MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Primorsko-goranska

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima prilikom obavljanja rezidbe preporučamo provoditi  preventivne mjere radi smanjenja širenja bolesti drva:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

ESCA

– u nasadima redovno provoditi preventivne mjere;

– odumrle trsove ukloniti iz nasada;

– prošlogodišnje označene trsove u nasadu zadnje rezati;

– prilikom rezidbe učestalo koristiti sredstvo za dezinfekciju;

– veće rezove starog drva premazati;

– netom nakon rezidbe preporučamo primijeniti biološki fungicid na osnovi Trichoderma atroviride soj SC1 https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/pregled/1207

 

 

 

 

EUTIPOZA

(Eutypa lata)

– u nasadima provoditi preventivne mjere;

– odumrle trsove ukloniti iz nasada;

– prošlogodišnje označene trsove u nasadu zadnje rezati;

– prilikom rezidbe učestalo koristiti sredstvo za dezinfekciju;

– veće rezove starog drva premazati;

– netom nakon rezidbe preporučamo primijeniti biološki fungicid na osnovi Trichoderma atroviride soj SC1 https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/pregled/1207

 

 

Novosti i promjene redovno pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

_____________________________________________________________________

 

Obavijest ratarima sa područja Gorskog Kotara

Jesensku zaštitu protiv korova u ozimim žitaricama moguće je provesti nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova (jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi): vlasnjače (Poa spp.), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), obična slakoperka (Apera spica-venti),  poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media) i dr).

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Pandus 330 EC, Sharpen 330 EC, Fluent 500 Sc, Fuga Delta, Lector Delta, Corello Duo, Axial 50 EC, Alister New, Filon 80 EC, Jura EC, Legacy Plus, Flash 500 SC, Tornado Forte, Toscana, Trimur, Trailer, Pallas 75 Wg.

 Za dobru aktivnost ovih herbicida neophodne su oborine pa ih treba primijeniti prije ili nakon kiše. Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa i o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti ispod 0 °C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni

sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu

bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora

čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu

ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Podaci o oborinama zabilježeni na agrostanicama:

 

LOKALITET

oborine rujan

mm/m²

oborine 01/26.listopad

 

Krk-Porat (iMetos) 178 mm 39,6 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 147 mm 21,4  mm
Mali Lošinj (Pinova) 60,9 mm 1,5 mm
Rab-Kampor (Pinova) 29,6 mm 1,2 mm

Netom nakon završene berbe u nasadima povesti računa:

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

POCJENA STANJA / PREPORUKE

 

 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

 

 

NEPOSREDNO NAKON ZAVRŠENE  BERBE preporučamo tretiranje pripravcima na osnovi bakra ili Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713

(registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ i/ili tablica niže);

– prihvatljivo i za korisnike M 10.1.8., M 11.1., M 11.2.

pripravci na osnovi bakra imaju i dezinfekcijski učinak na ozljede nastale tijekom berbe;

OSTVARENI UVJETI ZA NOVE INFEKCIJE!!!

-otok Krk infekcija ostvarena 23.10.

-otok Cres infekcija ostvarena 23.10.

 

RAK MASLINE

(Pseudomonas savastanoi)

-u nasadima sa prisutnim simptomima maslinarima preporučamo da NE IZOSTAVLJAJU tretiranje u ovom roku pripravcima na osnovi bakra ili Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713

(registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ i/ili tablica niže);

– prihvatljivo i za korisnike M 10.1.8., M 11.1., M 11.2.

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae) administrativni rok za skidanje lovki: nakon 31.listopada

administrativni rok za čuvanje lovki: 31.12.2022.

Izbor SZB za primjenu u vrijeme objave obavijesti (izvor FIS na dan 26.10.2022.):

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko,

rak masline;

bakarni oksid

 

NORDOX 75 WG kontaktno paunovo oko
bakarni oksiklorid CUPRABLU Z 35 WG

 

kontaktno paunovo oko,

rak masline;

bakarni oksiklorid CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO  

 

kontaktno

 

 

paunovo oko

bakarni hidroksid+

bakarni oksiklorid

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko paunovo oko,

rak masline;

Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid paunovo oko,

rak masline

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

ESCA

– odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada;

– trsove koje pokazuju tipične simptome a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi mogućnosti poduzimanja preventivnih mjera

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA:

NEZARAŽENO PODRUČJEREDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

– molimo prijaviti sumnjive simptome

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest maslinarima

Podaci o oborinama zabilježeni na agrostanicama:

 

LOKALITET

oborine 01/12.09.

mm/m²

Krk-Porat (iMetos) 32,8 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 61,2 mm

 

U narednom razdoblju u nasadima povesti računa:

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

POCJENA STANJA / PREPORUKE

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

 

 

preporučamo preventivno tretiranje pripravcima na osnovi bakra (registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ i/ili tablici niže);  pripravci na osnovi bakra u repelentno djeluju i na B.oleae

-otok Krk infekcija ostvarena na dane 09. i 10.09.

-otok Cres infekcija ostvarena 10.09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM I/ILI FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA I PREGLED PLODOVA NA OSTVARENU ZARAZU!!!

OVISNO O STANJU U NASADU I ODABRANIM METODAMA ZAŠTITE:

-U NASADIMA u kojima se primjenjuje MASOVNI ULOV (feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama ili gotovim mamcima);  provjeriti lovke; ZA SADA NISU POTREBNE DODATNE INTERVENCIJE;

metodu masovnog ulova i dalje posebno preporučamo na područjima:

– sa potvrđenom pojavom rezistentnosti

– nasadima u kojim je iskorišten dopušteni broj tretiranja

– u nasadnima u kojima je otežano ili nije moguće provođenje preventivnih i/ili kurativnih tretiranja

– posjednicima maslina u naseljenom području

– korisnicima  M 10.1.8., M 11.1., M 11.2.

 

U NASADIMA U KOJIMA SE PRAKTICIRAJU PREVENTIVNE MJERE  preporučamo početak primjene ili ponavljanje tretmana pripravkom na osnovi aktivne tvari spinosad s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT)

– prihvatljivo i za korisnike M 10.1.8., M 11.1., M 11.2.

 

ZA SADA SAMO U NAVODNJAVANIM NASADIMA  moguće dostignut prag štetnosti 10-15% aktivne zaraze ZA PRIMJENU KURATIVE pripravcima na osnovi aktivne tvari flupiradifuron ili fosmet ili deltametrina vodeći računa o dopuštenom broju primjena tijekom vegetacije (registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/  i/ili tablici niže);

nije prihvatljivo za korisnike M 10.1.8., M 11.1., M 11.2.

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

na dijelu lokaliteta i dalje bilježimo pojavu i aktivnost dopunske ishrane!!!; (vidi ranije obavijesti)
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

završetak razvoja gusjenice u plodu i napuštanje ploda; u netretiranim nasadima vidljivo otpadanje plodova;
MUŠICA KORE

(Resseliella oleisuga)

smanjivanje populacije redovnim MEHANIČKIM uklanjanjem napadnutih jednogodišnjih i dvogodišnjih izboja
AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

redovno uklanjanje; najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

Izbor SZB za primjenu u vrijeme objave obavijesti (izvor FIS na dan 12.09.2022.):

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM I NAPOMENE
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA; SUGOBY; DECIBEL MAX

sistemično  

paunovo oko

dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid  

paunovo oko,

rak masline

bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko,

rak masline; K-15

 

spinosad

 

SUCCESS BAIT

insekticidni mamac s atraktantom m.muha; tretirati u razmacima 14-21 dan; K-14
flupiradifuron SIVANTO PRIME sistemično m.muha; primjena 1x godišnje; K-14
 

 

 

fosmet

IMIDAN 50 WP

(registracija važi do1.5.2022.

krajnji rok za prodaju zaliha  1.8.2022.

krajnji rok za primjenu zaliha  1.11.2022.)

 

 

kontaktno,

želučano

 

m.muha; moguće korištenje 2x tijekom vegetacije; K-21

 

 

 

deltametrin

DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTO; ROTOR SUPER; DEMETRINA 25 EC; DELTAGRI  

 

kontaktno, želučano

 

maslinina muha;

broj primjena ovisno o odabranom pripravku 1-3x godišnje; K-7

 

 

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

 

m.muha

 

deltametrin

 

ECO-TRAP

GOTOVI MAMAC

kontaktno, želučano

 

m.muha

 

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Rezultati projekta projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja https://rezistentnost-szb.hr/. (preuzmi letak na: https://rezistentnost szb.hr/images/uploads/Letak_maslinina_muha_TGC_final_2019.pdf).

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Podaci o oborinama zabilježeni na agrostanicama:

 

LOKALITET

oborine u srpnju

mm/m²

 

oborine kolovoz (08/09.08. i 13/16.08.)

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 22,9 mm 5,2 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 24,1 mm 4,6 mm
Krk-Porat (iMetos) 8,2 mm 6,4 mm
Krk-Jurandvor (Pinova) 9,9 mm 0,3 mm
N.Vinodolski-Pavlomir (Pinova) 24,4 mm 1,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 13,8 mm 5,4 mm
Cres-Orlec (Pinova) 31,2 mm 1,8 mm
Rab-Kampor (Pinova) 2,5 mm 0,2 mm
Lošinj (Pinova) 21,4 mm 13,4 mm

U narednom razdoblju u nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

 

 

prije najavljenih oborina preporučamo preventivno tretiranje pripravcima na osnovi bakra (registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ );  pripravci na osnovi bakra u repelentno djeluju i na Bactrocera oleae; očekujemo aktivaciju bolesti te upućujemo na daljnje praćenje obavijesti
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

završetak razvoja gusjenice u plodu i napuštanje ploda; u netretiranim nasadima vidljivo otpadanje plodova;
 

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

NA DIJELU LOKALITETA I DALJE BILJEŽIMO POJAVU I AKTIVNOST!!!;  u ovoj razvojnoj fazi plod od uboda svrdlaša rjeđe otpada; napad je jasno vidljiv međutim vrlo  često se pripisuje „sterilnim ubodima maslinine muhe“; za utvrđivanje prisutnosti koristiti metodu otresanja i/ili pregled plodova
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

ŠTETNIK SE DETEKTIRA KAO ODRASLI OBLIK JOŠ UVIJEK ISPOD PRAGA ŠTETNOSTI!!! NAKON NAJVLJENIH OBORINA MOGUĆA POVEĆANA AKTIVNOST ŠTETNIKA!!!

I DALJE preporučamo praćenje populacije vizualnim i/ili feromonskim i/ili hranidbenim lovkama;

ZA ODRŽAVANJE NISKE POPULACIJE I DALJE PREPORUČAMO MASOVNI ULOV FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA I/ILI INSEKTICIDNIM GOTOVIM LOVKAMA ILI GOTOVIM MAMCIMA; PREGLEDATI I ISPRAZNITI LOVKE; DOPUNITI I/ILI ZAMIJENITI FEROMONE PREMA UPUTI PROIZVOĐAČA (pregled registriranih lovki za masovni ulov u tablici niže i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/);

MASOVNI ULOV posebno preporučamo na područjima:

-sa potvrđenom pojavom rezistentnosti (letak za preuzimanje niže)

– nasadima u kojim je iskorišten dopušteni broj tretiranja

– u nasadnima u kojima je otežano ili nije moguće (u kasnijim rokovima) provođenje preventivnih i/ili kurativnih tretiranja

– posjednicima maslina u naseljenom području

– korisnicima  M 10.1.8., M 10.1.12., M 11.1., M 11.2.

U NASADIMA U KOJIMA SE NE KORISTE LOVKE ZA MASOVNI ULOV U NAREDNOM RAZDOBLJU PREPORUČAMO OSIM PRAĆENJA POPULACIJE VIZUALNIM I/ILI HRANIDBENIM I/ILI FEROMONSKIM LOVKAMA I POČETAK PREGLEDA 100 PLODOVA NA OSTVARENU ZARAZU!!!

Upućujemo na daljnje praćenje obavijesti!

MUŠICA KORE

(Resseliella oleisuga)

smanjivanje populacije redovnim MEHANIČKIM uklanjanjem napadnutih jednogodišnjih i dvogodišnjih izboja
 

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA:

redovno uklanjanje; najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 Registrirane lovke (izvor FIS na dan 17.08.2022.):

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
deltametrin ECO-TRAP GOTOVI MAMAC

kontaktno, želučano

maslinina muha
lambda-cihalotrin CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B  

GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

 

maslinina muha

 

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Rezultati projekta projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja https://rezistentnost-szb.hr/. (preuzmi letak na: https://rezistentnost szb.hr/images/uploads/Letak_maslinina_muha_TGC_final_2019.pdf).

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Dodatni termin akcije prikupljanja ambalažnog otpada Udruge CROCPA na dan 30.08.2022. godine u Vrbniku, PZ Vrbnik, Namori 2 u vremenu od  10.00 do 12.00 h.

Indeks rasta lista od početka kolovoza 3-4 lista/ tjedno (od iMetos).

Podaci o oborinama:

 

LOKALITET

oborine ukupno srpanj

mm/m²

 

oborine kolovoz (08/09.08. i 13/16.08.)

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 22,9 mm 5,2 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 24,1 mm 4,6 mm
Krk-Porat (iMetos) 8,2 mm 6,4 mm
Krk-Jurandvor (Pinova) 9,9 mm 0,3 mm
N.Vinodolski-Pavlomir (Pinova) 24,4 mm 1,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 13,8 mm 5,4 mm
Cres-Orlec (Pinova) 31,2 mm 1,8 mm
Rab-Kampor (Pinova) 2,5 mm 0,2 mm
Lošinj (Pinova) 21,4 mm 13,4 mm

U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

-više nema opasnosti za grozdove; moguća zaraza vršnog novog porasta i zaperaka;

 

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

– više nema opasnosti za bobe i grozdove; moguća zaraza novog porasta i mladica;

 

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

PRIJE NAJAVLJENIH OBORINA PREPORUČAMO ZAŠTITU ZONE GROZDA VODEĆI RAČUNA O PLANIRANIM ROKOVIMA POČETKA BERBE PRIMJENOM BOTRITICIDIMA KRAĆE KARENCE!!!

(izbor botriticida s pregledom K u tablici niže i/ili svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)

 

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

(FD)

OBVEZA: NEZARARAŽENO PODRUČJE

SVI POSJEDNICI VINOVE LOZEI DALJE REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME!!!

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-izostanak grozdića

-sasušeni/osipani grozdići

-moguć početak pojave promjene promijene boje lista kod bijelih sorti u žutu a kod crvenih u tamno crvenu

-moguća pojava uvijanja lista (kopljasti izgled)

-nedozrijevanje rozgve

-i dalje praćenje vektora

 

 

CRNO DRVO

(Bois noir )

(BN)

-bolest prisutna na cijelom uzgojnom području

-uglavnom zaraženi POJEDINAČNI TRSOVI

-simptomi na zaraženim trsovima vizualno vrlo slični zlatnoj žutici (FD); za razlikovanje potreban test (PCR, RFLP)

-u vinogradima i neposrednoj okolini vinograda preporučamo redovno uklanjanje korova domaćina polifagnih cikada (Hyalesthes obsoletus, Reptalus panzeri) vektora ove fitoplazme

 

ESCA

izraženi simptoma na zaraženim trsovima; promjena boje i nekroze između žila lista; preporučamo označavanje zaraženih trsova koji se neće vaditi
 

 

 

 

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE

ü  MATIČNI NASADI  I RASADNICI:

-praćenje prisutnosti imaga žutim ljepljivim pločama postavljenim na srednju žicu;

ü  OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA;

-u nasadima na lokalitetima proširenja prisutan imago;

-vinogradarima koje zanima prisutnost u nasadu preporučamo postavljanje ili zamjenu ranije postavljenih radi lakšeg očitanja (ploče se mogu donijeti na očitanje prisutnosti štetnika u Ispostavu Čavle)

 

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA:

redovno uklanjanje; najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

PREGLED BOTRITICIDA REGISTRIRANIH NA VINOVOJ LOZI ZA MOGUĆU PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OBAVIJESTI (izvor FIS-baza na dan 16.08.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA NAPOMENA/ maksimalni broj korištenja
ciprodinil

 

CHORUS 75 WG 21 2 x u sezoni
fenheksamid TELDOR SC 500 21

 

2 x u sezoni
fluopiram LUNA PRIVILEGE 21 2 x u sezoni
fludioksonil GEOXE 21 2 x u sezoni
pirimetanil AVALON, SCALA, ERUNE 40 SC, LAITANE 21 1 x u sezoni; do početka dozrijevanja (šare)
cyprodinil+

fludioksonil

SWITCH 62,5 WG 21 2 x u sezoni
Trichoderma atroviride soj SC1 VINTEC 21 4 x u sezoni
Pythium oligandrum, SOJEVI: M1, Zbirka kulture br. ATCC 38472 POLYVERSUM 4 x u sezoni
kalijev hidrogen karbonat KARBICURE 1 8 x u sezoni
Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 TAEGRO 1 10 x u sezoni

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest ratarima sa područja Gorskog Kotara

Podsjećamo ratare na mogućnost kemijskog suzbijanja višegodišnjih korova (slak, pirika, osjak, divlji sirak, troskot) na strništima nakon žetve. Tim postupkom navedene korove na strništu moguće je suzbiti puno jednostavnije nego u kulturi.

U tu svrhu koriste se neselektivni herbicidi na bazi glifosata koji djeluju na većinu jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova: Catamaran 360, Cidokor Plus, Cidokor Max, Roundup Biactive, Roundup Rapid, Total TF, Total UP, Glyphogan, Ouragan System 4, Satelite, Boom Efect, Glifokor 360 Tf, Herkules i dr.

Kako bi smanjili brojnost korova na proizvodnoj površini u slijedećoj vegetaciji potrebno je najprije na strništima provesti agrotehničku mjeru prašenja strništa čime naknadno potičemo rast i razvoj korova, a navedene herbicide treba primijeniti kada korovi razviju lisnu masu i dosegnu visinu 15-40 cm.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gorskog Kotara

Nakon dužeg sušnog razdoblja uz visoke temperature zraka došlo je do promjena vremenskih uvjeta. Lokalni pljuskovi uzrokovali su pad temperature zraka, a i u narednih nekoliko dana najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina. Sukladno tome kasne sorte krumpira potrebno je još uvijek štititi primjenom fungicida od najznačajnijih bolesti krumpira – plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

Na plamenjaču krumpira djeluju: Fantic A; Equation PRO*; Armetil 25, Ridomil Gold R;   Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Reboot; Ranman 400 SC, Ranman Top, Chantico, Manamid, Daramun; Zignal Super; Cymbal Flow; Leimay, Gachinko, Zongruum; Shakal 500 SC, Shirlan 500 SC; Enervin SC

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: Difcor, Narita, Argo; Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC, Zaftra Azt 250 SC, Azbany, Aztek 250 SC; Signum; Zignal Super.

Fungicid koji djeluje na obadvije navedene bolesti: Zignal Super.

* krajnji rok za primjenu zaliha 16.09.2022.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća sa područja Gorskog Kotara

Od posljednje preporuke za zaštitu koštićavog voća od štetnih organizama  prošlo je 15 dana.

Zbog oborina koje su pale u proteklom razdoblju te pojave magle u jutarnjim satima i zadržavanja vlage ostvareni su uvjeti za pojavu bolesti na koštićavom voću.

 

Na višnjama i trešnjama treba provesti zaštitu protiv kozičavosti lista (Blumeria jaapii) kako tijekom ljetnih mjeseci ne bi došlo do žućenja  i potpunog otpadanja lista. Po završetku berbe je potrebno provesti jedno do dva tretiranja – ovisno o količini oborina. Dozvoljeni preparati su: Chromodin S – 65 (višnja, trešnja), Delan 700 WDG (trešnja), Syllit 544 SC (višnja, trešnja), Luna experience (višnja).

 

Protiv truleži ploda šljiva (Monilinia spp.) preporuka je ponoviti tretiranje. Dozvoljeni fungicidi su:  Switch 62 WG, Teldor, Indar 5 EW, Nativo 75 WG , Chorus 50 WG.

 

U nasadima šljiva prisutan je i dalje let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Ako je od zadnjeg tretiranja prošlo više od 14 dana potrebno je ponoviti zaštitu protiv navedenog štetnika. Za suzbijanje su dozvoljeni:  Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Imidan 50 WG, Affirm opti.

 

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr