Obavijest proizvođačima uljane repice

Nakon provedene sjetve uljane repice, a prije nicanja kulture moguće je primijeniti zemljišne herbicide koji uspješno suzbijaju jednogodišnje korove. Za primjenu tih herbicida važna je dobra priprema zemljišta i dovoljna količina oborina.

Neki od zemljišnih herbicida koji se mogu primijeniti su:

Dual Gold  960 EC, Efica 960 EC, Butisan S, Kalif 480 SC, Kalif Mega, Reactor 360 CS, Clomate, Teridox 500 EC, Brasan  540 EC, Rapsan, Sultan 50 SC, Koban 600 i dr.

S obzirom na klimatske prilike ove jeseni za zaštitu usjeva od jesenskih štetnika u početku nicanja (repičina osa listarica i buhači) preporuka je koristiti sjeme tretirano insekticidom.

Optimalni utrošak škropiva je 200-300 l/ha.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr