Održan prvi tečaj kroz intervenciju 78.01.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede započela je provedbu Intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja putem koje se provode edukacije za poljoprivrednike.
Sva poljoprivredna gospodarstva koja su kod podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe.

Uprava je na natječaju za provedbu Intervencije 78.01. prijavila 4 grupe strukovnog osposobljavanja za obavezne zakonske zahtjeve:

• IAKS mjere
• IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA
• EKOSHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja)
• PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska proizvodnja)

Prva izobrazba organizirana je za kombinaciju Eko sheme + Proizvodno vezana plaćanja za biljnu proizvodnju u Velikoj Gorici 7. rujna 2023. godine.

Veseli nas dobar odaziv poljoprivrednika jer se na ovom prvom tečaju okupilo njih 65, a organizacija i provedba tečajeva se nastavlja dalje u svim županijama.

 

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

Ana Jonke, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis