MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Primorsko-goranska

Obavijest maslinarima

MASLINARE UPUĆUJEMO NA PREGLED NASADA VIZUALNIM PREGLEDIMA I METODOM OTRESANJA.

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda, a nastavno na obavijest od 26.05.

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
paunovo oko

(Spilocaea oleagina)

slabe uvjeti za razvoj bolesti; zadnje zabilježeni uvjeti za infekciju za područje Krka uvjeti 25.05. ; za područje Cresa 19.05.; za područje Raba 24.05. i 06.06.; za područje Malog Lošinja 19.05. i 24.05.
 

 

 

 

maslinin moljac

(Prays oleae)

PREPORUČAMO OBAVITI TRETIRANJE U SLIJEDEĆIH  TJEDAN DANA; na većini kontrolnih punktova ulovi leptira iznad praga štetnosti; štetnik se uglavnom nalazi u fazi imaga antofagne  generacije i odlaganja jaja; u toku  tjedna očekujemo pojavu gusjenica; stanje u nasadima može biti različito ovisno o učestalosti provođenja zaštite; PREPORUČENO TRETIRANJE JE JEDNO OD NAJVAŽNIJIH U PROIZVODNOJ SEZONI I NE BI GA TREBALO IZOSTAVITI; preporučamo pripravke na osnovi spinetorama ili fosmeta ili deltametrina (pregled pripravaka u tablici niže)
 

maslinin resičar

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; i dalje preporučamo praćenje štetnika vizualnim lovkama
 

 

maslinin svrdlaš

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

NA DIJELU LOKALITETA BILJEŽIMO POJAVU!!!; preporučamo obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu (kečer, kišobran, plahta); VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); do okoštavanja plodovi su najosjetljiviji na napad ovog štetnika; suzbija se zajedno sa maslinovim moljcem; prema potrebi tretiranje ponoviti
 

štitaste uši

mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem; bilježimo izlazak ličinki
mušica kore

(Resseliella oleisuga)

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama; redovno MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE NAPADNUTE IZBOJE; pregled kore pri bazi izboja; praćenje populacije žutim vizualnim pločama
 

 

pipe

na cijelom području bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa, preporučamo vizualni pregled listova i metoda otresanja u starijim nasadima; u mlađim nasadima i obnovljenim stablima dodatno povesti računa;  preporučamo POSTAVLJANJE LOVNIH POJASEVA ovisno o njihovoj širini  i dvostrukih (u dva niza)
 

potkornjaci

 

radi smanjenja brojnosti obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i lovnih svežnjeva, i/ili alkoholnih i vizualnih lovki

 

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 15.06.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA

sistemično paunovo oko
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

 

  m. moljac
spinetoram DELEGATE 250 WG kontaktno, želučano m.moljac
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac,

m.muha

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

RITMUS; DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano m.moljac

m.muha

m.medić

m.buha

parafinsko ulje MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE kontaktno štitaste uši

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zbog vrlo promjenjivih vremenskih prilika te vladanja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti potrebno je izvršiti mjere zaštite. Kroz naredni vremenski period također je najava nestabilnih vremenskih prilika uz mogućnost oborina.

Na koštićavom voću potrebno je izvršiti zaštitu fungicidom protiv bolesti lista.

Na šljivama za zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum) može se koristiti Captan WP 50, Kositar.

Protiv hrđe (Tranzchhelia discolor), a ujedno i protiv narančaste pjegavosti lista može se koristiti Futura 50 WP.

Pripravak Pinozeb M 45 može se koristiti protiv narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum).

Na trešnji protiv kozičavosti lista (u razdoblju od završetka cvatnje do berbe) mogu se upotrijebiti fungicidi: Delan 700 WDG, Chromodin S-65.

Na višnji također protiv kozičavosti lista dozvolu imaju preparati: Chromodin S-65, Topsin M 500 SC, Luna Expirience.

Ukoliko posjedujete ranije sorte pazite na poštivanje karence odabranih preparata.

Aktivnost lisnih ušiju i dalje je dosta velika. Kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (trešnja, šljiva), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Closer (trešnja i višnja), Teppeki 500 WG (šljiva).

 

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Pregledom usjeva žitarica na pojedinim lokacijama primijećena je prisutnost žitnog balca (lema) (Oulema melanopus, O. lichenis). Upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje usjeve i prate pojavu štetnika, te na vrijeme primjene mjere zaštite.

Simptomi napada balca vidljivi su po uskim bijelim prugama na lišću koje čine hraneći se lišćem.

Odrasli oblici se najčešće zadržavaju na rubovima parcela od kuda se šire na ostale dijelove parcele. Preporuka je suzbijati odrasle oblike u slučaju masovne pojave – 25 jedinki po m².

Suzbijanje ličinki se obavlja kada je 10 – 15 % ličinki izašlo iz jaja ili kad se nađe po zastavici 1 – 2 ličinke žitnog balca.

Moguće je izvršiti suzbijanje žitnog balca lokalno po parceli ukoliko se napad nije proširio po cijelom usjevu.

Za suzbijanje leme tj. žitnog balca mogu se primijeniti slijedeći pripravci: Cytrin Max, Poleci, Vantex, Karate Zeon , Decis 2,5 EC, Direkt, Fastac 10 EC i dr

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Obilaskom usjeva krumpira primijećena je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Na mlade ličinke (do 4mm veličine) djeluju insekticidi: Novodor 3 % (dozvola prestala   važiti, krajnji rok za primjena zaliha je 31.10.2021.), Asset Five.

Insekticidi koji djeluju na ličinke i odrasle oblike zlatice, a primjenjuju se kad je 20 – 40 % ličinki izašlo iz jaja, su: Laser, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Coragen 20 SC, Ampligo.

Mogu se koristiti i insekticidi iz skupine piretroida za suzbijanje krumpirove zlatice ali samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide:

Decis 2,5 EC, Direkt*, Fastac 10 EC*, Sacatto, Ascot, Rotor Super, Estrella Afratrin, Cytrin max, Ampligo i dr.

*dozvola prestala važiti, , krajnji rok za prestanak zaliha je 01.05.2022.

Kemijska zaštita je opravdana ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu. Na manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Usjevi ječma na poljima Like nalaze se u fazi klasanja, a uskoro će i pšenica. Početak cvatnje je vrijeme kada je potrebno provesti zaštitu klasa od bolesti paleži klasa (Fusarium vrste). Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje, odnosno visoka temperatura iznad 25 ⁰C i visoka relativna vlaga,  a kao posljedica zaraze javlja se smanjenje količine i kvalitete uroda. Istovremeno se osim zaštite  klasa provodi  zaštita lista od najvažnijih bolesti: smeđe pjegavosti lista i pljevica (Septoria nodorum), pepelnica (Eryisiphe graminis), hrđe (Puccinia vrste).

Zaštita se provodi u vrijeme cvatnje primjenom jednog od fungicida: Topsin M 500 SC, Elatus Era, Legado, Diagonal, Zakeo Xtra, Custodia, Ascra Xpro, Seguris Era, Proline, Curbatur 250 EC, Zantara Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, Riza, Ulysses, Magnello, Yamato, Falcon Forte.

Obratite pozornost na poštivanje broja dana koji mora proći od tretiranja do žetve – KARENCA.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U vinogradima voditi računa o ispiranju zaštite kao i preventivnoj zaštiti novog porasta. Od 25.04. indeks rasta lista 1list/ tjedno  (iMetos).

 

LOKALITET

oborine 19/20.05.

mm/m²

oborine 21/26.05.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 16,0 mm 6,0 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 13,9 mm 5,3 mm
Jurandvor (Pinova) 17,7 mm 3,0 mm
Porat (iMetos) 20,0 mm 4,2 mm
Pavlomir (Pinova) 23,8 mm 3,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 6,6 mm 4,6  mm
Cres-Batajna (Pinova) 14,9 mm 5,4 mm
Rab-Kampor (Pinova) 21,2 mm 2,0 mm
Lošinj (Pinova) 14,4 mm 1,6 mm

Prilikom pregleda nasada povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

i dalje provoditi redovnu zaštitu, vodeći računa o razmacima između tretiranja i mogućem ispiranju; na dane 20.05. i 25.05. ostvareni uvjeti za blage i umjerene infekcije (iMetos); preporučamo pripravke na osnovi, metirama, mankozeba, ditianona, folpeta ili fosetila (pregled u tablici niže)
crna trulež

(Guignardia bidwellii)

24/25.05. ostvareni uvjeti za jaku infekciju (iMetos); i dalje provoditi redovnu zaštitu vodeći računa o razmacima između tretiranja (pregled pripravaka u tablici niže)
 

plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

prisutnost makrospora na dane 19/20.05. te 23/25.05. na dan 24.05. ostavareni uvjeti za primarnu infekciju; nadalje posebno voditi računa o redovnom provođenju zaštite i razmacima između tretiranja;  preventivna pripravcima na osnovi fosetila, folpeta, metirama, mankozeba, ditianona (pregled pripravaka u tablici niže)
pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

moguće ostvarenje infekcije na dane 19/20.05, te 24/25.05. s niskim rizikom od razvoja bolesti (20%) (iMetos); preventivna zaštita pripravcima na osnovi sumpora
akarinoza (Calepitrimerus vitis) aktivnost u nasadima od travnja do listopada; pregled listića pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
 

erinoza (Eriophyes vitis)

 

preporučamo pregled listića na prisutnost i simptome; jasno vidljivi i prepoznatljivi simptomi napada;  na licu donjih listova mjehuraste izrasline; na naličju udubljenja sa bjelkastom prevlakom; grinje vidljive na naličju u udubljenjima lista pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti
žuti grozdov goljac (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti

 Izbor  fungicida prikladan za primjenu u vrijeme objave ove obavijesti dana 26.05.2021.godine (izvor FIS-baza).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja bolesti
metiram POLYRAM DF kontaktno crna pjegavost rozgve, crvena palež, plamenjača, crna trulež
 

mankozeb

DITHANE M-45, PINOZEB M-45, PENNCOZEB 75 DG kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

folpet SOLOFOL kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

folpet FUTURA 50 WP kontaktno plamenjača,

crvena palež

folpet FOLPAN 80 WDG kontaktno plamenjača, siva plijesan
mandipropamid +folpet PERGADO F lokal-sistemično plamenjača
ditianon+kalijevi fofonati DELAN PRO sistemično crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

crna trulež

folpet+triadimenol SHAVIT F   crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

pepelnica

folpet+azoksistobin UNIVERSALIS   plamenjača, pepelnica, crna pjegavost rozgve, crvena palež
fosetil+folpet MIKAL FLASH   plamenjača, crna pjegavost rozgve
 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

 Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda a nastavno na obavijest od 14.05.

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

paunovo oko

(Spilocaea oleagina)

VODITI RAČUNA O ZAŠTITI NOVOG PORASTA; u nasadima osjetljivijih sorti značajan infekcijski potencijal;  novi uvjeti za infekciju za područje Cresa ostvareni 19.05.; za područje Krka uvjeti za infekciju ostvareni na dane 19/20.05. i 24/25.05. preporučamo usmjerenu zaštitu pripravcima na osnovi aktivne tvari dodina ili krezoksim-metila ili kombiniranim pripravkom na osnovi aktivnih tvari trifloksistrobina+tebukonazola (pregled pripravaka u tablici niže)
 

maslinin moljac

(Prays oleae)

KRAJNJI ROK  ZA OBAVLJANJE TRETIRANJA ZA PODRUČJE OTOKA CRESA I KRKA; tretiranje obaviti najkasnije do početka cvatnje biološkim pripravcima na osnovi BT ili na osnovi fosmeta (pregled pripravaka u tablici niže)
pipe prisutni odrasli oblici; postavljanje lovnih pojaseva;
 

potkornjaci

 

PREPORUČAMO IZNOŠENJE IZ NASADA I UNIŠTAVANJE UBUŠENIH LOVNIH GRANA; POSTAVLJANJE SVJEŽE ODREZANIH LOVNIH GRANA I LOVNIH SVEŽNJEVA, i/ili alkoholnih i vizualnih lovki

 Izbor sredstava za zaštitu bilja prikladan za primjenu u vrijeme objave obavijesti na dan 26.05.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA; SUGOBY

sistemično paunovo oko 2
trifloksistrobin

+ tebukonazol

NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko 1
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko 2
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

   

m. moljac

 
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac 2

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučamo ponoviti tretiranja protiv crne pjegavosti čim to vremenski uvjeti dopuste primjenom  fungicida na osnovi bakra ili metiram ili mankozeba ili folpeta u kombinaciji sa pripravcima na osnovi sumpora.

Od 25.04. indeks rasta lista 1list/ tjedno  (iMetos).

Količine oborina zabilježene u posljednjih tjedan dana isprale su dosadašnju zaštitu!!!

 

 

LOKALITET

količina oborina od 11.05. do 17.05.  (do 9.00 sati)

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 49,5 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 42,8 mm
Jurandvor (Pinova) 50,4 mm
Porat (iMetos) 50,2 mm
Vinodol (Pinova) 61,1 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 19,6 mm
Cres-Batajna (Pinova) 17,0 mm
Rab-Kampor (Pinova) 29,9 mm
Mali Lošinj (Pinova) 19,0 mm

 

U vinogradima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

provoditi preventivnu zaštita od fenofaze 2-3 lista pa sve do lipnja;  od 14.05. u 5.00 sati bilježimo ostvarene uvijete za razvoj bolesti; čim to vremenski uvjeti dopuste preporučamo usmjerenu zaštitu pripravcima na osnovi bakra, metirama, mankozeba ili folpeta
crna trulež

(Guignardia bidwellii)

14.05. ostvarena vjerojatnost jake infekcije (iMetos); preventivna zaštita pripravcima na osnovi bakarnog oksikorida ili organskih fungicida na osnovi bakra ili metirama
 

plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

na dan 13.05. u 6.00 ostavareni uvjeti za primarnu infekciju, inkubacija u tijeku; primarna infekcija moguća na lokalitetima i položajima naprednije fenofaze (okućnice, položaji izvan krških polja); Vrbničko polje i Vinodolsko polje zbog fenofaze vjerojatnost mala; preventivna zaštita pripravcima na osnovi bakra ili organskih fungicida na osnovi metirama, mankozeba ili folpeta
pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

rizik do najviše 20 % (iMetos); moguće ostvarenje infekcije dana 12.05., 13.05., 15.05., i 17.05. preventivna zaštita pripravcima na osnovi sumpora
akarinoza (Calepitrimerus vitis) aktivnost u nasadu od travnja do listopada; pregled listića pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
 

erinoza (Eriophyes vitis)

 

preporučamo pregled listića na prisutnost i prve simptome; jasno vidljivi i prepoznatljivi simptomi napada;  na licu donjih listova mjehuraste izrasline; na naličju udubljenja sa bjelkastom prevlakom; grinje vidljive na naličju u udubljenjima lista pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava prvih odraslih oblika; procjena uvjeta za razvoj od 12.05. (iMetos)
žuti grozdov goljac (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava prvih odraslih oblika; procjena uvjeta za razvoj od 12.05. (iMetos)

 

Izbor  fungicida prikladan za primjenu u vrijeme objave ove obavijesti dana 17.05.2021.godine (izvor FIS-baza).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja bolesti
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG,

CUPROCAFFARO 50 WP, NEORAM WG, AIRONE SC

 

kontaktno plamenjača, crna trulež, crvena palež, crna pjegavost rozgve
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno plamenjača,

crna pjegavost rozgve

metiram POLYRAM DF kontaktno crna pjegavost rozgve, crvena palež, plamenjača, crna trulež
 

mankozeb

DITHANE M-45, PINOZEB M45, PENNCOZEB 75 DG kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

folpet SOLOFOL kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

folpet FUTURA 50 WP kontaktno plamenjača,

crvena palež

folpet FOLPAN 80 WDG kontaktno plamenjača, siva plijesan
 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja registrirani proizvođači mogu se obratiti  kroz sustav individualna savjetovanja.

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obveznici su poštivanja pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada vizualnim pregledima i metodom otresanja.

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda, a nastavno na obavijest od 27.04.

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

paunovo oko

(Spilocaea oleagina)

voditi računa o zaštiti novog porasta; uvjeti za infekciju za područje Cresa ostvareni 12.05.; za područje Krka uvjeti za umjerenu infekciju ostvareni 13.05. u 20.00 sati, jaka infekcija u tijeku  (86%); preporučamo pripravke na osnovi aktivne tvari dodina ili krezoksim-metila ili kombiniranim pripravkom na osnovi aktivnih tvari trifloksistrobina+tebukonazola (pregled pripravaka u tablici niže)
olovna bolest

(Pseudocercospora cladosporioides)

 

kod osjetljivih sorti voditi računa o zaštiti novog porasta

 

 

 

 

maslinin moljac

(Prays oleae)

U NASADIMA U KOJIMA JE TO POTREBNO PREPORUČAMO OBAVITI TRETIRANJE U SLIJEDEĆIH DESETAK DANA; na većini kontrolnih punktova ulovi leptira iznad praga štetnosti; i dalje preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama uz dodatni pregled cvjetne rese na prisutnost jaja i pojavu gusjenica antofagne generacije; štetnik se uglavnom nalazi u fazi imaga filofagne generacije i odlaganja jaja a u toku slijedećeg tjedna očekujemo pojavu gusjenica; stanje u nasadima može biti različito ovisno o učestalosti provođenja zaštite;  stoga ukoliko je potrebno, preporučamo tretiranje obaviti u toku slijedećeg tjedna a najkasnije do početka cvatnje biološkim pripravcima na osnovi BT ili na osnovi fosmeta (pregled pripravaka u tablici niže)
 

maslinin resičar

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; preporučamo daljnje  praćenje štetnika vizualnim lovkama
maslinina mušica galica

(Dasineura oleae)

praćenje vizualnim lovkama; štetnik se nalazi u fazi imaga i ličinke; na listovima duguljaste uzdignute mine; ukoliko se mine nalaze na osi cvjetne rese, ona ostaje deformirana i neoplođena
mušica kore

(Resseliella oleisuga)

 

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama; štetnika nalazimo u fazi imaga; ubrzo očekujemo pojavu ličinki

maslinina buha (Euphirula olivina) ličinke u nakupinama snježno bijele boje na cvjetnim resama
pipe prisutan odrasli oblik; postavljanje lovnih pojaseva;
 

potkornjaci

 

PREPORUČAMO IZNOŠENJE IZ NASADA I UNIŠTAVANJE LOVNIH GRANA; POSTAVLJANJE SVJEŽE ODREZANIH LOVNIH GRANA I LOVNIH SVEŽNJEVA, i/ili alkoholnih i vizualnih lovki

 

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 14.05.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA

sistemično paunovo oko 2
trifloksistrobin

+ tebukonazol

NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko 1
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko 2
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

 

   

m. moljac

 
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac 2

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučamo preventivna tretiranja protiv crne pjegavosti PRIJE NAJAVLJENIH OBORINA ILI ODMAH PO NJIHOVOM ZAVRŠETKU PRIMJENOM  FUNGICIDA NA OSNOVI BAKRA U KOMBINACIJI SA PRIPRAVCIMA NA OSNOVI SUMPORA.

Dominantna sorta Žlahtina na proizvodnim lokalitetima nalazi se u fenofazi C-D po Baggioliniju.

U vinogradima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

provoditi preventivnu zaštita od fenofaze 2-3 lista pa sve do lipnja;  obzirom na najavljene oborine moguće je ostvarenje prvih ovogodišnjih uvjeta za razvoj bolesti; u slijedećim danima preporučamo obavljanje zaštite pripravcima na osnovi bakra
akarinoza (Calepitrimerus vitis) aktivnost u nasadu od travnja do listopada; pregled listića pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
 

erinoza (Eriophyes vitis)

 

preporučamo pregled listića na prisutnost i prve simptome; jasno vidljivi i prepoznatljivi simptomi napada;  na licu donjih listova mjehuraste izrasline; na naličju udubljenja sa bjelkastom prevlakom; grinje vidljive na naličju u udubljenjima lista pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
grozdovi moljci pojava prvih imaga, preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obveznici su poštivanja pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr