Podsjetnik proizvođačima u integriranoj proizvodnji

Podsjećamo proizvođače u integriranoj proizvodnji na obvezu prijave stručnog nadzora do 31.12.2020.

Sukladno Pravilniku o integriranoj proizvodnji NN (137/12 i 59/14) proizvođači koji su u sustavu integrirane proizvodnje prijavljuju se za stručni nadzor Nadzornom tijelu (službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede) najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

Integrirana proizvodnja obuhvaća područja poljoprivredne proizvodnje ratarstva, povrćarstva, voćarstva i vinogradarstva.

U prijavi za stručni nadzor proizvođač je dužan Nadzornom tijelu dostaviti sljedeće podatke:

a) ime i prezime proizvođača, odnosno naziv tvrtke;

b) adresu, telefonski broj i/ili e mail adresu i OIB;

c) matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

d) popis ARKOD parcela na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja;

e) prikaz stanja ili okvirni plan poljoprivredne proizvodnje po ARKOD parcelama što uključuje popis kultura.

 

Dokumenti za prijavu stručnog nadzora:

Prijava za stručni nadzor integrirane proizvodnje

 

Svoju prijavu možete poslati poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

ili putem emaila na: tatjana.medimurec@mps.hr ili marin.balabanic@mps.hr

Nadzorno tijelo na osnovu zahtjeva proizvođaču dostavlja obavijest o osobi koja je zadužena za stručni nadzor i obrazac nadzorne liste koju je proizvođač dužan ispuniti prije stručnog nadzora.

 

Pripremi za ispis