Farm audit trening – Climate Farm Demo (CFD) projekt

Tijekom travnja projektni tim CFD Hrvatska organizirao je tri treninga za klimatske savjetnike iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede pri Ministarstvu poljoprivrede u svezi organizacije i provedbe Farm audita zbog mjerenja ugljičnog otiska odnosno emisije stakleničkih plinova na pilot demo farmama (PDF). Treninzi su se održali u Šibeniku za savjetnike iz DNŽ, SDŽ, ZDŽ, ŠKŽ i LSŽ, zatim u Novoj Gradiški za savjetnike iz VSŽ, OBŽ, VPŽ i BPŽ te u Zagrebu za savjetnike iz BBŽ, KKŽ, SMŽ, VŽ, MŽ, KZŽ,ZGŽ, PGŽ i GZG.

Farm audit trening u Šibeniku 11. 4. 2024.

Savjetnici su upoznati s učincima klimatskih promjena u svijetu te klimatskim prognostičkim modelima u kratkoročnom (2021.-2040.), srednjoročnom (2041.-2060.) i dugoročnom (2080.-2100.) periodu. Pojednostavljeno, svijet će se suočiti s dramatičnim promjenama ako u skorije vrijeme ne dođe do drastičnih promjena u smanjenju emisija u energetskom, transportnom i poljoprivrednom sektoru te u izravnim industrijskim procesima i gospodarenju otpadom. Pri tome je naglasak stavljen na važnost emisija stakleničkih plinova koje proizvode poljoprivredna gospodarstva. Primjerice poljoprivreda u Republici Hrvatskoj (RH) je sveukupno proizvodila oko 4,4 milijuna tona CO2 /godišnje 1990. dok su mjerenja iz 2021. pokazala da su ugljične emisije u hrvatskoj poljoprivredi pale na 2,7 milijuna tona CO2 /godišnje što ostavlja prostora za različite interpretacije tih promjena od činjenice da se dio naših poljoprivrednika zaista uključio u zeleno-digitalnu tranziciju u smislu postizanja klimatskih neutralnih farmi do spoznaje da se također u tom promatranom periodu u određenoj mjeri smanjila poljoprivredna djelatnost u RH.

Farm audit trening u Novoj Gradiški 15. 4. 2024.

Na treninzima je demonstriran rad na programu odnosno ugljičnom alatu Farm Carbon Calculatoru putem kojeg će se mjeriti ugljične emisije na PDF. Nakon završenog audita na PDF, savjetnici će izraditi u dogovoru sa svojima poljoprivrednikom Plan prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena u poljoprivredi (dalje Plan) za svaku odabranu PDF te će poljoprivrednik slijediti taj Plan tijekom trajanja projekta i pokušati smanjiti prvotno izmjerenu ugljičnu emisiju. Taj Plan sadržavat će mjere koje se nalaze unutar tematskih područja koje su navedene unutar CFD projekta, a to su ovisno o glavnoj djelatnosti na PDF-u jedna ili više slijedećih mjera: upravljanje travnjacima, proizvodnja stočne hrane, upravljanje usjevima, zdravlje tla i bioraznolikost, agrošumarstvo i odnos prema krajoliku, upravljanje energijom/vodom i stadom, proizvodnja bioplina, skladištenje i razbacivanje gnojiva, aditivi za smanjenje metaboličke emisije metana i mehanizme nagrađivanja. Naime, glavni cilj cijelog projekta je da se do završetka projekta (2029.) postigne smanjenje ugljičnih emisija na svakoj PDF za barem 30%.

Farm audit trening u Zagrebu 19. 4. 2024.

Na kraju treninga savjetnici su upoznati sa smjernicama kako planirati, organizirati i provesti demonstracijski događaj (demo-događaj) na PDF-a. Naime, obveza svake PDF i pripadajućeg savjetnika je da se tijekom trajanja projekta organiziraju 3 demo-događaja odnosno 75 demo događaja na svih 25 PDF-i koje je RH registrirala na online platformu CFD projekta (www.climatefarmdemo.eu). Sveukupno na nivou cijelog CFD projekta i svih 81 partnera (EU-27, Švicarska, Srbija i UK) registrirano je 1500  PDF-i s konačnim ciljem od 4500 demo događaja koji će okupiti oko 250000 poljoprivrednika na nivou  cijelog projekta odnosno oko 2000 poljoprivrednika prisutnih na demo-događajima samo u RH do listopada 2029. Razumljivo da je pri tome komunikacija informacija i ideja o projektu, diseminacija i iskorištavanje rezultata koji će se postići tijekom procesa iznimno važna i traži uključivost svih aktera nacionalnih i EU AKIS platformi.

Farm audit trening u Zagrebu 19.04.2024.

U konačnici moramo zahvaliti kolegama savjetnicima kao i medijima, kreatorima politika te članovima znanstvene zajednice sa Sveučilišta koji su se priključili spomenutim treninzima na  aktivnom sudjelovanju u raspravama i izvrsnim pitanjima čime su bitno doprinijeli boljem razumijevanju trenutne klimatske politike i potrebe za brzim reakcijama koji će dovesti do smanjenja emisija stakleničkih plinova na PDF-a.

Nacionalni koordinator CFD projekta

dr. sc. Zlatko Tomljanović

Pripremi za ispis