Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha je potrebno izvršiti zaštitu protiv najštetnije i najrasprostranjenije bolesti oraha, sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla). Zadnjih dana je palo dosta kiše, te postoji mogućnost da se gljiva brzo proširi. Kao posljedica zaraze dolazi do opadanja listova. Velike štete nastaju u godinama s vlažnim proljećem i ljetom. Simptomi ove bolesti vidljivi su na svim zeljastim dijelovima stabla. Tipični simptomi su na listovima u vidu crnih ili češće smeđih pjega. Sredina pjege je sivkasta.

Preporuka je zaštitu provesti jednim od fungicida: Signum, Penncozeb 75 DG, Dithane DG Neotec, Champion 50 WG, Systhane 20 EW i drugi.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

                                                                                               Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis