Učionica u polju

Na važnosti poljoprivredne proizvodnje ukazao je u pozdravnim riječima gradonačelnik grada Murskog Središća Dražen Srpak. Ravnatelj Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe Zdravko Tušek, dipl. ing. agr. upoznao je nazočne s glavnim smjernicama budućeg rada službe kao stručne institucije koja je na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima, ali je i poveznica između poljoprivrednih proizvođača i resornog ministarstva.

Na proizvodnim pokusima ovakvog tipa provodi se pravovremena i adekvatna agrotehnika s ciljem postizanja visokih prinosa, pa su stoga prokomentirani osim provedene agrotehnike i vremenski uvjeti tijekom vegetacijskog razdoblja uljane repice i pšenice koji također imaju veliki utjecaj na ostvarenje stabilnih prinosa. Interes poljoprivrednih proizvođača za ovakav vid „učionica u polju“ velik je jer se mogu upoznati s novim sortimentom pšenica i uljanih repica i njihovom prilagodbom na vremenske uvjete te djelovanjem novih sredstava za zaštitu bilja.

Ovim putem zahvaljujem svim „kućama iz agrobiznisa“ koje su sudjelovale u provođenju ovih pokusa, a najviše zahvaljujem obiteljima Šopar i Babić koje se pridržavaju preporuka za provođenje potrebnih agrotehničkih mjere tijekom vegetacijske sezone i provode ih pravodobno. U nadi da nas neće pogoditi nevrijeme očekujemo skoru žetvu i rezultate cjelogodišnjeg rada.

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.