Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gorskog Kotara

Da bi biljci krumpira osigurali nesmetano klijanje i rast bez prisutnosti korova, nakon sadnje, a prije nicanja krumpira može se koristiti nekoliko vrsta herbicida.

Podaci o registriranim SZB u RH za tu svrhu vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova koriste se: Sencor WG 70, Sharmetrin, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG. Svi ovi navedeni pripravci koriste se u dozi 0,75-1,5 kg/ha ovisno o tipu tla, a Sencor SC 600 u dozi 0,9 l/ha. Mogu se  koristiti i nakon nicanja krumpira (ne u ranim sortama krumpira – Jerla i dr.) ali u smanjenim dozama.

Također za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova mogu se koristiti Racer 25 EC, Racer 25 EC u dozi 2 l/ha, Proman u dozi 4 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova koriste se: Plateen WG 41,5 (2-2,5 kg/ha), Profesional, Filon 80 EC, Dost 330 EC, Stomp Aqua SC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, u dozi od 4-6 l/ha ovisno o preparatu, Challange 600 (4 l/ha).

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se koristiti Reactor 360 CS, Kalif 360 CS, Centium 36 SC, Clematis, Clomate, Sirtaki u dozi 0,25 l/ha. Sredstvo Reactor 360 CS ne smije se primjenjivati u sjemenskom krumpiru i na tlima koja sadrže više od 10% organske tvari.

Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koji dominiraju na zasađenoj parceli, a njihova djelotvornost ovisna je o oborinama koje će premjestiti herbicid u donje slojeve tla bliže korijenju korova. Stoga navedene herbicide treba primijeniti na vlažno tlo ili prije najavljenih oborina.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis