Poziv na javni uvid i javnu raspravu

Javni uvid Programa gospodarenja počinje 11. lipnja 2018. i traje do 29. lipnja 2018. u Zadru, Mažuranićeva 30, svakog radnog dana od 7,30 do 9,30 sati.

Primjedbe i prijedlozi mogu se slati poštom na adresu:

Lipov Gaj d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, 10 000 Zagreb

ili putem elektornske pošte  na: Ivan.Mahnic@gmail.com

Tijekom javnog uvida dodatne informacije možete dobiti na:

mob. 091/6246424 Ivan Mahnić, dipl. ing. šum.

Javna rasprava održati će se dana 29. lipnja 2018. u 10.00 sati. na adresi, Mažuranićeva 30, Zadar (prostorije Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe).

Pripremi za ispis