MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Primorsko-goranska

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada! Nastavno na ranije obavijesti i dalje upozoravamo na srednju i jaku pojavnost maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Preporučamo maslinarima da u nasadima izmjene žute ljepljive ploče (nasad 50-100 stabala/2 žute ploče/ tjedno očitanje). OSIM PRAĆENJE PRISUTNOSTI ODRASLOG OBLIKA NA ŽUTIM PLOČAMA VAŽNO JE REDOVNO PROCJENJIVATI ZARAZU PLODA (pregled 100 plodova).

Prag štetnosti ZA TRETIRANJE METODOM MAMACA je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

KURATIVNO TRETIRANJE (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka).

VODITI RAČUNA O KARENCI PRIPRAVAKA I BROJU DOZVOLJENIH PRIMJENA NA ISTOJ PARCELI U TOKU VEGETACIJE!!!

Preporučamo primjenu jednog od pripravaka na osnovi deltametina (trgovačkog naziva SCATTO, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC)  ili nastavak primjene insekticidnog mamca na osnovi spinosada (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

U nasadima uključenih Mjeru 10, operaciju M10.1.8 EM,  Mjeru 11 operaciju M 11.1. EKOP i operaciju M 11.2. EKO za suzbijanje maslinine muhe moguće je koristiti pripavke na osnovi spinosada (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT) ili gotovi mamac trgovačkog naziva ECO-TRAP, te pripravke na osnovi deltametrina isključivo u lovkama u kombinaciji sa hidroliziranim proteinom (trgovačkog naziva BUMINAL).

 

U tablici pregled insekticida registriranih za suzbijanje maslinine muhe primjereni fenofazi (izvor FIS na dan 07.10.2019.).

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

KARENCA

 

 

OGRANIČENJA

 

spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom 14 tretirati u razmacima 14-21 dan
deltametrin ECO-TRAP gotovi mamac/kontaktno, želučano nije primjenjivo, mamce ukloniti 7 dana prije berbe  
deltametrin SCATTO kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin POLECI PLUS kontaktno, želučano 7 maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin ROTOR SUPER kontaktno, želučano 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
deltametrin DEMETRINA 25 EC kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije

 

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Za područje otoka Krka bilježimo ostvarene uvijete za infekciju paunovim okom (Spilocaea oleagina) na dan 07.09. i 09.09. a za područje Cresa na dan 09.09. kao i blage uvjete za infekciju antraknozom ploda masline (Gloeosporium olivarum). Prema dojavama ponegdje je bilo i slabe tuče (Lopar, otok Rab) preporučamo pregledati nasade i ovisno o zadnje izvršenog zaštiti protiv paunovog oka primijeniti jedan od  pripravaka na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva NEORAM WG, CODIMUR SC, CODIMUR 50, COPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER LAINCO), ili na osnovi bakranog oksiklorida i mankozeba (trgovačkog naziva DOUBLE COPPER KEY) ili na osnovi dodina (trgovačkog naziva SYLLIT 544 SC) registriran za paunovo oko i antraknozu. Voditi računa o karenci izabranog pripravaka i broju dopuštenih korištenja u toku vegetacijske sezone!

Prema mjerenjima agroklimatskih stanica bilježimo slijedeće količine oborina:

LOKALITET oborine 06/07.09. mm/ oborine 08/09.09. mm/m²
Srednje vrbničko polje 9,6 mm 28,6 mm
Gornje vrbničko polje 15,6 mm 25,9 mm
Jurandvor 1,4 mm 19,3 mm
Vinodol 3,1 mm 23,5 mm
Porat/Malinska 8,4 mm 43,8 mm
Cres 7,0 mm 67,8 mm

 

U tablici pregled registriranih fungicida protiv paunovog oka (izvor FIS).

 

aktivna tvar

 

trgovački naziv

način djelovanja  

bolest

 

karenca

maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z

 

kontaktno paunovo oko 56 3
bakarni oksiklorid CODIMUR SC površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CODIMUR 50 površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER KEY FLOW površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRA površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER LAINCO površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG kontaktno,površinsko paunovo oko,  rak, čađavice OVP 3
bakarni oksiklorid+mankozeb DOUBLE COPPER KEY kontaktno, površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko, rak 15 2
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno paunovo oko 56  
dodin SYLLIT 544 CS sistemično paunovo oko, antraknoza 7 2
trifloksistrobin, tebukonazol NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko OVP 1
krezoksim-metil STROBY WG sistemično paunovo oko 30 2

 

Obavijest maslinarima od 05.09. 2019. godine i dalje vrijedi!!!

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada! Upozoravamo na jaku pojavnost maslinine muhe (Bactrocera oleae) na cijelom uzgojnom području!!!

Preporučamo maslinarima da u nasadima izmjene žute ljepljive ploče (nasad 50-100 stabala/ 2 žute ploče / tjedno očitanje). OSIM PRAĆENJE PRISUTNOSTI ODRASLOG OBLIKA NA ŽUTIM PLOČAMA VAŽNO JE I PROCJENJIVATI ZARAZU PLODA (pregled 100 plodova).

Prag štetnosti ZA TRETIRANJE METODOM MAMACA je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje + ličinka).

KURATIVNO TRETIRANJE (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje + ličinka).

VODITI RAČUNA O KARENCI PRIPRAVAKA I BROJU DOZVOLJENIH PRIMJENA NA ISTOJ PARCELI U TOKU VEGETACIJE!!!

U tablici pregled prisutnosti štetnika u maslinicima:

Lokaliteti maslinina muha maslinin svrdlaš maslinin trips potkornjaci

 

pipe
RAB +++ + +/++ +
MALI LOŠINJ +++ + + +/++ +
KRK +++ ++ +/+++ +/++ +
CRES +++ ++/+++ ++/+++ ++/+++ ++

+niska pojavnost

++srednja pojavnost

+++jaka pojavnost

U nasadima uključenih Mjeru 10, operaciju M10.1.8 EM, Mjeru 11 operaciju M 11.1. EKOP i operaciju M 11.2. EKO za suzbijanje maslinine muhe moguće je koristiti pripavke na osnovi spinosada (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT) ili gotovi mamac trgovačkog naziva ECO-TRAP, te pripravke na osnovi deltametrina isključivo u lovkama u kombinaciji sa hidroliziranim proteinom (trgovačkog naziva BUMINAL).

U tablici pregled insekticida registriranih za suzbijanje maslinine muhe (izvor FIS na dan 05.09.2019.)

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

KARENCA

 

 

OGRANIČENJA

 

spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom 14 tretirati u razmacima 14-21 dan
deltametrin ECO-TRAP gotovi mamac/kontaktno, želučano nije primjenjivo, mamce ukloniti 7 dana prije berbe  
dimetoat ROGOR 40 kontaktno, sistemično 28 maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION kontaktno, sistemično 42  
dimetoat CALINOGOR kontaktno, sistemično 42  
dimetoat CHROMOGOR kontaktno, sistemično 42  
deltametrin SCATTO kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin POLECI PLUS kontaktno, želučano 7 maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin ROTOR SUPER kontaktno, želučano 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
fosmet IMIDAN 50 WG kontaktno, želučano 21 najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada! Upozoravamo na pojavu leta druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)!!!

Preporučamo maslinarima da u nasadima izmjene žute ljepljive ploče (nasad 50-100 stabala/2 žute ploče/ tjedno očitanje). OSIM PRAĆENJE PRISUTNOSTI ODRASLOG OBLIKA NA ŽUTIM PLOČAMA VAŽNO JE I PROCJENJIVATI ZARAZU PLODA (pregled 100 plodova).

Prag štetnosti ZA TRETIRANJE METODOM MAMACA je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

KURATIVNO TRETIRANJE (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka).

Voditi računa o karenci pripravaka i broju dozvoljenih primjena na istoj parceli u toku vegetacije!!!

U tablici pregled prisutnosti štetnika u maslinicima:

Lokaliteti maslinina muha maslinin svrdlaš maslinin trips potkornjaci

 

pipe
RAB +/++ + + + +
MALI LOŠINJ +/++ + + + +
KRK + ++ +/++ + +
CRES +/++ ++/+++ ++/+++ ++/+++ ++

+niska pojavnost

++srednja pojavnost

+++jaka pojavnost

 

U tablici pregled insekticida registriranih za suzbijanje maslinine muhe (izvor FIS na dan 20.08.2019.)

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

KARENCA

 

 

OGRANIČENJA

 

spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom 14 tretirati u razmacima 14-21 dan
deltametrin ECO-TRAP gotovi mamac/kontaktno, želučano nije primjenjivo, mamce ukloniti 7 dana prije berbe  
dimetoat ROGOR 40 kontaktno, sistemično 28 maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION kontaktno, sistemično 42  
dimetoat CALINOGOR kontaktno, sistemično 42  
dimetoat CHROMGOR kontaktno, sistemično 42  
deltametrin SCATTO kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano 7 maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin POLECI PLUS kontaktno, želučano 7 maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin ROTOR SUPER kontaktno, želučano 7 maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
fosmet IMIDAN 50 WG kontaktno, želučano 21 najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije

 

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U fenofazi omekšavanja boba i pojave šare provesti preventivnu zaštitu zone grozda protiv sive plijesni (Botrytis cinerea). Preporučamo primjenu pripravaka na osnovi osnovi fludioksonila, fenheksamida ili fluopirama. Voditi računa o karenci i dozvoljenom broju tretiranja korištenih priparavaka na istoj parceli!!!

U tablici pregled registriranih pripravaka protiv sive plijesni na vinovoj lozi (Izvor FIS na dan 20.08.2019.).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

NAČIN DJELOVANJA  

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
ciprodinil i fludioksonil  

SWITCH 62,5WG

  21 2
fludioksonil GEOXE kontaktno 21 2
pirimetanil PYRUS 400 SC inhibitorno 28 2
pirimetanil SCALA kontaktno, translaminarno 21 1
fenheksamid TELDOR SC 500 kontaktno 21 2
boskalid CANTUS   28 2
fluopiram LUNA PRIVILEGE sistemično 21 2

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare da je do sada primijenjena zaštita isprana značajnim količinama oborina koje su na našem području pale u posljednja dva dana!!!

Prema mjerenjima agroklimatskih stanica bilježimo slijedeće količine oborina:

LOKALITET  oborine 27/28.07. mm/m² do 13.00 h
Srednje vrbničko polje 51,1 mm
Gornje vrbničko polje 78,7 mm
Jurandvor 129,1 mm
Vinodol 72,4 mm
Porat/Malinska 75,4 mm
Cres 109,2 mm

 

Dana 28.07. bilježimo ostvarene uvijete za infekciju paunovim okom. Preporučamo zaštitu novog porasta protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina), posebice domaćih osjetljivijih sorti, primjenom pripravaka na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva NEORAM WG, CODIMUR SC, CODIMUR 50, COPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER LAINCO) ili krezoksim-metila (trgovačkog naziva STROBY WG).

U tablici pregled registriranih fungicida protiv paunovog oka (izvor FIS).

 

aktivna tvar

 

trgovački naziv

način djelovanja  

bolest

 

karenca

maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z

 

kontaktno paunovo oko 56 3
bakarni oksiklorid CODIMUR SC površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CODIMUR 50 površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER KEY FLOW površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRA površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER LAINCO površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG kontaktno,površinsko paunovo oko,  rak, čađavice OVP 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko, rak 15 2
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno paunovo oko 56  
trifloksistrobin, tebukonazol NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko OVP 1
krezoksim-metil STROBY WG sistemično paunovo oko 30 2

 

Obavijest maslinarima od 19.07. 2019. godine i dalje vrijedi!!!

 

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

_____________________________________________________________________

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare da je do sada primijenjena zaštita isprana značajnim količinama oborina koje su na našem području pale u posljednja dva dana!!!

Po smirivanju vremenskih prilika ponoviti zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), a zonu grozda zaštititi protiv sive plijesni (Botrytis cinerea).

Prema mjerenjima agroklimatskih stanica bilježimo slijedeće količine oborina:

 

LOKALITET

 

količina oborina 27/28.07. mm/m²do 13.00 h

Srednje vrbničko polje 51,1 mm
Gornje vrbničko polje 78,7 mm
Jurandvor 129,1 mm
Vinodol 72,4 mm
Porat/Malinska 75,4 mm
Cres 109,2 mm

 

Bilježimo ostvarene uvijete za infekcije plamenjače (27. i 28.07), pepelnice (28.07.) i  povoljne uvijete za razvoj sive plijesni.

Za posljednja tretiranja protiv plamenjače vinove loze prednost dati pripravcima na osnovi bakra ili  kombinacijama sa bakrom.

Pregled pripravaka na osnovi bakarnih spojeva za primjenu na vinovoj lozi (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

NAČIN DJELOVANJA

 

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z kontaktno 35 3
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG kontaktno, površinsko 21 6
bakarni oksiklorid CODIMUR SC

 

površinsko 15 3
bakarni oksiklorid CODIMUR 50

 

površinsko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER KEY FLOW

 

površinsko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRA površinsko 15 3
bakarni oksiklorid COPERR KEY površinsko 15 3
bakarni oksiklorid CUPROCAFFARO 50 WP   35 2
bakarni oksiklorid RAME CAFFARO 32 WP kontaktno 35 3
bakarni oksiklorid CUPROPIN   35 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno 35 3
bakarni oksiklorid, metalaksil M RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP   35 2
bakarni oksiklorid, metalaksil M RIDOMIL GOLD R sistemično 21 2
bakarni oksiklorid, cimoksanil CURZATE B WG   35 2
bakarni oksiklorid, benalaksil GALBEN C   35 2
bakarni oksiklorid COPPER LAINCO površinsko 15 3
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno 35  
bordoška juha BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP kontaktno 35 3
bakarni hidroksid CHAMPION kontaktno 35 3
bakarni hidroksid CHAMPION WG 50 kontaktno 35 3
bakarni hidroksid CHAMPION FLOW SC   35 4
zoksamid, tribazični bakreni sulfat AMALINE FLOW kontaktno 28 2

 

Protiv pepelnice vinove loze mogu su koristiti pripravci na osnovi  sumpora (Izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

NAČIN DJELOVANJA

 

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
sumpor CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, kontaktno 35/u kombinaciji sa ditiokarbamatnim fungicidima 56 4
sumpor SUMPOR WG 80 površinsko 5 8
sumpor MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS kontaktno 5 8

 

Značajne količine oborina koje su pale uzrokovati će nagli dotok sokova prema bobicama stoga preporučamo provesti zaštitu zone grozda protiv botritisa (Botrytis cinerea) pripravcima na osnovi fludioksonila, pirimetanila, fenheksamida, boskalida ili fluopirama.

U tablici pregled registriranih pripravaka protiv sive plijesni na vinovoj lozi (Izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

NAČIN DJELOVANJA  

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
ciprodinil i fludioksonila  

SWITCH 62,5WG

  21 2
fludioksonil GEOXE kontaktno 21 2
pirimetanila PYRUS 400 SC inhibitorno 28 2
pirimetanil SCALA kontaktno, translaminarno 21 1
fenheksamida TELDOR SC 500 kontaktno 21 2
boskalida CANTUS   28 2
fluopiram LUNA PRIVILEGE sistemično 21 2
kalijev hidrogen karbonat ARMICARB kontaktno 1 8

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada! Prema zadnjim očitanjima i pregledima područja upozoravamo na intenziviranje leta maslinine muhe (Bactrocera oleae)    koji je od prošlo tjednog niskog intenziteta na cijelom području sada već srednjeg i ponegdje i višeg intenziteta. Preporučamo maslinarima da u nasade objese žute ljepljive ploče (nasad 50-100 stabala/2 žute ploče/ tjedno očitanje). Osim praćenje prisutnosti odraslog oblika na žutim pločama u narednom razdoblju poželjno je i PROCJENJIVATI ZARAZU PLODA (pregled 100 plodova).

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

Kurativno tretiranje (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka) i/ili pojave maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis).

U tablici pregled prisutnosti štetnika u maslinicima (15.07.-19.07):

Lokaliteti maslinina muha maslinin svrdlaš maslinin trips potkornjaci

 

pipe štitaste uši
RAB ++ + + + + +
MALI LOŠINJ ++ + + + + ++
KRK ++ ++ +/++ + + +
CRES ++/+++ ++/+++ ++/+++ ++/+++ ++ +

+niska pojavnost

++srednja pojavnost

+++jaka pojavnost

 

U nasadima u kojim do sada nisu povođene mjere zaštite preporučamo da se to učini što prije radi suzbijanja maslinine muhe, maslininog svrdlaša i/ili maslininog tripsa!!!

Iako je najosjetljivije vrijeme napada maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis) i opadanje plodova iza nas, zbog visoke populacije štetnika, posebice na području otoka Cresa, u dijelu i otoka Krka, šteta još može biti!!!

U nasadima napadnutim maslininim tripsom (Liothrips oleae) preporučamo što prije obaviti potrebno usmjereno tretiranje. Kritični broj je 10% napadnutih izboja ili utvrđena prisutnost metodom otresanja 5 jedinki na 1 metar kvadratni bijele površine.

Pregled registriranih pripravka na maslini u Obavijesti maslinarima od 10. srpnja 2019. godine.

Maslinare upućujemo na REDOVITIJE preglede nasada i PROVOĐENJE potrebnih agrotehničkih mjera kao i PROVOĐENJE potrebnih mjera zaštite!!!!

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Nastavno na obavijest maslinarima od 10.07.2019. o početku leta maslinine muhe (Bactrocera oleae), a temeljem pregleda i očitanja kontrolnih punktova područja otoka Cresa na dan 11.07.2019. godine, maslinare područja otoka Cresa upućujemo na redovitije preglede nasada i poduzimanje potrebnih mjera zaštite.

U tablici pregled prisutnosti štetnika u maslinicima otoka Cresa:

Lokaliteti otoka Cresa maslinina muha/

očitanje lovki tipa Rebell amarillo+amphos-dacus+feromon

maslinin svrdlaš/

metoda otresanja

maslinin trips/

metoda otresanja/

vizualni pregled

potkornjaci/vizualni pregled

 

pipe štitaste uši
Cres-Sveti Šimun 64 +++ + ++ ++ +
Cres-Gracišće 35 +++ ++ ++ ++ +
Cres-Ravnice/Stari Zadar 37 + +++ +++ ++ +

+niska pojavnost

++srednja pojavnost

+++jaka pojavnost

U nasadima u kojima su poduzete preporučene mjere zaštite protiv maslininog moljca započeti sa primjenom mamaca protiv maslinine muhe prema preporuci od 10.07. 2019. godine.

U nasadima u kojim do sada nisu povođene mjere zaštite preporučamo da se to učini što prije radi suzbijanja maslininog svrdlaša i/ili maslininog tripsa!!!

Iako je najosjetljivije vrijeme napada maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis) na plod iza nas, zbog visoke populacije štetnika šteta još može biti! Na oprezu trebaju biti i maslinari koji su proveli mjere suzbijanja a nasadi im, nažalost, graniče sa nasadima u kojima se ne provode mjere zaštite! Jedino registrirano sredstvo za suzbijanje maslininog svrdlaša je ROGOR 40 na osnovi dimetoata.

Protiv pipa preporučamo postaviti i/ili obnoviti lovne trake!

U nasadima napadnutim maslininim tripsom (Liothrips oleae) preporučamo što prije obaviti potrebno usmjereno tretiranje. Jedino registrirano sredstvo za suzbijanje maslininog tripsa je POLECI PLUS pripravak na osnovi deltametrina.

Jakom napadu maslininog tripsa na dijelu područja otoka Cresa, pogodovala ova vegetacijska sezona, ali u prvom redu neprovođenje redovnih mjera zaštite protiv maslinove muhe i maslinovog moljca, neodržavanje nasada i neprovođenje agrotehničkih mjera. Ubuduće preporučamo smanjivati populaciju potkornjaka redovnim uklanjanjem ostavljenog granja u maslinicima, provođenje redovite rezidbe, uklanjanje izrođenih grana sa brojnim galerijama potkornjaka koje služe kao skrovište za tripsa. Za smanjivanje brojnosti potkornjaka također se mogu postavljati crvene vizualne ploče u kombinaciji sa alkoholnim mamcima.

Maslinin trips (Liothrips oleae) ima 3 generacije godišnje. Sada je u nasadima prisutna 2 generacija i očekuje nas još jedna!!! Hrani se sisanjem na najmlađim izbojima u krošnji uzrokujući deformirani rast izboja, ali i plodova. U redovno održavanim nasadima vrlo je rijetko potrebno provoditi usmjerenu zaštitu protiv ovog štetnika. Na izgled napadnuta stabla su slabijeg porasta, gušće, zbijene  krošnje, deformiranih vršnih izboja, slabijeg uroda. Kritični broj je 10% napadnutih izboja ili utvrđena prisutnost metodom otresanja 5 jedinki na 1 metar kvadratni bijele površine.

Maslinin trips/metoda otresanja/ foto KKarlić

Maslinin trips/ ulov i na žutoj ploči/foto KKarlić

Izboji napadnuti tripsom i pipama. Za smanjenje brojnosti tripsa važno je  u nasadima redovno provoditi potrebne agrotehničke mjere, provoditi mjere zaštite protiv glavnih štetnika masline, iz nasada redovito uklanjati orezano granje ili ga usitniti radi smanjivanja brojnosti potkornjaka.

Zbog visoke populacije maslininog svrdlaša šteta još uvijek može biti!!! Foto KKarlić

Iako je plod izbjegao opadanje veći broj uboda na plodu narušava kvalitetu i otvara put sekundarnim patogenima. Prema dosadašnjim iskustvima maslinin svrdlaš će ubrzo započeti sa odlaganjem jaja nakon čega slijedi još jedan val ishrane prije povlačenja. Foto KKarlić, Cres 11.07.2019.

Upućujemo na REDOVITE preglede nasada i redovito PROVOĐENJE potrebnih agrotehničkih mjera kao i PROVOĐENJE potrebnih mjera zaštite!!!!

Izbor registriranih pripravka na maslini primjerenih za trenutnu primjenu (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

OGRANIČENJA

 

spinosad SUCCESS BAIT m. muha (Bactocera oleae) insekticidni mamac s atraktantom tretirati u razmacima 14-21 dan
deltametrin ECO-TRAP m. muha (Bactocera oleae) gotovi mamac/kontaktno, želučano
dimetoat ROGOR 40 m. moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae); m.svrdlaš (Rhynchites cribripennis)

kontaktno, sistemično maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CALINOGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CHROMGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
deltametrin SCATTO m.muha(Bactocera oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.buha(Euphyrulla olivina) kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC m.moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae)

kontaktno maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC m.muha (Bactocera oleae);

m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.buha (Euphyrulla olivina)

kontaktno, želučano
deltametrin POLECI PLUS m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae); tripsi (Thysanoptera spp.) kontaktno, želučano maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin RITMUS m.moljac (Prays oleae kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sazoni 3
deltametrin ROTOR SUPER m.muha (Bactocera oleae); m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); lisne buhe  (Euphyrulla spp.) kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
fosmet IMIDAN 50 WG m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, želučano najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije
parafinsko ulje BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE,

OVIPRON TOP

štitaste uši maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2;najkasnije do kraja srpnja
parafinsko ulje PROMANAL NEU m. medić (Saissetia oleae) maksimalni broj tretiranja u sezoni 1; od završetka cvatnje do BBCH 56-69

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom  informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.ing.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Obavještavamo proizvođače da je obilaskom terena na području Krka -Kimpi uočena pojava buhača (Phyllotreta nemorum) na presadnicama kineskog kupusa! Stoga preporučamo izvršiti pregled nasada.

Kupusni buhači mali su kornjaši. Neke su vrste jednobojne a neke imaju žutu prugu na svakom krilu (slika 1).   Najveće štete rade mladim biljkama na način da oštećuju lisnu masu, pogotovo rasadu, koji zaostaje u rastu i daje niže prihode (slika 2). Kasniji napad na veće biljke ne šteti toliko biljkama koliko smanjuje tržišnu vrijednost proizvoda.

Slika 1. (Foto Lemić, Kimpi-Krk)

Slika 2. (Foto Lemić, Kimpi-Krk)

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje buhača u kupusu su:

  • ROGOR 40 (karenca 14 dana)
  • FASTAC 10 EC (karenca 14 dana)
  • CYTHRIN MAX (karenca 3 dana)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr