Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinove loze proteklo je 8 dana. U tom razdoblju prevladavalo je promjenjivo vrijeme s povremenim oborinama (prikaz u tablici).

Primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), zabilježene su 2. svibnja na lokalitetima: Voloder, Popovača, Velika Ludina, Brežane Lekeničke te 3. svibnja na lokalitetu Repušnica. Nakon 10. svibnja bilježimo završetak inkubacijskog razdoblja primarnih infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze i mogućnost pojave simptoma u vidu uljnih pjega na listu.

Vinova loza je u fazi intenzivnog vegetativnog porasta, a na ranim sortama (Charonnay) zabilježen je početak cvatnje. S obzirom na vremenske uvijete i osjetljivu fenofazu vinove loze, naglašavamo važnost redovite i pravovremene zaštite vinograda. Razmaci između tretiranja trebali bi biti 8 do 12 dana.

U zaštiti početkom cvatnje za suzbijanje peronospore predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka: Forum star, Folpan Gold, Zorvec vinabel, Orondis, Orvego,  Fantic F,  Sphinx extra 685 WDG, Metomor F i dr.

 

Tablica: količina oborina u razdoblju od 7. do 15. svibnja 2024.

lokalitet Količina oborina (mm/m2)
Voloder 9,3
Popovača 12,2
Kutina 13,4
Repušnica 13,6
Ruškovica 10
Katoličko Selišće 11,5
Letovanski Vrh 17,4
Brežane Lekeničke 23,8

 

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC i dr.

Let pepeljastog grožđanog moljaca (Lobesia botrana) bilježimo od sredine travnja, a gusjenice moljaca na grozdićima nađene su krajem prošlog tjedna.  Za suzbijanje grožđanih moljaca predlažemo primjenu insekticida: Coragen SC, Affirm, Voliam, Radiant, Laser KS, Vertimec 018 EC i dr.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele. Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                                 Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                 E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis