Obavijest vinogradarima

Dana 4. i 5. svibnja na nekim lokalitetima zamijećena je primarna infekcija plamenjačom (Plasmopora viticola), pa je u narednim danima potrebno provesti suzbijanje i to nekim preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Curzate F, Electis WG, Curzate B WG, Moximate 505 WP.

Osim plamenjače potrebno je i pravovremeno zaštiti vinograd od pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME.

Uz navedene pripravke moguće dodati i sumporne preparate kao što su Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet, Sulfolac 80 WG.

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je sredinom mjeseca travnja, no budući da zbroj srednjih dnevnih temperatura ne prelazi 110℃ nije potrebno provoditi tretiranje.

Pregledom terena posebno na sorti graševina uočen je mjestimično jači napad grinja, pa se preporuča korištenje sumpornih pripravaka koji smanjuju njihovu populaciju.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr

 

Pripremi za ispis