Bjelovarsko-bilogorska

Agroekologija, Bjelovarsko-bilogorska, Govedarstvo, Obavijest, Osvrt, Reportaža, Savjet, Stočarstvo, Vijest

Prikaz prednosti ispusta u uzgoju mliječnih krava

UZGOJ I PRAKSA 

Predstavljamo pozitivan primjer držanja mliječnih krava na OPG-u Halauš iz Lasovca u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Današnja intenzivna govedarska proizvodnja podrazumijeva upotrebu genetski visokoproduktivnih mliječnih krava kod kojih treba ispuniti visoke zahtjeve u pogledu hranidbe, smještaja i njege kako bi se maksimalno iskoristio njihov genetski potencijal. U intenzivnom sustavu proizvodnje često dolazi do pojave stresa, narušavanja dobrobiti životinja i onemogućavanja prirodnog ponašanja krava. Najčešće to dovodi do narušavanja zdravstvenog stanja – ozljeda, češćih pojava mastitisa, zaostajanja posteljice, poremećaja reprodukcije i problema s papcima – što rezultira pojavom šepavosti.

Otežani uvjeti držanja u staji

Držanjem krava u staji otežani su higijenski uvjeti i teško je održati krave čistima. U staji krave često borave na vlažnom i skliskom betonu punom fekalija. Krave su na manjim farmama uglavnom vezane i uz kombinaciju skliskog betona otežano ustaju. Do pojave velikog stresa dolazi u ljetnim mjesecima, kada su vanjske temperature više od 30 °C. Tada u staji osim znatnog povećanja temperatura dolazi i do povećanja koncentracije amonijaka i vlage ali i pojave insekata, prije svega muha koje privlači stajski gnoj.

U takvim uvjetima dolazi do velikog pritiska na organizam krave. Svi navedeni loši čimbenici u konačnici uzrokuju pad proizvodnje mlijeka i velike veterinarske troškove. Zato životinjama treba omogućiti što prirodnije okruženje, veći komfor, slobodno kretanje i mogućnost prirodnog ponašanja što će neutralizirati stresne pojave. Životinje će nam stoga biti zahvalne te će nam se odužiti kroz manje troškove liječenja i veću količinu proizvedenog mlijeka.

 

Slika 1. Svu voluminoznu krmu krave dobivaju na ispustu.

Ispust smanjuje stres

Kao idealan način za smanjenje stresa nameće se držanje krava na ispustu. Kretanjem krava na ispustu sprečava se atrofija mišića i omogućuje prirodna korekcija papaka. Papci stalno rastu, ali se kretanjem i troše. Držanjem na ispustu krave borave na svježem zraku i izložene su utjecaju sunčeve svjetlosti, tj. utjecaju UV-zraka. To pak omogućava stvaranje provitamina kolekalciferola (vitamin D3) koji ima velik pozitivan utjecaja na zdravstveno i reprodukcijsko stanje životinja.

Budući da na našem gospodarstvu već 20 godina krave držimo na ispustu, i to tijekom cijelog dana, svojim iskustvom mogu potvrditi sve blagodati takva načina držanja krava.

 

Kako mi upravljamo stadom?

Naše se stado sastoji od 25 mliječnih krava i 15 grla ženskog pomlatka simentalske i holstein pasmine goveda. Veći dio stada čine krave simentalske pasmine, dok je manji dio holstein pasmine nešto križanaca. Prosječna dnevna proizvodnja po kravi kreće se oko 25 litara. U idućih nekoliko godina planiramo krave holstein pasmine izlučiti iz uzgoja, odnosno pretopiti u simentalsku pasminu Bez obzira na ukupno dobro zdravstveno stanje našeg stada, simentalska grla ipak su otpornija od holsteina. S druge pak strane, upotrebom vrhunske genetike te uz dobru hranidbu i uvjete držanja postižemo dobru mliječnost kod simentalskih krava i nemamo potrebu za držanjem krava holstein pasmine.

Obrađujemo 50 ha poljoprivrednog zemljišta na kojemu proizvodimo svu voluminoznu krmu. Hranidbu krava voluminoznim dijelom obavljamo na ispustu pa krave jedu po volji, dok smjesu dajemo u staji. Obrok je sastavljen od sjenaže ljulja ili lucerne, silaže cijele biljke kukuruza i smjese koju proizvodimo sami, te manjeg dijela zelene mase koje krave pasu na ispustu.

Takva organizacija olakšava nam hranidbu i smanjuje fizički rad u staji. Budući da su krave većim dijelom godine vani, tijekom godine moramo spremiti manju količinu stelje što opet rezultira smanjenjem troškova ali i fizičkog rada. Za krave pak to znači smanjenje toplinskog stresa tijekom ljetnih mjeseci, svjež zrak, bolju higijenu krava i slobodno kretanje koje poboljšava tjelesnu kondiciju. Dobrom tjelesnom kondicijom jača se imunitet životinja, a to rezultira smanjenjem pojave mastitisa, zaostajanja posteljice, odnosno boljom reprodukcijom te lakšim teljenjima. Gonidba krava na ispustu vrlo je lako uočljiva pa nemamo problema s reprodukcijom. Pomoći kod teljenja krava gotovo da i nema. Na našem gospodarstvu nikada nismo imali potrebu obavljati korekciju papaka jer krave velik dio vremena provode hodajući po ispustu pa se korekcija provodi prirodnim putem. Na taj su način zdravstvene tegobe u stadu svedene na najmanju moguću mjeru, što potvrđuje i podatak da većih zdravstvenih tegoba ili uginuća kod nas nije bilo u posljednjih nekoliko godina.

 

Slika 2. Veličinu ispusta treba prilagoditi broju krava kako bi dio ispusta uvijek bio zatravljen

Pregoni na ispustu

Želim istaknuti kako je vrlo bitan izgled ispusta, odnosno njegova veličina. Ispust svakako treba biti neka veća površina prilagođena broju krava, stoga se naš ispust prostire na tri hektra. Krave dio ispusta uvijek utabaju i unište travnati dio, osobito na mjestima gdje se hrane i napajaju. U slučaju obilnijih kiša na tom se dijelu stvori blato.

Zbog toga je bitno da ispust bude dovoljno velik kako bi krave imale dovoljno travnate površine za kretanje, odmor i izbjegavanje blata. Ako na ispustu ima travnate površine, krave će uvijek imati nešto trave za pašu, osobito u proljeće. Zbog svega navedenog ispust smo podijelili na dva dijela-pregona kako bismo što bolje sačuvali travnjak i iskoristili pašnu površinu. Kada krave iskoriste travnati dio jednog pregona prebacujemo ih u drugi kako bi se travna površina prvog pregona mogla obnoviti.

 

Slika 3. Na ispustu treba osigurati hladovinu

 

Krave na ispustu imaju osiguranu hladovinu, i to u malom šumarku, ali i neograničen pristup pitkoj vodi kako bi i u vrijeme najviših temperatura mogle boraviti na otvorenom tijekom cijelog dana.

Pristup krava ispustu ili pašnjaku svakako je jedan od važnijih čimbenika isplativa uzgoja mliječnih krava, no kako bismo imali zdravo, kvalitetno i visokoproduktivno stado ne smijemo zaboraviti najvažnije – kvalitetnu hranidbu i korištenje sjemena genetski vrhunskih bikova za umjetno osjemenjivanje.

 

 

Dobrom tjelesnom kondicijom jača se imunitet životinja,

a to rezultira smanjenjem pojave mastitisa, zaostajanja posteljice, odnosno boljom reprodukcijom te lakšim teljenjima

Bitno je da ispust bude dovoljno velik kako bi krave imale dovoljno travnate površine za kretanje, odmor i izbjegavanje blata

Životinjama treba omogućiti što prirodnije okruženje, veći komfor, slobodno kretanje i mogućnost prirodnog ponašanja

što će neutralizirati stresne pojave

– zato će nam biti zahvalne te će nam se odužiti kroz manje troškove liječenja i veću količinu proizvedenog mlijeka

 

                                                                                               Dario Halauš, struč.spec.ing.agr. 

                                                                                               Izvor: Uzgoj goveda 3/2020

Bjelovarsko-bilogorska, Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, Govedarstvo, Međunarodna suradnja, Obavijest, Osvrt, Savjet, Stočarstvo, Vijest, Županije

DEMO – DOGAĐAJ NA OPG-u FRIDRIH:

Škotsko visinsko govedo u ekološkom uzgoju na moslavačkim pašnjacima

Ukupno jedanaesti demonstracijski događaj, pod nazivom „Škotsko visinsko govedo u ekološkom uzgoju na moslavačkim pašnjacima“, održan je 11. studenoga 2020. na OPG-u Ivana i Marijane Fridrih, odnosno na lokacijama u Velikoj Bršljanici, Kapelici i u Garešnici, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Demonstracija je organizirana u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration). U Republici Hrvatskoj provodi ga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u kampanji organiziranoj unutar Mreže 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu. Projekt je financiran iz Programa OBZOR 2020 (sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu Mreža 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, ali i ostali zainteresirani.

 U uvodnom dijelu programa gospodarstvo je predstavio domaćin Ivan Fridrih izrazivši zadovoljstvo održavanjem demo-događaja na vlastitom gospodarstvu s obzirom da su dosad on i supruga Marijana bili na gotovo svim Nefertiti događajima. Uslijedila je prva Nefertiti degustacija koju je pripremila Marijana Fridrih. Bila je to degustacija dvije vrste mesnih okruglica, jednih iz domaćeg i drugih iz komercijalnog uzgoja. Svi prisutni zajednički su se složili da su mesne okruglice iz domaćeg uzgoja okusom, mirisom i konzistencijom nemjerljivo bolje u odnosu na one iz komercijalnog uzgoja. Također, zajednički zaključak je da degustacije treba nastaviti održavati te da su one izvrstan način informiranja i osvještavanja potrošača o kvaliteti domaćih proizvoda. Središnji dio demonstracije bilo je predstavljanje gospodarstva uz obilazak farme i proizvodnih površina. Iskustvo domaćina, praktičara u upravljanju mesnim pašnim govedarstvom na tom području, važno je za postizanje ekoloških standarda u uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Na farmi se u sustavu mesnog pašnog govedarstva koristi pasmina škotsko visinsko govedo (Highland govedo), a prikazani su i različiti uređaji i oprema koji se koriste u uzgoju stoke te održavanju i korištenju pašnjaka. U nastavku je uslijedilo izlaganje vlasnika farme Ivana Fridriha pod nazivom Iskustvo iz prakse u upravljanju proizvodnjom – vlastiti model farme, zatim izlaganje o modelima proizvodnih sustava uzgoja krava s naglaskom na mesno i ekološko govedarstvo te izlaganje Izbor pasmina u sustavu krava – tele. Na kraju je predstavljen Projekt Nefertiti i tematska mreža Ekološki sustavi u stočarstvu (HUB 3) u Hrvatskoj s osvrtom na dosadašnje aktivnosti i održane demonstracije. OPG Fridrih pokazalo se kao izvrsno demonstracijsko gospodarstvo za metodu peer-to-peer učenja (farmer – farmeru) uz odličnu interaktivnu komunikaciju svih prisutnih.

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Bjelovarsko-bilogorska, Događaji, Edukacija, Ekološka poljoprivreda, EU, Govedarstvo, Međunarodna suradnja, Najava, Obavijest, Savjet, Stočarstvo, Vijest

HUB 3: POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Škotsko visinsko govedo u ekološkom uzgoju na moslavačkim pašnjacima

 

Dana 11. studenoga 2020. (srijeda), s početkom u 11:00 sati održat će se demonstracijski događaj pod nazivom „Škotsko visinsko govedo u ekološkom uzgoju na moslavačkim pašnjacima“, na OPG-u Ivana i Marijane Fridrih, Velika Bršljanica 2, Garešnica, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Okupljanje i uvodni dio demonstracije bit će u sjedištu OPG-a na adresi Velika Bršljanica 2, praktični dio demonstracije uz obilazak farme i pašnjaka bit će na adresi Kapelica, Petra Svačića 5A, Garešnica, a predavanja na lokaciji Hotel Garić, Kolodvorska 1, Garešnica (dvorana za predavanja).

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Praktična su iskustva u proizvodnom sustavu tova na paši u Hrvatskoj nedostatna a potencijal je ogroman. Cilj je ukloniti predrasude i motivirati postojeće te potencijalne poljoprivrednike za pravilno upravljanje pašnim govedarstvom. Iskustva najboljih praktičara u upravljanju proizvodnjom na tom području i primjeri na njihovim farmama mogu biti od velike koristi za sve sudionike osobito u proizvodnji teladi, uzgoju životinja te poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Vlasnik gospodarstva Ivan Fridrih pokazat će vlastiti model farme i u praksi ukazati na mnoge detalje naročito važne u mesnom govedarstvu. PROGRAM demonstracijskog događaja možete naći na linku POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ.

Demonstracijski događaj organizira se unutar Mreže 3 (HUB 3) – Ekološki sustavi u stočarstvu u projektu NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration), kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Financiran je iz Programa OBZOR 2020 (sredstva iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705). Skupinu pod nazivom HUB 3 – Ekološki sustavi u stočarstvu, čine članovi mreže, uzgajivači, predstavnici raznih institucija u poljoprivredi, savjetodavci djelatnici Ministarstva poljoprivrede ali i svi ostali zainteresirani koji će nam se pridružiti tijekom trajanja projekta.

           

Demonstracijske aktivnosti usredotočene su na nove prakse i tehnologije, poboljšanju tzv. čvrstoće životinja (animal robustness), uzgoja, dobrobiti i hranidbe. Također, usredotočene su na razmjenu znanja i iskustava oko specifičnosti u ekološkom uzgoju stoke koje će omogućiti privlačenje konvencionalnih poljoprivrednika, te njihov prijelaz u ekološke. Isto tako teži se poboljšati obuhvat te interakciju s potrošačima.

 

Demonstracija će se odvijati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i korištenje zaštitnih maski!

mr.sc. Dario Zagorec

voditelj mreže (HUB-a) 3

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka i krušaka

Meteorolozi najavljuju oborine za početak slijedećeg tjedna. Prije najavljenih oborina potrebno je provesti zaštitu protiv bolesti jabuke. Proizvođači koji su se pridržavali preporuka mogu u ovu zaštitu  protiv krastavosti jabuke( Venturia inequalis) provesti pripravcima preventivnog djelovanja.

Fungicidi preventivnog djelovanja:

Kaptan: Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG

Ditianon: Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban

Metiram: Polyram DF i dr.

Za suzbijanje pepelnice u nasadima gdje nisu primijećeni simptomi može se provesti tretiranje pripravcima na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss ili  pripravke na bazi strobulina :Stroby DF, Zato 50WG, Tercel WG.

U nasadima sa jačom zarazom uz zakidanje i uništavanje zaraženih izbojaka, zaštita se može provesti pripravcima :Luna exspirience, Sercadis , Sercadis plus, Cyflamide 5 EW idr.

Pregledom nasada uočena je i jaka pojava jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) u ovoj fazi suzbijanje ovog štetnika možete provesti pripravkom: Movento i Pirimor 50 WG .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kukuruza

Upozoravaju se proizvođači kukuruza da obave obilazak parcela i izvrše pregled na štete i prisutnost sovica pozemljuša ( Agrotis spp). Štete se prepoznaju po pregrizenim  ili oštećenim stabljikama kukuruza. Ukoliko uočite štete potrebno je izvršiti pregled na prisutnost gusjenice. One  su zemljane boje i na dodir se skvrče, pregled obaviti u jutarnjim ili večernjim satima ili pod busama u blizini napadnutih biljaka.

Pragom odluke smatra se 1-2 gusjenice po m² .Ako je usjev manji tada je i jedna gusjenica dovoljna da bi se vršilo tretiranje.

Ukoliko ne nađete gusjenice provjerite da li se ne radi o napadu žičnjaka ( Agriotes spp.). Ličinke žičnjaka imaju  usko i tvrdo tijelo poput žice, najčešće naračaste ili smeđe boje. Ličinka se može ubušiti u korijenov vrat i kod većih biljaka pa dolazi do sušenja. Ovog štetnika morate tražiti u zemlji. U slučaju da su štete od žitnjaka tada provođenje tretiranja insekticidom nema smisla.

Dozvolu za suzbijanje sovica pozemljuša imaju slijedeći insekticidi: Decis 100, Rotor super, Scatto, Fastac 10 i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

Obilaskom nasada lijeske uočena je pojava odraslih oblika ljeskove strizibube (Oberea linearis). Radi se o štetniku čije ličinke buše mlade izbojke ,tako da u lipnju nalazimo uvelo lišće, a kasnije i njihovo sušenje kao i sušenje vrhova izbojka. Problemi su se javljali u mlađim nasadima ,dok u starijima šteta bude sporadična. Ovaj štetnik se javlja sredinom svibnja kada i odlaže jaja.

Obavljen je i pregled metodom otresanja i utvrđena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Upozoravamo proizvođače da obave pregled i to u rano jutro ili navečer. Kritičnom brojkom smatra se ulov 3-4 pipe po grmu.

Potrebno je izvršiti pregled na prisutnost lisnih ušiju (Aphidae) jer njihova pojava zna biti dosta izražena na tek formiranim plodićima.

I ove godine primjećujemo jaku pojavu stjenica (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.) u voćnim nasadima kao i na povrću. Ove vrste su osobito štetne na lijesci, stoga treba pratiti i njihovu pojavu jer su oni mogu biti prenosioci gljivičnog oboljenja, pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi navedeni u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Štetenik Doze Karenca
Tiakloprid Calypso SC 480 ljeskotoč 0,2 l 70 dana
 

Lambda-cihalotrin

 

Kaiso**

Lisne,uši,majski hrušt,krasnik 0,15-0,30 kg/ha

 

 

14 dana

Spinosad  * Laser Jabučni savijač 20-30 ml/ha 7 dana
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rottorsuper

 

Lisne uši,jabučni i kestenov savijač

0,105-0,125l/ha

0,3-0,5 l/ha

420-500ml/ha

 

30 dana

 

 

Piretrini * Asset Lisne uši,stjenice,

medeći cvrčak

 

0,7-1 l/ha

 

2 dana

*Dozvola u ekološkoj

**Krajnji rok za primjenu zaliha          11.4.2020.

U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje štetnika o preporučaju se sredstva registrirana kao ojačivači ili gnojiva: Dominus ,Boundary , FitoAfiser smanjuje pojavu lisnih ušiju i dr.

Pregledom nasada lijeske za sada nisu zabilježene pojave lisnih pjegavosti (Phyllosticia,Mycosphaerella, Septoria i dr.) no uz ove vremenske prilike možemo očekivati njihovu pojavu, kao i moguća pojava bolesti na plodu (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria) .

 

Pepelnica lijeske (Phyllactinia coryli) nije uočena usprkos vlažnom vremenu. Ova se bolest obično javlja krajem vegetacije no pojavu treba pratiti ukoliko se i dalje nastavi kišno vrijeme.Za suzbijanje bolesti na lijesci dozvolu imaju slijedeći pripravci.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolesti Doze
Bakreni spojevi   * Bordoška juha caffaro 20 WP trulež ploda-svibanj,lipanj

bakterijoze-jesen

0,6 – 1 kg/hl

 

Bakreni spojevi * Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)  

2-3 kg/ha

Bakreni spojevi  * Neoram WG rak kore jesen –zima 0,45 %

prolj.-ljeto 0,20 -0,25 %

Bakreni spojevi * Cuprablau Z bakterijska pjegavost proljeće prije cvatnje,jesen 2kg/ha
Sumpor * Cosavet DF pepelnica 0,2 % kraj ljeta i jesen
Sumpor * Microthiol

special disperss

 

pepelnica i grinje

za pepelnicu kod pojave bolesti za grinje u proljeće 3-5 kg/ha
Piraklostrobin,boksalid Signum siva pjegavost lista 1 kg /ha
 

Miklobutanil

 

Systhane 20 EW

pjegavost lista i sušenje plodova  

0,375/ha

*Sredstva dozvoljena i u ekološkoj proizvodnji

U ekološkoj proizvodnji za smanjivanje i pojavu nekih bolesti preporučaju se sredstva  registrirana kao  ojačivači i gnojiva:  Mikroorganizmi protiv bakterioza te Secur 30 protiv lisnih pjegavosti i bakterioza, protiv pepelnice Sulfur, Blocks, Secur zofol, Probac, bakterioze, siva plijesan , Extrasol i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krumpira

Na području Bjelovarsko bilogorske županije od početka svibnja zabilježeno je i preko 200 litara kiše.

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Veliko Trojstvo 129
Daruvar 219,1
Velika Trnovitica 100,9
Grabovnica 159,7
Čazma 174,2
Veliki Zdenci 152,4
Bjelovar 126,2

Većina usjeva krumpira nalazi se u fazi pred samo zatvaranje redova, a kod nekih usjeva redovi su zatvoreni, to su fenofaze kada je krumpir osjetljiv na infekcije plamenjačom krumpira (Phytophora infestans). Cijeli mjesec svibanj zbog velike količine oborina pogoduje pojavi ove bolesti. Za razvoj ove bolesti optimalne su temperature od 20 °C no bolest se javlja i na znatno nižim temperaturama. Oborine ≤10 mm, dugotrajno vlaženje lišća, dugo zadržavanje rose, jutarnje magle, uzak plodored, stajanje vode između humaka, uzak plodored, gotovo sve ove uvjete trenutno imamo na našoj županiji.

Meteorolozi najavljuju dva do tri dana bez oborina tako da upozoravamo proizvođače da obave prve tretmane čim će moći ući u usjev, a obavezno prije slijedećih oborina koje se predviđaju za početak slijedećeg tjedna.

Ovisno o vremenskim prilikama daljnja tretiranja protiv ove bolesti provode se u razmaku od 6-12 dana. U kišnom razmaci između tretiranja trebaju biti kraći.

Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za razvoj bolesti preporuka je primjena nekog od slijedećih fungicida: PERGADO MZ,REVUS  ACROBAT MZ WG, ZIGNAL SUPER, RIDOMIL GOLD MZ, REBOOT, PROFILUX, NAUTILE DG, MANOXANIL, EQUATION PRO i dr.

Obilaskom terena uočena je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) tako da je potrebno pratiti odlaganje jaja i izlazak ličinki.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krumpira

Na području Bjelovarsko bilogorske županije od početka svibnja zabilježeno je i preko 200 litara kiše.

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Veliko Trojstvo                  129
Daruvar 219,1
Velika Trnovitica 100,9
Grabovnica 159,7
Čazma 174,2
Veliki Zdenci 152,4
Bjelovar 126,2

Većina usjeva krumpira nalazi se u fazi pred samo zatvaranje redova , a kod nekih usjeva redovi su zatvoreni, to su fenofaze kada je krumpir osjetljiv na infekcije plamenjačom krumpira (Phytophora infestans) . Cijeli mjesec svibanj zbog velike količine oborina pogoduje pojavi ove bolesti . Za razvoj  ove bolesti optimalne  su temperature od  20 °C no bolest se javlja i na znatno nižim temperaturama.  Oborine  ≤10 mm , dugotrajno vlaženje lišća, dugo zadržavanje rose, jutarnje magle, uzak plodored, stajanje vode između humaka, uzak plodored,  gotovo sve ove uvjete trenutno imamo na našoj županiji.

Meteorolozi najavljuju dva do tri dana bez oborina tako da upozoravamo proizvođače da obave prve tretmane čim će moći ući u usjev, a obavezno prije slijedećih oborina koje se predviđaju za početak slijedećeg tjedna.

Ovisno o vremenskim prilikama daljnja tretiranja protiv ove bolesti provode se u razmaku od 6-12 dana. U kišnom  razmaci između tretiranja trebaju biti kraći.

Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za razvoj bolesti preporuka je primjena nekog od slijedećih fungicida:  PERGADO MZ,REVUS  ACROBAT MZ WG, ZIGNAL SUPER, RIDOMIL GOLD MZ, REBOOT, PROFILUX, NAUTILE DG, MANOXANIL, EQUATION PRO i dr.

Obilaskom terena uočena je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) tako da je potrebno pratiti odlaganje jaja i izlazak ličinki.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kukuruza

Na području naše županije od početka mjeseca svibnja palo je preko 150 litara kiše. Većina usjeva kukuruza nalazi se u fazi 3 lista. Uslijed niskih temperatura, suviška vlage, nedostatka sunca kukuruz je žućkaste boje. Dosta proizvođača je uspjelo obavilo primjenu zemljišnih herbicida prije ovih oborina (prije nicanja ili u fazi 3 lista). Upozoravamo proizvođače  da prate stanje zakorovljenosti jer ove količine kiše mogu dovesti do ispiranja sredstva u dublje slojeve, tako da je moguć novi porast korova.

Svi oni koji imaju na svojim parcelama višegodišnje travne korove ( sirak rizomaš, pirika i dr)  ili neće biti u mogućnosti obaviti zaštitu do faze 3 lista kukuruza, tretiranja trebaju obavljati herbicidima, koji se mogu koristiti u fazama od 5-8  listova kukuruza.

Za suzbijanje jednogodišnji širokolisni korovi (mračnjak, čičak,ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.) i višegodišnjih širokolisnih korova ( slak,osjak) mogu se koristiti neki od dolje navedenih herbicida: Cambio, Casper 55 WG, Dicopur max, Dimbo 480 SL,; Banvel 480 S, Motikan,Kolo 480 S, Mural, Oceal, Mustang, Starane 250 i dr.

Suzbijanje travnih korova jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova (koštan,proso muhari, svračica, sirak rizomaš, pirika i dr.) primjenjuju se sredstva: Tarot 25 DF, Trawell, Equip: Motivell, Motivell extra 6 OD, Kelvin 40 OD, Nicogan 40 OD, Nicosh, Innovate 240 SC, Marvel, Milagro,  i dr.

Ukoliko su prisutni travni i širokolisni korovi preporuka je korištenje kombiniranih pripravaka: Principal Pluss 66,5 WG, Cyntel 51 WG, Elumis, Task 64 WG, Monsoon Active, Capreno i dr.

Svi navedeni herbicidi mogu se koristiti dva puta po pola doze no tada je potrebno ići u fazi kada su korovi izrazito mali i ponavljati po novom poniku korova , ovim herbicidima radi boljeg prianjanja moguće je dodavati i okvašivače.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima soje

Suzbijanje korova u soji moguće je provoditi prije nicanja korova i soje ,no dosta proizvođača provodi suzbijanje korova nakon nicanja korova i soje. Često se javlja i potreba za korekcijom korova i nakon primjene zemljišnih herbicida .

Od herbicida koji se koriste za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (lobode, ambrozije, čička, mračnjaka i dr) mogu se koristiti: Laguna  75 WG*, Harass 75 WG, Harmony SX, Basagran 480,Benta.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           8.11.2019.

Radi proširenja spektra moguća je i kombinacija nekih od gore navedenih herbicida.

Za suzbijanje širokolisni i neki uskolisni korovi registraciju ima: Pulsar 40, Corum.

Većina gore navedenih herbicida koriste se u fazi prve do treće troliske i to ukoliko koristite pune doze, no moguća je primjena i u razdvojenim tretmanima, dva puta po pola doze tada je moguća primjena i prije faze prve troliske ovisno o razvojnoj fazi korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisni korovi dozvole imaju: Fusilade forte, Leopard 5 EC, Gepard 050 EC, Pantera QT, Wish top, Agil 100 EC, Select super, Focus ultra.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr