MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Primorsko-goranska

Obavijest maslinarima

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

TIJEKOM LISTOPADA OSTVARENI UVJETI ZA NOVE INFEKCIJE!!! NEPOSREDNO NAKON ZAVRŠENE  BERBE preporučamo obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi  bakarnog oksida ili bakarnog oksiklorida
MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

radi smanjenja populacije u nasadu preporučamo redovito MEHANIČKI UKLANJATI jednogodišnje i dvogodišnje napadnute izboje

 

U tablici pregled fungicida registriranih protiv paunovog oka na dan 26.10.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
 

bakarni oksid

 

 

NORDOX 75 WG

 

kontaktno

 

 

bakarni oksiklorid NEORAM WG

 

kontaktno  
bakarni oksiklorid CUPRABLU Z 35 WG,

CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO,

kontaktno 3
bakarni hidroksid+

bakarni oksiklorid

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko 2
mankozeb+ bakarni oksiklorid DOUBLE COPPER KEY, CODIMUR M, LAINCOBRE M kontaktno, površinsko broj primjena 3 ; NAPOMENA: registracija istekla krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.
krezoksim-metil STROBY WG, SUGOBY, QUIMERA sistemično 2
krezoksim-metil+ difenkonazol  

DECIBEL MAX

 

sistemično

 

2

dodin SYLLIT 544 SC sistemično 2
trifloskistrobin+tebukonazol NATIVO 75 WG sistemično 1

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

ESCA

odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada, trsove koje pokazuju tipične simptome a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera
ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

(vidi obavijest od 16.06.2021.); MOLIMO JAVITI SUMLJIVE POJAVE

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica:

LOKALITET oborine 16./17.09.

mm/m²

oborine 18./19./20.09

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 54,0 mm 30,0 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 41,3 mm 31,1 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 17,4 mm 76,5 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 75,2 mm 44,4 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 50,1mm 33,9 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 13,2 mm 55,2 mm
Cres-Orlec (Pinova) 31,2 mm 83,9 mm
Rab-Kampor (Pinova) 66,3 mm 119,6 mm
Lošinj (Pinova) 5,1 mm 46,5 mm

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

DOSADAŠNJA ZAŠTITA ISPRANA!!! PONOVITI ZAŠTITU!!! OSTVARENI UVJETI ZA NOVE INFEKCIJE, POVOLJNI UVJETI ZA RAZVOJ BOLESTI!!!

Vrbnik- ostvareni uvjeti za nove infekcije na dane 16., 17., 18., 19. i 20.09. inkubacije u tijeku

Rab- nove infekcije na dane 16., 17., 19. i 20.09. inkubacije u tijeku

Cres-Orlec nove infekcije ostvarene na dane 17., 19. i 20.09.

Cres- nove infekcije ostvarene na dane  17., 18. i 20.09.

Malinska-Dubašnica uvjeti za nove infekcije ostvareni na dane 17., 18., 19. i 20. 09.

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

I DALJE LET DRUGE GENERACIJE RAZLIČITOG INTENZITETA, NA VEĆINI LOKALITETA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE VIZUALNIM, FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA; i dalje preporučamo redovnu primjene metode mamaca ili korištenje lovki za masovan ulov; NA TJEDNOJ BAZI POTREBNO JE PROCJENJIVATI ZARAZU PLODA (pregled 100 plodova) radi procjene postotka zaraze i izbora metode zaštite

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 20.09.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM KARENCA
 

 

bakarni oksiklorid

NEORAM WG, CODIMUR SCCOPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO, kontaktno paunovo oko 15 dana
bakarni hidroksid+

bakarni oksiklorid

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko paunovo oko, olovna bolest, rak (bakterijski) 14 dana
krezoksim-metil STROBY WG sistemično paunovo oko 30 dana
dodin SYLLIT 544 SC sistemično paunovo oko 7 dana
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha 14 dana
deltametrin ECO-TRAP insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha  
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.muha,

 

 

21 dan

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano  

m.muha

 

 

7 dana

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada te ovisno o predviđenim rokovima berbe, do sada poduzetim mjerama kao i mogućem ispiranju zaštite već palim i najavljenim obilnijim oborinama, ukoliko je to moguće, poduzmu odgovarajuće mjere.

Od 19.08 indeks rasta lista iznosi 3 lista/tjedno.

Podatci sa agrostanica do 9.00 sati na dan 27.08.

 

LOKALITET

oborine 17.08

mm/m²

oborine 23.08

mm/m²

oborine 26./27.08.

mm/m²

 

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 3,5 mm 22,7 mm 18,1 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 1,7 mm 14,9 mm 14,5 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 2,7 mm 36,8 mm 18,0 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 0,0 mm 9,2 mm 7,2 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 0,4 mm 6,8 mm 12,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 4,0  mm 7,2 mm
Cres-Orlec (Pinova) 0,0 mm 19,8 mm 26,7 mm
Rab-Kampor (Pinova) 17,7 mm 1,4 mm 15,2 mm
Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,4 mm 10,6 mm

 

U vinogradima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
OCTENA MUŠICA PLODA

(Drosophila suzukii)

 

sazrijevanjem i grožđe postaje atraktivno za napad ove mušice; za smanjivanje populacije preporučamo postavljanje lovki za masovan ulov (500 ml PET boce s ulaznim, okruglim, bočnim otvorima  do pola ispunjene mješavinom jabučnog octa i vode) ili gotovih lovki za masovan ulov (tipa HEMITRAP)
SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

Krk-Malinska-na dan 24.08 rizik 24%

Cres-rizik za razvoj na dan 24.08. 24%

Rab-moguća infekcija na dane 23.,24, i 26.08.

Lošinj-moguća infekcija 24. i 25.08

Krk-Vrbnik-moguća infekcija na dane 23. i 27.08.

moguć razvoj bolesti obzirom na prognozirane meteorološke uvjete u narednom razdoblju a obzirom na predviđene rokove berbe krajnje je vrijeme za primjenu botriticida (izbor pripravaka sa KARENCOM 21 DAN u tablici niže)

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

 

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

-izostanak uroda i/ili osipani, sasušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-izrazita promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu, promjena boje uključujući žile lista

-krtost lista, mrvi se u ruci

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

(vidi obavijest od 16.06.2021.); MOLIMO JAVITI SUMLJIVE POJAVE

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE-MATIČNI NASADI;

(vidi obavijest od 16.06.2021.);

zainteresirani vinogradari koji imaju vinograde izvan navedenih praćenih područja mogu svoje postavljene ploče skinuti, omotati prozirnom kuhinjskom folijom i donijeti na pregled u Ispostavu Čavle radi utvrđivanja prisutnosti američkog cvrčka

 

ESCA

trsove koje pokazuju tipične simptome (nekroze i promjena boje koje ulaze duboko između žila počevši od sredine srpnja,  na zaraženim trsovima glavnina listova zahvaćena) preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera

 

IZBOR BOTRITICIDA (izvor FIS-baza na dan 27.08.2021.)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA OGRANIČENJA
ciprodinil CHORUS 75 WG 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fluopiram LUNA PRIVILEGE 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
ciprodinil+ fludioksonil SWITCH 62,5 WG 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fludioksonil GEOXE      21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fenheksamid TELDOR SC 500 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
pirimetanil SCALA 21 DAN broj primjena u sezoni 3X

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

oborine 17.08

mm/m²

oborine 23.08

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 3,5 mm 22,7 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 1,7 mm 14,9 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 2,7 mm 36,8 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 0,0 mm 9,2 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 0,4 mm 6,8 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 4,0  mm
Cres-Orlec (Pinova) 0,0 mm 19,8 mm
Rab-Kampor (Pinova) 17,7 mm 1,4 mm
Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,4 mm

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

BILJEŽIMO LET ILI POČETAK LETA DRUGE GENERACIJE, I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE VIZUALNIM, FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA; i dalje preporučamo redovnu primjene metode mamaca ili korištenje lovki za masovan ulov; ukoliko se ostvare najavljene količine oborine tijekom vikenda plod će postati atraktivan za odlaganje jaja;  nadalje je potrebno redovno (NA TJEDNOJ BAZI) procjenjivati zarazu ploda (pregled 100 plodova) radi procjene postotka zaraze i promjene  metode zaštite
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

štetnika još nalazimo u fazi gusjenice karpofagne generacije; početku pojave imaga karpofagne generacije
MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

NA DIJELU LOKALITETA BILJEŽIMO TIPIČNE ŠTETE; napadnuti plodovi više ne otpadaju tako da na mjestima prisustva štetnika nalazimo plodove i sa nekoliko desetina uboda; preporučamo obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika
MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

redovito MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE NAPADNUTE IZBOJE;
PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

preporučamo nastavak preventivne zaštite (pripravak na osnovi bakarnog oksiklorida trgovačkog naziva NEORAM);  zadnje zabilježeni ostvareni uvjeti za infekciju Porat 24.08; nove infekcije moguće tijekom vikenda

 

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 26.08.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha
deltametrin ECO-TRAP insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac,

m.muha

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano m.moljac

m.muha

m.medić

m.buha

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Nasadi krumpira koji su ove godine sađeni u kasnijim rokovima potrebno je i dalje štititi od uzročnika bolesti.

U naredna dva dana najava je promjenjiva vremena sa novim oborinama te se preporuča ponoviti mjere zaštite protiv  plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani) prema preporuci od 03.08.2021. godine.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

    e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest ratarima

Žetva žitarica je pri kraju. Podsjećamo ratare na mogućnost kemijskog suzbijanja višegodišnjih korova (slak, pirika, osjak, divlji sirak, troskot) na strništima nakon žetve. Tim postupkom navedene korove na strništu moguće je suzbiti puno jednostavnije nego u kulturi.

U tu svrhu koriste se neselektivni herbicidi na bazi glifosata koji djeluju na većinu jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova: Catamaran 360, Cidokor Plus, Cidokor Max, Roundup Biactive, Roundup Rapid, Total TF, Total UP, Glyphogan, , Cosmic, Ouragan System 4, Satelite, Boom Efect, Glifokor 360 Tf, Herkules. 

 

Kako bi smanjili brojnost korova na proizvodnoj površini u slijedećoj vegetaciji potrebno je najprije na strništima provesti agrotehničku mjeru prašenja strništa čime naknadno potičemo rast i razvoj korova, a navedene herbicide treba primijeniti kada korovi razviju lisnu masu i dosegnu visinu 15-40 cm.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću. Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U vinogradima povesti računa o preventivnoj zaštiti novog porasta i ispiranju zaštite posljednjim oborinama. Indeks rasta lista 3 list/ tjedno (iMetos).

Podatci sa agrostanica do 9.00 sati na dan 19.07.:

 

LOKALITET

oborine 13/14.07.

mm/m²

oborine 16/19.07.

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 7,9  mm 14,3 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 10,3 mm 13,3 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 10,1 mm 25,9 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 13,6 mm 6,2 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 24,9 mm 14,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 7,0 mm 15,8  mm
Cres-Orlec (Pinova) 6,2 mm 27,2 mm
Rab-Kampor (Pinova) 1,3 mm 23,6 mm
Lošinj (Pinova) 3,5 mm 21,3 mm

 

Nastavno na obavijest od 14.07.2021. u vinogradima  povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

POTREBAN OPREZ OD KASNE PLAMENJAČE!!! I DALJE REDOVNA PREVENTIVNA ZAŠTITA; ovisno o zadnje provedenoj zaštiti povesti računa o novom novim ostvarenim uvjetima za naknadne infekcije a na lokalitetima sa većom količinom oborina i ispiranju!!!

Krk-Malinska-ostvareni uvjeti za jaku sekundarna infekciju na dan 14.07. u 06.00 sati; inkubacija u tijeku (dosegla 99%);  14.07. uvjeti za prisutnost makrospora 85%; prisutnost makrospora 17.07. 87 %

Cres-mogućnost prisustva makrospora 17.07 86%; na dan 13.07. ostvarena inkubacija infekcije započete 05.07.)

Cres-Orlec ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije na dane 16., 17., i 18. 07.

Lošinj-ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije 16., 17.i 18.07.

Rab-ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije 15., 16. i 17.07.

Vinodol-ostvareni uvjeti za nove 16., 17. i 18.07. sekundarne infekcije; povoljni uvjeti za razvoj bolesti

Vrbnik GP-ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije 16., 17. i 18.07; povoljni uvjeti za razvoj bolesti

Vrbnik SP- ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije 17. i 18.07; povoljni uvjeti za razvoj bolesti

Jurandvor- ostvareni uvjeti za sekundarnu infekciju 17.07.

(izbor fungicida u obavijesti od 14.07.)

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

OSTVARENI UVJETI ZA NOVE INFEKCIJE UZ VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI !!!

Krk-Malinska uvjeti za infekciju ostvareni na dane 14.07. i 17.07. u 04.00 sata; visok rizik od razvoja bolesti

Cres- ostvareni uvjeti za infekciju na dane 14.07.  a 17.07. u 02.00 i 05.00 sati; visok rizik razvoja bolesti

Cres-Orlec zadnje ostvareni uvjeti za infekciju na dan 14.07.

Lošinj-zadnje zabilježeni uvjeti za infekciju na dane 17. i 18. 07.

Vinodol-zadnje ostvarene infekcije na dane 04. i 05.07.

Vrbnik GP i SP-ostvarena infekcija na dan 17.07.

(izbor fungicida u obavijesti o0d 14.07.)

CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

Krk-Malinska  17.07. ostvareni uvjeti za blagu i umjerene infekcije (iMetos);

Cres-17.07. ostvarena blaga do umjerena infekcija

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

Krk-Malinska dana 14.07. ostvareni uvjeti za blagu i umjerenu infekcije (iMetos); 17.07. blaga do umjerena infekcija u tijeku (iMetos)

Cres- dana 14.07. ostvareni uvjeti za blagu i umjerenu infekcije (iMetos); 17.07. blaga do umjerena infekcija u tijeku (iMetos)

 

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

Krk-Malinska-na dan 15.07. rizik 51%; 17.07. rizik 46%

Cres-rizik za razvoj na dan 15.07. 51% %; 18.07. rizik 46%

Vrbnik-GP-rizik od razvoja bolesti

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

 

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

-nekretanje pupova

-izostanak uroda i/ili osipani, sasušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu

-krtost lista, mrvi se u ruci

(vidi obavijest od 16.06.2021.)

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE-MATIČNI NASADI; SUZBIJANJE I PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; OSTALI AKO SE UTVRDI PRISUTNOST; (pregled registriranih insekticida u obavijesti od 16.06.2021.)
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo i dalje praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika; (vidi obavijest od 07.07.)
PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na dijelu praćenih lokaliteta pojava IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI uz uvjete za dobru aktivnost leta i odlaganja jaja (8 sati dnevno)
ŽUTI GROZDOV GOLJAC (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti

 Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

 Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U vinogradima povesti računa o preventivnoj zaštiti novog porasta i ispiranju zaštite zadnjim oborinama. Indeks rasta lista 3-4 list/ tjedno (iMetos).

 

LOKALITET

oborine 01/05.07.

mm/m²

oborine 13/14.07.

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 42,2 mm 7,9  mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova)            36,6 mm 10,3 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 40,6 mm 10,1 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 13,8 mm 13,6 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 57,2 mm 24,9 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 32,6 mm  7,0 mm
Cres-Orlec (Pinova) 20,3 mm 6,2 mm
Rab-Kampor (Pinova) 24,1 mm 1,3 mm
Lošinj (Pinova) 25,3 mm 3,5 mm

 

Prilikom pregleda povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

 I DALJE PREVENTIVNA ZAŠTITA; ovisno o zadnje provedenoj zaštiti povesti računa o novom novim ostvarenim uvjetima za naknadne infekcije a na lokalitetima sa većom količinom oborina i ispiranju; POTREBAN OPREZ OD KASNE PLAMENJAČE!!!

Krk-Malinska-ostvareni uvjeti za jaku sekundarna infekciju na dan 14.07. u 06.00 sati; inkubacija u tijeku (dosegla 8%); od 14.07. uvjeti za prisutnost makrospora 73%;

Cres-mogućnost prisustva makrospora 70%; na dan 13.07. ostvarena inkubacija infekcije započete 05.07.)

Lošinj-ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

Rab-ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

Vinodol-ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije; povoljni uvjeti za razvoj bolesti

Vrbnik-ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije; povoljni uvjeti za razvoj bolesti

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

IZUZETNO OSJETLJIVA FENOFAZA UZ VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI, OSTVARENI UVJETI ZA INFEKCIJE;

Krk-Malinska uvjeti za infekciju ostvareni na dane 14.07. u 02.00 sati visok rizik od razvoja bolesti

Cres- ostvareni uvjeti za infekciju na dane 14.07. u 01.00 sati; visok rizik razvoja bolesti

Lošinj-zadnje zabilježeni uvjeti za infekciju na dane 04. i 05. 07.

Vinodol-zadnje ostvarene infekcije na dane 04. i 05.07.

Vrbnik GP-ostvarena infekcija na dan 05.07.

CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

Krk-Malinska dane 05.07. ostvareni uvjeti za blage i umjerene infekcije (iMetos); 14.07. blaga do umjerena infekcija u tijeku

Cres- 05.07. ostvareni uvjeti za blagu infekciju; 14.07. blaga infekcija 72%

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

14.07. ostvareni uvjeti za blagu do umjerenu infekciju (iMetos)
SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

Krk-Malinska-na dan 14.07. rizik 20%

Cres-rizik za razvoj na dan 14.07. 20 %

Vrbnik-GP-rizik od razvoja bolesti

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

 

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

-nekretanje pupova

-osipani, osušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu

-krtost lista, mrvi se u ruci

(vidi obavijest od 16.06.2021.)

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE-MATIČNI NASADI; SUZBIJANJE I PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; OSTALI AKO SE UTVRDI PRISUTNOST; (pregled registriranih insekticida u obavijesti od 16.06.2021.)
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika; (vidi obavijest od 07.07.)
PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na dijelu praćenih lokaliteta pojava IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI uz uvjete za dobru aktivnost leta i odlaganja jaja
ŽUTI GROZDOV GOLJAC (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti
AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA: redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

Izbor  fungicida prikladan za primjenu u vrijeme objave ove obavijesti dana 14.07.2021.godine (izvor FIS-baza).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV BOLEST PRIMJENA U SEZONI
mankozeb+dimetomorf ACROBAT MZ WG

(krajnji rok za primjenu 4.1.2022.)

plamenjača 5
fosetil+fluopikolid PROFILER WG plamenjača 3
fosetil AZIMUT 80 WG, ALFIL, ALFIL WG, GOLBEX WG,KEYFOL WG plamenjača 4
mankozeb+fosetil ALFIL DUPLO, FYLAL DOUBLE

(krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.)

plamenjača 3
piraklostrobin+metiram CABRIO TOP plamenjača,pepelnica 3
folpet+cimoksanil CURZATE F plamenjača, crna pjegavost 4
folpet+dimetomorf FORUM STAR, SPHINX EXTRA 658 WDG, METOMOR F plamenjača, siva plijesan 2,2,4
folpet+benalksil M FANTIC F plamenjača 3
ametoktradin+dimetomorf ORVEGO plamenjača 3
metalaksil M+folpet FOLPAN GOLD plamenjača 3
fosetil+folpet MIKAL FLASH plamenjača, crna pjegavost 3
iprovalicarb+fosetil+folpet MIKAL PREMIUM F plamenjača, crna pjegavost rozgve 3
benalaksil+mankozeb GALBEN M plamenjača 3
ciazofamid MILDICUT 25 SC;

DARAMUN; CHANTICO;

MANAMID

plamenjača 8, 4
zoksamid+cimoksanil REBOOT plamenjača 3
mandipropamid+ oksamid AMPEXIO plamenjača 3
famoksadon+cimoksanil EQUASION PRO plamenjača 4
mankozeb+cimoksanil INDOMATE 505 WP, NAUTILE DG, MOXIMATE 505 WP,PROFILUX, MANOKSANIL plamenjača 4
mankozeb+ benalaksil M FANTIC F plamenjača 2
fosetil+folpet+cimoksanil MAGMA TRIPLE plamenjača 3
fosetil+folpet+cimoksanil MOMENTUM TRIO plamenjača 6
metalaksil M+mankozeb RIDOMIL GOLD MZ PEPITE , ARMETIL M (krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.), plamenjača 4,1
krezoksim-metil+boskalid COLLIS pepelnica 3
krezoksim-metil STROBY WG, SUGOBY, QUIMERA pepelnica, crna trulež 2
tetrakonazol DOMARK 40 ME pepelnica 3
tetrakonazol+prokinazid TALENDO EXTRA pepelnica 1
difenkonazol+ciflufenamid DYNALI pepelnica 2
difenkonazol DIFCOR pepelnica, crna trulež 3
tebukonazol FOLICUR EW 250 pepelnica 2
fluopiram+tebukonazol LUNA EXPERIENCE pepelnica 3
metrafenon VIVANDO pepelnica 3
spiroksamin+tebukonazol

+prokinazid

FALCON EC 460

(krajnji rok za primjenu zaliha 28.02.2022.)

pepelnica 2

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada vizualnim pregledima i metodom otresanja.

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

oborine LIPANJ

mm/m²

oborine od 01.07.

-13.07.

u 15.00 sati

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 7,6 mm 42,4 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 0,0 mm 36,6 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 9,5 mm 40,6 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 4,4 mm 42,2 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 6,7 mm 57,2 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 32,6  mm
Cres-Orlec (Pinova) 0,0 mm 20,3 mm
Rab-Kampor (Pinova) 10,0 mm  24,2 mm
Lošinj (Pinova) 1,3 mm 25,3mm

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda a nastavno na obavijest od 15.06.

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

štetnika bilježimo u fazi imaga nižeg intenziteta, na plodovima krupnijih sorti bilježimo i prve ovipozicije; PREPORUČAMO PRAĆENJE VIZUALNIM, FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA; preporučamo početak primjene metode mamaca ili korištenje lovki za masovan ulov; oprez u nasadima u kojima nisu odrađeni tretmani protiv maslininog moljca
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

štetnika nalazimo u fazi gusjenice karpofagne generacije
 

JASMINOV MOLJAC

(Palpita unionalis)

štetnika trenutno nalazimo u fazi imaga; na pojedinim lokalitetima zabilježene štete na vrhovima izboja i nasada u rodu;  voditi računa o pojavi gusjenica slijedeće generacije posebice u mladim nasadima
 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

na dijelu lokaliteta prisutan; obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; i dalje praćenje štetnika vizualnim lovkama
 

 

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

NA DIJELU LOKALITETA I DALJE BILJEŽIMO POJAVU I TIPIČNE ŠTETE!!!; preporučamo obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika i /ili simptoma napada; VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); do okoštavanja (JOŠ NIJE ZAVRŠENO) plodovi su najosjetljiviji na napad ovog štetnika posebice sorte sitnijeg ploda (vidi obavijest od 15.06.)
ŠTITASTE UŠI mehanički uklanjati jače napadnute izboje
 

MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

redovito MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE NAPADNUTE IZBOJE; pregled kore pri bazi izboja
 

PIPE

 u mlađim nasadima i obnovljenim stablima dodatno povesti računa; preporučamo POSTAVLJANJE I/ILI OBNOVA LOVNIH POJASEVA
 

POTKORNJACI

 

radi smanjenja brojnosti obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i lovnih svežnjeva, i/ili alkoholnih i vizualnih lovki
PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

zadnje zabilježeni ostvareni uvjeti za infekciju 04. i  05.07.2021.; u nastavku istih uvjeta ne očekujemo razvoj bolesti
BRZO SUŠENJE MASLINE (Xylella fastidiosa) OBVEZA: obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza;

U SLUČAJU SUMNJE NA POJAVU OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA!!!

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA: redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 14.07.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha
deltametrin ECO-TRAP insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha
cipermetrin CHYTHRIN MAX kontaktno, želučano (biljke koji nisu u rodu)

jasminov moljac

fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac,

m.muha

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano m.moljac

m.muha

m.medić

m.buha

parafinsko ulje MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE; PROMANAL NEU kontaktno štitaste uši

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr