3. radionica projekta Desira

U okviru provedbe Obzor 2020 projekta iz Programa EU za znanost i inovacije naziva DESIRA (Digitalizacija: ekonomski i socijalni utjecaj u ruralnim područjima) osnovana je Radna skupina (engl. Living Lab – „živi laboratorij“), kojeg sačinjavaju stručnjaci u okviru zainteresiranih sektora, u ovom slučaju poljoprivrede, turizma i informacijskih tehnologija.

Osnovni cilj osnivanja Radne skupine je utvrđivanje značaja digitalizacije u povezivanju lokalne poljoprivrede i turizma na području Jadranske regije, a aktivnosti članova provoditi će se organizacijom i provođenjem radionica.

Na temelju toga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede organizirala je radionicu 24. rujna 2021. godine u Poreču za članove radne skupine.  Na radionici je sudjelovalo 14 članova radne skupine  i to predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Instituta za poljoprivredu i turizam, ICT sektora, poljoprivrednika i turističkog sektora.

Cilj ove radionice bio je izraditi predložak digitalnog rješenja za sveobuhvatno, višerazinsko povezivanje lokalne poljoprivrede i turističkog sektora na području Jadranske regije Hrvatske u obliku kakvom ga vidimo 2031. godine. Predložak, u vidu scenarija, izraditi će se na teorijskoj razini poštujući smjernice koje su zajedničke svim radnim skupinama (Living lab-ovima) na DESIRA projektu.

Pitanje scenarija na kojem se radilo na sastanku bilo je „Kako će digitalne tehnologije poboljšati promicanje i prodaju lokalnih poljoprivrednih proizvoda na turističkom tržištu do 2031. godine?“. Članovi radne skupine zajedno su prokomentirali pokretače promjena. Prisutni su bili podijeljeni u dvije grupe i definirana su 4 scenarija od toga dva nacrta scenarija koji su vjerojatni pozitivni scenarij i vjerojatni negativni scenarij. Nazivi scenarija bili su sljedeći: „ Ruralno obojen digitalni život“ i „Elitni, lokalni, ekološki, digitalni alat (ELEDA)“. U grupama se radila razrada pojedinih scenarija te su zajednički sumirali glavne elemente nacrta scenarija i raspravili. Nakon toga svaka je grupa izradila vremensku traku budućih događaja za ostvarivanje njihovog scenarija.

Sudionici su zaključili da će u budućnosti digitalna rješenja imati ključnu ulogu u povezivanju lokalne poljoprivrede i turizma, te smo se svi složili oko glavnih pravaca kojima će teći razvoj.

Pripremi za ispis