Prva online Nacionalna Climate Farm Demo (CFD) konferencija „Ne postoji Planet B“

Početkom prosinca 2023. (8. 12.) održana je Prva online Climate Farm Demo (CFD) konferencija “ Ne postoji Planet B“ u organizaciji projektnog tima CFD projekta ispred Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje Uprava) pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske (MP RH). Velik broj sudionika koji su činili pilot demo poljoprivrednici, savjetnici, projekt menadžeri iz inozemstva, znanstvenici, studenti, potrošači, kreatori politike, mediji te lanci opskrbe dokaz su spremnosti svih nazočnih da se aktivnije uključe u rješavanje klimatskih promjena i politika.

Prvo se obratio ravnatelj Uprave, gosp. Mladen Fruk koji je naglasio da smo unatrag desetak i više godina svjedoci da klimatske promjene uzrokuju značajne poremećaje u svakodnevnim društvenim aktivnostima. Nažalost, uz energiju i transport kao glavne izvore emisije stakleničkih plinova, poljoprivreda i šumarstvo se u većini zemalja smatra 3. izvorom stakleničkih plinova. RH ne ulazi u prvu skupinu europskih država – emitera stakleničkih plinova, no  mi svakako ne možemo niti želimo ostati izolirani u toj dugotrajnoj borbi za postizanje nulte emisije do 2050.godine. Brojčani pokazatelji i prognostički modeli u svezi klimatskih promjena koji cirkuliraju unutar znanstveno-stručne zajednice su u mnogim segmentima zabrinjavajući i zovu na ozbiljnost i hitne promjene u našem načinu razmišljanja, života, prehrane, transporta, opskrbe energijom, raspolaganja otpadom te zahvatima u poljoprivredi i šumarstvu.

Posebno veliki izazovi bit će u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena u sektoru poljoprivrede. Pri tome se u tim stremljenjima za smanjenje ugljične emisije ne može niti smije biti isključiv već naprotiv uključiv i otvoren za sve aktere sustava AKIS koji je ugrađen u same temelje Zajedničke poljoprivredne politike. Raduje stoga spoznaja da je projekt Climate Farm Demo blistavi primjer AKIS-a na nacionalnom i EU nivou jer razmjena znanja na svim razinama te primjene inovativnih tehnika u poljoprivredi predstavljaju polaznu točku u borbi protiv klimatskih promjena.

Predloženi radni paketi kao i tematska područja unutar Climate Farm Demo projekta; zatim primjena ugljičnih kalkulatora za procjenu emisije stakleničkih plinova na pilot demo gospodarstvima, izrada i primjena Plana prilagodbe i ublažavanja na klimatske promjene te održavanje 75 demonstracijskih događaja u RH s više od 1500 očekivanih sudionika garancija su da će Climate Farm Demo sigurno ostvariti svoje temeljne ciljeve, a to su uvođenje klimatski pametnih politika u poljoprivredu, smanjenje ugljičnih emisija za barem 30 % na pilot demo gospodarstvima te u konačnici pozitivan učinak na poljoprivrednike, agrobiznis, potrošače i društvo.

Nakon uvodnog obraćanja ravnatelja Fruka, pažljivo smo slušali CFD projekt menadžere iz inozemstva, gosp. Adriena Guichaoua (ACTA, Francuska) i gđa. Slađanu Blažević (Biosense, Srbija) koji su nam dali jasan uvid u program, strukturu i ciljeve projekta kao i važnost pravilne i pravodobne komunikacije, distribucije i iskorištavanja ideja i rezultata projekta. Zatim je slijedilo obraćanje nacionalnog koordinatora CFD RH dr. sc. Zlatka Tomljanovića koji je u kratkim crtama objasnio program rada CFD Hrvatska (više o tom može se pronaći na linku https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/2023/11/CFD-web-1Final.pdf).

Posebno zanimljiva izlaganja u svezi znanstvenih spoznaja kako se boriti protiv klimatskih promjena bila su od izv. prof. dr. sc. Darije Bilandžije s Agronomskog fakulteta te izv. prof. dr. sc. Hrvoja Valpotića s Veterinarskog fakulteta. Pri tome je izv. prof. Bilandžija dala naglasak na utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu, mjere prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena dok nas je izv. prof. Valpotić izvijestio o strategijama za smanjenje emisije metana kod mliječnih krava.

Također, u radu konferencije je sudjelovala i Jasmina Vagan, nacionalna koordinatorica projekta Climate Smart Adviser (CSA) koja je upoznala sudionike konferencije o programu rada CSA projekta. Valja naglasiti da je CSA prvenstveno usmjeren na usavršavanje i osposobljavanje savjetnika za klimatske promjene te se naslanja i tijesno surađuje s projektom CFD.

U konačnici razvila se zanimljiva rasprava s mnogim otvorenim pitanjima i prijedlozima. Također, predloženi su i jednoglasno prihvaćeni zaključci konferencije.

Zaključci Prve online Nacionalne CFD konferencije „ Ne postoji Planet B“:

  • Klimatske promjene predstavljaju stvarnu ugrozu i opasnost za cjelokupno društvo
  • Izazovi prema održivoj i ugljično neutralnoj poljoprivredi bit će veliki i tražit će sudjelovanje svih aktera AKIS-a na razini EU i RH
  • CFD projekt na EU i RH razini predstavlja polazišnu točku u borbi protiv klimatskih promjena te je otvoren za suradnju sa svim ostalim projektima na EU i RH razini
  • Nužna je uzajamna i redovita razmjena znanja i inovacija između poljoprivrednika, savjetnika, znanstveno-stručne zajednice, studenata, lanaca opskrbe, potrošača, kreatora politika i medija
  • Procjena ugljičnog otiska svake farme te primjena plana prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena put su prema smanjenju emisije stakleničkih plinova u poljoprivredi

 

Juraj Ostoić, dipl. ing. agr., koordinator CFD savjetnika

Pripremi za ispis