MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka i krušaka

Meteorolozi najavljuju oborine za početak slijedećeg tjedna. Prije najavljenih oborina potrebno je provesti zaštitu protiv bolesti jabuke. Proizvođači koji su se pridržavali preporuka mogu u ovu zaštitu  protiv krastavosti jabuke( Venturia inequalis) provesti pripravcima preventivnog djelovanja.

Fungicidi preventivnog djelovanja:

Kaptan: Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG

Ditianon: Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban

Metiram: Polyram DF i dr.

Za suzbijanje pepelnice u nasadima gdje nisu primijećeni simptomi može se provesti tretiranje pripravcima na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss ili  pripravke na bazi strobulina :Stroby DF, Zato 50WG, Tercel WG.

U nasadima sa jačom zarazom uz zakidanje i uništavanje zaraženih izbojaka, zaštita se može provesti pripravcima :Luna exspirience, Sercadis , Sercadis plus, Cyflamide 5 EW idr.

Pregledom nasada uočena je i jaka pojava jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) u ovoj fazi suzbijanje ovog štetnika možete provesti pripravkom: Movento i Pirimor 50 WG .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kukuruza

Upozoravaju se proizvođači kukuruza da obave obilazak parcela i izvrše pregled na štete i prisutnost sovica pozemljuša ( Agrotis spp). Štete se prepoznaju po pregrizenim  ili oštećenim stabljikama kukuruza. Ukoliko uočite štete potrebno je izvršiti pregled na prisutnost gusjenice. One  su zemljane boje i na dodir se skvrče, pregled obaviti u jutarnjim ili večernjim satima ili pod busama u blizini napadnutih biljaka.

Pragom odluke smatra se 1-2 gusjenice po m² .Ako je usjev manji tada je i jedna gusjenica dovoljna da bi se vršilo tretiranje.

Ukoliko ne nađete gusjenice provjerite da li se ne radi o napadu žičnjaka ( Agriotes spp.). Ličinke žičnjaka imaju  usko i tvrdo tijelo poput žice, najčešće naračaste ili smeđe boje. Ličinka se može ubušiti u korijenov vrat i kod većih biljaka pa dolazi do sušenja. Ovog štetnika morate tražiti u zemlji. U slučaju da su štete od žitnjaka tada provođenje tretiranja insekticidom nema smisla.

Dozvolu za suzbijanje sovica pozemljuša imaju slijedeći insekticidi: Decis 100, Rotor super, Scatto, Fastac 10 i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

Obilaskom nasada lijeske uočena je pojava odraslih oblika ljeskove strizibube (Oberea linearis). Radi se o štetniku čije ličinke buše mlade izbojke ,tako da u lipnju nalazimo uvelo lišće, a kasnije i njihovo sušenje kao i sušenje vrhova izbojka. Problemi su se javljali u mlađim nasadima ,dok u starijima šteta bude sporadična. Ovaj štetnik se javlja sredinom svibnja kada i odlaže jaja.

Obavljen je i pregled metodom otresanja i utvrđena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Upozoravamo proizvođače da obave pregled i to u rano jutro ili navečer. Kritičnom brojkom smatra se ulov 3-4 pipe po grmu.

Potrebno je izvršiti pregled na prisutnost lisnih ušiju (Aphidae) jer njihova pojava zna biti dosta izražena na tek formiranim plodićima.

I ove godine primjećujemo jaku pojavu stjenica (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.) u voćnim nasadima kao i na povrću. Ove vrste su osobito štetne na lijesci, stoga treba pratiti i njihovu pojavu jer su oni mogu biti prenosioci gljivičnog oboljenja, pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi navedeni u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Štetenik Doze Karenca
Tiakloprid Calypso SC 480 ljeskotoč 0,2 l 70 dana
 

Lambda-cihalotrin

 

Kaiso**

Lisne,uši,majski hrušt,krasnik 0,15-0,30 kg/ha

 

 

14 dana

Spinosad  * Laser Jabučni savijač 20-30 ml/ha 7 dana
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rottorsuper

 

Lisne uši,jabučni i kestenov savijač

0,105-0,125l/ha

0,3-0,5 l/ha

420-500ml/ha

 

30 dana

 

 

Piretrini * Asset Lisne uši,stjenice,

medeći cvrčak

 

0,7-1 l/ha

 

2 dana

*Dozvola u ekološkoj

**Krajnji rok za primjenu zaliha          11.4.2020.

U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje štetnika o preporučaju se sredstva registrirana kao ojačivači ili gnojiva: Dominus ,Boundary , FitoAfiser smanjuje pojavu lisnih ušiju i dr.

Pregledom nasada lijeske za sada nisu zabilježene pojave lisnih pjegavosti (Phyllosticia,Mycosphaerella, Septoria i dr.) no uz ove vremenske prilike možemo očekivati njihovu pojavu, kao i moguća pojava bolesti na plodu (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria) .

 

Pepelnica lijeske (Phyllactinia coryli) nije uočena usprkos vlažnom vremenu. Ova se bolest obično javlja krajem vegetacije no pojavu treba pratiti ukoliko se i dalje nastavi kišno vrijeme.Za suzbijanje bolesti na lijesci dozvolu imaju slijedeći pripravci.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolesti Doze
Bakreni spojevi   * Bordoška juha caffaro 20 WP trulež ploda-svibanj,lipanj

bakterijoze-jesen

0,6 – 1 kg/hl

 

Bakreni spojevi * Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)  

2-3 kg/ha

Bakreni spojevi  * Neoram WG rak kore jesen –zima 0,45 %

prolj.-ljeto 0,20 -0,25 %

Bakreni spojevi * Cuprablau Z bakterijska pjegavost proljeće prije cvatnje,jesen 2kg/ha
Sumpor * Cosavet DF pepelnica 0,2 % kraj ljeta i jesen
Sumpor * Microthiol

special disperss

 

pepelnica i grinje

za pepelnicu kod pojave bolesti za grinje u proljeće 3-5 kg/ha
Piraklostrobin,boksalid Signum siva pjegavost lista 1 kg /ha
 

Miklobutanil

 

Systhane 20 EW

pjegavost lista i sušenje plodova  

0,375/ha

*Sredstva dozvoljena i u ekološkoj proizvodnji

U ekološkoj proizvodnji za smanjivanje i pojavu nekih bolesti preporučaju se sredstva  registrirana kao  ojačivači i gnojiva:  Mikroorganizmi protiv bakterioza te Secur 30 protiv lisnih pjegavosti i bakterioza, protiv pepelnice Sulfur, Blocks, Secur zofol, Probac, bakterioze, siva plijesan , Extrasol i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krumpira

Na području Bjelovarsko bilogorske županije od početka svibnja zabilježeno je i preko 200 litara kiše.

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Veliko Trojstvo 129
Daruvar 219,1
Velika Trnovitica 100,9
Grabovnica 159,7
Čazma 174,2
Veliki Zdenci 152,4
Bjelovar 126,2

Većina usjeva krumpira nalazi se u fazi pred samo zatvaranje redova, a kod nekih usjeva redovi su zatvoreni, to su fenofaze kada je krumpir osjetljiv na infekcije plamenjačom krumpira (Phytophora infestans). Cijeli mjesec svibanj zbog velike količine oborina pogoduje pojavi ove bolesti. Za razvoj ove bolesti optimalne su temperature od 20 °C no bolest se javlja i na znatno nižim temperaturama. Oborine ≤10 mm, dugotrajno vlaženje lišća, dugo zadržavanje rose, jutarnje magle, uzak plodored, stajanje vode između humaka, uzak plodored, gotovo sve ove uvjete trenutno imamo na našoj županiji.

Meteorolozi najavljuju dva do tri dana bez oborina tako da upozoravamo proizvođače da obave prve tretmane čim će moći ući u usjev, a obavezno prije slijedećih oborina koje se predviđaju za početak slijedećeg tjedna.

Ovisno o vremenskim prilikama daljnja tretiranja protiv ove bolesti provode se u razmaku od 6-12 dana. U kišnom razmaci između tretiranja trebaju biti kraći.

Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za razvoj bolesti preporuka je primjena nekog od slijedećih fungicida: PERGADO MZ,REVUS  ACROBAT MZ WG, ZIGNAL SUPER, RIDOMIL GOLD MZ, REBOOT, PROFILUX, NAUTILE DG, MANOXANIL, EQUATION PRO i dr.

Obilaskom terena uočena je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) tako da je potrebno pratiti odlaganje jaja i izlazak ličinki.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krumpira

Na području Bjelovarsko bilogorske županije od početka svibnja zabilježeno je i preko 200 litara kiše.

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Veliko Trojstvo                  129
Daruvar 219,1
Velika Trnovitica 100,9
Grabovnica 159,7
Čazma 174,2
Veliki Zdenci 152,4
Bjelovar 126,2

Većina usjeva krumpira nalazi se u fazi pred samo zatvaranje redova , a kod nekih usjeva redovi su zatvoreni, to su fenofaze kada je krumpir osjetljiv na infekcije plamenjačom krumpira (Phytophora infestans) . Cijeli mjesec svibanj zbog velike količine oborina pogoduje pojavi ove bolesti . Za razvoj  ove bolesti optimalne  su temperature od  20 °C no bolest se javlja i na znatno nižim temperaturama.  Oborine  ≤10 mm , dugotrajno vlaženje lišća, dugo zadržavanje rose, jutarnje magle, uzak plodored, stajanje vode između humaka, uzak plodored,  gotovo sve ove uvjete trenutno imamo na našoj županiji.

Meteorolozi najavljuju dva do tri dana bez oborina tako da upozoravamo proizvođače da obave prve tretmane čim će moći ući u usjev, a obavezno prije slijedećih oborina koje se predviđaju za početak slijedećeg tjedna.

Ovisno o vremenskim prilikama daljnja tretiranja protiv ove bolesti provode se u razmaku od 6-12 dana. U kišnom  razmaci između tretiranja trebaju biti kraći.

Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za razvoj bolesti preporuka je primjena nekog od slijedećih fungicida:  PERGADO MZ,REVUS  ACROBAT MZ WG, ZIGNAL SUPER, RIDOMIL GOLD MZ, REBOOT, PROFILUX, NAUTILE DG, MANOXANIL, EQUATION PRO i dr.

Obilaskom terena uočena je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) tako da je potrebno pratiti odlaganje jaja i izlazak ličinki.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kukuruza

Na području naše županije od početka mjeseca svibnja palo je preko 150 litara kiše. Većina usjeva kukuruza nalazi se u fazi 3 lista. Uslijed niskih temperatura, suviška vlage, nedostatka sunca kukuruz je žućkaste boje. Dosta proizvođača je uspjelo obavilo primjenu zemljišnih herbicida prije ovih oborina (prije nicanja ili u fazi 3 lista). Upozoravamo proizvođače  da prate stanje zakorovljenosti jer ove količine kiše mogu dovesti do ispiranja sredstva u dublje slojeve, tako da je moguć novi porast korova.

Svi oni koji imaju na svojim parcelama višegodišnje travne korove ( sirak rizomaš, pirika i dr)  ili neće biti u mogućnosti obaviti zaštitu do faze 3 lista kukuruza, tretiranja trebaju obavljati herbicidima, koji se mogu koristiti u fazama od 5-8  listova kukuruza.

Za suzbijanje jednogodišnji širokolisni korovi (mračnjak, čičak,ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.) i višegodišnjih širokolisnih korova ( slak,osjak) mogu se koristiti neki od dolje navedenih herbicida: Cambio, Casper 55 WG, Dicopur max, Dimbo 480 SL,; Banvel 480 S, Motikan,Kolo 480 S, Mural, Oceal, Mustang, Starane 250 i dr.

Suzbijanje travnih korova jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova (koštan,proso muhari, svračica, sirak rizomaš, pirika i dr.) primjenjuju se sredstva: Tarot 25 DF, Trawell, Equip: Motivell, Motivell extra 6 OD, Kelvin 40 OD, Nicogan 40 OD, Nicosh, Innovate 240 SC, Marvel, Milagro,  i dr.

Ukoliko su prisutni travni i širokolisni korovi preporuka je korištenje kombiniranih pripravaka: Principal Pluss 66,5 WG, Cyntel 51 WG, Elumis, Task 64 WG, Monsoon Active, Capreno i dr.

Svi navedeni herbicidi mogu se koristiti dva puta po pola doze no tada je potrebno ići u fazi kada su korovi izrazito mali i ponavljati po novom poniku korova , ovim herbicidima radi boljeg prianjanja moguće je dodavati i okvašivače.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima soje

Suzbijanje korova u soji moguće je provoditi prije nicanja korova i soje ,no dosta proizvođača provodi suzbijanje korova nakon nicanja korova i soje. Često se javlja i potreba za korekcijom korova i nakon primjene zemljišnih herbicida .

Od herbicida koji se koriste za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (lobode, ambrozije, čička, mračnjaka i dr) mogu se koristiti: Laguna  75 WG*, Harass 75 WG, Harmony SX, Basagran 480,Benta.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           8.11.2019.

Radi proširenja spektra moguća je i kombinacija nekih od gore navedenih herbicida.

Za suzbijanje širokolisni i neki uskolisni korovi registraciju ima: Pulsar 40, Corum.

Većina gore navedenih herbicida koriste se u fazi prve do treće troliske i to ukoliko koristite pune doze, no moguća je primjena i u razdvojenim tretmanima, dva puta po pola doze tada je moguća primjena i prije faze prve troliske ovisno o razvojnoj fazi korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisni korovi dozvole imaju: Fusilade forte, Leopard 5 EC, Gepard 050 EC, Pantera QT, Wish top, Agil 100 EC, Select super, Focus ultra.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 7 dana. U tom je razdoblju na svim mjernim lokalitetima zabilježeno više od 70 mm oborina (prikaz u tablici 1). Velika količina oborina uzrokovala je ispiranje prethodne zaštite. S obzirom na veliki vegetativni porast vinove loze i mogućnost novih oborina predlažemo ponavljanje zaštite.

Tablica 1:  Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 9. svibnja do 15. svibnja

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Veliko Trojstvo 59,1
Daruvar 130,1
Velika Trnovitica 75,4
Grabovnica 86,7
Čazma 98,3
Veliki Zdenci 90,6
Bjelovar 108,4

U ovakvim vremenskim uvjetima za zaštitu vinove loze od plamenjače preporučamo  pripravke  Mikal Flash, Mikal Premium FAntracol Combi ili Curzate F. 

Navedeni pripravci sadrže aktivnu tvar folpet koji ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa ranim botritisom (Botrytis cinerea).

Upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, TalendoA, Talendo exra i dr.

U zaštiti od pepelnice mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora.

Let grožđanih moljaca  bilježimo od početka travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail:
Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka i krušaka

Od posljednje preporuke za suzbijanje bolesti jabuke i kruške proteklo je 8 dana. U posljednjih 8 dana  gotovo nije bilo moguće provoditi zaštitu, zbog oborina koje su bile prisutne gotovo cijele dane. Velike količine oborina isprale su sredstva kojima je provođena zaštita tako da je potrebno provesti tretiranje čim to omoguće vremenske prilike.

U tablici 1 navedene su lokacije mjernih uređaja i očitane oborine u posljednjih 7 dana oborine.

Tablica 1.

Lokacija Količina oborina Vremenski period
Veliko Trojstvo 59,1 09-15.05.2019.
Daruvar 130,1
Velika Trnovitica 75,4
Grabovnica 86,7
Čazma 98,3
Veliki Zdenci 90,6
Bjelovar 108,4

Zaštitu protiv krastavosti jabuke (Venturia inequalis) potrebno je provesti čim to dozvole vremenske prilike kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog djelovanja (oni su registrirani i za suzbijanje pepelnice jabuke).

Fungicidi sistemičnog djelovanja
Febukonazol: Indar 5 EW

Difenkonazol: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone

Pirimetanil: Pyrus 400 SC, Scala SC

Fungicidi preventivnog djelovanja:

Kaptan: Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG

Ditianon: Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban

Ciprodinila :Chorus 75 WG

U nasadima gdje postoji problem sa  minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella), a pročetkom mjeseca je utvrđen početak ubušivanja potrebno je ponoviti tretiranje nekim od dolje navedenih insekticida : Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Kraft 18 EC, Vertimec 018EC Affirm opti, Coragen 20 SC.

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) traje već mjesec dana no vrlo je razvučen zbog velikih temperaturnih oscilacija, a i kiša ne pogoduje letu ovog štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Zbog izrazito velikih količina oborina koje su zabilježene u posljednjih tjedan dana (i preko 100 litara kiše), potrebno je ponoviti tretiranja na koštičavom voću. Pri odabiru sredstva voditi računa o sortama ranijih epoha dozrijevanja radi poštivanje karenci.

Kišno razdoblje proteklih 10 tak dana pogoduje pojavi i razvoju bolesti na koštičavom voću osobito kozičavosti lista višnje i trešnje te šupljikavosti lista koštičavog voća.

Kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji preventivno se može suzbijati se mogu pripravcima Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) na koštičavom voću (osim višnje) može se suzbijati pripravcima na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Sorte breskve i nektarine ( za nektarinu su registrirana samo prva dva pripravka) koje su osjetljive su na napad pepelnice (Sphaerotheca pannosa), moguće je provesti tretiratiranje pripravcima Bumper 25 EC, Systhane 20 EW: Indar 5 EW, Luna experience, Nativo 75 WG, Domark 40 ME ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

Pregledom nasad uočena je pojava lisnih ušiju (Aphididae) na breskvama te crne trešnjine uši na višnji i trešnji. Potrebno je izvršiti pregled i na ostalim vrstama koštičavog voća i po potrebi izvršiti tretiranje.

Od pripravka moguće je koristiti.

Breskva: Calypso  SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento ( suzbija i neke štitaste uši), Teppeki 500 WG

Nektarina : Calypso  SC 480, Mospilan 20 SG, Movento.

Šljiva: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento.

Trešnja: Calypso  SC 480, Mospilan 20 SG, Movento.

Višnja: Calypso  SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG .

Kod ranijih sorata trešnje voditi računa kod izbora sredstva o karencama.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella) i breskvinog savijača (Cydia molesta). Potreba za suzbijanjem breskvinog savijača jedino može biti u mladim nasadima gdje se ovaj štetnik ubušuje u vršne izbojke.

Od sredstava može se koristiti neki od slijedećih insekticida: Insegar 25 WG,  Coragen 20 SC,  Delegate 250 WG, Affirm, Affirm opti, Avaunt EC, Imidan 50 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr