Radionica sigurne primjene pesticida i pravilnog izbora mlaznica u zaštiti bilja

Radionicu je organizirala Hrvatska poljoprivredno- savjetodavna služba u suradnji s Udrugom proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH – CROCPA i Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima.

Predavači i demonstratori bili su Irena Brajević, dipl. ing. agr. iz udruge CROCPA,  Ivica Prpić, dipl. ing. agr iz HPŠSS, a polaznici savjetnici Podružnice HPŠSS Koprivničko-križevačke županije, mr. sc. Vlado Kušec i mr. sc. Miomir Stojnović – profesori mehanizacije i studenti VGUK i poljoprivredni proizvođači.

Radionica je započela praktičnim dijelom koji je demonstrirao Ivica Prpić. Demonstriran je princip prskanja, pojašnjeni su dijelovi ratarskih prskalica te je istaknuta važnost pravilnog izbora mlaznica u zaštiti bilja radi sigurnije i kvalitetnije primjene sredstava za zaštitu bilja. Uz pomoć vodo-osjetljivih listića prikazani su učinci dviju vrsta mlaznica, standardnih i anti-drift pri različitim tlakovima te njihove glavne karakteristike rada (veličina kapljica, pokrivenost površine i oblik mlaza). Veličina kapljica jedan je od najvažnijih elementa koji direktno utječu na zanošenje (drift). Primjenom anti-drift mlaznica (low drift i injektorskim mlaznicama) značajno se smanjuje zanošenje kapljica.

Osim prikaza pozitivnog učinaka anti-drift mlaznica demonstrirano je baždarenje prskalice u poljskim uvjetima, gdje se mjeri protok mlaznica, određuje radna brzina agregata (traktor/prskalica) te se izračunava hektarska potrošnja škropiva pri određenom radnom tlaku.

U teoretskom dijelu Irena Brajević predstavila je različite projekte iz održive uporabe pesticida na kojima udruga trenutno radi kao što su „Crocpa eko model“, „Sigurna primjena pesticida“, „Stop nezakonitim pesticidima“ i dr. Naglasak je stavljen na sigurnu primjenu sredstava za zaštitu bilja, osobnu zaštitnu opremu (maske, odijela, rukavice…) te potrebu osvješćivanja korisnika SZB o zaštiti zdravlja ljudi i okoliša.

U drugom dijelu teoretskog predavanja Ivica Prpić je održao prezentaciju na temu sigurne primjene SZB prskalicama, gdje je naglašena važnost pravilnog izbora mlaznica pri sprječavanju pojave zanošenja kapljica vjetrom. Prikazao je različite vrste mlaznica i njihove glavne karakteristike rada kao što su veličina kapljica i oblik mlaza te pojasnio pozitivne učinke kod korištenja anti-drift mlaznica (low drift i injektorske mlaznice) u vidu smanjenja zanošenja kapljica vjetrom. Primjena sredstava za zaštitu bilja uz otvorene vodotoke, širina zaštitnog pojasa (buffer zona) zahtjeva posebnu pažnju i obvezno pridržavanje mjera zaštite.

Primjenom vodoosjetljivih papirića svi prisutni mogli su vidjeti razliku u pokrivenosti površine i veličini kapljica koje tvore određene mlaznice pri određenom tlaku, a koje značajno određuju kvalitetu primjene SZB. (Od lijeva na desno: 1. standardna mlaznica pri tlaku od 3 bar, 2. anti-drift mlaznica pri tlaku od 3 bar, 3. anti-drift mlaznica pri tlaku od 1 bar, 4. standardna mlaznica pri tlaku od 1 bar).

Ivan Krušelj, mag. ing. agr.

Pripremi za ispis