MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Primorsko-goranska

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je na agroklimatskim stanicama na otoku Cresu zabilježen 100%-tni rizik zaraze pepelnicom na breskvama i nektarinama (Sphaerotheca pannosa) te smeđom truleži na trešnjama (Monilinia laxa.)

Stoga, savjetujemo izvršiti preglede navedenih kultura koje su u fazi zriobe i prema potrebi provesti zaštitu od pepelnice sa jednim od dozvoljenih fungicida.

 Zaštitu provoditi samo na sortama gdje se može ispoštivati karenca!

Za primjenu na breskvi registrirani su: Luna Expirience (karenca 3 dana), Indar 5 EW (karenca 3 dana), Systhane 20 EW (karenca 7 dana), Nativo 75 WG  (karenca 7 dana), Embrelia (karenca 7 dana).

Za zaštitu nektarina mogu se primjeniti: Systhane 20 EW (karenca 7 dana), Nativo 75 WG  (karenca 7 dana), Embrelia (karenca 7 dana).

 

U nasadima bresaka i nektarina također je zabilježen let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ).

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi:

 • Affirm (dozvola na breskvi, nektarini)- karenca 7 dana
 • Affirm opti( breskva, nektarina)- karenca 14 dana
 • Avaunt EC (breskva) – karenca 7 dana
 • Coragen 20SC( breskva, nektarina, marelica) – karenca 14 dana
 • Delegat 250 WG (breskva, nektarina, marelica) – karenca 7 dana
 • Imidan WG  breskva, nektarina) – karenca 14 dana
 • Runner 240 SC (breskva) – karenca 7 dana
 • Voliam targo  ( breskva, nektarina) – karenca 14 dana

Za zaštitu trešanja od smeđe truleži (Monilinia laxa) savjetujemo izvršiti tretiranje sa jednim od fungicida kratke karence :

 • Indar 5 EW (karenca 3 dana)
 • Luna experience (karenca3 dana)
 • Teldor SC 500 (karenca3 dana)

Osvrtom na danu preporuku 15.5.2020., kod prvih ulova jedinki trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) na žute ploče savjetujemo izvršiti zaštitu sa jednim od dozvoljenih insekticida za primjenu :

 

 • Mospilan 20 SG (suzbija i lisne uši)
 • Imidan 50 WG kojima karenca iznosi 14 dana, te

 

 • Decis 100 EC
 • Rotor Super
 • Scatto
 • Demetrina 25 EC, sa karencom 7 dana

 

 

Tretirati samo kasne sorte višnje i trešnje i obavezno poštivati propisane karence!

 

Na stablima uz okućnice štete se mogu umanjiti postavljanjem 3-5 žutih ploča sa atraktantom po stablu ili 5-10 žutih ljepljivih ploča s atraktantom kod većeg volumena krošnje.

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

 

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispiše evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine!) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”. Za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr.

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: 
Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista od 2 lista/ tjedno  (iMetos). Za područje otoka Krka lokalitet Malinska dužina vlaženja lista za 20.05. ukupno 325 min, za 24.05. 535 min (iMetos).

 

Zabilježene oborine prema podatcima na agroklimatskim stanicama:

 

LOKALITET

oborine

19/20.05.

mm/m²

oborine

24.05.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 0,6 mm 3,6 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 1,3 mm 3,5 mm
Jurandvor (Pinova) 0,0 mm 0,5 mm
Porat (iMetos) 2,0 mm 4,8 mm
Pavlomir (Pinova) 0,4 mm 7,9 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 1,4 mm 0,0 mm
Cres-Batajna (Pinova)               11,7 mm 1,6 mm
Rab-Kampor (Pinova) 2,1 mm 2,2 mm
Lošinj (Pinova) 0,6 mm 1,7 mm

(Napomena: podatci do 15.00 sati na dan 24.05.)

 

Vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA / PREPORUKA
plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

za područje otoka Krka bilježimo na dan 19.05. u 8.00 završetak skrivenog razvoja bolesti (inkubacije) za primarnu infekciju registriranu na dan 12.05. u 14:00; u slabije zaštićenim vinogradima moguća pojava prvih pjega; 24.05 do 14.00 sati prisutnost spora 34% (iMetos); za Vrbničko polje mogućnost sekundarne infekcije na dan 20.05., Srednje polje,  na dane 20.05. i 23.05. Gornje polje (Pinova); na području Vinodola mogućnost sekundarne infekcije na dane 20., 22 i 23.05. (Pinova); voditi računa o razmacima između tretiranja ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti i primijenjenom pripravku; pregled registriranih fungicida za plamenjaču vinove loze na FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
crna trulež

(Guignardia bidwellii)

za područje otoka Krka dana 24.05. u 11.00 ostvareni uvjeti za blagu infekciju 100%; umjerenu infekciju do 11.00 sati 54%; 36% za jaku infekciju;  pregled registriranih fungicida za crnu pjegavost  vinove loze na  FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

za područje otoka Krka dana 24.05. do 11.00 sati uvjeti za blagu infekciju 71%, umjerenu infekciju 47%; (iMetos); pregled registriranih fungicida za crnu trulež na FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

za područje otoka Krka ostvarena infekcija 24.05 u 7.00 (iMetos) od 19.05. do 25.05. rizik od pepelnice 90-100% lokalitet Malinska; ; za područje Vrbničkog polja i Vinodola rizik 40% (Pinova);  za područje Lošinja registrirani uvjeti za infekciju na dane 19. i 23.05.;  za područje otoka Raba na dan 22.05.; (Pinova);  pregled registriranih fungicida za pepelnicu vinove loze na FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
antraknoza vinove loze

(Elsinoe

ampelina)

za područje otoka Krka prema prognoznom modelu velika mogućnost prisutnosti spora; na dan 24.05. do 8.00 sati ostvareni uvjeti za blagu, umjerenu i jaku infekciju 50%
siva plijesan

(Botritis cinerea)

na dan 21.05. rizik od botritisa 24%; (iMetos)

na dane 23.05. i 24.05. ostvarena infekcija Vrbničko polje (Pinova)

zeleni lozin cvrčak

(Empoasca vitis)

preporučamo pratiti populaciju vješanjem žutih ljepljivih ploča i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
lozin trips

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo pratiti populaciju štetnika vizualnim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno (iMetos)
žuti grozdov moljac (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno; (iMetos)

 

OBVEZA:

ŠTETNI ORGANIZAM OBVEZA
zlatna žutica vinove loze

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

redovno pregledavanje vinove loze na simptome; tipični simptomi: nekretanje pupova, osipanje cvatova i grozdića, uvijanje listova kopljasto prema dolje; kasnije (srpanj) promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih sorti u ljubičasto crvenu; krtost lista; nekroze lista; nedozrijevanje mladica (rujan);   u slučaju sumnje na bolest posjednici su dužni obavijestiti nadležnog fitoinspektora!!!
američki cvrčak

(Scaphoideus titanus)

vektor zlatne žutice; redovni pregledi donjeg lišće na pojavu i prisutnost ličinke američkog cvrčka; na području proširenosti obveza tretiranja nakon stadija L3; pojavu i rok ćemo pravodobno signalizirati; praćenje ljepljivim pločama nakon pojave imaga (kraj lipnja/početak srpanja)

 

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

 

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja zatražiti izvanrednu dozvolu.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista od 19.05. 2 lista/ tjedno (u ranije razdoblju od 20.04. do 19.05. 1list/tjedno) (iMetos). Za područje otoka Krka lokalitet Malinska moguća dužina vlaženja lista za 16.05. ukupno 715 min, za 19.05. 10 min (iMetos).

Zabilježene oborine prema podatcima na agroklimatskim stanicama:

 

 

LOKALITET

oborine

16/17.05.

mm/m²

oborine

19.05.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 0,1 mm 0,3 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 0,2 mm 0,4 mm
Jurandvor (Pinova) 0,6 mm 0,0 mm
Porat (iMetos) 2,4 mm 0,2 mm
Pavlomir (Pinova) 1,8 mm 0,0 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,2 mm 0,0 mm
Cres-Batajna (Pinova) 0,8 mm 0,1 mm
Rab-Kampor (Pinova)                 3,0 mm 0,0 mm
Mali Lošinj (Pinova)                 1,8 mm 0,0 mm

(Napomena: podatci do 10.00 sati na dan 19.05.)

Temeljem zadnjih pregleda nasada i prognoznih modela vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA / PREPORUKA
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

za području otoka Krka dana 16.05. ostvareni uvjeti za blagu infekciju 81%
crna trulež

(Guignardia bidwellii)

za područje otoka Krka dana 16.05. ostvareni uvjeti za blagu (10:00) i umjerenu infekciju 48% ; (iMetos); preventivna zaštita organskim fungicidima na osnovi metirama ili folpeta ili makozeba
antraknoza vinove loze

(Elsinoe

ampelina)

za područje otoka Krka prema prognoznom modelu velika mogućnost prisutnosti spora;
plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

za područje otoka Krka bilježimo na dan 19.05. u 8.00 završetak skrivenog razvoja bolesti (inkubacije) za primarnu infekciju registriranu na dan 12.05. u 14:00; (iMetos); u slabije zaštićenim vinogradima moguća pojava prvih pjega; u narednom razdoblju voditi računa o razmacima između tretiranja; i dalje preventivna zaštita, ovisno o zadnje izvršenoj a prije mogućih oborina, pripravcima na osnovi metirama, mankozeba, ditianona, folpeta ili fosetila (prema zadnjoj obavijesti)
pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

za područje otoka Krka rizik 80-100 % (iMetos) na dan 19.05.; za područje Vinodola 85% (Pinova); za područje otoka Raba 65% i Malog Lošinja rizik 55% (Pinova) preventivna zaštita pripravcima na osnovi sumpora
siva plijesan

(Botritis cinerea)

 

na dan 17.05 rizik od ranog botritisa dosegnuo 45%  (iMetos)

zlatna žutica vinove loze

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: redovno pregledavanje vinove loze na simptome; tipični simptomi: nekretanje pupova, osipanje cvatova i grozdića, uvijanje listova kopljasto prema dolje; kasnije (srpanj) promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih sorti u ljubičasto crvenu; krtost lista; nekroze lista; nedozrijevanje mladica (rujan);   u slučaju sumnje na bolest posjednici su dužni obavijestiti nadležnog fitoinspektora!!!
akarinoza (Calepitrimerus vitis) aktivnost u nasadu od travnja do listopada; kod jakog napada smanjeni rast izboja, internodiji kraći; pregled pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
 

erinoza (Eriophyes vitis)

 

preporučamo pregled nasad na prisutnost; veća opasnost u hladnijim proljećima; jasno vidljivi i prepoznatljivi simptomi napada;  na licu donjih listova mjehuraste izrasline; na naličju udubljenja sa bjelkastom prevlakom; grinje vidljive na naličju u udubljenjima lista pod povećanjem
 

američki cvrčak

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; nadalje redovno pregledavati donje lišće na pojavu i prisutnost ličinke američkog cvrčka; na području proširenosti obveza tretiranja nakon stadija L3; pojavu ćemo pravodobno signalizirati; praćenje ljepljivim pločama nakon pojave imaga (kraj lipnja/početak srpanja)
zeleni lozin cvrčak

(Empoasca vitis)

preporučamo pratiti populaciju vješanjem žutih ljepljivih ploča i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
lozin trips

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo pratiti populaciju štetnika vizualnim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno (iMetos)
žuti grozdov moljac (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno; (iMetos)

Prijedlog fungicida u obavijesti vinogradarima od 13.05.2020. godine!!!

 ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na našem području maslina se nalazi u fenofazi 6-cvatnje prema BBCH skali od 60 do 65.

 

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica od zadnje obavijesti (08.05.):

 

LOKALITET

oborine  11.05/13.05. mm/m² oborine  16.05./17.05.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 12, 7 mm 0, 1 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 15, 1 mm 0, 2 mm
Jurandvor (Pinova) 19, 3 mm 0, 6 mm
Porat (iMetos) 13, 0 mm 2, 4 mm
Pavlomir (Pinova) 12, 2 mm 1, 8 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos)   8, 4 mm 0, 2 mm
Cres-Batajna (Pinova)  13, 7 mm 0, 8 mm
Rab-Kampor (Pinova)   7, 3 mm 3, 0 mm
Lošinj (Pinova)   4, 2 mm 1,8 mm

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda od zadnje obavijesti (08.05.):

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

PROCJENA STANJA / PREPORUKA

 

paunovo oko

(Spiloacea oleagina)

u nasadima bilježimo značajan infekcijski potencijal (zaraza starog lista); zadnje zabilježeni uvjeti za infekciju ostvareni 12.05.; i nadalje voditi računa zaštiti novog porasta ovisno zadnje izvršenom tretmanu (u cvatnji ne preporučamo mjere suzbijanja)
olovna bolest

(Pseudocercospora cladosporioides)

 

na osjetljivijim sortama značajna zaraza starijeg lista

 

brzo sušenje masline (Xylella fastidiosa)

obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza; bolest na karantenskoj listi u slučaju sumnje na pojavu obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora!!!
 

maslinin moljac

(Prays oleae)

i nadalje preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; štetnik se u glavnini nalazi u fazi gusjenice antofagne generacija, preporučamo pregled cvjetnih resa; suzbijati moguće samo u maslinicima u kojima još nije započela cvatnja!!!
 

maslinin resičar

(Liothrips oleae)

na većini pregledanih lokaliteta iznad praga štetnosti; o štetnika; obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem
maslinin svrdlaš

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu (kečer, kišobran, plahta); voditi računa o pregledu netom nakon završetka cvatnje i pojavi malih plodića koji su najosjetljiviji na napad ovog štetnika
pipe

(Otiorrhynchus spp)

vizualni pregled listova i izboja, metoda otresanja kod ustanovljene prisutnost, postavljanje lovnih pojaseva
maslinina buha (Euphirula olivina) nakupine snježno bijele boje na cvjetnim resama; zabilježena pojava u fazi ličinke
 

 

Hoplia spp.

u nasadima zabilježeno više vrsta truležara roda Hoplia,  hrane se cvjetnim resama; na pojedinim lokalitetima  prisutni u značajnijem broju; koristiti metode masovnog ulova štetnika postavljajući veće bijele plastične posude (15-20 l) na sunčani dio nasada, bolje povišena mjesta; posude od 1/3-1/2 polovine zapremine napuniti vodom i dodati 1-2 kapi deterdženta radi smanjenja površinske napetosti, u vodu možemo dodati i nekoliko cvjetova na kojima se trenutno hrane
ružičari

(Epicometis hirta, Oxythyrea funesta)

tijekom cvatnje hrane se cvjetnim resama, preporučamo metode masovnog ulova; postavljanje posuda sa vodom; feromonske lovke
zlatne mare

(Cetonia aurata)

tijekom cvatnje hrane se cvjetnim resama, metode masovnog ulova; postavljanje posuda sa vodom ili feromonske lovke
 

potkornjaci

vizualni pregled na mjestima račvanja grančica; higijena nasada; izrada lovnih svežnjeva, postavljanje alkoholnih lovki, postavljanje crvenih ploča; lovne grane nakon ubušavanja štetnika potrebno je iznijeti iz nasada i uništiti

 

Pregled SZB u obavijesti maslinarima objavljenoj 08.05.2020. godine.

 

U nasadima u kojima od štetnika imamo samo maslininog moljca u ovom tretmanu, ukoliko cvatnja nije započela, preporučamo koristit pripravke na osnovi BT trgovačkog naziva BIOBIT WP ili BATURAD WP.

Ukoliko u nasadu osim maslininog moljca imamo prisustvo resičara i/ili drugih štetnika prednost dati pripravcima na osnovi aktivne tvari deltametrina također ukoliko cvatnja još nije započela!!!

 

Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja:

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode,

M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda,

kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8.  Održavanje ekstenzivnih maslinika. mogu primijeniti samo pripravke na osnovi BT!!!

 

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ INDIVIDUALNA SAVJETOVANJA!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

 

SMR 10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ (u travanju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima trešnje !

Nasadi trešnje na području Kvarnerskih otoka Krk i Cres, ovisno o sorti nalaze se u fenofazi promjene boje ploda do sazrijevanja.

Obratiti pozornost na pojavu trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) na postavljenim žutim pločama u nasadima  trešnje koje su u fazi promjene boje ploda!

 Prag štetnosti za kasne sorte (kojima nanosi veće štete) iznosi 0,25 muha po ploči dnevno, dok za rane sorte iznosi 2-10 muha po ploči dnevno.

Kod prvih ulova jedinki na žute ploče savjetujemo izvršiti zaštitu sa jednim od dozvoljenih insekticida za primjenu(FIS baza na dan 15.5.2020.) https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ :

 • Mospilan 20 SG
 • Mospilan 20 SP
 • Imidan 50 WG kojima karenca iznosi 14 dana, te

 

 • Decis 100 EC,
 • Rotor Super,
 • Scatto,
 • Demetrina 25 EC, sa karencom 7 dana

 

Tretirati samo kasne sorte višnje i trešnje i obavezno poštivati propisane karence!

U ekološkoj proizvodnji štete se mogu umanjiti postavljanjem 3-5 žutih ploča sa atraktantom po stablu ili 5-10 žutih ljepljivih ploča s atraktantom kod većeg volumena krošnje.

 Obilaskom terena također su uočeni i prvi ulovi octene mušice ploda (Drosophila suzukii) koja predstavlja sve veći problem u nasadima trešnje i višnje u vrijeme zriobe plodova, s obzirom da u Republici Hrvatskoj nema dozvoljenih insekticida za tretiranje na trešnji!!

Stoga savjetujemo postaviti hranidbene lovke. Lovke se mogu izraditi od većih plastičnih čaša sa poklopcem ili boca koje su prozirne ili crvene boje na kojima se izbuše rupice,a kao atraktant se stavlja jabučni ocat i par kapi deterdženta. Unutar posude se može staviti i manja žuta ljepljiva ploča.

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispiše evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine!) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”. Za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr.

  

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nastavno na obavijest od 04.05. indeks rasta lista i dalje 1list/ tjedno (od 20.04) (iMetos). Za područje otoka Krka dužina vlaženja lista za 11.05. 160 min, za 12.05 1140 min. (iMetos).

Posljednje zabilježene oborine prema podatcima na agroklimatskim stanicama:

 

 

LOKALITET

oborine

11.05.

mm/m²

oborine

12.05.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 1,7 mm 10,3 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 3,4 mm 10,9 mm
Jurandvor (Pinova) 5,5 mm 12,7 mm
Porat (iMetos) 3,6 mm 9,4 mm
Pavlomir (Pinova) 4,4 mm 7,4 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 2,6 mm 5,2 mm
Cres-Batajna (Pinova) 6,8 mm 6,6 mm
Rab-Kampor (Pinova) 0,4 mm
Mali Lošinj (Pinova) 3,4 mm

(Napomena: oborine na 12.05. do 19:00 sati)

Temeljem zadnjih pregleda nasad i prognoznih modela vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA / PREPORUKA
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

za području otoka Krka dana 12.05. u 9:00 ostvarena blaga infekcija; do 18.00 ostvarena umjerena infekcije i 63% jake infekcije
 

crna trulež

(Guignardia bidwellii)

za područje otoka Krka dana 11.05. početak infekcije u 20:00, dana 12.05 ostvareni uvjeti za blagu (05:00) i umjerenu infekciju (15:00); (iMetos); preventivna zaštita organskim fungicidima na osnovi metirama ili folpeta ili makozeba (dužina vlaženja list 11.05. 160 min; 12.05 1080 min)
antraknoza vinove loze

(Elsinoe

ampelina)

za područje otoka Krka prema prognoznom modelu na dan 12.05 vrlo povoljni uvjeti za razvoj; vjerojatnost umjerene i jake infekcije (iMetos);
plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

za područje otoka Krka bilježimo početak primarne infekcije u 14:00; (iMetos); u narednom razdoblju voditi računa o razmacima između tretiranja; i dalje preventivna zaštita organskim pripravcima na osnovi metirama, mankozeba, ditianona ili folpeta
pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

za područje otoka Krka rizik do najviše 40 %  na dan 11.05., na dan 12.05. 30% (iMetos); za područje Vinodola 80% (Pinova); za područje otoka Raba i Malog Lošinja rizik 100% (Pinova) preventivna zaštita pripravcima na osnovi sumpora
siva plijesan

(Botritis cinerea)

na dan 12.05 rizik od ranog botritisa dosegnuo 20%  (iMetos)
zlatna žutica vinove loze

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: redovno praćenje vinove loze na simptome; tipični simptomi: nekretanje pupova, osipanje cvatova i grozdića, uvijanje listova kopljasto prema dolje (lipanj), kasnije (srpanj) promjena boje lista i nedozrijevanje mladica (rujan);   u slučaju sumnje na bolest prijaviti nadležnom fitoinspektoru!!!
akarinoza (Calepitrimerus vitis) aktivnost u nasadu od travnja do listopada; kod jakog napada smanjeni rast izboja, internodiji kraći; pregled pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
 

erinoza (Eriophyes vitis)

 

preporučamo pregled nasad na prisutnost; veća opasnost u hladnijim proljećima; jasno vidljivi i prepoznatljivi simptomi napada;  na licu donjih listova mjehuraste izrasline; na naličju udubljenja sa bjelkastom prevlakom; grinje vidljive na naličju u udubljenjima lista pod povećanjem
 

američki cvrčak

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; od druge polovice svibnja redovno pregledavati donje lišće na pojavu i prisutnost ličinke američkog cvrčka; na području proširenosti obveza tretiranja nakon stadija L3; pojavu ćemo pravodobno signalizirati; praćenje ljepljivim pločama nakon pojave imaga (kraj lipnja/početak srpanja)
zeleni lozin cvrčak

(Empoasca vitis)

preporučamo pratiti populaciju vješanjem žutih ljepljivih ploča i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
lozin trips

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo pratiti populaciju štetnika vizualnim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta od 26.04-do 04.05. od 6-8 sati/dnevno (iMetos)
žuti grozdov goljac (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta od od 6-8 sati/dnevno; (iMetos)

Prijedlog fungicida (izvor FIS-baza na dan 13.05.2020. godine).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja bolesti
metiram POLYRAM DF kontaktno crna pjegavost rozgve, crvena palež, plamenjača, crna trulež
 

mankozeb

DITHANE M-45, PINOZEB M45, PENNCOZEB 75 DG kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

folpet SOLOFOL kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

folpet FUTURA 50 WP kontaktno plamenjača,

crvena palež

folpet FOLPAN 80 WDG kontaktno plamenjača, siva plijesan
mandipropamid +ditianon PERGADO F lokal-sistemično plamenjača
ditianon+kalijevi fofonati DELAN PRO sistemično crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

crna trulež

folpet+triadimenol SHAVIT F   crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

pepelnica

folpet+azoksistobin UNIVERSALIS   plamenjača, pepelnica, crna pjegavost rozgve, crvena palež
fosetil+folpet MIKAL FLASH   plamenjača, crna pjegavost rozgve
 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica

 ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju-odgođena; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Na našem području maslina se nalazi u fenofazi 5-pojava cvjetova prema BBCH skali od 55 do 57.

 

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica od zadnje obavijesti (30.04.):

 

LOKALITET

oborine  30.04/09.05. mm/m²
Vrbnik S.polje (Pinova) 20, 6 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 19, 5 mm
Jurandvor (Pinova) 11, 3 mm
Porat (iMetos) 15, 2 mm
Pavlomir (Pinova) 25, 7 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos)   5, 2 mm
Cres-Batajna (Pinova)   7, 8 mm
Rab-Kampor (Pinova)   7, 9 mm
Mali Lošinj (Pinova) 10, 7 mm

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda od zadnje obavijesti (30.04.):

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

PROCJENA STANJA / PREPORUKA

 

paunovo oko

(Spiloacea oleagina)

u nasadima bilježimo značajan infekcijski potencijal (zaraza starog lista); i nadalje voditi računa zaštiti novog porasta ovisno zadnje izvršenom tretmanu; nastavno na obavijest od 30.04. povoljne uvjete za razvoj bolesti bilježili smo od 28.04-02.05.; infekcija ostvarena na dan 29.04.; nadalje od 03.05. ne bilježimo ostvarene uvjete za razvoj bolesti (pregled pripravaka u tablici niže)
olovna bolest

(Pseudocercospora cladosporioides)

 

na osjetljivijim sortama značajna zaraza starijeg lista

 

brzo sušenje masline (Xylella fastidiosa)

obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza; bolest na karantenskoj listi u slučaju sumnje na pojavu obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora!!!
 

maslinin moljac

(Prays oleae)

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; štetnik se uglavnom nalazi u fazi imaga filofagne generacije, velika vjerojatnost odlaganja jaja i početak pojave gusjenica; nadalje preporučamo pregled cvjetne rese na pojavu jaja i gusjenice; na većini praćenih lokaliteta ulov leptira je bio iznad praga štetnosti a maksimum leta je iza nas, na pojedinim opažačkim punktovima (Porat, Punat, Mundanije) bilježili smo visoke ulove leptira; kako je stanje u nasadima jako raznoliko, ukoliko je ono potrebno, preporučamo tretiranje obaviti od početka vikenda pa do sredine slijedećeg tjedna (najkasnije do početka cvatnje) pripravcima na osnovi BT; tretiranje ne bi trebalo izostaviti u nasadima sa slabijom pojavom  cvjetnih resa  (pregled pripravaka u tablici niže)
 

maslinin resičar

(Liothrips oleae)

na većini pregledanih lokaliteta iznad praga štetnosti; o štetniku posebno povesti računa na području Krka, Punta i Cresa; obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem
maslinin svrdlaš

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu (kečer, kišobran, plahta)
 

štitaste uši

zabilježen izlazak ličinki; mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem
 

mušica kore masline

(Resseliella oleisuga)

redovno mehanički uklanjati jednogodišnje i dvogodišnje izboje koji pokazuju simptome napada (osušene grančice, pogledati koru pri bazi grančice);  postaviti žute ploče za kontrolu populacije
 

maslinina mušica galica

(Dasineura oleae)

vizualni pregled listova na prisustvo duguljastih uzdignutih mina; ukoliko se mine nalaze na osi cvjetne rese, ona ostaje deformirana i neoplođena;  postaviti žute ploče za kontrolu populacije
pipe

(Otiorrhynchus spp)

vizualni pregled listova i izboja, metoda otresanja kod ustanovljene prisutnost, postavljanje lovnih pojaseva
maslinina buha (Euphirula olivina) nakupine snježno bijele boje na cvjetnim resama; zabilježena pojava, u fazi ličinke
 

 

Hoplia spp.

u nasadima zabilježeno više vrsta truležara roda Hoplia,  hrane se cvjetnim resama; dolaze i na drugim biljnim vrstama (voće, cvijeće) sa bijelim i svijetlim cvjetovima; na pojedinim lokalitetima (Punat) prisutni u značajnijem broju; koristiti metode masovnog ulova štetnika postavljajući veće bijele plastične posude (15-20 l) na sunčani dio nasada, bolje povišena mjesta; posude od 1/3-1/2 polovine zapremine napuniti vodom i dodati 1-2 kapi deterdženta radi smanjenja površinske napetosti, u vodu možemo dodati i nekoliko cvjetova na kojima se trenutno hrane
ružičari

(Epicometis hirta, Oxythyrea funesta)

početkom cvatnje hrane se cvjetnim resama, preporučamo metode masovnog ulova; postavljanje posuda sa vodom; feromonske lovke
zlatne mare

(Cetonia aurata)

početkom cvatnje hrane se cvjetnim resama, metode masovnog ulova; postavljanje posuda sa vodom ili feromonske lovke
 

potkornjaci

vizualni pregled na mjestima račvanja grančica; higijena nasada; izrada lovnih svežnjeva, postavljanje alkoholnih lovki, postavljanje crvenih ploča; lovne grane nakon ubušavanja štetnika potrebno je iznijeti iz nasada i uništiti

 

U nasadima u kojima od štetnika imamo samo maslininog moljca u ovom tretmanu, i ako je potreban, preporučamo koristit pripravke na osnovi BT trgovačkog naziva BIOBIT WP ili BATURAD WP.

Ukoliko u nasadu osim maslininog moljca imamo prisustvo resičara i/ili drugih štetnika prednost dati pripravcima na osnovi aktivne tvari deltametrina.

 

Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja:

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode,

M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda,

kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8.  Održavanje ekstenzivnih maslinika. mogu primijeniti samo pripravke na osnovi BT!!!

 

Izbor sredstava za zaštitu bilja prikladan za primjenu u vrijeme objave ove obavijesti 08.05.2020.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA

sistemično paunovo oko 2
trifloksistrobin

+ tebukonazol

NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko 1
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko, antraknoza 2
Bacillus thuringiensis  

BATURAD WP

 

   

m. moljac

 
subsp. kurstaki  

BIOBIT WP

 

  m. moljac  
 

 

DECIS 2.5 EC kontaktno m.moljac,

m.muha

3
  DECIS 100 EC kontaktno, želučano m.moljac,

m.medić, m.buha,

m.muha

1
   

POLECI PLUS (DECA 25 EC)

kontaktno, želučano m.moljac, resičari,

m.medić

m.muha,

2
   

SCATTO

kontaktno, želučano m.moljac,

m.buha, m.medić, m.muha

1
deltametrin  

ROTOR SUPER

kontaktno, želučano m.moljac,

m.muha,

m.buha,

m.medić

1
   

RITMUS

kontaktno, želučano m.moljac 3
   

DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano m.moljac, m.buha,

m.medić,

m.muha

1
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac, m.muha 2

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ INDIVIDUALNA SAVJETOVANJA!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

 

SMR 10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ (travanj-odgođena); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Dominantna sorta Žlahtina nalazi se u fenofazi prema BBCA skali od 05 do 14, uglavnom od 9 do 14, dosta neujednačenog rasta. Do dana 20. travnja. indeks rasta lista 0, od 20. travnja indeks rasta lista 1list/ tjedno (iMetos).

Od sredine prošlog tjedna na agroklimatskim stanica bilježimo smo slijedeće podatke:

 

 

LOKALITET

oborine

29.04. mm/m²

oborine

30.04. mm/m²

oborine

01.05.

mm/m²

oborine

02.05.

mm/m²

oborine

03.05.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova)   3,2 mm   6,7 mm 5,9 mm 7,8 mm 0,2 mm
Vrbnik G.polje (Pinova)   3,2 mm   7,3 mm 4,9 mm 7,2 mm 0,1 mm
Jurandvor (Pinova)    –   5,9 mm 3,7 mm 1,5 mm 0,2 mm
Porat (iMetos)   1,2 mm   6,2 mm 3,2 mm 5,6 mm 0,2 mm
Pavlomir (Pinova) 13,0 mm 12,1 mm 7,8 mm 4,9 mm 0,9 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos)   1,4 mm   1,6 mm 2,2 mm 0,6 mm 0,8 mm
Cres-Batajna (Pinova)   0,1 mm   4,2 mm 2,4 mm 0,3 mm 0,9 mm
Rab-Kampor (Pinova)   2,9 mm   1,4 mm 5,5 mm 0,5 mm  0,5 mm
Mali Lošinj (Pinova)   0,1 mm   0,1 mm 0,3 mm 0,3 mm 10,0 mm

Napomena za 03.05. očitani podaci za prvih 12 sati.

Temeljem zadnjih pregleda nasad i prognoznih modela vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA / PREPORUKA
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

u danima 29.04. , 30.04. i 01.05. ostvareni uvjeti za blage infekcije; na dan 02.05. u 22:00 ostvareni uvjeti za umjerenu infekciju (iMetos); preventivna zaštita pripravcima na osnovi bakarnog oksiklorida ili bakarnog hidroksida ili organskim fungicidima na osnovi metirama ili folpeta ili makozeba
crna trulež

(Guignardia bidwellii)

od 28.04.-03.05. ostvareni uvjeti za blage infekcije; od 30.03. ostvareni uvjeti za umjerenu infekciju;  03.05. ostvarena vjerojatnost jake infekcije (iMetos); preventivna zaštita pripravcima na osnovi bakarnog oksikorida ili organskih fungicida na osnovi metirama ili mankozeba
antraknoza vinove loze

(Elsinoe

ampelina)

prema prognoznom modelu vrlo povoljni uvjeti za razvoj od 26.04.-03.05. na dan 26., 28., 29., 30. 04. te 01., 02. i 03. 05.  vjerojatnost jake infekcije; moguća prisutnost spora od 27. 04.; (iMetos);
plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

Od 29.04-do 03.05. moguće ostvarena primarna infekcija na lokalitetima i položajima naprednije fenofaze (okućnice, položaji izvan krških polja); Vrbničko polje i Vinodolsko polje zbog fenofaze vjerojatnost mala; preventivna zaštita pripravcima na osnovi bakra ili organskih fungicida na osnovi metirama, mankozeba ili folpeta
pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

 rizik do najviše 40 % (iMetos); preventivna zaštita pripravcima na osnovi sumpora
siva plijesan

(Botritis cinerea)

rizik od ranog botritisa dosegnuo 69% na dan 30.04.;  na dan 03.05. ostvareni uvjeti za infekciju (iMetos); kako grozdići uglavnom još nisu izdvojeni primjena fungicida postranog djelovanja na osnovi folpeta
akarinoza (Calepitrimerus vitis) aktivnost u nasadu od travnja do listopada; opasnija u hladnim proljećima; kod jakog napada smanjeni rast izboja, internodiji kraći; pregled pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
erinoza (Eriophyes vitis)

 

preporučamo pregled nasad na prisutnost; veća opasnost u hladnijim proljećima; jasno vidljivi i prepoznatljivi simptomi napada;  na licu donjih listova mjehuraste izrasline; na naličju udubljenja sa bjelkastom prevlakom; grinje vidljive na naličju u udubljenjima lista pod povećanjem
pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama još nije zabilježen ulov leptira; procjena uvjeta za aktivnost leta od 26.04-do 04.05. od 6-8 sati/dnevno (iMetos)
žuti grozdov goljac (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama još nije zabilježen ulov leptira; procjena uvjeta za aktivnost leta od 26.04-do 04.05. od 6-8 sati/dnevno (iMetos)

Prijedlog fungicida (izvor FIS-baza na dan 04.05.2020. godine).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja bolesti
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG,

CUPROCAFFARO 50 WP, NEORAM WG, AIRONE SC

 

kontaktno plamenjača, crna trulež, crvena palež, crna pjegavost rozgve
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno plamenjača,

crna pjegavost rozgve

metiram POLYRAM DF kontaktno crna pjegavost rozgve, crvena palež, plamenjača, crna trulež
 

mankozeb

DITHANE M-45, PINOZEB M45, PENNCOZEB 75 DG kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

folpet SOLOFOL kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

folpet FUTURA 50 WP kontaktno plamenjača,

crvena palež

folpet FOLPAN 80 WDG kontaktno plamenjača, siva plijesan
 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju-odgođena; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

količina oborina 29/30.04. mm/m²
Krk-Srednje vrbničko polje 8,2
Krk-Gornje vrbničko polje 9,6
Krk-Jurandvor
Krk-Porat 8,4
Novi Vinodolski-Pavlomir 25,1
Cres-Sv.Šimun 3,2
Cres-Batajna 4,1
Rab-Kampor 2,9
Mali Lošinj-Nerezine 0,2

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

 

ŠTETNI ORGANIZAM PREPORUKA
 

 

paunovo oko

povoljni uvjeti za razvoj bolesti (početak infekcije)

preporučamo provesti usmjerenu zaštitu sistemičnim pripravcima na osnovi aktivne tvari dodina ili krezoksim-metila ili kombiniranim pripravkom na osnovi aktivnih tvari trifloksistrobina+ tebukonazola ili kombiniranim pripravcima površinsko, kontaktnog djelovanja na osnovi aktivnih tvari mankozeba+bakarni oksiklorid (pregled pripravaka u tablici niže)

olovna bolest na osjetljivijim sortama značajna zaraza starijeg lista
 

maslinin trips

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem
pipe vizualni pregled listova i izboja, metoda otresanja kod ustanovljene prisutnost, postavljanje lovnih pojaseva
 

 

maslinin moljac

štetnik se nalazi u fazi gusjenice, kukuljice i imaga filofagne generacije; preporučamo vizualni  pregled listova i praćenje populacije feromonskim lovkama; na pojedinim opažačkim punktovima bilježimo i visoke ulove leptira; zaštitu planirati za sljedeći tjedan što ćemo dodatno signalizirati
 

potkornjaci

vizualni pregled na mjestima račvanja grančica; preporučamo postavljanje lovnih grana, lovnih svežnjeva, alkoholnih lovki, crvenih ploča utvrđivanje prisutnosti

 

Izbor pripravaka za suzbijanje paunovog oka primjerenih fenofazi (izvor FIS-baza na dan 30.04.2020. godine.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV način djelovanja bolest maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA

sistemično paunovo oko 2
trifloksistrobin

+ tebukonazol

NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko 1
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko, antraknoza 2
mankozeb

+bakarni oksiklorid

CODIMUR SC; DOUBLE COPPER KEY; LAINCOBRE M kontaktno,površinsko paunovo oko 3

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA MOLIMO OBRATITI SE KROZ INDIVIDUALNA SAVJETOVANJA.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

 

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ (travanj-odgođena); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusnjača!

Proizvođačima savjetujemo redovito praćenje pojave štetnika u polju te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim žutim i plavim ljepljivim  pločama ili feromonskim mamcima. Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom rasta su kupusni buhači (Phyllotreta spp.), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna muha ( Delia radicum), kupusne stjenice (Eurydema ),  kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ) i tripsi.

Postavljanjem žutih ljepljivih ploča se prati pojava odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum), a mlade biljke propadaju, lišće postaje plavoljubičasto, biljke venu i poliježu, i lako se čupaju iz tla.

Kupusnjače su najosjetljivije  u fazi  2-4 lista na ovog štetnika. Ako je vizualnom pregledom utvrđena zaraza iznad 1 ličinke (jaje)/biljci treba pristupiti suzbijanju. Insekticidi registrirani za suzbijanje  kupusne muhe  (Delia radicum) : CALINOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40, CHROMOGOR (registracija ovim sredstvima istekla, prodaja zaliha je do 30.04., a primjena zaliha dozvoljena je do 30.06.2020).

Štete od kupusnih buhača (Phyllotreta spp.)  vidljive su na listovima u obliku sitnih rupica. Za jakog napada mogu u potpunosti uništiti tek iznikle biljčice ili presadnice.

Kad nastupi uništenje više od 10 % lisne površine potrebno je provesti suzbijanje primjenom jednog od insekticida:

ROGOR 40*(primjena zaliha do 30.06.2020.!) (dimetoat) – dozvoljen u kupusu, primjena u količini 0,6 l/ha.

CYTHRIN MAX (cipermetrin) – dozvoljen u brokuli, cvjetači, kupusu primjena 100 ml/ha. Suzbija i lisne uši i gusjenice. Dozvoljene maksimalno 2 primjene u vegetaciji.

FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin) – primjena u kupusu, kelju, brokuli, kelju pupčaru, primjena u količini 0,075 l/ha. Suzbija i lisne uši i gusjenice. Dozvoljene su maksimalno 2 primjene u vegetaciji.

DECIS 2,5 EC (deltametrin) – primjena u kupusnjačama, osim u kelju, 0,3-0,5 l/ha Suzbija i lisne uši i gusjenice. Dozvoljene su maksimalno 2 primjene u vegetaciji.

MOSPILAN 20 SG (acetamiprid) – primjena u kelju pupčaru, na presadnicama na kraju uzgoja ili u razdoblju od jednog mjeseca nakon presađivanja; 250 g/ha

 

Pojava kupusnog moljca (Plutella xylostella) utvrđuje se praćenjem ulova leptira na feromonskim lovkama, te vizuelnim pregledom biljaka na pojavu kukuljica i gusjenica, kao i  uvidom šteta u obliku grizotina na listovima.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje navedenog štetnika:

Fastac 10 EC (brokula, cvjetača, kupus, kelj, kelj pupčar, kineski kupus), K= 14 dana

Sumialfa 5 FL (kupus), K=7 dana

Cythrin max (brokula, cvjetača), K=  3 dana

 

Kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae) je sivo zelene boje. Uzduž cijelog abdomena ima crne pravilne pruge. Na napadnutim biljkama uzrokuje kovrčanje i deformiranje lišća, koje žuti i suši se. Biljke zaostaju u rastu te propadaju.

Prema potrebi koristiti dozvoljene insekticide za primjenu na otvorenom:

CALYPSO SC 480 (cvjetača, kelj, koraba, kineski kupus, kelj pupčar),  K= 7 dana

DECIS 2,5 EC (kupusnjače za cvat, glavate i lisnate osim kelja) , K= 14 dana

DECIS 100 EC (kupus-osim kineskog, cvjetača, brokula) , K= 7 dana

SCATTO, ROTOR SUPER  (kupus osim kineskog, cvjetača, brokula ), K=7 dana

RITMUS (brokula i cvjetača), K= 7 dana

CLOSER (cvjetača, brokula, kineski kupus, glavati kupus), K= 7 dana

 

Kupusne stjenice (Euridema ventrale, Euridema oleracea, Nezara viridula) prezimljavaju ispod raznih ostataka bilja ili u zatvorenom prostoru. U proljeće za toplijeg vremena izlijeću i počinju razvojni ciklus.

Vrlo su otporne na kontaktne insekticide, tako da je poželjno primjenjivati ne kemijske metode. Na manjim površinama moguće je i vršiti sakupljanje kupusnih stjenica kao i postavljanje agrotekstil folija.

Za suzbijanje tripsa dozvolu ima Laser ( cvjetača, kupus, brokula).

 

Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

 

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispiše evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine!) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list” (travanj-odgođena); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr.

 

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr