Obavijest vinogradarima

Nastavno na obavijest od 07.06 vinogradarima i dalje preporučamo redovito pratiti zdravstveno stanje u nasadima uz redovito provođenje zaštite novog porasta vodeći računa o razmacima između tretiranja i mogućem ispiranju. Količine oborina zabilježene u proteklih tjedan dana (Vinodol 35,5 mm/m2, Grižane 24,3 mm/m2, Bakar 59,3 mm/m2, Zvoneća  57,5 mm/m2, Vrh-Krk 17,7 mm/m2, Vrbnik 40,8 mm/m2, Jurandvor 34,2 mm/m2,  Kampor 104,4 mm/m2, Supetarska Draga 114,6 mm/m2,  Lun 96,4 mm/m2, Lošinj 20,4 mm/m2, Punta Križa 52 mm/m2 ).

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (Plasmopara viticola) -sa 13/14.06. velika vjerojatnost ostvarenja novih infekcija;  preporučamo primjenu fungicida sistemičnog načina djelovanja; paziti na razmake između 2 tretiranja registrirani pripravci na: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .; (ili izbor fungicida u obavijesti od 07.06.); 

PEPELNICA VINOVE LOZE (Uncinula necator)- BILJEŽIMO VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI !!!; posebno osjetljive tek razvijene bobice; -na dane 03.06., 08.06. i 09.06. velika vjerojatnost ostvarenja infekcije ; i dalje preporučamo primjenu fungicida sistemičnog načina djelovanja; registrirani pripravci na: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .; (ili izbor fungicida u obavijesti od 07.06.).;

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE (Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: NEZARARAŽENO PODRUČJE – REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME; Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, br. 48/18 i 63/19) i Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze; 

AMERIČKI CVRČAK (Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE

MATIČNI NASADI; PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU;

-TRENUTNO AKTUALNO PRAĆENJE RAZVOJA LIČINKI I SUZBIJANJE (tretiranje preporučamo obaviti najkasnije do kraja tjedna)

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, br. 48/18 i 63/19) i Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA;

kako se na lokalitetima sa niskom populacijom štetnika ličinke teže pronalaze (naše područje) upozoravamo da smo u sezoni 2023. (kao i prethodne 2022. i 2021.) na lokalitetu Kimpi (Krk) bilježili nešto višu populaciju imaga tijekom rujna;

-tijekom rujna sezone 2023. i 2022. bilježili smo lagano povećanje ulova imaga na lokalitetu Vrbničkog polja;

– radi održavanja populacije niskom u nasadima polja Kimpi, Vrbničkog polja i Vinodola preporučamo provesti tretiranje do kraja ovog tjedna

– nadalje američki cvrčak zabilježen u proteklim sezonama i na lokalitetu Zvoneća, Kastav, Matulji i Opatija pa i natom području preporučamo provesti tretiranje tijekom slijedećeg tjedna (pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

ZELENI LOZIN CVRČAK (Empoasca vitis) PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM LOVKAMA I/ILI PREGLED NALIČJA LISTA NA PRISUTNOST ŠTETNIKA; PREMA POTREBI SUZBIJANJE!!!

NA VEĆINI LOKALITETA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI;

(pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

PEPELJASTI G. MOLJAC (L. botrana) -nastavak praćenja imaga (feromonske lovke); na kontrolnim punktovima bilježimo prisutnost ispod praga štetnosti

ŽUTI G. MOLJAC  (E. ambiquella) -nastavak praćenja imaga (feromonske lovke); na kontrolnim punktovima bilježimo prisutnost ispod praga štetnosti

PREGLED INSEKTICIDA REGISTRIRANIH NA VINOVOJ LOZI (izvor FIS-baza na dan 17.06.2024.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
 

 

cipermetrin

 

CYTHRIN MAX;

CYPGOLD

 

kontaktno, želučano

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, grozdov savijač, cigaraš
 

deltametrin

 

DECIS 2,5 EC

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, američki cvrčak
 

deltametrin

DECIS 100 EC;

SCATTO;

ROTOR SUPER; DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, cvrčci
 

flupiradifuron

 

SIVANTO PRIME

 

sistemično

lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, medeći cvrčak, filoksera, štitaste uši, lisne uši
 

 

esfenvalerat

 

 

SUMIALFA 5 FL

 

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, lozina zlatica, američki cvrčak, medeći cvrčak
 

tau-fluvalinat

 

MAVRIK FLO;

EVURE

kontaktno, želučano lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, medeći cvrčak, lozin trips, crveni voćni pauk, žuti lozin pauk, k. grinja, grinja
 

 

 

masne kiseline kalijeve soli

 

 

 

 

FLIPPER

 

 

kontaktno

 

zeleni lozin cvrčak, američki cvrčak, smokvin crvac, šljivina štitasta uš, vunasta lozina uš, lisne uši, filoksera, kalifornijski trips, koprivina grinja, crveni voćni pauk
piretrini ABANTO;

DIREKT GREEN;  KRISANT EC; PYREGARD; PIRECRIS

kontaktno, želučano američki cvrčak,

cvrčak

 

piretrini

 

ASSET FIVE

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,

cvrčci, američki cvrčak

esfenvalerat PLINTO kontaktno, želučano pepeljasti grožđani moljac; grozdov savijač
azadiraktin NEEMIK TEN regulator rasta i razvoja, sistemično američki cvrčak, cvrčci, tripsi
emamektin benzoat AFFIRM

 

kontaktno, želučano pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
 

spinosad

 

LASER

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
 

tebufenozid

 

MIMIC

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
 

abamektin

 

VERTIMEC 018 EC* Registracija važi do

30.04.2024.

Krajnji rok za prodaju zaliha 31.10.2024.

Krajnji rok za primjenu zaliha 31.10.2025.

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,crveni voćni pauk, žuti lozin pauk, koprivina grinja

 PREGLED INSEKTICIDA REGISTRIRANIH NA VINOVOJ LOZI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI (izvor FIS-baza na dan 17.06.2024.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
 

 

 

masne kiseline kalijeve soli

 

 

 

 

 

FLIPPER

 

 

 

kontaktno

 

zeleni lozin cvrčak, američki cvrčak, smokvin crvac, šljivina štitasta uš, vunasta lozina uš, lisne uši, filoksera, kalifornijski trips, koprivina grinja, crveni voćni pauk
piretrini ABANTO;

DIREKT GREEN; KRISANT EC; PYREGARD; PIRECRIS

kontaktno, želučano američki cvrčak, cvrčak
 

piretrini

 

ASSET FIVE

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,

cvrčci, američki cvrčak

azadiraktin NEEMIK TEN regulator rasta i razvoja, sistemično američki cvrčak, cvrčci, tripsi
 

spinosad

 

LASER

kontaktno pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BELTHIRUL;

BIOBIT WP;

DIPEL DF;

LEPINOX PLUS

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac

Redovito pratiti novosti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS).

Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Prije primjene SZB obvezno pažljivo pročitati uputu za uporabu i pridržavati se svih navedenih uputstava, ograničenja, upozorenja te mjera zaštite zdravlja i okoliša!

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis