MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Primorsko-goranska

Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gorskog Kotara

Za iduće dane najava je promjenjiva vremena uz mogućnost lokalnih padalina koje će stvoriti povoljne uvjete za pojavu bolesti i širenje zaraze plamenjačom krumpira (Phytophtora infestans) i koncentričnom pjegavosti (Alternaria solani). Stoga preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te provoditi mjere usmjerene zaštite primjenom fungicida.

 U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda (bez pojave simptoma bolesti) preporuka je koristiti jedan od preparata preventivnog djelovanja: Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Champion WG 50, Cuproffaro 50 WP, Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG; Shirlan 500 SC, Shakal 500 SC, Polyram DF.

Ukoliko su na krumpiru prisutni simptomi bolesti potrebno je zaštitu provesti sistemičnim fungicidima.

Na plamenjaču krumpira djeluju: Fantic A; Equation PRO*; Ridomil Gold R; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Reboot; Ranman 400 SC, Ranman Top, Manamid; Zignal Super; Cymbal Flow; Leimay, Zongruum.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: Difcor, Narita, Argo; Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC, Zaftra Azt 250 SC, Azbany, Aztek 250 SC; Signum; Zignal Super.

 Fungicid koji djeluje na obadvije navedene bolesti: Zignal Super.

* krajnji rok za primjenu zaliha 16.09.2022.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nastavano na obavijest od 03.lipnja, obzirom na izuzetno osjetljivu fenofazu rasta voditi računa o mogućem ispiranju kao i preventivnoj zaštiti novog porasta. Indeks rasta lista 2-3 lista/ tjedno  (iMetos).

Agrostanice zabilježeni podatci:

 

LOKALITET

oborine 01/02.06.

mm/m²

 

oborine 03/04.06.

mm/m²

Oborine

7/10.06. mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 0,1 mm 0,1 mm 38,4 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 27,6 mm
Krk-Porat (iMetos) 0,2 mm 0,0 mm 22,4 mm
Krk-Jurandvor (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 57,1 mm
N.Vinodolski-Pavlomir (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 24,1 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 0,0 mm 4,4 mm
Cres-Orlec (Pinova) 2,6 mm 0,4 mm 0,1 mm
Rab-Kampor (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 27,3 mm
Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 11,0 mm

 

U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

I  NADALJE POSEBNO VODITI RAČUNA O REDOVNOM PROVOĐENJU ZAŠTITE; inkubacija ostvarenih primarnih infekcija (31.05.) završena 06.06.; razmacima između tretiranja a ovisno zadnje izvršenoj, količini oborina na pojedinom lokalitetu i primijenjenom pripravku; mogućnost prisustva makrospora na dan 09.06. preporuka korištenja kombiniranih pripravaka sistemičnog načina djelovanja (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

i dalje provoditi redovnu zaštitu, vodeći računa o razmacima između tretiranja i mogućem ispiranju; na dan 09.06. ostvareni uvjeti za blagu infekciju (iMetos); (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

ostvareni uvjeti za blagu do umjerenu infekciju (iMetos);

-Krk- na dan 09.06. blaga infekcija

-Cres- na dan 09.06.blaga do umjerena infekcija

i dalje provoditi redovnu zaštitu vodeći računa o razmacima između tretiranja (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .)

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI

 infekcije ostvarene na dane:

Vinodol 09.06.

-Rab na dane 08.09. i 10.06

-Lošinj na dan 09.06.

-Vrbnik 04.06. 09.06.

-Cres na dane 08. i 09.06.

(izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

preventivno pripravci postranog djelovanja;

-Krk-rizik 70% na dan 09.06.

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: NEZARARAŽENO PODRUČJE – redovno pregledavanje vinove loze na simptome

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-izostanak grozdića

-sasušeni/osipani grozdići

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE – MATIČNI NASADI; praćenje prisutnosti imaga žutim ljepljivim pločama postavljenim na srednju žicu; praćenje pojave ličinki i suzbijanje;  OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA (registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama; prema potrebi suzbijanje (registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti
ŽUTI GROZDOV GOLJAC (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštićavog voća sa područja Gorskog Kotara

Zbog vrlo promjenjivih vremenskih prilika te vladanja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti potrebno je izvršiti mjere zaštite. Kroz naredni vremenski period također je najava nestabilnih vremenskih prilika uz mogućnost lokalnih oborina.

Na koštićavom voću potrebno je izvršiti zaštitu fungicidom protiv bolesti lista.

Na šljivama za zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum) može se koristiti Captan WP 50, Kastor.

Protiv hrđe (Tranzchhelia discolor), a ujedno i protiv narančaste pjegavosti lista može se koristiti Futura 50 WP.

Na trešnji protiv kozičavosti lista (u razdoblju od završetka cvatnje do početka zrenja plodova vodeći računa o karenci) mogu se upotrijebiti fungicidi: Delan 700 WDG, Chromodin S-65, a protiv šupljikavosti lista Delan 700 WDG, Captan WP 50 ili Kastor.

Na višnji protiv kozičavosti lista (u razdoblju od završetka cvatnje do početka zrenja plodova vodeći računa o karenci) dozvolu imaju preparati: Chromodin S-65, Luna Expirience, a protiv šupljikavosti lista: Merpan 80 WDG, Captan WP 50 i Kastor.

U šljivicima za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) dopušteni su insekticidi: Affirm opti, Coragen 20 SC i Delegate 250 WG i dr.

Kako trešnjina muha (Rhagoletis cerasi) odlaže jaja u vrijeme promjene boje ploda, potrebno je u nasadima trešnje pratiti let trešnjine muhe. Za zaštitu moguće je koristiti vodeći računa o karenci: Rotor super, Scatto, Demetrina 25 EC, Decis 100 EC, Mospilan 20 SG. 

Ukoliko posjedujete ranije sorte pazite na poštivanje karence odabranih preparata.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Nastavno na obavijest od 03.06.2022. maslinarima preporučamo:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

u dijelu nasada prisutan značajan infekcijski potencijal; voditi računa o preventivnoj zaštiti novog osjetljivog porasta (izbor pripravaka u obavijesti od 03.06. 2022. i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

PREPORUČAMO OBAVITI TRETIRANJE U SLIJEDEĆIH  TJEDAN DO NAJKASNIJE DESET DANA OVISNO O UZGOJNOM LOKALITETU!!!; na većini kontrolnih punktova ulovi leptira iznad praga štetnosti; stanje u nasadima može biti različito ovisno o učestalosti provođenja zaštite; I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE REDOVNO ŠTETNIKA FEROMONSKIM LOVKAMA; pojavu gusjenice kada je i optimalni rok za suzbijanje očekujemo:

za područje otoka Raba, Lošinja, sjeverni dio otoka Paga do kraja ovog tjedna;

-za područje otoka Cresa i većinu područja otoka Krka (Krk, Punat, Malinska tijekom vikenda)

– za sjeverni dio otoka Krka-Dobrinj od sredine do kraja slijedećeg tjedna;

PREPORUČENO TRETIRANJE JE JEDNO OD NAJVAŽNIJIH U PROIZVODNOJ SEZONI I NE BI GA TREBALO IZOSTAVITI; preporučamo pripravke na osnovi spinetorama ili fosmeta ili deltametrina

(pregled registriranih pripravaka u obavijesti od 03.06. 2022. i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem;  i dalje praćenje štetnika vizualnim lovkama
 

 

 

 

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

NA DIJELU LOKALITETA BILJEŽIMO POJAVU!!!; preporučamo obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu posebno područja otoka Cresa i Krka; VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); od pojave plodića pa sve do okoštavanja plodovi su izuzetno osjetljiviji na napad ovog štetnika; plodići sa vidljivim ubodom vrlo brzo crne i otpadaju stoga kod neredovitih pregleda napad može lako promaknuti; suzbija se zajedno sa maslinovim moljcem pripravcima postranog djelovanja; moguće korištenje i pripravaka repelentnog djelovanja
 

ŠTITASTE UŠI

mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem; bilježimo izlazak ličinki
 

MUŠICA KORE

(Resseliella oleisuga)

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama; redovno MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE NAPADNUTE IZBOJE
 

 

PIPE

na dijelu područja bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa, preporučamo vizualne preglede i metodu otresanja; DODATNO POVESTI RAČUNA U MLAĐIM NASADIMA I OBNOVLJENIM STABLIMA;  preporučamo postavljanje i/ili obnavljanje lovnih pojaseva
 

POTKORNJACI

(Hylesinus oleiperda, Phloeotribus scarabeoides)

redovno uklanjanje ubušenih lovnih grana; radi smanjenja brojnosti populacije u nasadu obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i/ili lovnih svežnjeva i/ili alkoholnih i vizualnih lovki; održavanje dobre kondicije nasada provedbom agrotehničkih mjera
 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

praćenje populacije vizualnim i/ili feromonskim i/ili hranidbenim lovkama

-za održavanje niske populacije preporučamo masovni ulov feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama pravodobnim postavljanjem (pregled registriranih lovki za masovni ulov u obavijesti od 03.06. 2022. i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gosrkog Kotara

Kako je za iduće dane najava promjenjiva vremena uz mogućnost padalina koje će stvoriti povoljne uvjete za pojavu bolesti preporuka je da se prije najavljenih oborina izvrši zaštita plamenjačom krumpira (Phytophtora infestans) i crnom pjegavosti (Alternaria solani).

 U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda preporuka je koristiti jedan od preparata preventivnog djelovanja: Champion WG 50, Cuproffaro 50 WP, Nordox 75 WG, Proksanil SC, Zignal Super, Polyram DF, Azbany, Ortiva.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi

  

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima sa područja Gorskog Kotara

Početak cvatnje žitarica je vrijeme kada je potrebno provesti zaštitu klasa od bolesti paleži klasa (Fusarium vrste). Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje, odnosno visoka temperatura iznad 25 ⁰C i visoka relativna vlaga,  a kao posljedica zaraze javlja se smanjenje količine i kvalitete uroda. Istovremeno se osim zaštite  klasa provodi  zaštita lista od najvažnijih bolesti: smeđe pjegavosti lista i pljevica (Septoria nodorum), pepelnica (Eryisiphe graminis), hrđe (Puccinia vrste).

Zaštita se provodi u vrijeme cvatnje primjenom jednog od fungicida: Elatus EraLegado, Diagonal, Zakeo XtraTazer,  Custodia, Ascra XproSeguris Era, Proline, Curbatur 250 ECZantra, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, RizaUlysses , Magnello,  Yamato,  Falcon Forte.

Obratite pozornost na poštivanje broja dana koji mora proći od tretiranja do žetve – KARENCA.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest uzgajivačima lijeske sa područja Gorskog Kotara

Zbog najavljenih oborina na lijesci je potrebno provesti mjere zaštite protiv bolesti.

Trulež plodova lijeske uzrokovana je infekcijom gljivica iz rodova Monillia ssp., Fusarium, Botrytis, a za njihovu pojavu i razvoj pogoduje vlažno vrijeme kao i oštećenja – ubodi štetnika – ljeskotoč i stjenice. Od ostalih bolesti mogu biti prisutna pepelnica lijeske (Phyllactonia coryli) i lisne pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoria i dr.).

Za zaštitu protiv navedenih bolesti mogu se koristiti slijedeći fungicidi: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Signum, Systhane 20 EW. Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti: Chromosu 80, Kumulus DF, Microthiol special disperss, Cosavet DF (koristiti ih pri nižim temperaturama zraka od 28 °C i nižim koncentracijama zbog opasnosti od fitotoksičnosti).

Ukoliko su u nasadu prisutne lisne uši za njihovo suzbijanje mogu se koristiti: Movento, Demetrina 25 EC, Scatto, Decis 100 EC, Rotor Super.

Potrebno je obratiti pozornost na pojavu najznačajnijeg štetnika lijeske ljeskotoča (Curculio nucum). Potrebno je redovito obilaziti nasad i metodom otresanja grana pratiti pojavu ljeskotoča. Kritičnim brojem smatra se ulov 3-4 pipe po stablu.

Trenutno nema registriranih sredstava za suzbijanje ovog štetnika.

Preporuka je koristiti imunostimulator Boundary SW koji djeluje kontaktno te stvara film na biljkama te ujedno zbog uljnog sastava raznih biljaka fizički djeluje na štetnike. Koristi se za sve vrste štetnika uključujući i probleme štetnika sa tvrđim oklopom (sjajnik, buhač, ljeskotoč). 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest maslinarima

OD KRAJA CVATNJE MASLINARE UPUĆUJEMO NA REDOVNE PREGLEDE NASADA VIZUALNIM PREGLEDIMA I METODOM OTRESANJA!

Zabilježene količine oborina na agrostanicama:

 

LOKALITET

oborine ukupno svibanj

mm/m²

oborine 28/31.05.

mm/m²

oborine 01/03.06.

mm/m²

 

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 75,1 mm 65,3 mm 0,1 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 70,7 mm 60,5 mm 0,0 mm
Krk-Porat (iMetos) 51,6 mm 37,0 mm 0,2 mm
N.Vinodolski-Pavlomir (Pinova) 60,7 mm 47,0 mm 0,0 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 28,2 mm 17,4  mm 0,0 mm
Cres-Orlec (Pinova) 51,8 mm 34,8 mm 2,6 mm
Rab-Kampor (Pinova) 71,9 mm 56,0 mm 0,0 mm
Lošinj (Pinova) 40,8mm 19,8 mm 0,0 mm

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

zadnje zabilježeni uvjeti za ostvarenje novih infekcija:

-za uzgojno područje otoka Krka, Raba i Lošinja na dane 29., 30. i 31.05.;

za uzgojno područje otoka Cresa na dane 30. i 31.05.;

voditi računa o infekcijskom potencijalu u nasadu, zaštiti novog osjetljivog porasta, količini kiše na pojedinom lokalitetu i mogućem ispiranju te zadnje primijenjenom pripravku; preporučamo pripravke na osnovi krezoksim-metila, dodina ili Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713 (izbor pripravaka u tablici niže, svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

 

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

na većini lokaliteta cvatnja je pri kraju; preporučamo nastavak praćenja feromonskim lovkama; bilježimo ulove imaga antofagne  generacije; štetnik još prisutan i u fazi kukuljice antofagne generacije; stanje u nasadima može biti različito ovisno o učestalosti provođenja zaštite;  signalizacija roka u slijedećim obavijestima!!! UPUĆUJEMO MASLINARE DA SE NA VRIJEME PRIPREME ZA JEDNO OD NAJVAŽNIJIH TRETIRANJA U SEZONI!!! (registrirani pripravci u tablici niže i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)
 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; praćenje štetnika vizualnim lovkama
 

 

 

 

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

NA DIJELU LOKALITETA BILJEŽIMO POJAVU!!!; preporučamo obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu; VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); od završetka cvatnje/pojave plodića pa sve do okoštavanja plodovi su izuzetno osjetljiviji na napad ovog štetnika; plodići sa vidljivim ubodom vrlo brzo crne i otpadaju stoga kod neredovitih pregleda napad može lako promaknuti; suzbija se zajedno sa maslinovim moljcem pripravcima postranog djelovanja; prednost dati pripravcima kontaktnog i želučanog načina djelovanja; moguće korištenje i pripravaka repelentnog djelovanja (na osnovi sumpora)
 

ŠTITASTE UŠI

mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem; bilježimo izlazak ličinki
 

MUŠICA KORE

(Resseliella oleisuga)

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama; redovno MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE NAPADNUTE IZBOJE; pregled kore pri bazi izboja
 

 

PIPE

na cijelom području bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa, preporučamo vizualne preglede i metodu otresanja; u mlađim nasadima i obnovljenim stablima dodatno povesti računa;  preporučamo POSTAVLJANJE I/ILI OBNAVLJANJE LOVNIH POJASEVA
POTKORNJACI

(Hylesinus oleiperda, Phloeotribus scarabeoides)

redovno uklanjanje ubušenih lovnih grana; radi smanjenja brojnosti populacije u nasadu obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i/ili lovnih svežnjeva i/ili alkoholnih i vizualnih lovki
 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

početak praćenja populacije vizualnim i/ili feromonskim i/ili hranidbenim lovkama (administrativni rok 01.06.);

-za održavanje niske populacije preporučamo masovni ulov feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama pravodobnim postavljanjem

 IZBOR SZB REGISTRIRANIH NA MASLINI PRIKLADAN ZA PRIMJENU TIJEKOM LIPNJA (izvor FIS-baza na dan 03.06.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA; SUGOBY; DECIBEL MAX

sistemično paunovo oko
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid  

paunovo oko,

rak masline

sumpor COSAVET DF kontaktno pepelnica
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

 

   

m. moljac

spinetoram DELEGATE 250 WG kontaktno, želučano m.moljac
fosmet IMIDAN 50 WP

(registracija važi do1.5.2022.

krajnji rok za prodaju zaliha  1.8.2022.

krajnji rok za primjenu zaliha  1.11.2022.)

 

 

kontaktno,

želučano

 

 

m.moljac,

m.muha

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

RITMUS; DEMETRINA 25 EC; DELTAGRI

 

 

kontaktno, želučano

 

m.moljac

m.muha

m.medić

m.buha

parafinsko ulje MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE;

PROMANAL NEU; OVIPRON TOP;

kontaktno štitaste uši
masne kiseline kalijeve soli FLIPPER kontaktno štitaste uši, trips
LOVKE

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B kontaktno, želučano  

m.muha

GOTOVI MAMAC

deltametrin

 

ECO-TRAP

kontaktno, želučano  

m.muha

 

Izbor SZB registriranih na maslini u EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI prikladan za primjenu tijekom lipnja (izvor FIS-baza na dan 03.06.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid paunovo oko,

rak masline

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

 

  m. moljac
sumpor COSAVET DF kontaktno pepelnica
parafinsko ulje MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE;

PROMANAL NEU; OVIPRON TOP;

kontaktno štitaste uši
masne kiseline kalijeve soli FLIPPER kontaktno štitaste uši, trips
GOTOVI MAMAC

deltametrin

ECO-TRAP kontaktno, želučano m.muha

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest ratarima sa područja Gorskog Kotara

Upozoravamo proizvođače žitarica da pregledaju svoje usjeve i prate pojavu žitnog balca (leme) (Oulema melanopus, O. lichenis), te na vrijeme primjene mjere zaštite.

Simptomi napada balca vidljivi su po uskim bijelim prugama na lišću koje čine hraneći se lišćem.

Odrasli oblici se najčešće zadržavaju na rubovima parcela od kuda se šire na ostale dijelove parcele. Preporuka je suzbijati odrasle oblike u slučaju masovne pojave – 25 jedinki po m².

Suzbijanje ličinki se obavlja kada je 10 – 15 % ličinki izašlo iz jaja ili kad se nađe po zastavici 1 – 2 ličinke žitnog balca.

Moguće je izvršiti suzbijanje žitnog balca lokalno po parceli ukoliko se napad nije proširio po cijelom usjevu.

Za suzbijanje leme tj. žitnog balca mogu se primijeniti slijedeći pripravci: Chytrin Max, Poleci, Karate Zeon, Decis 2,5 EC.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gorskog Kotara

Vrijeme je intenzivnije pojave odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), a s tim i većeg broja odloženih jaja.

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika.

Za suzbijanje mogu se upotrijebiti slijedeći preparati: Alverde, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Voliam, Laser, Ampligo. Neemazal – T/S, Aset Five.

U ekološkoj proizvodnji krumpira dozvolu imaju: Laser, Neemazal – T/S i Asset Five.

Kemijska zaštita je opravdana ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu. Na  manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr