Obavijest proizvođačima jabuke

U proteklom periodu zabilježene su jake infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), stoga savjetujemo ponoviti zaštitu nasada jabuka nekim od fungicida sistemičnog djelovanja: Score 25 SC, Difcor,  Agro EC, Difenzone, Indar 5 EW (navedeni pripravci djeluju i na zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Navedenim pripravcima može se dodati pripravak kontaktnog djelovanja, radi produženog preventivnog djelovanja: Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Delan 700 WDG, Delan Pro, Star 80.

U voćnjacima jabuka gdje je zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučujemo koristiti jedan od fungicida sistemičnog djelovanja: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Zabilježen je let Jabučnog savijača (Cydia pomonella) stoga preporučujemo pregled voćnjaka i po potrebi izvršiti tretiranje nekim od slijedećih insekticida: Coragen 20 SC, Calypso SC 480,Runner 240 SC, Mospilan 20 SP.

Također je zabilježen let Moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella), kako je uslijed hladnog vremena let usporen potrebno je izvršiti zaštitu kada se primijete prva ubušivanja na listovima, nekim od insekticida: Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Pripremi za ispis