MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima jabuke

U proteklom periodu zabilježene su jake infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), stoga savjetujemo ponoviti zaštitu nasada jabuka nekim od fungicida sistemičnog djelovanja: Score 25 SC, Difcor,  Agro EC, Difenzone, Indar 5 EW (navedeni pripravci djeluju i na zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Navedenim pripravcima može se dodati pripravak kontaktnog djelovanja, radi produženog preventivnog djelovanja: Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan Pro, Star 80.

U voćnjacima jabuka gdje je zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučujemo koristiti jedan od fungicida sistemičnog djelovanja: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Zabilježen je let Jabučnog savijača (Cydia pomonella) stoga preporučujemo pregled voćnjaka i po potrebi izvršiti tretiranje nekim od slijedećih insekticida: Coragen 20 SC, Calypso SC 480,Runner 240 SC, Mospilan 20 SP.

Također je zabilježen let Moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella), kako je uslijed hladnog vremena let usporen potrebno je izvršiti zaštitu kada se primijete prva ubušivanja na listovima, nekim od insekticida: Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Od zadnje preporuke je prošlo 15 dana, te nakon obilnih kiša koje su uzrokovale ispiranje prethodne zaštite savjetujem da se ponovi tretiranje protiv šupljikavosti lista (Stigmina charpophila). Za zaštitu od šupljikavosti lista mogu se primijeniti pripravci:

CAPTAN WP 50 – koštičavo voće

DELAN 700 WDG – marelica, breskva, nektarina

KASTOR – koštičavo voće

MERPAN 80 WDG – višnja

Zaštitu lista šljive od narančaste pjegavosti i hrđe šljive obaviti jednim od fungicida; Pinozeb M-45, Dithane M-45, Kastor i Futura 50 WP. Za borbu protiv truleži ploda koristiti: Signum, Nativo 75 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG.

Trebalo bi ponoviti tretiranje protiv lisnih uši, stoga proizvođačima koštičavog voća preporučam da koriste jedan od registriranih pripravaka:

Višnja: Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG

Breskva: Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento

Nektarina: Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento

Šljiva: Mospilan 20 SG, Pirimor 50 WG, Movento.

U fazi promjene boje ploda trešnje potrebno je tretirati protiv trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Od pripravaka koristiti: Mospilan 20 SG (K 14 dana), Imidan 50 WG (K 14 dana), Decis 100 EC, Rotor super (K 7 dana).

Zaštita sa preparatima duže karence se odnosi na kasne sorte trešanja.

Zaštitu obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete!!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha je potrebno izvršiti zaštitu protiv najštetnije i najrasprostranjenije bolesti oraha, sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla). Zadnjih dana je palo dosta kiše, te postoji mogućnost da se gljiva brzo proširi. Kao posljedica zaraze dolazi do opadanja listova. Velike štete nastaju u godinama s vlažnim proljećem i ljetom. Simptomi ove bolesti vidljivi su na svim zeljastim dijelovima stabla. Tipični simptomi su na listovima u vidu crnih ili češće smeđih pjega. Sredina pjege je sivkasta.

Preporuka je zaštitu provesti jednim od fungicida: Signum, Penncozeb 75 DG, Dithane DG Neotec, Champion 50 WG, Systhane 20 EW i drugi.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

                                                                                               Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima salatnih krastavaca u zaštićenom prostoru

Nakon dugotrajnih nepovoljnih temperaturnih uvjeta za uzgoj krastavaca , porastom temperature kreće intenzivan rast biljaka i svakodnevna berba plodova. Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv najvažnijih biljnih bolesti koje mogu smanjiti urod biljaka: plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), pepelnica (Erysiphe cichoracearum) i siva plijesan (Botrytis cinerea). Bolesti koje se mogu javiti tijekom uzgoja krastavaca, između ostalih, ovisno o klimatskim prilikama, jesu još antraknoza krastavaca, bijela trulež i crna trulež stabljike. Indirektno, ovisno o pojavi štetnika vektora, mogu se javiti virusne bolesti. U preporuci su navedeni dozvoljeni fungicidi na krastavcima u  uzgoju u zaštićenom prostoru sa karencom koju se mora poštivati radi svakodnevne berbe.

Savjet je također da se postave bijele, plave i žute ljepljive ploče u nasadu te da se prati pojava štetnika, a po potrebi prevede zaštita (nakon prelaska kritičnog broja)  odgovarajućim insekticidom. Zamijećena je pojava stjenica koje čine velike štete biljkama sisajući vrh biljke, pa u slučaju velike brojnosti potrebno je provesti tretiranje odgovarajućim insekticidom.

Fungicidi: INFINITO (plamenjača 1 dan), ORTIVA (pepelnica,plamenjača 3 dana), PROPLANT (polijeganje, trulež korijena i korjenovog vrata 3 dana), PYRUS 400 SC(  siva plijesan 3 dana), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (plamenjača 7 dana), STROBY WG (pepelnica 3 dana), TOPSIN M 500 SC (antraknoza 3 dana), ORVEGO (plamenjača 3 dana), REFLECT (pepelnica 1 dan), CUSTODIA (pepelnica 4 dana), SYSTHANE 20 EW (pepelnica 3 dana), RITUAL (pepelnica 7 dana), SCALA (siva plijesan 3 dana), LEGADO (pepelnica 3 dana), DIAGONAL (pepelnica 3 dana).

Insekticidi: ACTARA 25 WG,CHESS 50 WG,CONFIDOR SL 200,DECIS 2,5 EC,DIREKT,LASER,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG i MOSPILAN 20 SP (stjenica), PROMANAL NEU i APACHE (grinje), DECIS 100, SCATTO, NEU, APACHE, HARPUN, RITMUS, ABANTO, KRISANT EC,PIRETRO NATURA, NISSURON 10 WP (koprivina grinja).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14), prskati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima radi zaštite pčela!!!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Dani koji su iza nas bili su hladni i kišni a upravo takvo vrijeme pogodovalo je razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), stoga je potrebno izvršiti zaštitu nasada nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama vodeći računa o karenci primijenjenog sredstva: Switch 62,5 WG (karenca 7 dana), Pyrus  400 SC (karenca 3 dana), Signum (karenca 3 dana), Scala (karenca 3 dana) i Teldor SC (karenca 3 dana, koristi se na otvorenom).

Preporučamo pratiti  pojava lisne uši (Aphididae spp.) i crvenog pauka (Tetranychus urticae) te voćnih pipa koji su uočeni u nasadima, a također treba pratiti pojavu i po potrebi suzbijati; jagodin cvjetar, stjenice, tripsi (praćenje leta  plavim pločama), te po potrebama izvršiti zaštitu nasada. Registrirani insekticidi za upotrebu na otvorenom su; Lisne uši – Scatto, Decis 100, Decis 2,5 EC, Rotor Super, Fastac 10 EC, Asset, Poleci plus Kaliforniski trips – Laser, Kraft 18 EC,Poleci plus, Crveni pauci – Kraft 18 EC, Štitasti moljci – Fastac 10 EC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka

Potrebno je zaštititi lisnu masu luku koji je u uzgoju za glavicu. Nakon obilnih oborina i mogućeg ulaska u polje, a prije najave novih oborina, važno je izvršiti zaštitu luka protiv najvažnije gljivične bolesti a to je plamenjača luka (Peronospora destructor). Uz plamenjaču luka, na luku se još mogu javiti i sljedeće bolesti: siva plijesan luka (Botrytis spp.), bijela trulež (Sclerotium cepivorum) te hrđa luka (Puccinia allii). Upotreba fungicida obavezno sa nekim od okvašivača. U početku birati fungicide duže karence a bliže roka vađenja glavica birati fungicide kraćih karenci. Ovisno o padalinama, zaštitu vršiti svakih 10 do 14 dana. U uzgoju luka koji se vadi kao mladi dozvoljen je samo fungicid NEORAM WG (k 3 dana)

Fungicidi protiv plamenjače dozvoljeni u luku su ; Fantic M, Galben C, Ridomil gold MZ pepite, Ridomilgold R, Folio gold, Quadris, Ortiva, Shirlan 500 SC, Infinito, Acrobat MZ WG, Kupropin, Neoram WG, Champion, Aliette flash.

Hrđa; Luna experience, Ortiva top, Custodia, Score 250 EC,

Fungicidi dozvoljeni u luku protiv sive plijesni su; Switch 26,5 WG, SIGNUM, Scala, Teldor SC 500

Insekticide u luku koristiti prema potrebi, ovisno o pojavi štetnika. Postaviti žute (lisne uši, muhe)  i plave ljepljive ploče (trips) za praćenje pojave štetnika. Insekticidi dozvoljeni u luku: CALYPSO SC 480, DECIS 2,5 EC, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, LASER, ROGOR 40, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, ROTOR SUPER, SCATTO.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja, a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima salate

Nakon obilnih i dugotrajnih oborina, a prije novih, potrebno je izvršiti zaštitu lisne mase salate kod uzgoja na otvorenom. Preporuka je uzgajivačima salate na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korijenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korjenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani;

  • siva plijesan: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500,SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA
  • bijela trulež: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, SIGNUM
  • plamenjača: ORTIVA,PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, RIDOMIL GOLD R, CYCLO R LIQUIDO,REVUS, INFINITO, ACROBAT MZ WG, ORVEGO, POLYRAM DF, NEORAM WG, AVI WG.
  • smeđa pjegavost : DIFCOR, SCORE 250 EC, NEORAM WG

Porastom temperatura javljaju se i štetnici. U slučaju pojave na usjevu primijeniti neki od insekticida dozvoljenih na salati na otvorenom;

CALYPSO SC 480,FASTAC 10 EC,KRAFT 18 EC,LASER,AFFIRM,AMPLIGO,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,VERTIMEC 018 EC,MOVENTO,APACHE,ABANTO, KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima graha

Upozoravamo proizvođače graha da izvrše zaštitu graha protiv najvažnijih bolesti koje se mogu pojaviti. Također je potrebno obratiti pažnju na štetnike koji se mogu pojaviti, a to su lisne uši, grahov žižak (Bruchus pisorum), te da se prati pojavu koprivine grinje. Na biljkama je potrebno pratiti razvoj i pojavu štetnika i po potrebi provesti suzbijanje dozvoljenim insekticidima. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti su  hrđa graha ( Uromyces appendiculatus), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) i bakterijske pjegavosti (Xanthomonas, Pseudomonas syringae ). Proteklih godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća (Fusarium solani), ali nešto kasnije, krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv  bolesti fuzarijskog venuća nema, osim, poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Dozvoljeni fungicidi u grahu: Champion i Champion WG 50 (bakterijska pjegavost, oprez na visokim temperaturama, večernji sati), Neoram WG (smeđa pjegavost, palež, hrđe, bakterijske pjegavosti), Pyrus 400 SC (siva plijesan), Signum (siva plijesan, hrđa), Switch 62,5 WG (bijela trulež, siva plijesan), Tazer (smeđa pjegavost, hrđa, palež), Michrothiol special disperss (pepelnica, grinje), Ortiva (antraknoza, hrđa) i dr. dozvoljeni prema https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Dozvoljeni insekticidi u grahu: Decis 2,5 EC (crna repina uš, duhanov trips, graškova zelena uš, kukuruzni moljac, prugasta pipa mahunarka), Fastac 10 EC (štitasti moljac, lisne uši, sovice pozemljuše, sovice) , Cyclone (graškova zelena uš, prugasta pipa mahunarka, crni graškov savijač), Decis 100 EC (žuta kukuruzna sovica, lisne uši, sovice pozemljuše), Rotor super (žuta kukuruzna sovica, zelena breskvina uš, lisne uši, sovice pozemljuše), Affirm (sovica, žuta kukuruzna sovica), Calypso SC 480 (lisne uši), Karate zeon (lisne uši, grizajući i sisajući insekti), Pirimor 50 WG (lisne uši), Scatto (sovice,lisne uši), Cythrin max (sovice,lisne uši, trips, pipe) i dr. dozvoljeni prema https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru

U uvjetima povećane temperature u objektu mogu se javiti štetnici tijekom uzgoja biljaka. Od štetnih kukaca najčešće se javljaju lisne uši i tripsi – zamijećeni na biljkama. Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano, u proljeće, od faze kotiledona sve do vađenja biljaka iz zaštićenog  prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Virusna oboljenja u prethodne dvije godine veliki su problem u proizvodnji povrća. Ova oboljenja uzrokuju velike gubitke u prinosu. Tijekom uzgoja biljaka važno je pratiti pojavu i prisutnost štetnika te ih na vrijeme suzbiti. Praćenje štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih ljepljivih ploča iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Zdrava presadnica preduvjet je proizvodnje i prinosa!

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru;

Paprika u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,DECIS 2,5 EC,LASER, VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP, PROMANAL NEU.

Rajčica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, KRAFT 18 EC ,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SP,

Krastavac u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,CHESS 50 WG, DECIS 2,5 EC, LASER,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU.

Tikvica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,PROMANAL NEU.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U proteklom periodu zabilježene su jake infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), stoga savjetujemo ponoviti zaštitu nasada jabuka nekim od fungicida sistemičnog djelovanja: Score 25 SC, Difcor, Agro EC, Difenzone, Indar 5 EW (navedeni pripravci djeluju i na zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Navedenim pripravcima može se dodati pripravak kontaktnog djelovanja, radi produženog preventivnog djelovanja: Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan Pro, Star 80.

U voćnjacima jabuka gdje je zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučujemo koristiti jedan od fungicida sistemičnog djelovanja: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

Ivana Češek, mag.ing.agr.
e-mail: ivana.cesek@mps.hr