MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Županije

Obavijest poljoprivrednicima

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Koprivničko-križevačke županije prema rasporedu:

 

Datum Mjesto Adresa Vrijeme
11.10.2019. Sokolovac Agronom d.o.o.

Trg Tomislava Bardeka 17

8.00 – 11.00
15.10.2019. Novigrad Podravski Agronom d.o.o. Trg Matije Gupca 2 8.00 – 11.00
17.10.2019. Gola Gola – općinsko skladište

A. Šenoe

8.00 – 12.00
21.10.2019. Sv.Petar Orehovec Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131 8.00 – 11.00
25.10.2019. Đelekovec Lenagro d.o.o.

Palih boraca 1

8.00 – 11.00
28.11.2019. Koprivnica Reciklažno dvorište

Adolfa Daničića bb

8.00 – 12.00
2.12.2019. Križevci Industrijska zona Čret

Kod skretanja za Lemeš

8.00 – 12.00
5.12.2019. Đurđevac Agronom d.o.o.

Kolodvorska 19

8.00 – 11.00
9.12.2019. Sveti Ivan Žabno Sajmište

Zagrebačka bb

8.00 – 11.00
11.12.2019. Gornja Rijeka Sajmište

Novoselska ulica 15

8.00 – 11.00
13.12.2019. Virje Sajmište

Kolodvorska bb

8.00 – 11.00

 

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem MAKS d.o.o., Agroteks d.o.o., Agroavant d.o.o., BASF Croatia d.o.o., Bayer d.o.o., Chromos Agro d.o.o., Corteva Agriscience (Agriculture Division of DowDuPont), Danon d.o.o., Euroazijski pesticidi do.o., Florel d.o.o., Genera d.d, Nufarm GmbH & Co.KG, Iskra Zelina Kemijska industrija d.o.o., Monsanto d.o.o., Orchem d.o.o., Pinus Agro d.o.o., Stockton d.o.o., Syngenta Agro d.o.o. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

  1. mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nastavo na prethodne obavijesti, sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) NN 48/2018.(NAREDBA) i Naredbi o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za spriječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 63/2019. od 28.06.2019. (NAREDBA) podsjećamo posjednike vinove loze na području Primorsko-goranske županije (NEZARAŽENO PODRUČJE) da su obvezni provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

  • SUSTAVNO PREGLEDAVATI GLAVNE BILJKE DOMAĆINE VINOVU LOZU KRIŽANCE RODA VITIS, OBIČNU PAVITINU, RADI UOČAVANJA SIMPTOMA KOJI UPUĆUJU NA ZARAZU FITOPLAZMOM

Stoga vinogradare u ovom razdoblju UPUĆUJEMO NA JOŠ JEDAN DETALJAN PREGLED NASADA, jer je jedan od lakše prepoznatljivih simptoma fitoplazmi  NEODRVENJAVANJE ROZGVE (ne miješati sa zapercima), eventualne sumnjive trsove i redove označiti i prijaviti.

Također, ukoliko su vinogradari i na nekim drugim lokacijama sami postavljali žute ploče mogu nas pozvati i/ili donijeti u Ispostavu Krk i Ispostavu Čavle na pregled i očitanje. Prije prenošenja žutih ploča treba ih umotati u prozirnu kuhinjsku foliju.

U vegetacijskoj sezoni 2018. na području Primorsko-goranske županije prema našim praćenjima zabilježena je prisutnost američkog cvrčka u niskoj populaciji samo na području Vrbničkog polja.

U vegetacijskoj sezoni 2019. prema našim praćenjima zabilježena je NISKA PRISUTNOST AMERIČKOG CVRČKA  u Vrbničkom polju, na području oko Grada Krka te Kastva, o čemu treba dodatno povesti računa u slijedećoj vegetacijskoj sezoni.

 

lokalitet Američki cvrčak
Krk-Jurandvor
Krk-Vrbničko polje +
Krk-Kimpi +
Krk-Punat
Krk-Brzac
Vinodol
Zvoneća +
Kastav-Šporova jama +
Kastav/Rijeka-Srdoči +
Rab-Barbat
Rab-Mundanije
Rab-Kampor
Mali Lošinj-Punta Križa

lokaliteti obuhvaćeni praćenjem u vegetacijskoj sezoni 2019. godine

 

Populacija američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) je za sada vrlo niska. Naglašavamo da ju SAMO ODGOVORNIM PONAŠANJEM  svih dionika možemo takvom i održati, kako bi vinogorja našeg područja što duže ostala nezaražena područja.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja ili sudjelovati na jednoj od najavljenih edukacija u sklopu kojih na početku svake dajmo naglasak na informacije o zlatnoj žutici i njezinom vektoru američkom cvrčku.

 

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

___________________________________________________________________________

 

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su ostvarenju uvjeta za razvoj bolesti vinove loze. S obzirom na nestabilne vremenske prilike i visoke temperature zraka ,potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice ( Unicinula necator).

Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti Mikal premium F, Galben F, Pergado F, Ridomil Gold Combi 45 WG, Curzate F. Navedene pripravke je potrebno koristiti s pripravcima za suzbijanje pepelnice vinove loze – Dynali EC, Collis SC, Nativo WG, Postalon SC, Luna experience SC i druge.

Pregledom feromonskih trapova zabilježen je let pepeljastog i žutog grožđanog moljca, ali još nije potrebno primijeniti insekticide. Preproručamo daljnje praćenje preporuka.

O potrebi suzbijanja grožđanih moljaca ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.
 sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na lokalitetima na kojima cvatnja još nije započela maslinari mogu obaviti zaštitu prema preporuci iz Obavijesti maslinarima od 17. svibnja 2019. godine!

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja (podrazumijeva registrirana gospodarstva, otvoren savjetnički paket).

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Tijekom travnja i svibnja pale su značajno veće količine oborina od prosječnih koje su otežavale kvalitetno provođenje mjera za zaštitu bilja u vinogradima.

lokaliteti GARJAK

/VRLIKA

GROHOTE/ OTOK ŠOLTA JELŠANSKO

POLJE/HVAR

PROLOŽAC

 

VOLIOK/ OTOK VIS
TRAVANJ 120,5 mm/m² 132,8 mm/m²

 

112,2 mm/m² 161 mm/m² 84,3 mm/m²
SVIBANJ 123 mm/m² 93,3

mm/m²

175,5

mm/m²

92,9

mm/m²

109,7

mm/m²

OD ZADNJE PREPORUKE 16.05.2019. 50,5

mm/m²

26,3

mm/m²

37,5

mm/m²

43,51

mm/m²

38

mm/m²

 

lokaliteti VRGORAC POSTIRA/

OTOK BRAČ

KAŠTEL NOVI

 

TRAVANJ 213,4

mm/m²

202

mm/m²

121,4

mm/m²

SVIBANJ 166,6

mm/m²

152,6

mm/m²

169,4

mm/m²

OD ZADNJE PREPORUKE 16.05.2019. 45,67

mm/m²

35

mm/m²

25

mm/m²

U narednim danima najavljuje se nestabilno vrijeme s oborinama koje će i dalje pogodovati razvoju bolesti vinove loze te je potrebno čim uvjeti na terenu dozvole ponoviti zaštitu vinograda.

U ovakvim vremenskim uvjetima za zaštitu vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) preporučamo pripravke Curzate F, Galben F, Forum star, Pergado F, Fantic F, Folpan gold, Mikal Flash, Mikal Premium F, koji sadrže aktivnu tvar folpet koja ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa ranim botritisom (Botrytis cinerea). Osim navedenih mogu se koristiti i drugi pripravci protiv plamenjače npr: Ridomi Gold MZ Pepite, Ampexio, Mildicut 25 SC, Alfil Duplo i dr.

Vrlo je važno obratiti pažnju na mijenjanje tj. rotaciju aktivnih tvari u ovakvim uvjetima kod provođenja zaštite !!

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) kao što su: DynaliNativo WGPostalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

Također je važno u ovakvim nestabilnim vremenskim uvjetima prilagoditi tj. smanjiti i razmake između tretiranja protiv uzročnika bolesti.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.

Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

S obzirom da je zadnjih dana palo puno kiše, postoji opasnost od pojave najštetnije bolesti oraha, sive pjegavosti ili antraknoze.

Kao posljedica zaraze dolazi do opadanja listova, pogotovo u ovakvim godinama s puno vlage u proljeće. Simptomi su vidljivi na svim zeljastim dijelovima stabla, prisutne su pjege crne ili smeđe boje sa sivkastom sredinom.

Tretiranje provesti jednim od fungicida: SIGNUM, DITHANE DG NEOTEC, CHAMPION 50 WG, SYSTANE 20 EW, dozom koja je preporučena od proizvođača, i navedena na etiketi.

Osim toga treba pratiti pojavu orahove muhe uz pomoć postavljenih žutih ploča. U ekološkoj proizvodnji oraha podsjećam da je obaveza postaviti žute ljepljive ploče po preporuci proizvođača do 15.lipnja, kako bi se pratila orahova muha i smanjio napad.

Što se tiče lijeske treba voditi računa o pojavi štetnih pipa (ljeskotoča) koji ne samo što čine štete svojom ishranom na lijesci, nego su prisutne i štete od sekundarne infekcije truleži plodova koja se brže razvija na ubodnim mjestima pipe. Zbog toga treba pratiti populaciju ovih štetnika do polovine srpnja i obaviti tretiranje ako broj prijeđe prag štetnosti.

U ekološkoj proizvodnji lijeske koristiti biljne pripravke koji su registrirani (http:/fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Sva sredstva koristiti sukladno uputama na etiketi, voditi evidenciju o upotrebi sredstava, i praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

e-mail:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Čim vremenski uvjeti dopuste, trebalo bi ponovo zaštititi povrće od bolesti i štetnika.

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravke kraće karence kao što su: Ranman top, Pergado MZ, Ortiva, i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za Pepelnicu Krastavca (Erysiphe cichoracearum) također primijeniti pripravke kraćih karenci: Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, i dr.

Dugotrajno vlažno vrijeme pogoduje razvoju Sive plijesni (Botrytis cinerea) i Bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na povrću te po potrebi primijeniti pripravke: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Domark 40 ME, Signum i dr. pri tom pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Velika relativna vlaga i umjerene temperature pogoduju razvoju Lisnih ušiju (Aphididae) te protiv njih primijeniti pripravke: Actara 25 WG, Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC i sl.

Kod pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac: Laser, Vertimec 018 EC, Poleci plus, za papriku: Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari (osim Poleci plus).

Velika vlažnost zraka i umjerene temperature ne idu na ruku za pojavu Koprivine grinje (Tetranychus urticae), ali ako se ipak pojavi primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, i to također u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi:

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest ratari, povrćari i voćari

Herbicidi za suzbijanje uskolisnih korova koji se primjenjuju uglavnom u širokolisnim kulturama, a odvojeno od drugih herbicida su:

a.t. propakizafop – Agil 100 EC – 0,8-1,0 (jednogodišnji) i 1,0-1,5 višegodišnji UL korovi – dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, grašak, rajčica, paprika, luk i još neke kulture (proširenje dozvole, provjeriti u fis bazi)

a.t. fluazifop-P-Butil – Fusilade forte – 0,8-1,0// 1,3-2,00 – dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, luk, kupus

a.t.kizalofop-P(-tefuril i -etil) Leopard S, Gepard 050EC (dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir),  Pantera QT (šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, vinova loza, jabuka, Targa-dozvola u kulturama: soja, suncokret, uljana repica, krumpir

a.t.cikloksidim – Focus ultra 1,0-1,5//3,0-4,0 dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, koštičavo i jezgričavo voće, vinova loza, još neke kulture (provjeriti u fis bazi)

a.t.kletodim – Select super – 0,8-1,0//1,6-2,0 dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, luk, češnjak, grah, rajčica

Prije upotrebe bilo kojeg herbicida detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci. Posebno obratiti pozornost na dozvolu u kojoj se kulturi smije primijeniti, propisanu dozu za uskolisne i širokolisne korove te u kojoj fenofazi korova i kulture je dozvoljena primjena. Sve se može detaljnije provjeriti u fis-bazi Ministarstva poljoprivrede.

Primijenjena sredstva upisati u evidenciju, a ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl. ing. agr.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima korjenastog povrća (mrkve, peršina i celera)

U mjesecu svibnju o.g. na većini je međimurskih lokaliteta izmjerena različita količina oborina od 96 mm u istočnom dijelu do 150 mm u zapadnim županijskim mjernim mjestima! Najviše je oborina padalo u danima 4.-15.5. 2019.! Ipak, najniže (noćne) temperature zraka tada su najčešće bile u rasponu 1,2 do 9,9°C a zbog hladnog sjevernog vjetra usjevi nisu značajno napredovali. Ipak, u posljednjih devet dana najviše su dnevne temperature zraka porasle na vrijednosti 21,4-27,8°C! Prosječne su dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka u rasponu 74-82 %! Premda značajne padaline ne bilježimo već 12 dana, uz riječne doline Drave i Mure česte su dugotrajne jutarnje rose (u danima 17.-19.5. 2019. zabilježene su jače jutarnje magle)! Senzori vlaženja tijekom posljednjih 12 dana bilježe zadržavanje vlage u biljnim usjevima u trajanju većem od 5.000 minuta na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure!

Narednih 3-4 dana očekujemo nestabilno vremensko razdoblje, s mogućim svakodnevnim padalinama i rasponom dnevnih temperatura zraka između 12° i 25°C! U takvim uvjetima očekujemo moguće optimalne uvjete za početni razvoj gljivičnih bolesti iz skupine pjegavosti i paleži lišća korjenastog povrća (Alternaria, Septoria, Cercospora), poglavito mrkve, peršina, celera korjenaša i cikle. Rana i jača pojava bolesti lišća korjenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani s temperaturama 26 ili više ºC.

Tržne proizvođače mrkve koji su usjeve sijali u ranijim rokovima, a kada lisna površina bude veća od 30-tak cm, upozoravamo na uvjete za prvu pojavu i razvoj crne paleži lišća (Alternaria dauci).

Stoga preporučujemo od kraja mjeseca svibnja i početkom lipnja o.g. pratiti zdravstveno stanje lišća, te poduzeti moguće prve usmjerene zaštite mrkve, celera i peršina od dominantnih uzročnika bolesti (Alternaria dauci, Septoria apii, Cercospora apii, Septoria petroselinii, Erysiphe spp.) registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da smo u središnjem dijelu Međimurja ove sezone na lišću već zabilježili i prvu pojavu minirajućih muha (muhe lisni mineri) (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza). Stoga preporučujemo redovito pratiti moguću prvu pojavu ovih nametnika na lišću celera i peršina, te prema potrebi poduzeti mjere njihova suzbijanja registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ranu mrkvu koja se planira vaditi već sredinom ili u drugoj polovici lipnja o.g. ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti.

Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva.

mr. sc. Milorad Šubić

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Tijekom svibnja u nasadima lijeske potrebno je vršiti vizualni pregled na prisutnost ljeskotoča (Balaninus nucum), koji je ekonomski najznačajniji štetnik lijeske. Odrasli  oblici ljeskotoča javljaju se tijekom svibnja, kada odlažu jajašca na plodove lijeske. Kritičnim brojem smatra se nalazak 3 do 4 odrasla ljeskotoča po grmu/stablu. Proteklih godina zamijećene su štete od stjenica, koje oštećuju plod, a nastala oštećenja su ulazno mjesto za razvoj uzročnika truleži ploda. Prikaz dopuštenih insekticida dat je u tablici 1.

Tablica 1. Insekticidi dopušteni za suzbijanje štetnika na lijesci

Pripravak Djelatna tvar Štetnik
Calypso SC 480 Tiakloprid Ljeskotoč
Kaiso Lambda-cihalotrin Lisne uši, hrušt, krasnik
Laser * spinosad Jabučni savijač
Decis 100 EC deltametrin Lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Asset * piretrin Lisne uši, stjenice, medeći cvrčak

* Imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji

Tijekom svibnja zabilježene su nadprosječne količine oborina, što će pogodovati razvoju truleži ploda (Monilinia, Botrytis, Nematospora i dr.) i pjegavosti lista (Gnomonia leptostyla). Za suzbijanje spomenutih bolesti na lijesci dopuštenje ima pripravak Signum.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing

E-mail: suzana.slovic@mps.hr