Varaždinska

Mehanizacija, Ministarstvo poljoprivrede, Natjecanje u oranju, Ratarstvo, Varaždinska, Vijest

Poziv na 16. Natjecanje orača Varaždinske županije.

Udruga za organizaciju natjecanja orača Varaždinske županije u suradnji s Varaždinskom županijom, tvrtkom Furjan produkt d.o.o. i Ministarstvom poljoprivrede poziva vas na 16. Natjecanje orača Varaždinske županije.

Natjecanje  će se održati 22.07.2022  s početkom u 10 sati u Varaždinu na parceli iza benzinske pumpe Crodux i Tifon preko puta Super Nove.

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke prošlo je 10 dana, kako su vremenski uvjeti povoljni za razvoj infekcija, preporučamo u narednim danima obaviti zaštitu vinove loze i to protiv plamenjače (Plasmopora viticola) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola) nekim preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Curzate F, Electis WG, Curzate B WG, Moximate 505 WP.

Mikal premium, Mikal Flash te Curzate F smanjuju mogućnost razvoja ranog botritisa (Botrytis cinerea)

Osim plamenjače potrebno je i provesti zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME.

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je sredinom mjeseca travnja, no budući da zbroj srednjih dnevnih temperatura ne prelazi 110℃ nije potrebno provoditi tretiranje.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Plamenjača krumpira (Phytophthora infestans) ekonomski je najvažnija bolest krumpira. Napada list, stabljiku i gomolje. Na listu se najprije vide žute pjege koje s vremenom postaju smeđe, a tkivo unutar pjega se suši.

Iza nas su promjenjivi dani sa dosta oborina te se očekuje porast temperatura što pogoduje razvoju infekcije. Važno je da proizvođači pregledaju svoje usjeve, te obave mjere zaštite što prije.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira su: ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, EQUATION PRO, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, POLYRAM DF, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG.

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CUPRABLAU-Z, NEORAM WG, NORDOX 75 WG, ove preparate na bazi bakra koristiti do zatvaranja redova.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Redovan pregled lišća i odstranjivanje listova sa leglima jaja najbolja je preventivna mjera suzbijanja krumpirove zlatice. U kemijsko suzbijanje se kreće kada se na busu nađu više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije) a krumpir je slabo razvijen. Ličinke se suzbijaju ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, te ličinke ljetne generacije suzbijati kada ih ima 20-30 po busu.

Sredstava dozvoljena za suzbijanje krumpirove zlatice su: DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10 EC, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest ratarima

Promjenjivo i nestabilno vrijeme koje je prevladavalo proteklih dana pogodovalo je razvoj bolesti na žitaricama. Preporučamo proizvođačima žita da obave pregled svojih usjeva te po potrebi izvrše zaštitu. Zaštitu od bolesti možete provesti jednim jednim od fungicida: Amistar 250 EC, Amistar Opti, Falcon EC 460, Tilt 250 EC, Controlan, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250, Yamato i dr.

Pregledom usjeva strnih žitarica utvrđena je prisutnost odraslog oblika te ličinki leme – žitnog balca (Oulema melanopus). Preporučamo svim proizvođačima žitarica da obave pregled svojih usjeva te ukoliko primijetite da se pojavio velik broja odraslih oblika štetnika provedite tretiranje na dijelovima gdje je žarište te pratite pojavu ličinki. Kada utvrdite da je štetnik prošao kritični broj (kritičan broj je više od 25 jedinki po m²), tada je potrebno izvršiti zaštitu cijelog usjeva korištenjem nekim od insekticida: Fastac 10 EC, Karate Zeon, Decis 2,5 EC, Biscaya, Cythrin max, Direkt, Vantex, Pyrinex 48 EC ili drugi.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Izrazito velike količine oborina koje su pale u proteklom tjednu pogodovale su razvoju bolesti na koštićavom voću osobito šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), kozičavosti (Blumeriella jaapii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista možete koristiti:

Captan WP 50 (K-21 dan) i Kastor (K-21dan) u koštičavom voću,

Delan 700 WDG (K-21 dan) u  breskvi, marelici, nektarini i trešnji.

Merpan 80 WDG (K-21dan) u višnji i marelici 

Za suzbijanje kozičavosti možete koristiti:

U trešnji: Chromodin S-65 (K-14 dana), Delan 700 WDG (K-21 dan).

U višnji: Chromodin S-65 (K-14 dana), Topsin M 500 SC (K-14 dana), Luna Experience (K-7 dana).

U nasadima trešanja potrebno je obaviti zaštitu  od truleži (Monilinia spp.) jednim od fungicida kratke karence kao što su Indar 5 EW (K-3 dana) ili Teldor SC 500 (K- 3 dana).

Preporučujemo svim poljoprivrednicima da prilikom izbora zaštitnog sredstva vode računa o karenci. Prije primjene insekticida obavezno treba pokositi  voćnjak ako su u njemu prisutni korovi koji cvatu (maslačak, mrtva kopriva i dr.) kako bi se zaštitile pčele.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Zbog većih količina oborina koje su pale proteklih dana te zbog najave nestabilnog i kišovitog vremena kroz sljedećih nekoliko dana potrebno je nastaviti provoditi preventivnu zaštiti nasada jabuka i krušaka od primarne infekcije fuzikladijem (Venturia inaequalis). Preporučamo da obavite zaštitu  nasada primjenom fungicida sistemičnog djelovanja: Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW, Score 250 EC te da zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG  ili Polyram DF.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti pripravcima: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG, Luna expirience koji ujedno preventivno djeluju na suzbijanje krastavosti jabuke.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Dana 4. i 5. svibnja na nekim lokalitetima zamijećena je primarna infekcija plamenjačom (Plasmopora viticola), pa je u narednim danima potrebno provesti suzbijanje i to nekim preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Curzate F, Electis WG, Curzate B WG, Moximate 505 WP.

Osim plamenjače potrebno je i pravovremeno zaštiti vinograd od pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME.

Uz navedene pripravke moguće dodati i sumporne preparate kao što su Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet, Sulfolac 80 WG.

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je sredinom mjeseca travnja, no budući da zbroj srednjih dnevnih temperatura ne prelazi 110℃ nije potrebno provoditi tretiranje.

Pregledom terena posebno na sorti graševina uočen je mjestimično jači napad grinja, pa se preporuča korištenje sumpornih pripravaka koji smanjuju njihovu populaciju.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima!

Od zadnje preporuke prošlo je dva tjedna te preporučamo i dalje provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopora viticola), pepelnice (Erysiphe necatori crne pjegavosti (Phomopsis viticola), budući da se najavljuje kišni period.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopora viticola) preporučaju se neki od ovih preparata: Electis WG, Polyram DF, Antracol WP 70, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP.

Osim plamenjače potrebno je i pravovremeno zaštiti vinograd od pepelnice (Erysiphe necator) i to nekim od preparata: Postalon 90 SC, Karathane Gold 350 EC, Nativo WG, Stroby WG, Folicur EW 250, Indar 5 EW. 

Cabrio Top je kombinirani pripravak koji se koristi za preventivnu zaštitu od plamenjače i pepelnice. Universalis je kombinirani pripravak koji se koristi za preventivnu zaštitu od plamenjače, pepelnice i crne pjegavosti.

Važno je i provoditi preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja (erinoza i akarinoza) posebice kod mladih nasada kod kojih je uočena pojava listića, nekim akaricidima koji imaju dozvolu na vinovoj lozi a to su Zoom 11 SC, Kraft 18 EC ili Vertimec 018 EC.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Pregledom polja zasađenih kupusom uočena je pojava kupusnog buhača (Phyllotreta sp). Štete rade odrasli kukci praveći okrugle rupice na lišću. Najveće štete rade mladim biljkama, pogotovo rasadu, koji zaostaje u rastu i daje niže prihode. Kasniji napad na veće biljke ne šteti toliko biljkama koliko smanjuje tržišnu vrijednost proizvoda. U suzbijanje se kreće kada je 10 % lisne površine zahvaćeno.

Sredstava koja su dozvoljena za suzbijanje kupusnih buhača: DECIS 2,5 EC, FASTAC 10 EC, ROGOR 40, DECIS 100 EC, KARIS 10 ES

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr.

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Preporučamo proizvođačima luka i češnjaka da pregledaju svoje usjeve, te ukoliko primijete da postoji opasnost od pojave bolesti, provedu zaštitu. Potrebno je provesti zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor), sive plijesni (Botrytis sp.), bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i hrđe (Puccinia allii)

Dozvoljeni preparati za suzbijanje plamenjače su: FOLIO GOLD, RIDOMIL GOLD R, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, FANTIC M, ORTIVA

Za suzbijanje bijele truleži te sive plijesni dozvolu imaju: TELDOR SC 500, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG,

Uz suzbijanje bijele truleži te sive plijesni preparati FOLICUR EW250, SIGNUM suzbijaju i hrđu.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić,mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr.