MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Primorsko-goranska

Obavijest proizvođačima kasnog kupusa

Zbog izrazito vrućeg i suhog vremena koje se nastavilo i u rujnu, na području Krka –Kimpi  na presadnicama kupusa na otvorenom uočena je pojava buhača (Phyllotreta sp.).

Štete od buhača vidljive su na listovima u obliku sitnih rupica. Za jakog napada mogu u potpunosti uništiti tek iznikle biljčice ili presadnice. Kad nastupi uništenje više od 10 % lisne površine potrebno je provesti suzbijanje primjenom jednog od dozvoljenih insekticida za primjenu  (izvor: FIS baza na dan 18.9.2020. https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) :

  • FASTAC 10 EC (karenca 14 dana)
  • DECIS 2,5 EC (karenca 14 dana)
  • CYTHRIN MAX (karenca 3 dana)

U manje nasade ukoliko se neće vršiti tretiranja insekticidima, preporučamo postaviti što veći broj žutih ploča učvršćenih na kolčiće koje će koristiti kod mehaničkog suzbijanja štetnika u narednom periodu.  Žute ljepljive ploče mogu se kupiti u poljoprivrednim ljekarnama, dostupni od različitih proizvođača (Bio Plantella žute ljepljive ploče, Žute ljepljive ploče Fitokol..).

 

Za zaštitu od korova  8-10 dana nakon presađivanja presadnica u polje,  može se primijeniti herbicid ovisno o vrsti korova (izvor FIS baza na dan 18.9.2020.):

FOCUS ULTRA – (cikloksidim)

  • doza primjene 1-2 l/ha jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova;
  • 4 l/ha višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova
  • karenca- 28 dana u kupusu, K-42 dana kineski kupus

 

 BUTISAN S (metazaklor)

  • dozvoljen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u bijelom i crvenom kupusu
–          tretirati treba 8 – 10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojem se mehanički uništeni postojeći korovi

–          maksimalna količina 2,0 l/ha

–          karenca-70 dana

 

SULTAN 50 SC – metazaklor

–          vrijeme primjene: 7-10 dana nakon  presađivanja presadnica kad se kupusnjače nalazi u fazi razvoja 3-6 listova (BBCH 13-16), a prije nicanja korova u dozi 1,5-2 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode

–          za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova

–          ograničenja: Ako je nakon presađivanja kupusnjača planirano obilnije navodnjavanje usjeva, primijeniti sredstvo SULTAN 50 SC nakon navodnjavanja

–          karenca-42 dana

 

LENTAGRAN 45 WP (piridat)

–          suzbija širokolisne i neke uskolisne korove primjenjuje se nakon presađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha

–          preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista)

–          radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“)

–          povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno

–          dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije

–          trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana

–          utrošak vode: 200 – 600 l/ha

–          kod primjene u split primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha

–          karenca 42 dana

 

 

 

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA  REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI  MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača!  Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na našem području maslina ulaze fenofazu dozrijevanja plodova (BBCH skala 80-81).

Zabilježene oborine prema podatcima agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

mjesečne oborine

01.-31.08.

mm/m²

oborine

na dan 31.08.

mm/m²

oborine

od 01.09. mm/m²

(sve 01.09.)

 

Vrbnik S.polje (Pinova) 57,5 mm 16,0 mm 12,9 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 62,0 mm 11,9 mm 9,4 mm
Jurandvor (Pinova) 75,1 mm 16,8 mm 16,8 mm
Porat (iMetos) 100,8 mm 15,4 mm 29,2 mm
Pavlomir (Pinova) 69,0 mm 12,7 mm 7,0 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 108,8 mm 17,4 mm 21,8 mm
Cres-Batajna (Pinova) 142,6 mm 28,3 mm 45,8 mm
Rab-Kampor (Pinova) 85,6 mm 21,6 mm 32,3 mm
Lošinj (Pinova) 51,3 mm 12,2 mm 10,4 mm

Stanje u maslinicima temeljem pregleda nasada tijekom prošlog tjedna:

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

PROCJENA STANJA / PREPORUKA

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

 

 

 

 

 

U NASADIMA BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI, NADALJE OČEKUJEMO I INTENZIVIRANJE LETA; muhu nalazimo u fazi imaga, ličinke i kukuljica u plodu; i dalje preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama (zamjena, dopuna ploča) ili kombiniranim feromonskim (zamjena feromona) i/ili hranidbenim lovkama; nastavno na obavijest od 24.07. I DALJE PREPORUČAMO REDOVNU PRIMJENU METODE MAMACA, tretiranjem dijela nasada ili krošnje, kod primjene lovki za masovni ulov potrebno je ovisno o izvedbi sadržaj dopuniti i/ili očistiti i/ili zamijeniti (vidi obavijest od 24.07.); PLOD ULAZI U FENOFAZU DOZRIJEVANJA I POSTAJE ATRAKTIVNIJI ZA ODLAGANJE JAJA I POGODNIJI ZA ISHRANU I RAZVOJ LIČINKE;  pa uz praćenje lovkama treba redovno obavljati i pregled plodova radi procjene postotka zaraze i odabira metode zaštite; u nasadima u kojima je do sada provođena preventivna zaštita za sada još nema potrebe za tretiranje širom dok U NASADIMA U KOJIMA DO SADA NIJE PROVOĐENA PREVENTIVNA ZAŠTITA, zaraza ploda približava se pragu za tretiranje širom koji preporučamo obaviti tijekom ovog tjedna!!! Ukoliko je potreban (10-15% zaraze ploda), za tretman širom preporučamo primjenu pripravaka na osnovi deltametrina ili imidana (vidi tablicu niže)
MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

na plodu lako uočljivi i prepoznatljivi simptomi ranijih napada (iz lipnja, srpnja)
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

napadnuti plodovi (iz lipnja/srpnja) lagano otpadaju, u otpalim plodovima maslinin moljac u fazi gusjenice koja završava svoj razvoj
 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

uočljivi simptomi napada na vrhovima izboja (deformirani rast),   listovima (srpasti) i plodovima (deformiteti)
         ŠTITASTE UŠI redovno mehanički uklanjati jače zaražene izboje
MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

redovno mehanički uklanjati napadnute jednogodišnje i dvogodišnje izboje
POTKORNJACI redovna higijena i održavanje nasada
 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spiloacea oleagina)

ZADNJE OSTVARENE INFEKCIJE, INKUBACIJE U TIJEKU!!!

-otok Krk-Malinska na dan 01.09.

-otok Krk-Jurandvor na dane 31.08 i 01.09.

-otok Krk-Vrbnik na dan 01.09.

-otok Cres- Sv.Šimun na dan 01.09.

-otok Cres-Batajna na dane 30. i 31.08.

-otok Mali Lošinj na dane 30.i 31.08. i 01.09.

-otok Rab na dane 31.08. i 01.09.

-Vinodol na dane 31.08. i 01.09.

I NADALJE PREPORUČAMO VODITI RAČUNA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI NOVOG PORASTA OVISNO ZADNJE IZVRŠENOM TRETMANU

 

BRZO SUŠENJE MASLINE (Xylella fastidiosa)

obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza;

U SLUČAJU SUMNJE NA POJAVU OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA!!!

Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja:

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode,

M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda,

kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8.  Održavanje ekstenzivnih maslinika. mogu primijeniti pripravke za suzbijanje maslinine muhe i paunovog oka označene *

Pregled SZB (insekticida i fungicida)  prema FIS-bazi na dan 08.09.2020. primjereni za preporučena  tretiranja:

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
spinosad SUCCESS BAIT* insekticidni mamac s atraktantom m.muha  
deltametrin ECO-TRAP* kontaktno, želučano; insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha  
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno m.muha,

m.moljac

 

          3
deltametrin DECIS 100 EC kontaktno, želučano m.muha, m.moljac,

m.medić, m.buha,

 

1
deltametrin POLECI PLUS (DECA 25 EC) kontaktno, želučano m.muha,

m.moljac, resičari,

m.medić

 

2
deltametrin  

SCATTO

kontaktno, želučano m.muha m.moljac,

m.buha, m.medić,

1
deltametrin  

ROTOR SUPER

kontaktno, želučano m.muha, m.moljac,

m.buha,

m.medić

1
deltametrin DEMETRINA 25 EC kontaktno, želučano m.muha m.moljac, m.buha,

m.medić,

 

1
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac, m.muha 2
krezoksim-metil STROBY WG

 

sistemično paunovo oko 2
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko, antraknoza 2
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z*, CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW,

CUPRA*

kontaktno paunovo oko 3
bakarni oksiklorid

+bakarni hidroksid

 

 

AIRONE SC*

kontaktno, površinsko paunovo oko,

olovna bolest, bakterijski rak

 

2
bakarni oksiklorid NEORAM WG* kontaktno paunovo oko,

rak masline

2

ZA DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA!!!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti u FIS-bazi prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju), za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na našem području maslina se nalazi u fenofazi razvoja podova prema BBCH od 75 do 77.

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda od zadnje obavijesti (07.07.):

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

PROCJENA STANJA / PREPORUKA

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

 

 

 

 

 

U NASADIMA BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; i dalje preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama ili kombiniranim feromonskim ili hranidbenim lovkama;  ZA SADA I DALJE PREPORUČAMO REDOVNU PRIMJENU METODE MAMACA (vidi tablicu niže); u narednom razdoblju plod postaje izuzetno atraktivan za odlaganje jaja, pa uz praćenje lovkama preporučamo i redovni pregled plodova (100 plodova) radi procjene zaraze i odabira metode zaštite; za sada još nema potrebe za tretiranje širom osim u slučaju napada i drugih štetnika
MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

I DALJE BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA U NASADIMA!!! SIMPTOMI NAPADA NA PLODU SU SADA VRLO LAKO UOČLJIVI; obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu; kod više populacije štetnik se detektira i na ljepljivim pločama; TRETIRATI OVISNO O VREMENU POJAVE U POJEDINOM NASADU!!!
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

maslinin moljac u fazi gusjenice unutar koštice ploda
 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

prisutan na cijelom području, NA POJEDINIM LOKALITETIMA I U VRLO VISOKOJ POPULACIJI; obaviti pregled vrhova izboja na simptome napada, srpasto uvijeni listovi, deformirani rast; jasno vidljivi simptomi napada na plodovima, deformirani rast;  i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; kod više populacije štetnik se detektira i na ljepljivim pločama
 

ŠTITASTE UŠI

REDOVNO MEHANIČKI UKLANJATI JAČE ZARAŽENE IZBOJE
 

MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

REDOVNO MEHANIČKI UKLANJATI NAPADNUTE JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE IZBOJE; pregled kore pri bazi izboja; praćenje populacije žutim vizualnim pločama
POTKORNJACI vizualni pregled na mjestima račvanja grančica; REDOVNA HIGIJENA NASADA; izrada lovnih svežnjeva, postavljanje alkoholnih lovki, postavljanje crvenih ploča; lovne grane i lovne svežnjeve nakon ubušavanja štetnika potrebno je iznijeti iz nasada i uništiti
 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spiloacea oleagina)

ZADNJE ZABILJEŽENI UVJETI ZA INFEKCIJE

-otok Krk-Malinska na dan 21.06.

-otok Krk-Jurandvor na dan 03.07.

-otok Krk-Vrbnik na dane 03.07 i 17.07.

-otok Cres- Sv.Šimun na dan 21.06.

-otok Cres-Batajna na dan 16.07.

-otok Mali Lošinj na dane 11., 16. i 22.07.

-otok Rab na dane 02.07. i 16.07.

-Vinodol od 09.06. nema zabilježenih uvjeta za infekciju

I NADALJE PREPORUČAMO VODITI RAČUNA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI NOVOG PORASTA OVISNO ZADNJE IZVRŠENOM TRETMANU I VREMENSKIM UVJETIMA

 

BRZO SUŠENJE MASLINE (Xylella fastidiosa)

obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza;

U SLUČAJU SUMNJE NA POJAVU OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA!!!

 Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja:

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode,

M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda,

kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8.  Održavanje ekstenzivnih maslinika. mogu primijeniti pripravke za suzbijanje maslinine muhe i paunovog oka iz tablice niže.

 Izbor insekticida i fungicida (izvor FIS-baza) primjereni za preporučena  tretiranja:

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha  
deltametrin ECO-TRAP kontaktno, želučano; insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha

 

 
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z, CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW,

CUPRA

kontaktno paunovo oko 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko, rak masline 2

 

ZA DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA!!!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti u FIS-bazi prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

 SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju), za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista za područje otoka Cresa i Krka  lista 3 /tjedno.

Vinogradare upućujemo na pregled nasada.

Zabilježene oborine prema podatcima agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

oborine

11.07.

mm/m²

oborine

17./18.07.

mm/m²

 

Vrbnik S.polje (Pinova) 2,6 mm 2,5 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 2,3 mm 2,3 mm
Jurandvor (Pinova)                  3,5 mm 1,4 mm
Porat (iMetos) 3,6 mm 1,0 mm
Pavlomir (Pinova) 1,5 mm 2,3 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,6 mm 1,0 mm
Cres-Batajna (Pinova) 4,0 mm 1,5 mm
Rab-Kampor (Pinova)                  4,0 mm 1,2 mm
Mali Lošinj (Pinova) 6,4 mm 1,2 mm

 

Nastavno na obavijest od 13.07.vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PREGLED STANJA / PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

I DALJE BILJEŽIMO NOVE INFEKCIJE, MOGUĆNOST KASNE PLAMENJAČE

-Vrbnik GP na dane 14., 15., 17. i 19.07. ostvareni uvjeti za sekundarne infekcije

-Vrbnik SP nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje novih infekcija

-Malinska- nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje novih infekcija

-Jurandvor zadnje ostvarena sekundarna infekcija na dan 12.07.

-Vinodol na dane 16., 17. i 19.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

– Rab na dane 14., 15., 16. i 18.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

– Mali Lošinj na dane 15. i 16.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

– Cres (Batajna) na dane 15. i 16.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne  infekcije

– Cres (Sv.Šimun) nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje novih infekcija

VODITI RAČUNA O RAZMACIMA IZMEĐU TRETRANJA OVISNO O ZADNJE IZVRŠENOJ ZAŠTITI I PRIMJENJENOM PRIPRAVKU

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI, OSTVARENE NOVE INFEKCIJE

– Cres (Sv.Šimun) od 17.07. infekcija u tijeku (ostvarenje 90%)

– Vinodol zadnje ostvareni uvjeti za infekciju na dan 03.07.

– Malinska od 17.07. infekcija u tijeku (ostvarenje 90% )

– Rab zadnje ostvarene infekcije na dane 15., 16. i 19.07.

– Cres (Batajna) zadnje ostvarena infekcija 12.07.

– Mali Lošinj zadnje ostvarena infekcija na dan 16.07.

– Vrbnik GP- na dan 17. 07. ostvareni uvjeti za infekciju

– Vrbnik SP- nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje infekcije

– Jurandvor-nema zabilježenih uvjeta za infekciju

ESCA – u nasadima jasno vidljivi tipični simptomi,  nekroze koje ulaze duboko između žila,  na zaraženim trsovima glavnina listova pokazuje simptome
CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

– Cres (Sv.Šimun) – od 17.07. blaga infekcija u tijeku (36%)

– Malinska- nema zabilježenih uvjeta za infekciju

 CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

– Malinska – od 17.07. blaga infekcija u tijeku (57%)

– Cres (Sv.Šimun)- od 17.07. blaga do umjerena infekcija u tijeku

ANTRAKNOZA VINOVE LOZE

(Elsinoe

ampelina)

– Malinska – nema zabilježenih uvjeta za infekciju

– Cres (Sv.Šimun) – nema zabilježenih uvjeta za infekciju

 

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

U VRIJEME ZATVARANJA GROZDA PREPORUČAMO PREVENTIVNU ZAŠTITU

– Vinodol rizik od infekcije na dane 16.,17. i 20.07.

– Rab rizik od infekcije na dane 14., 15., 16., 18. i 19.07.

– Mali Lošinj rizik od infekcije 15.07. i 16.07.

– Vrbnik GP  rizik ostvaren na dane 16. 17. i 20.07.

– Vrbnik SP nema zabilježenih uvjeta za razvoj bolesti

– Cres (Batajna) rizik za infekciju na dan 15.07.

– Jurandvor-nema zabilježenih uvjeta za razvoj bolesti

– Malinska na dan 18.07 rizik  15 %

– Cres (Sv.Šimun) na dan 18.07. rizik 15%

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

tipični simptomi trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-osipani, osušeni grozdovi, slab urod, izostanak uroda

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu

-krtost lista, kad se list stisne, mrvi se u ruci

U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST POSJEDNICI SU DUŽNI OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOINSPEKTORA!!!

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; (vidi obavijest od 29.05)
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
LOZIN TRIPS

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA: redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja. (vidi obavijest od 23.06.)

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

 

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

 

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

 

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Većina povrtnih kultura Kvarnerskih otoka se nalazi u fazi pred berbu, odnosno u berbi. Kako se u narednom periodu nastavlja nešto nestabilnije vrijeme sa povremenim oborinama, te će vladati povoljni uvjeti za razvoj bolesti, nužno je provesti pravovremenu zaštitu sa dozvoljenim fungicidima za primjenu na kulturi (podaci: FIS baza na dan 17.7.2020. https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) :

Za zaštitu rajčice od plamenjače mogu se koristiti : Equation pro (karenca 7 dana), Acrobat MZ WG (k-3 dana), Revus (K- 3 dana), Ranman top (K- 3 dana), Ranman 400 SC (K- 3 dana) Proxanil 450 SC (K- 3 dama), Electis WG (K- 3 dana) .

U krastavcima za zaštitu od plamenjače mogu se primijeniti: Ranman top (K- 3 dana), Ranman (K-3 dana), Equation pro (K- 10 dana), Acrobat MZ WG (K- 14 dana),  Aliette flash (K- 4 dana), Avi WG (K- 4 dana),  Pergado MZ (K- 7 dana), Previcur energy (K- 3 dana) , Proplant (K- 3 dana), Revus (K- 3 dana)

U usjevima tikvica zaštitu od plamenjače provesti primjenom jednog od fungicida: EQUATION PRO (K- 10 dana), RANMAN 400 SC (K- 3 dana), Dithane DG NEOTEC (K- 3 dana), Proplant (K- 3 dana)

U zaštiti graha  (antraknoza, bakterioza, hrđa, siva plijesan) koristiti fungicide:  NEORAM WG (K- 5 dana), TAZER (K- 7 dana), PYRUS 400 SC (14 dana).

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA  REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI  MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača!  Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista za područje otoka Cresa i Krka  lista 3 /tjedno.

Vinogradare upućujemo na pregled nasada.

Zabilježene oborine prema podatcima agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

oborine

07.07.

mm/m²

 

oborine

11.07.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 1,4 mm 2,6 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 1,1 mm 2,3 mm
Jurandvor (Pinova) 0,5 mm                  3,5 mm
Porat (iMetos) 1,2 mm 3,6 mm
Pavlomir (Pinova) 0,6 mm 1,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,6 mm 0,6 mm
Cres-Batajna (Pinova) 0,0 mm 4,0 mm
Rab-Kampor (Pinova) 0,8 mm                  4,0 mm
Mali Lošinj (Pinova) 0,0 mm 6,4 mm

 

Nastavno na obavijest od 06.07.vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PREGLED STANJA / PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

I DALJE BILJEŽIMO NOVE INFEKCIJE

-Vrbnik GP na dane 06., 07., 10., i 12.07. ostvareni uvjeti za sekundarne infekcije

-Vrbnik SP nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje novih infekcija

-Malinska na dan 12.07. zabilježena prisutnost spora i ostvarenje sekundarne infekcije na da 12.07 u 01.00 sati, inkubacija u tijeku 17%

-Jurandvor na dan 12.07. ostvarena uvjeti za sekundarnu infekciju

-Vinodol na dane 06., 07., 08., 09., 10.  i 11.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

– Rab na dane 06., 07., 08., 09., 10. i 11.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

– Mali Lošinj na dane 06., 07., 08., 09. i 10.07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne infekcije

– Cres (Batajna) na dane 06. i .07. 07. ostvareni uvjeti za nove sekundarne  infekcije

– Cres (Sv.Šimun) nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje novih infekcija

VODITI RAČUNA O RAZMACIMA IZMEĐU TRETRANJA OVISNO O ZADNJE IZVRŠENOJ ZAŠTITI I PRIMJENJENOM PRIPRAVKU

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI, OSTVARENE NOVE INFEKCIJE

– Cres (Sv.Šimun) od 12.07. infekcija u tijeku

– Vinodol zadnje ostvareni uvjeti za infekciju na dan 03.07.

– Malinska – na dane 11. i 12.07. ostvarene infekcije

– Rab zadnje ostvarena infekcija na dan 07.07.

– Cres (Batajna) zadnje ostvarena infekcija 12.07.

– Mali Lošinj zadnje ostvarene infekcije na dane 07. i 08.07.

– Vrbnik GP- nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje infekcije

– Vrbnik SP- nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje infekcije

CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

– Cres (Sv.Šimun) – nema zabilježenih uvjeta za infekciju

– Malinska- od 12.07. blaga do umjerena infekcija u tijeku

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

– Malinska – na dan 12.07. ostvarena blaga  do umjerena infekcija

– Cres (Sv.Šimun)- od 12.07. blaga do umjerena infekcija u tijeku

ANTRAKNOZA VINOVE LOZE

(Elsinoe

ampelina)

– Malinska – na dan 12.07. ostvarena  umjerena do jaka infekcija

– Cres (Sv.Šimun) – nema zabilježenih uvjeta za infekciju

 

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

U VRIJEME ZATVARANJA GROZDA PREPORUČAMO PREVENTIVNU ZAŠTITU

– Vinodol rizik od infekcije na dane 06.07. i 11.07.

– Rab rizik od infekcije na dane 07.07. i 12.07.

– Mali Lošinj rizik od infekcije 06.07. i 08.07.

– Vrbnik GP  rizik ostvaren na dane 06.07. i 12.07.

– Vrbnik SP nema zabilježenih uvjeta za razvoj bolesti

– Cres (Batajna) rizik za infekciju na dan 11.07.

– Jurandvor-nema zabilježenih uvjeta za razvoj bolesti

– Malinska na dan 08.07. i 13.07 rizik  10 %

– Cres (Sv.Šimun) na dan 12.07. rizik 10%

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

tipični simptomi trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-osipani, osušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu

-krtost lista, kad se list stisne, mrvi se u ruci

U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST POSJEDNICI SU DUŽNI OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOINSPEKTORA!!!

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; (vidi obavijest od 29.05)
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
LOZIN TRIPS

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA: redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja. (vidi obavijest od 23.06.)

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Na našem području maslina se nalazi u fenofazi razvoja podova prema BBCH od 72 do 75.

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica nastavno na obavijest (23.06.):

 

LOKALITET

oborine

03.07.

mm/m²

oborine

07.07.

mm/m²

 

Vrbnik S.polje (Pinova) 0,3 mm 1,4 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 0,1 mm 1,1 mm
Jurandvor (Pinova)                      12,8 mm 0,5 mm
Porat (iMetos) 0,6 mm 1,2 mm
Pavlomir (Pinova) 0,0 mm 0,6 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 3,8 mm 0,6 mm
Cres-Batajna (Pinova) 9,4 mm 1,6 mm
Rab-Kampor (Pinova)                      26,7 mm 0,8 mm
Mali Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda od zadnje obavijesti (23.06.):

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

PROCJENA STANJA / PREPORUKA

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

 

 

 

 

 

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama ili kombiniranim feromonskim ili hranidbenim lovkama; U NASADIMA BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA, NA DIJELU LOKALITETA I IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; preporučamo početak primjene metode mamaca (vidi tablicu niže) a posebice u nasadima u kojima nije odrađeno zadnje preporučeno tretiranje protiv maslininog moljca
MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

I DALJE BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA U NASADIMA!!!; obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu (kečer, kišobran, plahta); VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); do okoštavanja plodovi su najosjetljiviji na napad ovog štetnika, vrlo brzo crne i otpadaju; TRETIRATI OVISNO O VREMENU POJAVE U POJEDINOM NASADU!!! kod više populacije štetnik se detektira i na ljepljivim pločama
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

maslinin moljac je uglavnom u fazi jaja i gusjenice karpofagne generacije ali napominjemo kako još uvijek bilježimo i značajnije ulove imaga antofagne generacije
 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

prisutan na cijelom području, NA POJEDINIM LOKALITETIMA I U VRLO VISOKOJ POPULACIJI; obaviti pregled vrhova izboja na simptome napada, srpasto uvijeni listovi, deformirani rast; pregled simptoma na plodićima, deformirani rast; lošija oplodnja;  i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; kod više populacije štetnik se detektira na ljepljivim pločama
 

ŠTITASTE UŠI

mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja mineralnim uljem
 

MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

redovno MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE IZBOJE koji pokazuju simptome napada pregled kore pri bazi izboja; praćenje populacije žutim vizualnim pločama
MASLININA MUŠICA GALICA

(Dasineura oleae)

vizualni pregled listova na prisustvo duguljastih uzdignutih mina; praćenje populacije žutim vizualnim pločama
 

PIPE

(Otiorrhynchus spp)

na cijelom području bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa, preporučamo vizualni pregled listova i metoda otresanja u starijim nasadima; u mlađim nasadima i obnovljenim stablima dodatno povesti računa;  preporučamo POSTAVLJANJE LOVNIH POJASEVA ovisno o njihovoj širini po potrebi i dvostrukih (u 2 niza)
 

POTKORNJACI

vizualni pregled na mjestima račvanja grančica; REDOVNA HIGIJENA NASADA; izrada lovnih svežnjeva, postavljanje alkoholnih lovki, postavljanje crvenih ploča; lovne grane i lovne svežnjeve nakon ubušavanja štetnika potrebno je iznijeti iz nasada i uništiti
 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spiloacea oleagina)

ZADNJE OSTVARENE INFEKCIJE  

-otok Krk-Malinska na dan 21.06.

-otok Krk Jurandvor na dan 03.07.

-otok Krk-Vrbnik na dane 21. i 26.06.

-otok Cres- Sv.Šimun na dan 21.06.

-otok Cres-Batajna na dane 19.i 20.06. i 02.07.

-otok Mali Lošinj na dan 21.06.

-otok Rab na dane 24.06. i 02.07.

-Vinodol na dan 09.06.

I NADALJE PREPORUČAMO VODITI RAČUNA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI NOVOG PORASTA OVISNO ZADNJE IZVRŠENOM TRETMANU I VREMENSKIM UVJETIMA

OLOVNA BOLEST

(Pseudocercospora cladosporioides)

na osjetljivijim sortama značajna zaraza starijeg lista
 

BRZO SUŠENJE MASLINE (Xylella fastidiosa)

obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza;

U SLUČAJU SUMNJE NA POJAVU OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA!!!

 

Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja:

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode,

M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda,

kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8.  Održavanje ekstenzivnih maslinika. mogu primijeniti preporučene pripravke za suzbijanje maslinine muhe trgovačkog naziva SUCCESS BAIT i ECO-TRAP.

 

Izbor insekticida i fungicida (izvor FIS-bazi na dan 07.07.2020.) primjereni za preporučena  tretiranja:

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha  
deltametrin ECO-TRAP kontaktno, želučano; insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha

 

 
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA

sistemično paunovo oko 2
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko, antraknoza 2

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA!!!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti u FIS-bazi prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju), za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista za područje otoka Cresa i Krka  lista 3 /tjedno.

Vinogradare upućujemo na pregled nasada.

Zabilježene oborine prema podatcima agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

                oborine

30.06.

mm/m²

 

oborine

03.07.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 0,0 mm 0,3 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 0,0 mm 0,1 mm
Jurandvor (Pinova) 0,0 mm                12,8 mm
Porat (iMetos) 0,0 mm 0,6 mm
Pavlomir (Pinova) 0,1 mm 0,0 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 3,8 mm
Cres-Batajna (Pinova) 0,0 mm 9,4 mm
Rab-Kampor (Pinova) 0,0 mm                26,7mm
Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm

 

Nastavno na obavijest od 29.06.vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PREGLED STANJA / PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

I DALJE BILJEŽIMO NOVE INFEKCIJA

-Vrbnik GP na dane 29.06., 01., 02., 03. i 06.07. ostvareni uvjeti za nove infekcije

-Vrbnik SP od 22.06. nema zabilježenih uvjeta za ostvarenje novih infekcija

-Malinska na dan 03.07. zabilježena prisutnost spora

-Jurandvor na dan 03.07. ostvarena nova infekcije

-Vinodol na dane 29.06., 01., 02., 03. i 06.07. ostvarene nove infekcije

– Rab na dane 01.i 02.07. ostvarene nove infekcije

– Mali Lošinj zadnje ostvarenje infekcije 24.06. i 02.07.

– Cres (Batajna) na dan 02.07. ostvarena infekcija

– Cres (Sv.Šimun) na dan 03.07. zabilježena prisutnost spora

VODITI RAČUNA O RAZMACIMA IZMEĐU TRETRANJA OVISNO O ZADNJE IZVRŠENOJ ZAŠTITI I PRIMJENJENOM PRIPRAVKU

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI, OSTVARENE NOVE INFEKCIJE

– Cres (Sv.Šimun) na dan 03.07. ostvarena infekcija

– Vinodol uvjeti za infekciju ostvareni na dan 03.07.

– Malinska – na dan 03.07. mogućnost infekcije 73%

– Rab zadnje ostvarena infekcija 20.06.

– Cres (Batajna) zadnje ostvarena infekcija 21.06.

– Mali Lošinj zadnje ostvarena infekcija 20.06.

– Vrbnik GP- zadnje zabilježena infekcija 21.06.

– Vrbnik SP- zadnje zabilježena infekcija 10.06.

CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

– Cres od 26.06. nema zabilježenih uvjeta za infekcije

– Malinska zadnje ostvarena blaga do umjerena infekcija ostvarena 21.06.

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

– Malinska – na dan 03.07. blaga infekcija 53%

– Cres na dan 03.07. blaga infekcija 69%

ANTRAKNOZA VINOVE LOZE

(Elsinoe

ampelina)

 

– Malinska  od 01. do 03. 07. zabilježena prisutnost spora

– Cres – na dan 03.07. moguća prisutnost spora

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

– Vinodol rizik od infekcije na dane 29.06., 01., 02.,03. i 06.07.

– Rab rizik za infekciju na dane 29. i 30.06. i 02.07.

– Mali Lošinj rizik od infekcije 24.06. i 02.07.

– Vrbnik GP  rizik ostvaren na dane 29.06., 01., 02. i 03.07.

– Vrbnik SP od 22.06. nema ostvarenog rizika za razvoj bolesti

– Cres-Batajna od 20.06.nema ostvarenog rizika za razvoj bolesti

– Jurandvor od 11.06. nema ostvarenog rizika za razvoj bolesti

– Malinska na dan 04.07. rizik  10% (i Metos)

– Cres na dan 04.07. rizik 15% (iMetos)

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

tipični simptomi trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-osipani, osušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu

-krtost lista, mrvi se u ruci

U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST POSJEDNICI SU DUŽNI OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOINSPEKTORA!!!

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; (vidi obavijest od 29.05); 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja preporučamo provesti drugo tretiranje na lokalitetima utvrđene prisutnosti Vrbnik, Krk, Kastav, Vinodol, Zvoneća; PRIJE TRETIRANJA U ZATRAVLJENIM NASADIMA POKOSITI CVATUĆI PODRAST, TRETIRATI U VRIJEME KADA PČELE VIŠE NE LETE!!!
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
LOZIN TRIPS

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA: redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja. (vidi obavijest od 23.06.)

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

 

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

 

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

 

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista do 21.06. 2 lista / tjedno, od 20.06 za područje otoka Cresa a od 21.06. i za područje otoka Krka indeks rasta lista 3 / lista tjedno.

Vinogradare upućujemo na pregled nasada.

 

Zabilježene oborine prema podatcima agroklimatskih stanica:

 

LOKALITET

oborine

18./19.06.

mm/m²

oborine

20./21.06

mm/m²

 

oborine

25./26.06

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 1,1 mm 3,9 mm 0,3 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 1,9 mm 4,2 mm 1,5 mm
Jurandvor (Pinova) 3,1 mm 4,9 mm 0,1 mm
Porat (iMetos) 0,8 mm 3,8 mm 5,0 mm
Pavlomir (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 1,8 mm 2,4 mm 2,8 mm
Cres-Batajna (Pinova) 0,0 mm 1,7 mm 5,2 mm
Rab-Kampor (Pinova) 0,0mm 1,5 mm 4,6 mm
Lošinj (Pinova) 0,0mm 2,4 mm 10,0 mm

 

Nastavno na obavijest od 19.06.vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PREGLED STANJA / PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

I DALJE VRLO POVOLJNI UVJETI ZA RAZVOJ BOLESTI

-Vrbnik GP na dane 20., 21., 22.,23. i 24.06. ostvarene nove infekcije

-Vrbnik SP na dane 20.,21., i 22.06. ostvarene nove infekcije

-Malinska 21.06. završena inkubacija za sekundarnu ostvarenu 15.06.

-Jurandvor na dane 19.,20., i 24.06. ostvarene nove infekcije

– Vinodol na dane 19.,20.,21.,22.,23., 26.,27. i 28. 06. ostvarene nove infekcije

– Rab na dane 19.,20.,23.,24.,25.,26. i 27.06. ostvarene nove infekcije

– Mali Lošinj i Cres ostvarene nove infekcije na dane 19.,20., i 24.06.

-Cres-završetak inkubacije za infekciju 15.06. (iMetos)

VODITI RAČUNA O RAZMACIMA IZMEĐU TRETRANJA OVISNO O ZADNJE IZVRŠENOJ ZAŠTITI I PRIMJENJENOM PRIPRAVKU

 

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

I DALJE VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI, OSTVARENE NOVE INFEKCIJE

– Vinodol uvjeti za infekciju ostvareni 21.06.

– Rab uvjeti za infekciju ostvareni 20.06.

– Cres ostvarena infekcija na dane 21.06.

– Mali Lošinj na dane 19 i 20.06. ostvarene infekcije

– Malinska – na dan 21.06. ostvarena infekcija

– Vrbnik GP-na dan 21.06. ostvarena infekcija

– Jurandvor infekcija ostvarena na dane 19.,20.i 21.06.

– Cres infekcija ostvarena na dane 20.,21.,i 25.06. (iMetos)

 

CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

– Cres ostvarena blaga infekcija 21.06.

– Malinska blaga do umjerena infekcija ostvarena 21.06.

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

– Malinska – na dan 21.06. ostvarena blaga do umjerena infekcija

– Cres na dan 21.06. ostvarena umjerena do jaka infekcija, na dan 25.06. ostvarena blaga do umjerena infekcija

ANTRAKNOZA VINOVE LOZE

(Elsinoe

ampelina)

– Cres-uvjeti za jaku infekciju na dane 21.i 26.06.

– Malinska – prisutnost spora na dane 21.i 22.06.

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

– Vinodol rizik od infekcije na dane 19., 20., 21.i 26.06.

– Rab rizik za infekciju na dane 20., 21.,23., 24. i 25.06.

– Mali Lošinj rizik na dane 19., 20. i 24.06.

– Vrbnik GP  rizik na dane 19., 20., 21., 23. i 26.06.

– Vrbnik SP rizik na dane 20.,21. i 22.06.

– Cres rizik na dane 19.i 20.06.

– Malinska na dan 22.06. rizik  80% (i Metos)

– Cres na dan 22.06. rizik 64% (iMetos)

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

tipični simptomi trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-osipani, osušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu

-krtost lista, mrvi se u ruci

U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST POSJEDNICI SU DUŽNI OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOINSPEKTORA!!!

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; (vidi obavijest od 29.05)
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
LOZIN TRIPS

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA: redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja. (vidi obavijest od 23.06.)

 

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

 

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

 

Rezultati projekta Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na SZB dostupni na web adresi: https://rezistentnost-szb.hr/.

 

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

Temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) NN 72/2007. (NAREDBA), u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja ovog korova, podsjećamo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama DA SU OBVEZNI REDOVITO U TIJEKU  SEZONE U VIŠE NAVRATA PROVODITI MJERE UKLANJANJA AMBROZIJE.

Ambrozija predstavlja javno zdravstveni problem zbog produkcije velike količine polena koji kod osjetljivijih ljudi izaziva alergijske reakcije. VAŽNO JE POČETI UKLANJATI AMBROZIJU PRIJE POČETAKA CVATNJE. Kako bi što je moguće više usporili širenje ovog invazivnog korova na našem području APELIRAMO NA SVE VLASNIKE ZEMLJIŠTA, KORISNIKE I OVLAŠTENIKE KORIŠTENJA I UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM da ambroziju uklanjaju, kada je to moguće, MEHANIČKI, čupanjem zajedno sa korijenom. Po potrebi, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke (VIŠEKRATNA KOŠNJA) ili kemijske mjere suzbijanja. Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih Naredbom provode poljoprivredna, šumarska i fitosanitarna inspekcija.

Podsjećamo da su korisnici potpora dužni su poštivati zahtjeve Višestruke sukladnosti (SMR) i Dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) na svim površinama u svom korištenju. Prema GAEC 6. Upravljanje žetvenim ostacima i  sprječavanju zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom poštivati obvezu uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med), višegodišnjih korova i drvenastih biljnih vrsta koje zarastaju poljoprivrednu površinu.

Korisnici Mjere 10, operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka visoke travnjačke vrijednosti, operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex), operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira,  dužni su uz uklanjanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), mehanički uklanjati i čivitnjaču (Amorfa fructicosa), cigansko perje (Asclepias syriaca L.), trnovitu dikicu (Xanthium spinosum L.) te obalnu dikica ( Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti)). Po izvršenom odstranjivanju neželjene vegetacije ispuniti evidenciju.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr