Obavijest proizvođačima soje

Nakon sjetve, a prije nicanja soje moguće je primijeniti zemljišne herbicide i to na površinama zakorovljenim većinom jednogodišnjim uskolisnim korovima (koštan, muhari, svračica i dr.) i jednogodišnjim širokolisnim korovima (loboda, dvornik, ambrozija, šćir i dr).

Zemljišni herbicidi ne suzbijaju višegodišnje korove (slak, osjak, pirika, divlji sirak i dr.) pa se na površinama gdje dominiraju takvi korovi preporuča korištenje herbicida nakon nicanja kulture i korova.

Kritično razdoblje zakorovljenosti soje je od prve do treće troliske, što znači da u tom periodu korovi nanose najveće štete kulturi.

Neki od registriranih zemljišnih herbicida u soji su :  Dual gold 960 EC, Frontier X2, Dost 330 EC, Stomp Aqua , Sencor WG 70,Sencor SC 600, Scorpio 70 WG, Senat WG, Proman , Centium 36 CS, Koban 600, Chanon i dr.

Radi potpunog učinka na korove potrebno je kombinirati  neke od navedenih herbicida.

Za očekivani učinak ovih herbicida neophodna je dobra pred sjetvena priprema tla i optimalna količina oborina.

U slučaju većih količina oborina nakon primjene na lakšim tlima moguća su prolazna fitotoksična oštećenja mladih biljaka soje.

Na soji koja je u AGRONET zahtjevu označena i prijavljena za GAEC 8ne smiju se primjenjivati sredstva za zaštitu bilja .

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis