Obavijest proizvođačima koštićavog voća sa područja Gorskog Kotara

U nasadima šljiva prisutan je i dalje let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Ako je od zadnjeg tretiranja prošlo više od 14 dana potrebno je ponoviti zaštitu protiv navedenog štetnika.

Podaci o registriranim SZB u RH za ovu svrhu vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu(FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede:

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Za suzbijanje šljivinog savijača dozvoljena su sredstva: Affirm opti, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG, Decis 100 EC.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis