Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Preporučamo proizvođačima luka i češnjaka da pregledaju svoje usjeve, te ukoliko primijete da postoji opasnost od pojave bolesti, provedu zaštitu. Potrebno je provesti zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor), sive plijesni (Botrytis sp.), bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i hrđe (Puccinia allii)

Dozvoljeni preparati za suzbijanje plamenjače su: FOLIO GOLD, RIDOMIL GOLD R, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, FANTIC M, ORTIVA

Za suzbijanje bijele truleži te sive plijesni dozvolu imaju: TELDOR SC 500, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG,

Uz suzbijanje bijele truleži te sive plijesni preparati FOLICUR EW250, SIGNUM suzbijaju i hrđu.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić,mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr.

Pripremi za ispis