Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke prošlo je 10 dana, kako su vremenski uvjeti povoljni za razvoj infekcija, preporučamo u narednim danima obaviti zaštitu vinove loze i to protiv plamenjače (Plasmopora viticola) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola) nekim preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Curzate F, Electis WG, Curzate B WG, Moximate 505 WP.

Mikal premium, Mikal Flash te Curzate F smanjuju mogućnost razvoja ranog botritisa (Botrytis cinerea)

Osim plamenjače potrebno je i provesti zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME.

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je sredinom mjeseca travnja, no budući da zbroj srednjih dnevnih temperatura ne prelazi 110℃ nije potrebno provoditi tretiranje.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis