Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada upućena je prije 11 dana (10.5. 2019.)!

U proteklom je razdoblju dominiralo prohladno-vlažno razdoblje, a prema podatcima DHMZ-a prve dvije dekade ovog mjeseca ubrajamo među najhladnije u povijesti mjerenja. Samo u danima 9.-19.5. 2019. kiša je padala svakodnevno, te je u istom razdoblju u Međimurju ovisno o mjernom lokalitetu zabilježeno od 63,8 do 90,2 mm. U istom je razdoblju tijekom devet noći najniža temperatura zraka bila u rasponu od 4,03 do 7,17°C a prosječne relativne vrijednosti zraka u istim su danima bile od 80,67 % do 98,01 %. Vlaženje biljnih organa je tijekom posljednjih jedanaest dana trajalo čak 9.430 minuta (na lokalitetima uz riječne doline), pa su zabilježene dvije vrlo jake (i četiri slabije) primarne zaraze uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia).

Budući nakon 29.4. 2019. pronalazimo na netretiranim stablima jabuka simptome krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) sa svibanjskim je kišama započelo sekundarno širenje bolesti, pa je zaraza lišća tijekom jučerašnjeg dana na netretiranim stablima jabuke sorte Zlatni delišes >25 %! Od kraja prvog tjedna mjeseca svibnja o.g. pronalazimo prve simptome krastavosti na nezaštićenim plodovima kruške, a nakon 16.5. 2019. pronalazimo i prve simptome krastavosti na nezaštićenim plodovima jabuke sorte Idared!

Prema zbroju srednjih dnevnih temperatura >0°C, mjereno od početka kalendarske godine, suma do današnjeg jutra iznosi 990,23°C. U narednim danima još uvijek očekujemo nestabilno razdoblje s mogućim manjim količinama oborina, ali će biti toplije nego u prve dvije dekade mjeseca svibnja, s rasponom temperatura 9 do 26°C. Još uvijek je moguće oslobađanje zimskih askospora, a naredne toplije kiše omogućuju i sekundarni razvoj bolesti u nezaštićenim nasadima!

U proteklih je 11 dana većina vlasnika plantažnih nasada jabuka provela dvije usmjerene zaštite, a ovih je dana u voćnjacima s provedenim preporučenim mjerama zaštite zdravstveno stanje dobro.

Osim krastavosti (Venturia), od ostalih uzročnika bolesti pronalazimo simptome pepelnice jabuka (Podosphaera), naročito na osjetljivim sortama (Idared, Jonagold).

Na rubnim su redovima sa sjeverne strane uočljive štete na lišću i mladicama od jačih sjevernih vjetrova, a zbog visoke vlažnosti zraka i širokog raspona temperatura (narednog najavljenog zatopljenja) već se javlja i fiziološka pjegavost (palež) lišća na nekim sortama jabuka (npr. Braeburn i dr.)!

Preporučujemo nastaviti mjere zaštite jabuka i krušaka protiv ekonomski najvažnijih bolesti  (Venturia, Podosphaera) naizmjeničnim izborom dopuštenih fungicida sukladno njihovim ograničenjima i postranim učinkom na veći broj gljivičnih bolesti koje bilježimo u suvremenim plantažnim nasadima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog prohladno-vlažnog razdoblja koje je dominiralo u proteklih jedanaest dana nismo bilježili značajan porast populacije važnijih fizioloških štetnih organizama životinjskog podrijetla: npr. jabučne zelene uši (na vršnom lišću) (Aphis pomi), krvave uši jabuke (Eriosoma lanigerum), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i prvih pokretnih jedinki kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus)(samo u nasadima gdje je ova karantenska vrsta prisutna!). Ipak, s mogućim porastima dnevnih temperatura na vrijednosti veće od 25C pratiti njihovu moguću prvu pojavu i brojnost u nasadima jabuka, te prema potrebi poduzetni njihovo usmjereno suzbijanje dopuštenim i selektivnim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Također, prohladno-vlažno i uglavnom vjetrovito razdoblje u proteklih 11 dana nije omogućilo aktivan let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) i drugih vrsta savijača kožice plodova (npr. Archips, Adoxophies). Zabilježena je samo manja brojnost breskvina savijača (Cydia molesta) (ispod praga štetnosti). Stoga primjena insekticida za suzbijanje “tehnoloških” nametnika (uzročnika “crvljivosti” plodova jabuka i krušaka još nije potrebna)!

mr. sc. Milorad Šubić,

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis