Integrirana proizvodnja

Integrirana proizvodnja, Vijest

PODSJETNIK PROIZVOĐAČIMA U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

 

Podsjećamo proizvođače u integriranoj proizvodnji na obvezu prijave stručnog nadzora do 31.12.2021. godine.

 

Sukladno Pravilniku o integriranoj proizvodnji NN (137/12 i 59/14) proizvođači koji su u sustavu integrirane proizvodnje prijavljuju se za stručni nadzor Nadzornom tijelu (službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede) najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

Integrirana proizvodnja obuhvaća područja poljoprivredne proizvodnje ratarstva, povrćarstva, voćarstva i vinogradarstva.

U prijavi za stručni nadzor proizvođač je dužan Nadzornom tijelu dostaviti sljedeće podatke:

  1. a) ime i prezime proizvođača, odnosno naziv tvrtke;
  2. b) adresu, telefonski broj i/ili e-mail adresu i OIB;
  3. c) matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);
  4. d) popis ARKOD parcela na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja;
  5. e) prikaz stanja ili okvirni plan poljoprivredne proizvodnje po ARKOD parcelama što uključuje popis kultura.

 

Dokumenti za prijavu stručnog nadzora:

Prijava za stručni nadzor integrirane proizvodnje

 

Svoju prijavu možete poslati poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

ili putem emaila na: kristina.novak@mps.hr i tatjana.medimurec@mps.hr

 

Nadzorno tijelo na osnovu zahtjeva proizvođaču dostavlja obavijest o osobi koja je zadužena za stručni nadzor i obrazac nadzorne liste koju je proizvođač dužan ispuniti prije stručnog nadzora.

 

 

Integrirana proizvodnja, Vijest

Podsjetnik proizvođačima u integriranoj proizvodnji

Podsjećamo proizvođače u integriranoj proizvodnji na obvezu prijave stručnog nadzora do 31.12.2020.

Sukladno Pravilniku o integriranoj proizvodnji NN (137/12 i 59/14) proizvođači koji su u sustavu integrirane proizvodnje prijavljuju se za stručni nadzor Nadzornom tijelu (službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede) najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

Integrirana proizvodnja obuhvaća područja poljoprivredne proizvodnje ratarstva, povrćarstva, voćarstva i vinogradarstva.

U prijavi za stručni nadzor proizvođač je dužan Nadzornom tijelu dostaviti sljedeće podatke:

a) ime i prezime proizvođača, odnosno naziv tvrtke;

b) adresu, telefonski broj i/ili e mail adresu i OIB;

c) matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

d) popis ARKOD parcela na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja;

e) prikaz stanja ili okvirni plan poljoprivredne proizvodnje po ARKOD parcelama što uključuje popis kultura.

 

Dokumenti za prijavu stručnog nadzora:

Prijava za stručni nadzor integrirane proizvodnje

 

Svoju prijavu možete poslati poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

ili putem emaila na: tatjana.medimurec@mps.hr ili marin.balabanic@mps.hr

Nadzorno tijelo na osnovu zahtjeva proizvođaču dostavlja obavijest o osobi koja je zadužena za stručni nadzor i obrazac nadzorne liste koju je proizvođač dužan ispuniti prije stručnog nadzora.

 

Integrirana proizvodnja, OUP, Vijest, Zaštita bilja

BTSF trening – održiva upotreba pesticida s naglaskom na integriranu zaštitu bilja

BTSF program uključuje 40 različitih programa edukacija, organiziran za zemlje članice EU i one koje postaju. Prosječno godišnje trening završi oko 6000 polaznika. Na ovom treningu bili su prisutni polaznici iz Latvije, Crne gore, Srbije, Albanije, Cipra, Italije, Španjolske, Njemačke, Irske, Češke, Poljske, Rumunjske, Madžarske, Bugarske, Portugala i Hrvatske. To su osobe uključene u službenu kontrolu i savjetovanje iz područja sigurnosti hrane, zdravlja biljaka i životinja.

BTSF edukacija na kojoj smo bile prisutne organizirana je u četiri dana sa aktivnostima koje uključuju razmjenu znanja, ideja i iskustva među polaznicima, aktivne grupne rasprave i izlaganja, te posjet gospodarstvu vezanom za temu skupa. Posjetili smo najveće područje u Španjolskoj (Almeria) pokriveno zaštićenim prostorima u kojem se uzgaja rajčica, krastavac i paprika. Korisna je bila informacija da se zaštita u zaštićenim prostorima temelji fizikalnim i biološkim mjerama zaštite u cijeloj regiji. Korištenje predatora i parazita uobičajen je način zaštite u svakom zaštićenom objektu.

Stečeno znanje i nove informacije koje smo čule tijekom boravka na tečaju neprocjenjivo je iskustvo koje je važno koristiti u svakodnevnom savjetodavnom radu.

Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.