Obavijest vinogradarima

Početak travnja obilježen je iznadprosječno toplim vremenom i vrlo intenzivnim porastom mladica vinove loze. Nakon 17. travnja bilježimo nagli pad temperature zraka, a negativne temperature zraka zabilježene su na nekim lokalitetima 22. travnja (tablica 1). Štete od mraza zabilježene su na djelu moslavačkih vinograda.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama u noći 22. travnja

Lokalitet Temperatura zraka °C
Glina -2,8
Gornja Jelenska -2,5
Katoličko Selišće -2,1
Ruškovica -1,5
Voloder -0,4
Kutina -0,4

U narednim danima meteorolozi najavljuju promjenjivo vrijeme i porast temperature zraka. U takvim okolnostima možemo očekivati povoljne uvjete za razvoj zaraze plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola). S obzirom na značajan vegetativni porast vinove loze, promjenjivo vrijeme i veliki infektivan potencijal plamenjače od prethodne sezone predlažemo primjenu kombiniranih fungicida na bazi fosetila: Mikal Flash, Mikal premium, Profiler, Azimut 80 WG, Alfil, i dr.

U zaštiti od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  predlažemo primijeniti: Collis, Stroby, Zato 50 WG i dr. U ovom je razdoblju moguća primjena pripravaka na bazi sumpora.

Za ublažavanje nastalih šteta od mraza moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina. Radi bolje učinkovitosti preporuka je da se aminokiselinski pripravci primjene zasebno, bez miješanja sa sredstvima za zaštitu bilja.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                  Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis