MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Primorsko-goranska

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada! Nastavno na obavijest maslinarima od 11.06.2019. godine preporučamo da se u toku slijedećeg tjedna obave potrebna tretiranja. Zaštitu usmjerenu suzbijanju m.moljca za nasade područja Raba i Malog Lošinja preporučamo obaviti krajem ovog vikenda i početkom slijedećeg tjedna. Za područje Cresa i Krka od sredine slijedećeg tjedna i početkom slijedećeg vikenda. Ovim tretiranjem suzbijamo m.moljca i m.svrdlaša. Zbog visokih dnevnih temperatura tretiranja obaviti pred večer. Zatravljene nasade prije tretiranja pokositi. Ulovi m.moljca (Prays oleae) na kontrolnim punktovima vidljivi u tablici niže. Vidljivi plodići 1-4 mm, najčešće 2-3 mm s tendencijom brzog porasta. Ženka maslininog moljca preferira odlagati jaja na plodiće veličine od 4-5 mm.

Također obratiti pažnju na izlazak ličinki štitastih uši. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Za zaštitu od pipa postaviti na debla lovne trake.

Prisutnost štetnika masline na kontrolnim punktovima:

LOKALITET tjedni ulov m.moljac/delta trap/Csal♀m♂n metoda otresanja/

m. svrdlaš

metoda otresanja/

pipe

Mali Lošinj 51 + +
Mali Lošinj-aerodrom 3 + +
Rab-Supetarska Draga 101
Rab-Kampor 61
Cres-Sveti Šimun 139 + +
Cres-Gracišće 199 + +
Cres-Piskel 94 +
Cres-Stari Zadar 119 +
Krk-Dunat 158 + +
Krk-Porat 85 +
Krk-Sveti Juraj 105 + +

Podložak s ulovom m.moljca 12.06. Cres (foto K. Karlić)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Metoda otresanja m.svrdlaš (12.06.) Cres (foto K. Karlić)

Desetak dana nakon obavljenog tretiranja REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO nastaviti pregledati  nasade vizualnim pregledima i metodom otresanja na bijelu podlogu nastaviti radi procjene potrebe dodatnog tretiranja protiv (Caenorhinus/Rhynchites cribripennis). Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit i jako varirati ovisno o lokalitetu, ovisno o okolini, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

U konvencionalnim maslinicima preporučamo primjenu pripravaka na osnovi dimetoata, deltametrina ili fosmeta.

Pripravci na osnovi BT i piretrina dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8.  održavanje ekstenzivnih maslinika.

U obavijesti maslinarima od 11.06.2019.godine u tablici pregled registriranih pripravaka.

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Ovisno o lokalitetu, sortimentu i kondiciji masline na našem području najvećim dijelom ulazi u završetak cvatnje. Na području Raba i Malog Lošinja cvatnja se bliži kraju i bilježimo ponovno intenziviranje leta maslinovog moljca (Prays oleae). Na području Krka i Cresa cvatnja još uvijek traje. Na kraju cvatnje maslinare upućujemo na pregled nasada! Obratiti pažnju na izlazak ličinki štitastih uši. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Za zaštitu od pipa postaviti na debla lovne trake. Iako maslininog moljca još nalazimo u stadiju gusjenice i kukuljice antofagne (cvjetne) generacije bilježimo i ulove leptira.

LOKALITET tjedni ulov mmoljac/delta trap/Csal♀m♂n
Mali Lošinj 51
Rab 73

Ženka maslininog moljca preferira odlagati jaja na plodiće veličine od 4-5 mm. Zaštitu planirati u slijedećih desetak dana što ćemo još dodatno signalizirati. U slučaju pojave maslininog svrdlaša (Caenorhinus/Rhynchites cribripennis) moguće je tretiranje obaviti i ranije. Prve ovogodišnje jedinke svrdlaša pronađene su na području Malog Lošinja i Cresa te stoga upućujemo na dodatni oprez!!! Maslinarima preporučamo OD KRAJA CVATNJE DO OKOŠTAVANJA REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO pregledavaju nasade vizualnim pregledima i metodom otresanja na bijelu podlogu radi pravodobnog uočavanja pojave i prisutnost ovog štetnika jer RANI NAPAD najčešće ostaje nezamijećen. Kod kasnijih napada, nakon okoštavanja, simptomi napada od ovog štetnika su lako vidljivi i prepoznatljivi. Iako se štetnik u nasadima za sada samo pronalazi u manjem broju zbog visokih temperatura mogući je nagli izlazak iz tla i moguća je šteta NA TEK ZAMETNUTIM PLODIĆIMA. Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit i jako varirati ovisno o lokalitetu, ovisno o okolini, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

U tablici pregled na maslini registriranih insekticida za moguću primjenu prema prisutnosti štetnika u nasadima na dan 11.06.2019. (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

OGRANIČENJA

 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP, BIOBIT WP m. moljac

(Prays oleae)

 

 

maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat ROGOR 40 m. moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae); m.svrdlaš (Rhynchites cribripennis)

kontaktno, sistemično maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
dimetoat CALINOGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
dimetoat CHROMGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
deltametrin SCATTO m.muha(Bactocera oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.buha(Euphyrulla olivina) kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC m.moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae)

kontaktno maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC m.muha (Bactocera oleae);

m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.buha (Euphyrulla olivina)

kontaktno, želučano  
deltametrin POLECI PLUS m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae); tripsi (Thysanoptera spp.) kontaktno, želučano maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin RITMUS m.moljac (Prays oleae kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sazoni 3
deltametrin ROTOR SUPER m.muha (Bactocera oleae); m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); lisne buhe  (Euphyrulla spp.) kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
cipermetrin CYTHRIN MAX m.moljac (Prays oleae); jasminov moljac (Palpita unionalis) kontaktno, želučano ZA BILJKE KOJE NISU U RODU!!!

maksimalno 2 primjene u vegetaciji

piretrin ASSET m.moljac (Prays oleae); medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa)   maksimalni broj tretiranja u sezoni 2; dozvola do 16.07.2019.
fosmet IMIDAN 50 WG m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, želučano najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije
piroksifen PIXAL štitaste uši kontaktno, želučano 1 puta godišnje prije cvatnje
fenoksikarb INSEGAR 25 WG maslinin medić nesistemično, ograničeno tranlaminarno djelovanje maksimalni broj tretiranja godišnje 2
parafinsko ulje BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE,

OVIPRON TOP

štitaste uši   maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2;najkasnije do kraja srpnja
parafinsko ulje PROMANAL NEU m. medić (Saissetia oleae)   maksimalni broj tretiranja u sezoni 1; od završetka cvatnje do BBCH 56-69

Pripravci na osnovi BT i piretrina dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8.  održavanje ekstenzivnih maslinika.

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Pregledom mješovitih nasada povrća otoka Krka uočena je pojava ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Suzbijanje ličinki treba provoditi  ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu, dok je kasnije ljeti suzbijanje ličinki potrebno provoditi ako nađemo: 20-30 ličinki /busu.

Upozoravaju se proizvođači na području županije da svakodnevno vrše preglede svojih nasada i da po potrebi, s obzirom na fenofazu razvoja biljke, obave tretiranje nekim od navedenih pripravaka:

 • NOVODOR 3%(Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis) -primjeniti u L1 i L2 fenofazi ličinki. Kod jačeg napada treba koristiti višu preporučenu količinu. Nema karence.
 • LASER, K=7 dana (spinosad)
 • MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP(acetamiprid), K= 7 dana.
 • CALYPSO SC 480, K=21 dan, primjena u razdvojenoj aplikaciji (tiakloprid)
 • BISCAYA, K=14 dana, primijeniti do kraja cvatnje(tiakloprid)
 • CORAGEN 20 SC(klorantraniliprol)- primijeniti do početka cvatnje , K= 14 dana
 • PROTEUS 110 OD(tiakloprid+deltametrin), K=21 dan

Insekticidi iz skupine piretroida mogu se koristiti za suzbijanje krumpirove zlatice samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide

 • CYTHRIN MAX(cipermetrin), K=3 dana
 • DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER (deltametrin), K=7 dana
 • DIREKT, FASTAC 10 EC(alfa-cipermetrin), K=14 dana
 • SUMIALFA 5 FL(esfenvalerat), K=14 dana
 • AFRATRIN, ASCOT,ESTRELLA , (lambda-cihalotrin), K=15 dana.
 • AMPLIGO(lambda-cihalotrin+klorantraniliprol)-do početka cvatnje, K= 14 dana

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) NN 48/2018.(NAREDBA) upućujemo posjednike vinove loze na području Primorsko-goranske županije (NEZARAŽENO PODRUČJE) da su obvezni provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

 • SUSTAVNO PREGLEDAVATI GLAVNE BILJKE DOMAĆINE VINOVU LOZU KRIŽANCE RODA VITIS, OBIČNU PAVITINU, RADI UOČAVANJA SIMPTOMA KOJI UPUĆUJU NA ZARAZU FITOPLAZMOM
 • U MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA VINOVE LOZE REDOVITO PRATITI PRISUTNOST VEKTORA AMERIČKOG CVRČKA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA
 • SUZBIJATI VEKTORA AKO SE UTVRDI NJEGOVA PRISUTNOST U VINOGRADIMA, MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA PREMA NAREDBI
 • U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU OBAVEZNO OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA (kontakti FITOINSPEKCIJA RIJEKA 422-805, 377-197, rijeka@mps.hr)
 • POSJEDNIK BILJA OBVEZAN JE ZAPUŠTENI VINOGRAD PRIVESTI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI TE GA REDOVITO OBRAĐIVATI I ODRŽAVATIU SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (NN 20/18)

 

Više informacija o zlatnoj žutici vinove loze na informativnim predavanjima  Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva kao i priređenom letku o Zlatnoj žutici vinove loze. Za dopunjeni  verzija broj 2 Akcijskog plana za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice za razdoblje od 2018. do 2021. klikni (ovdje).

Vinogradari (osim rasadnika i matičnih nasada) na području PGŽ nisu obvezni prema Naredbi pratiti žutim pločama američkog cvrčaka ali to svakako preporučamo kako bi da bi mogli utvrditi njegovu prisutnost. Ploče se postavljaju krajem lipnja/početkom srpnja, na srednju žicu, ranije nema potrebe jer u vinogradu nema odraslih oblika američkog cvrčka. U vinogradima do 10 ha za praćenje se postavlja 3 ploče koje potrebno mijenjati svaka 2-3 tjedna ili prema potrebi do kraja rujna.

U sklopu IPP poslova i ove godine pratimo prisutnost/pojavnost američkog cvrčka u vinogradima Vrbničkog polja, Jurandvora, Zvoneća, Novi Vinodolskog, Selca, Raba i Kastva o čemu ćemo redovno izvješćivati.

U vegetacijskoj sezoni 2018. na području Primorsko-goranske županije prema našim praćenjima zabilježena je prisutnost američkog cvrčka u niskoj populaciji SAMO NA PODRUČJU VRBNIČKOG POLJA.
 

lokalitet Prisutnost američkog cvrčka u sezoni 2018.
Jurandvor
Vrbničko polje +
Vinodol
Selce
Zvoneća
Rab

Simptomi žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. Kod većine sorti rubovi lišća uvijaju se prema naličju i list poprima karakteristični kopljasti izgled. Lisna plojka kod bijelih sorti požuti, a kod crvenih sorti pocrveni, obojenja počinju i obuhvaćaju žile, dijelovi lista mogu i nekrotizirati. Lišće je uslijed nagomilavanja ugljikohidrata krto pa se kod stiskanja u ruci mrvi.

Zlatnu žuticu vinove loze prenosi  američki cvrčak (Scaphoideus titanus), kojeg je potrebno obavezno suzbijati u demarkiranim područjima (zaraženom i sigurnosnom području).U NEZARAŽENOM području suzbijanje američkog cvrčka u vinogradima provodi se ako se utvrdi njegova prisutnost. Obzirom na kašnjenje vegetacije na području Vrbničkog polja tretiranje provesti nakon završetka cvatnje što ćemo još dodatno signalizirati.

U tablici pregled insekticida za suzbijanje američkog cvrčka na dan 10.06.2019. (izvor FIS)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA ŠTETNI ORGANIZAM NAČI DJELOVANJA NAPOMENA
deltametrin DECIS 2.5 EC 7 g.moljci; američki cvrčak kontaktno u vinogradima maksimalno 1 puta nakon cvatnje do veličine bobica zrna graška; u rasadnicima maksimalno 2 puta
esfenvalerat SUMIALFA 5 FL 3 g.moljci, lozina zlatica, američki cvrčak, medeći cvrčak kontaktno američki cvrčak 3-4 tjedna nakon izlaska iz jaja; za ostale štetnike 1 primjena u vegetaciji
piretrini PIRETRO NATURA,

ABANTO, KRISANT EC

3 američki cvrčak, cvrčak kontaktno, želučano primjena nakon cvatnje, maksimalno 2 puta u toku vegetacije
klorpirifos-metil RELDAN 22 EC 21 g.moljci, lozin zeleni cvrčak, a.cvrčak, vunasta lozina uš, velika lozina uš, šljivina š.uš, limunov crvac, smokvin crvac, savijač pokožice ploda kontaktno, želučano ako se primjenjuje prije cvatnje, primijeniti najmanje 7 dana prije cvatnje; maksimalno 2 puta u sezoni u najmanjem razmaku od 14 dana
indoksakarb AVAUNT EC 10 g.moljci, g. savijač, zeleni lozin cvrčak, a.cvrčak kontaktno, želučano djelomično suzbija a.cvrčka, može se primijeniti do kraja srpnja; nikada se ne primjenjuje u cvatnji; može se primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji uz razmak između primjena od 10 dana
cipermetrin, klorpirifos NURELLE D, CHROMOREL-D 21 grožđani moljci, lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak kontaktno Ne smije se primijeniti u vrijeme cvatnje; u vrijeme cvatnje susjednih kultura ili korova kad pčele sakupljaju med; maksimalno 1 puta u toku vegetacije
cipermetrin CYTHRIN MAX 21 grožđani moljci, lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, grozdov savijač, cigaraš kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije

U zatravljenim nasadima prije primjene insekticida cvatući podrast treba pokositi a tretiranje obaviti u doba dana kada pčele više ne lete.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest voćarima

Na kontrolnim punktovima u nasadima trešnje na području otoka Cresa zabilježena je velika pojava octene mušice ploda (Drosophila suzukii)!

Stoga upućujemo na  postavljanje hranidbenih lovki za detekciju odnosno masovni ulov/suzbijanje!  Mamci se rade od plastične ambalaže (boce), zapremine od 250, 500 ili 750 ml na kojoj se izbuše četiri simetrično smještene rupice, dijametra od 5 mm, na otprilike 3 cm ispod čepa boce. U bocu se ulije jabučni ocat do otprilike polovice zapremine. Osim jabučnog octa može koristiti i vinski ocat ili pak vodena otopina kvasca s dodatkom šećera ili se mogu kupiti gotovi hranidbeni atraktanti (lovke).

Ulov octene mušice ploda (Cres, foto Lemić)

Hranidbene lovke za D.suzukii,

(Cres, foto Lemić)

Navedeni štetnik napada plodove u fazi dozrijevanja različitih voćnih vrsta poput breskve, marelice, nektarine, smokve, šljive, višnje, jagode, maline, kupine, kivija i grožđa te može pričinjavati prilično velike štete neposredno prije berbe, a i nakon toga. Ženka oštrom leglicom ošteti nježnu pokožicu ploda i odlaže jaja neposredno ispod nje. Bijele ličinke ubušuju se u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Plodovi postaju mekani i gube na tržišnoj vrijednosti. Na oštećene plodove naknadno se nasele i različiti sekundarni paraziti (gljive i bakterije), koji uzrokuju trulež plodova. Izvršiti tretiranje kod prvog ulova (pojave) štetnika!

Prema FIS bazi  http://fis.mps.hr./trazilicaszb/  jedini insekticid registriran  za suzbijanje octene mušice ploda u Hrvatskoj na dan 7.6.2019. ima CALYPSO SC 480 i to  na:

 • kupini – na otvorenom;  doza 0,225 l/ha, K=14 dana,
 • malini – na otvorenom, doza 0,225 l/ha, K=14 dana,
 • jagodi – na otvorenom; doza 0,25 l/ha, K=3 dana
 • jagodi – u zaštićenom prostoru, doza 0,250 l/ha, K=1 dan.

Na kulturama koje nemaju dozvolu za primjenu navedenog insekticida savjetujemo postaviti 80 -100 trapova po hektaru  odnosno što veći broj mamaca kako bi se izvršio masovni ulov!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada. Vodeći računa o razmacima između tretiranja i redovno ponavljati preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) i  sive plijesni (Botrytis cinerea).

U tablici izbor registriranih pripravaka za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi pogodni za primjenu u trenutnoj fenofazi (izvor FIS na dan 06.06.2019.).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja bolesti maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
mankozeb+dimetomorf ACROBAT MZ kontaktno i sistemično plamenjača 5
fosetil

 

AZIMUT 80 WG, ALFIL, ALFIL WG sistemično plamenjača 4
fosetil+ fluopikolid VERITA   plamenjača 3
mankozeb+fosetil ALFIL DUPLO kontaktno i sistemično plamenjača 3
piraklostrobin+metiram CABRIO TOP sistemično plamenjača,pepelnica 3
Folpet+cimoksanil CURZATE F   plamenjača, crna pjegavost 4
folpet+dimetomorf FORUM STAR   plamenjača, siva plijesan 2
metalaksil M+folpet FOLPAN GOLD   plamenjača 3
fosetil+folpet MIKAL FLASH   plamenjača, crna pjegavost  
iprovalicarb+fosetil+folpet MIKAL PREMIUM F   plamenjača, crna pjegavost rozgve  
fosetil+fluopikolid PROFILER WG   plamenjača 3
benalaksil+mankozeb GALBEN M   plamenjača 3
benalaksil+folpet GALBEN F   plamenjača 3
mandipropamid+ folpet PERGADO F   plamenjača 4
mandipropamid+ mankozeb PERGADO M   plamenjača 4
mandipropamid+ oksamid AMPEXIO lokal-sistemično plamenjača 3
famoksadon+cimoksanil EQUASION PRO   plamenjača 4
Mankozeb+cimoksanil INDOMATE 505 WP kontaktno, sistemično plamenjača 4
fosetil+folpet+cimoksanil MOMENTUM TRIO,

MAGMA TRIPLE

kontaktno,sistemično plamenjača 6
ciazofamid MILDICUT 25 SC translaminarno plamenjača 8
metalaksil-M+mankozeb RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ARMETIL M kontaktno i sistemično plamenjača 4
 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80,  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica

 

 

 

 

 

 

 

4

krezoksim-metil+boskalid COLLIS lokal-sistemično pepelnica 3
krezoksim-metil STROBY DF   pepelnica  
tetrakonazol DOMARK ME sistemično pepelnica 3
difenkonazol+ciflufenamid DYNALI kontaktno i sistemično pepelnica 2
fluopiram+tebukonazol LUNA EXPERIENCE kontaktno i sistemično pepelnica 3
metrafenon VIVANDO sistemično pepelnica 3

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

Obavijest maslinarima

Na lokalitetima na kojima cvatnja još nije započela maslinari mogu obaviti zaštitu prema preporuci iz Obavijesti maslinarima od 17. svibnja 2019. godine!

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja (podrazumijeva registrirana gospodarstva, otvoren savjetnički paket).

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima trešnje i višnje!

Obratiti pozornost na pojavu trešnjine muhe na postavljenim žutim pločama u nasadima  trešnje i višnje koje su u fazi promjene boje ploda!

Trešnjina muha  (Rhagoletis cerasi) uzrokuje crvljivost plodova višnje i trešnje.

Prag štetnosti za kasne sorte (kojima nanosi veće štete) iznosi 0,25 muha po ploči dnevno, dok za rane sorte iznosi 2-10 muha po ploči dnevno. Muha odlaže jaja na plodove višnje i trešnje za sunčanog vremena, a preferira plodove u fazi promjene boje pa se zaštitu od trešnjine muhe provodi se u fazi promjene boje plodova jednim od insekticida dozvoljenim za tu namjenu.

Na višnji i trešnji  dozvoljeni su:

 • Mospilan 20 SG ,
 • Mospilan 20 SP,
 • Imidan 50 WG kojima karenca iznosi 14 dana.

 

Također su dozvoljeni insekticidi iz skupine piretroida na osnovi deltametrina :

 • Decis 100 EC,
 • Rotor Super,
 • Scatto , s karencom 7 dana.

Tretirati samo kasne sorte višnje i trešnje i obavezno poštivati propisane karence!

Prije upotrebe sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati uputstvo za upotrebu te sredstvo primijeniti u skladu s uputom. Pridržavati se svih propisanih mjera za zaštitu pčela!

U ekološkoj proizvodnji štete se mogu umanjiti postavljanjem 3-5 žutih ploča sa atraktantom po stablu ili 5-10 žutih ljepljivih ploča s atraktantom kod većeg volumena krošnje.

Također, savjetujemo postaviti hranidbene lovke za octenu mušicu ploda (Drosophila suzukii) koja predstavlja sve veći problem u nasadima trešnje i višnje u vrijeme zriobe plodova, s obzirom da u Hrvatskoj nema dozvoljenih insekticida za tretiranje na trešnji i višnji.

Za jedan hektar potrebno je postaviti 80 -100 trapova.  Lovke se mogu izraditi od većih plastičnih čaša sa poklopcem ili boca koje su prozirne ili crvene boje na kojima se izbuše rupice,a kao atraktant se stavlja jabučni ocat i par kapi deterdženta.  Unutar posude se može staviti i manja žuta ljepljiva ploča.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Vremenski uvjeti sa kišom u proteklom tjednu pogodovale su razvoju bolesti na koštićavom voću osobito šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla) i kozičavosti (Blumeriella jaapii).

Na koštičavom voću –osim višnje , za suzbijanje šupljikavosti lista  registrirani su pripravci:

 • CAPTAN WP 50 (K=21 dan)
 • KASTO (K=21 dan).

Na  trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i DELAN 700 WDG (K=21 dan).

Na  višnji i marelici registriran je  MERPAN 80 WDG (K=21 dan).

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista višnje mogu se koristiti:

 • CHROMODIN S-65 (K=14 dana)
 • TOPSIN M 500 SC (K=14 dana)
 • LUNA EXPIRIENCE (K=7 dana).

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista  trešnje:

 • CHROMODIN S-65, (K=14 dana)
 • DELAN 700 WDG (K=21 dan)

S porastom dnevnih temperatura i prestankom oborina, obratiti pažnju na ulov trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) na žute ploče te pravovremeno krenuti u suzbijanje!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

S obzirom na vremenske uvjete koji vladaju, potrebno je zaštititi lisnu masu luka koji je u uzgoju za glavicu. Prije najave novih oborina, važno je izvršiti zaštitu luka protiv plamenjače luka (Peronospora destructor). Od drugih bolesti, na luku se još mogu javiti i sljedeće bolesti: siva plijesan luka (Botrytis spp.), bijela trulež (Sclerotium cepivorum) te hrđa luka (Puccinia allii). Upotreba fungicida obavezno sa nekim od okvašivača. U početku birati fungicide duže karence a bliže roka vađenja glavica birati fungicide kraćih karenci. Ovisno o padalinama, zaštitu vršiti svakih 10 do 14 dana.

U uzgoju luka koji se vadi kao mladi dozvoljen je samo fungicid NEORAM WG.

Fungicidi protiv plamenjače dozvoljeni u luku su: Fantic M, Galben C, Ridomil gold MZ pepite, Ridomilgold R, Folio gold, Quadris, Ortiva, Shirlan 500 SC, Infinito, Acrobat MZ WG, Kupropin, Neoram WG, Champion, Aliette flash.

Protiv hrđe u luku dozvoljeni su: Luna experience, Ortiva top, Custodia, Score 250 EC.

Fungicidi dozvoljeni u luku protiv sive plijesni:  Switch 26,5 WG, Signum, Scala, Teldor SC 500.

Također, uzgajivačima salate na otvorenom preporučamo preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja.

Dozvoljeni fungicidi za upotrebu:

– plamenjača: ORTIVA,PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, RIDOMIL GOLD R, CYCLO R LIQUIDO,REVUS, INFINITO, ACROBAT MZ WG, ORVEGO, POLYRAM DF, NEORAM WG, AVI WG.

-siva plijesan: SWITCH 62,5 WG*, TELDOR SC 500*,SIGNUM*, PYRUS 400 SC, SCALA

-smeđa pjegavost: DIFCOR, SCORE 250 EC, NEORAM WG

* dopušteno i za bijelu trulež salate!

Također, s porastom temperatura potrebno je pratiti i pojavu štetnika!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr