka na tečaju neprocjenjivo je iskustvo koje je važno koristiti u svakodnevnom savjetodavnom radu.

Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.

Mehanizacija, OUP, Savjet, Zaštita bilja

Radionica sigurne primjene pesticida i pravilnog izbora mlaznica u zaštiti bilja

Radionicu je organizirala Hrvatska poljoprivredno- savjetodavna služba u suradnji s Udrugom proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH – CROCPA i Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima.

Predavači i demonstratori bili su Irena Brajević, dipl. ing. agr. iz udruge CROCPA,  Ivica Prpić, dipl. ing. agr iz HPŠSS, a polaznici savjetnici Podružnice HPŠSS Koprivničko-križevačke županije, mr. sc. Vlado Kušec i mr. sc. Miomir Stojnović – profesori mehanizacije i studenti VGUK i poljoprivredni proizvođači.

Radionica je započela praktičnim dijelom koji je demonstrirao Ivica Prpić. Demonstriran je princip prskanja, pojašnjeni su dijelovi ratarskih prskalica te je istaknuta važnost pravilnog izbora mlaznica u zaštiti bilja radi sigurnije i kvalitetnije primjene sredstava za zaštitu bilja. Uz pomoć vodo-osjetljivih listića prikazani su učinci dviju vrsta mlaznica, standardnih i anti-drift pri različitim tlakovima te njihove glavne karakteristike rada (veličina kapljica, pokrivenost površine i oblik mlaza). Veličina kapljica jedan je od najvažnijih elementa koji direktno utječu na zanošenje (drift). Primjenom anti-drift mlaznica (low drift i injektorskim mlaznicama) značajno se smanjuje zanošenje kapljica.

Osim prikaza pozitivnog učinaka anti-drift mlaznica demonstrirano je baždarenje prskalice u poljskim uvjetima, gdje se mjeri protok mlaznica, određuje radna brzina agregata (traktor/prskalica) te se izračunava hektarska potrošnja škropiva pri određenom radnom tlaku.

U teoretskom dijelu Irena Brajević predstavila je različite projekte iz održive uporabe pesticida na kojima udruga trenutno radi kao što su „Crocpa eko model“, „Sigurna primjena pesticida“, „Stop nezakonitim pesticidima“ i dr. Naglasak je stavljen na sigurnu primjenu sredstava za zaštitu bilja, osobnu zaštitnu opremu (maske, odijela, rukavice…) te potrebu osvješćivanja korisnika SZB o zaštiti zdravlja ljudi i okoliša.

U drugom dijelu teoretskog predavanja Ivica Prpić je održao prezentaciju na temu sigurne primjene SZB prskalicama, gdje je naglašena važnost pravilnog izbora mlaznica pri sprječavanju pojave zanošenja kapljica vjetrom. Prikazao je različite vrste mlaznica i njihove glavne karakteristike rada kao što su veličina kapljica i oblik mlaza te pojasnio pozitivne učinke kod korištenja anti-drift mlaznica (low drift i injektorske mlaznice) u vidu smanjenja zanošenja kapljica vjetrom. Primjena sredstava za zaštitu bilja uz otvorene vodotoke, širina zaštitnog pojasa (buffer zona) zahtjeva posebnu pažnju i obvezno pridržavanje mjera zaštite.

Primjenom vodoosjetljivih papirića svi prisutni mogli su vidjeti razliku u pokrivenosti površine i veličini kapljica koje tvore određene mlaznice pri određenom tlaku, a koje značajno određuju kvalitetu primjene SZB. (Od lijeva na desno: 1. standardna mlaznica pri tlaku od 3 bar, 2. anti-drift mlaznica pri tlaku od 3 bar, 3. anti-drift mlaznica pri tlaku od 1 bar, 4. standardna mlaznica pri tlaku od 1 bar).

Ivan Krušelj, mag. ing. agr.

Mehanizacija, OUP, Vijest, Zaštita bilja

Redoviti pregledi strojeva za primjenu pesticida

Pregledom se provjerava zadovoljavaju li strojevi za primjenu određene tehničke zahtjeve radi postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Najmanje jednom moraju biti pregledani do 26. studenog 2016. Nakon tog datuma profesionalni korisnici mogu koristiti samo strojeve koji su uspješno prošli pregled i imaju znak o obavljenom pregledu. Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine. Znak o pregledu izdaje se na razdoblje od 3 godine. Novi strojevi za primjenu su izuzeti od pregleda. Novim prskalicama i raspršivačima smatraju se oni koji su prodani nakon 1. siječnja 2013. godine. Ovi strojevi dobivaju znak o obavljenom pregledu na razdoblje od 5 godina od dana kupovine. Rabljeni strojevi za primjenu koji su kupljeni u nekoj od država Europske unije i imaju znak o obavljenom pregledu nadležnog tijela u toj državi, također su izuzeti od redovitog pregleda uz uvjet da su tehnički zahtjevi za pregled i učestalost redovitih pregleda u toj državi isti kao i u Hrvatskoj (3 godine). Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon. Redovite preglede mogu obavljati samo one ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede. Cijene pregleda ovise o radnom zahvatu prskalice i broju mlaznica te iznose od 400,00 do 800,00 kuna bez PDV-a. Naknade od naplaćenih pregleda prihod su ispitne stanice koja je obavila pregled.

Vlasnici ili korisnici strojeva za primjenu pesticida moraju prije pregleda temeljito očistiti prskalice i raspršivače iznutra i izvana. Spremnik za škropivo mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegova volumena. Korištena voda pri pregledu bit će nakon završetka pregleda vraćena u spremnik za škropivo. Takva voda može se koristiti kod prve sljedeće pripreme škropiva. Na mjesto pregleda treba sa sobom ponijeti valjani osobni identifikacijski dokument s ispravnom adresom prebivališta (osobna iskaznica ili putovnica). Ako u osobnom dokumentu nije naveden OIB, potrebno je donijeti OIB. Na mjesto pregleda potrebno je donijeti i tehničke podatke o prskalici ili raspršivaču (proizvođač, godina proizvodnje, model, serijski broj ako je dostupan).

Na pregled je potrebno ponijeti:

  • za nove strojeve – priložiti dokaze o kupnji, dokumente s tehničkim podacima i izjavu o sukladnosti;

  • za rabljene strojeve – dostaviti dokaze o kupnji, tehničke podatke;

  • za priznavanje pregleda u nekoj članici EU – dostaviti podatke o državi članici Europske unije u kojoj je stroj kupljen, kao i informaciju ima li stroj važeći znak o obavljenom redovitom pregledu, u kojoj državi članici EU je znak izdan i do kada je važeći. Detaljnije informacije o pripremi strojeva prije službenog pregleda ovlaštene ispitne stanice navest će u obavijesti o obavljanju pregleda. Ako obavijesti ne sadrže takve informacije upućujemo vas da takve informacije zatražite od ovlaštene ispitne stanice koja je dala obavijest i najavila pregled.

Vlasnici/korisnici strojeva trebaju prijaviti ispitnoj stanici:

  • nove strojeve i zatražiti znak prije prve uporabe stroja, a najkasnije u roku od tri mjeseca od kupnje,

  • svaku promjenu podataka o vlasništvu u roku od 30 dana od nastanka promjene u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama,

  • strojeve koje iz tehničkih ili drugih razloga nisu u uporabi ili je prošlo više od 30 dana od isteka znaka radi odjave takvih strojeva.

U slučaju manjih neispravnosti koje mogu otkloniti serviseri nazočni na mjestu pregleda, moguće je ponoviti pregled isti dan. Kod kritičnih neispravnosti pregled se mora ponoviti. U ovom slučaju izdaje se izvještaj o pregledu, ali se ne izdaje znak o obavljenom pregledu. Znak o obavljenom pregledu izdaje se samo u slučajevima kada strojevi za primjenu ispunjavaju propisane zahtjeve.

Znak o redovitom pregledu stroja za primjenu sredstava za zaštitu bilja (nacrtao: V. Novaković)

Upisnik ispitnih stanica

Ivica Prpić, dipl. ing. agr.
Viši koordinator za mehanizaciju

Mehanizacija, OUP, Vijest, Zaštita bilja

Međunarodna konferencija i radionica o sigurnoj i održivoj uporabi pesticida, Lisabon,Portugal, 7-8. lipnja 2016.

Uvriježeno je mišljenje da je nemogućnost zaštite usjeva od bolesti i štetnika u direktnoj korelaciji s cijenom hrane na svjetskom tržištu.

”Ako poljoprivredni proizvođač ne može zaštiti svoje usjeve, cijene proizvoda će neizbježno- rasti’‘ (Graeme Taylor).

Sigurna i održiva uporaba pesticida daje savjete o sigurnom rukovanju, pravilnom skladištenju i primjeni pesticida, kao i o gospodarenju opasnim otpadom.

Projektom „Sigurna primjena sredstava za zaštitu bilja“, Europska udruga za zaštitu bilja

– ECPA podiže svijest korisnika i aktivnu zaštitu njihovog zdravlja i okoliša. Projekt se provodi više od desetljeća u 16 zemalja Europske unije.

”CROCPA” (članica ECPA-e), već nekoliko godina vrlo uspješno provodi nekoliko projekata kojima se potiče održiva poljoprivreda. To su: projekt CROCPA EKO MODEL – skupljanja i zbrinjavanja prazne ambalaže SZB, Sigurna primjena pesticida i Sprječavanje nezakonitih pesticida.

2015. godine konferencija i radionica ECPA-e se održala u Svetom Martini na Muri u Hrvatskoj.

Smanjenje rizika izlaganju pesticidima korištenjem tehničkih sustava

Preporuke na uputstvima na upotrebu pesticida za upotrebu osobne zaštitne opreme zavise o karakteristikama proizvoda i potencijalnih izlaganjima štetnom djelovanju pesticida. Postojanje tehničkih sustava u opremi za primjenu pesticida smanjuje potencijalno izlaganje opasnim tvarima. Dobro je poznata važnost zatvorenih kabina opremljenih filterima za udobnost i sigurnost rukovatelja, i kako anti-drift mlaznice mogu smanjiti ne samo izloženost rukovatelja već i šteten utjecaj na okoliš.

Zatvoreni sustav prijenosa (Closed Transfer Systems CTS) omogućava prijenos pesticida direktno iz originalne ambalaže u spremnik prskalice ili raspršivača bez kontakta rukovatelja. Upotreba zatvorenog sustava prijenosa trenutno nije uobičajena, ali u budućnosti će biti standard u Europi, i ova radionica je značajan doprinos upotrebi inovativnih tehničkih rješenja u poljoprivredi.

Na ovoj radionici imali smo priliku vidjeti rezultate istraživanja, praktične demonstracije i komentirati prikazane tehničke sustave, isto tako i na koji način poboljšati znanje i vještine poljoprivrednika u sigurnoj i održivoj uporabi pesticida.

Teme prezentacija/radionica na konferenciji ECMA:

1. Zatvorene kabine (Jens Karl Wegener – Julius Kühn – Institut JKI)

2. Anti-drift Najbolja praksa (Jordi Llop – UNIVERSIDAD POLITECNICA CATALUÑA)

3. Zatvoreni sustav prijenosa CTS (Tom Robinson – ECPA CTS)

4. Modifikacija pneumatskih sijačica (Francisco Garcia – ANIPLA)

1. Zatvorene kabine

Zatvorena traktorska kabina štiti rukovatelja do neke mjere (ne u potpunosti). Traktorske kabine ili kabine samohodnih prskalica igraju važnu ulogu u zaštiti rukovatelja od štetnog djelovanja pesticida. Standard EN 15695 razlikuje četiri razine zaštite:

  • Bez definirane zaštite
  • Zaštita od prašine
  • Zaštira od prašine i aerosola
  • Zaštita od aerosola i para

Traktori mogu biti opremljeni filtrima koji pročišćiju zrak (unutar kabine i zrak koji ulazi u kabinu). Ugljeni filteri su često dodatna oprema na traktorima, i trebaju se mijenjati prema uputama proizvođača da bi zadržali razinu pročišćavanja zraka u kabini. Ali često se postavlja i pitanje kontaminacije (izlazak/ulazak u kabinu npr. kod zamjene ili čišćenja mlaznice prilikom prskanja…), unatoč primjeni osobne zaštite.

2. Anti-drift Najbolja praksa

Veličina kapljica je jedan od glavnih čimbenika kod primjene pesticida, kojom uz radni tlak i određeni tip mlaznice postižemo željeni rezultat – kvalitetnu zaštitu uz smanjeno zanošenje. Standardne mlaznice možemo koristiti samo kad to vremenski uvjeti dozvoljavaju (relativna vlažnost zraka veća od 50 %, temperatura ispod 20 °C i brzina vjetra manja od 4 m/s. Primjena anti-drift mlaznica je važan dio održive uporabe pesticida i u velikoj mjeri poboljšava kvaltetu zaštite bilja, zaštitu okoliša i ljudi (rukovatelja). Različite izvedbe anti-drift mlaznica, s većim promjerom kapljica omogućuju sigurniji rad i u uvjetima kada zaštita bilja s klasičnim mlaznicima ne bi bila moguća radi zanošenja (drift).

3. Zatvoreni sustav prijenosa (CTS)

Priprema škropiva potencijalni je rizik kontaminacije rukovatelja i onečišćenja okoliša. CTS sustav omogućuje siguran prijenos pesticida iz originalne ambalaže u spremnik prskalice/raspršivača uz obvezno ispiranje prazne ambalaže čistom vodom-što osigurava sigurno zbrinjavanje, uz minimalno dozvoljen ostatak pesticida u ambalaži.

Predstavljena su dva sustava sa inovativnim i sigurnim rješenjima punjenja i ispiranja ambalaže, koja će uz daljnji razvoj i suradnju s industrijom ambalaže i proizvođača strojeva za primjenu pesticida zasigurno donijeti nove standarde u sigurnoj primjeni pesticida. Trenutno se u svijetu većina proizvoda za zaštitu bilja koristi u malim spremnicima (ambalaži). Postoje razni rizici kontaminacije prilikom mjerenja i punjenja spremnika prskalice/raspršivača (onečišćena folija, zatvarač, ispiranje ambalaže). Easy flow sustav se može prilagoditi svim vrstama ambalaže i pruža potpunu zaštitu korisnika uz dobro ispiranje prazne ambalaže i sigurno skladištenje.

Video prikaz easy flow (Agrotop): https://youtu.be/CkJmpJHdT4I

4. Modifikacija pneumatskih sijačica

Sjetva tretiranog sjemena predstavlja potencijalnu opsanost po zdravlje rukovatelja i onečišćenja okoliša. Dokazano je da će se sjetvom i manilpulacijom loše tretiranog sjemena povećati broj slobodno lebdećih čestica. Pneumatske sijačice koje rade na principu podtlaka potrebno je modificirati na način da se struja zraka iz turbine smanjuje i usmjerava prema tlu, kako bi se smanjila emisija opasnih čestica u zraku.

Europska unija zahtjeva obveznu izobrazbu profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja. Hrvatska udruga za zaštitu bilja CROCPA i SAVJETODAVNA SLUŽBA partneri su na ovom važnom poslu i učinili su sve da bi se radne metode dobre poljoprivredne prakse, korištenje osobnih sredstava zaštite u svakodnevnim poslovima u polju i nasadu pravilno primjenjivali u svrhu osobne zaštite i zaštite okoliša.

Ivica Prpić, dipl. ing. agr.
Savjetodavna služba

Obavijest, OUP, Vijest, Zaštita bilja

Zakonska obveza pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri)

Održavanjem uređaja u ispravnom stanju postižemo:

  • bolju kvalitetu primjene sredstava za zaštitu bilja tj. najbolju pokrivenost zaštitnim sredstvima
  • ekonomičnost primjene – uštede u potrošnji
  • umanjujemo negativni utjecaj na okoliš, zdravlje ljudi i životinja 

Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani:

  • do 26. 11. 2016. svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani
  • redoviti pregledi uređaja za primjenu pesticida obavljaju se jednom u 3 godine, izuzev novih uređaja kupljenih nakon 1.1.2013. koji prvi pregled trebaju obaviti u razdoblju od 5 godina
  • za nove uređaje prije prve uporabe, a najkasnije tri mjeseca od kupnje, treba predati zahtjev ispitnoj stanici radi dobivanja znaka o obavljenom pregledu

Redovite preglede mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, a njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva. Nakon uspješnog pregleda ispitne stanice izdaju vlasniku stroja izvještaj o obavljenom pregledu i označavaju prskalicu ili raspršivač znakom o obavljenom pregledu.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Za sve dodatne informacije i pomoć slobodno se obratite djelatnicima Savjetodavne službe!

Edukacija, OUP, Vijest, Zaštita bilja

U Brodsko-posavskoj županiji u tijeku edukacije održive uporabe pesticida

Edukacija profesionalnih korisnika pesticida po Zakonu o održivoj uporabi pesticida započela je u drugoj polovini prosinca prošle godine. Odaziv polaznika je vrlo dobar, predavački timovi naših službenika svaki tjedan održavaju tečajeve uglavnom u službenim prostorima općina. Korištenje prostora općina i svih drugih prostora za edukaciju u cijeloj Županiji je bez naknade vlasniku prostora. Ovim putem se zahvaljujemo lokalnoj upravi na razumijevanju i susretljivosti pri dogovaranju termina i prostora za edukacije poljoprivrednika.

U tijeku je šesnaesti po redu tečaj, ovaj tjedan su tečajevi u  Vrbju, Starim Perkovcima i Šumeću, u grupama je 15 do 60 polaznika.

Kako je pred nama još i mjesec ožujak sa manje intenzivnih radova u poljoprivredi, planiramo na Županiji održati još 20-ak tečaja da bi u svim općinama ponudili edukaciju zainteresiranim poljoprivrednicima.

Vera Novaković, dipl. ing. agr.
rukovoditeljica Podružnice

Edukacija, OUP, Vijest, Zaštita bilja

Edukacija o održivoj uporabi pesticida u općini Štefanje

Okupljenim poljoprivrednicima održano je još nekoliko predavanja vezanih za poljoprivrednu proizvodnju i gospodarenje privatnim šumama. Viši stručni savjetnik Josip Komljenović, dipl.ing.agr. održao je predavanje Reforma zajedničke poljoprivredne politike 2015. – 2020. Izravna plaćanja – Hrvatski model i Informacije o fuzariozi kukuruza i djelovanje fuzarioznih mikotoksina u hranidbi domaćih životinja dok je stručni savjetnik za šume šumoposjednika Hrvoje Gusić, dipl. ing. šum. održao predavanje na temu Upis u upisnik šumoposjednika i Subvencionirnje radova u šumama šumoposjednika.

 
Hrvoje Gusić, dipl. ing. šum.
stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Edukacija, OUP, Vijest, Zaštita bilja

U gradu Daruvara održana prva edukacija o održivoj uporabi pesticida

Edukacija je stručno provedena u 3 dana, zanimanje poljoprivrednika bilo je izuzetno o čemu svjedoči dupkom puna predavaonica u kojoj nije bilo niti jedno slobodno mjesto, a o uspjehu edukacije i predavača svjedoči i to što su svi polaznici uspješno položili stručni ispit koji su polagali posljednjeg dana edukacije.

pesticidi1_291.jpg

Okupljanje poljoprivrednika iskorišteno je i za informiranje poljoprivrednih proizvođača o potporama, planu sjetve, „zelenim plaćanjima“ i mjerama ruralnog razvoja koje su uspješno odradile viša stručna savjetnica za stočarstvo Marija Kuhinek, i viša stručna referentica Mihaela Čuhnil.
Za edukaciju o održivoj uporabi pesticida u organizaciji Savjetodavne službe u gradu Daruvaru postoji ogroman interes, na nju u ovom trenutku čeka upisanih 130 proizvođača, a probleme u njoj predstavlja dvorana za predavanje koja može primiti ograničeni broj polaznika kao i nedostatak ovlasti za predavanje pa se zbog njih, a da bi se zadovoljili Zakonski propisi termini edukacija u Daruvaru moraju prilagoditi slobodnim terminima kolegice Jadranke Berić i kolege Ivice Prpić koji te potrebne ovlasti imaju.
Slijedeća edukacija za poljoprivredne proizvođače-voćare u istom prostoru, istom broju i sa istim timom predavača održat će se 17.-19. veljače u večernjem terminu od 17-22 sata.

Vlado Bistrović, dipl. ing. agr.,
viši stručni savjetnik