Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka izravno iz sjemena

Od zadnje dekade mjeseca kolovoza do prvog tjedna rujna traju optimalni rokovi sjetve zimskog luka (pri uzgoju izravno iz sjemena) na području SZ Hrvatske.

Drugu polovicu proteklog kolovoza obilježio je četvrti ovogodišnji “toplinski val”: u danima 15.8.-27.8. 2023. gotovo svakodnevno smo u hladovini bilježili najviše dnevne vrijednosti temperature zraka u rasponu od 30,8° do 36,1°C (izuzev dana 17.8. kada je bilo “samo” 29,8°C – izmjereno u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu). Kiše nakon 10. kolovoza o.g. sve do 29.8. 2023. nije bilo, a onda je zadnja tri dana proteklog mjeseca kiša padala na svim mjernim mjestima, pa je izmjereno od 15,2 mm (Donja Dubrava) do 35,4 mm (Mursko Središće)! Vrlo je sparno, unatoč nesnosnom dnevnim temperaturama >30°C, u drugoj su polovici kolovoza prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka bile u rasponu 72,05-92,49 %. Na većini mjernih mjesta u Međimurju je tijekom kolovoza zabilježeno više oborina od očekivanog prosjeka, ali je pritom iznadprosječno toplo i vrlo sparno – vidi Tablicu 1.!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom proteklog kolovoza 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  90,6 mm 9.470 minuta 66,00 % 21,42°C
M. Središće 115,0 mm 10.585 minuta 82,21 % 21,15°C
Donja Dubrava 63,8 mm 21.085 minuta 76,89 % 21,49°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

 

Prvi rujanski dani su iznadprosječno topli, s najvišim temperaturama zraka u rasponu 24-29°C. Nadalje će biti suho, a narednog vikenda i početkom idućeg očekujemo rast temperatura zraka na vrijednosti 30°C! Pritom je temperatura tla s kraja kolovoza pala sa 27,6°C na vrijednosti 19,8°C do 20,4°C a kapacitet tla za vodu u istom razdoblju pada s vrijednosti 30,7 % na 22,1 % (na mjestu gdje je krajem kolovoza zabilježeno 35,4 mm)!

 

Uz dovoljno vlage u površinskim slojevima zemljišta, te dnevne temperature iznad 20°C, očekujemo brzo klijanje i nicanje usjeva zimskog luka!

 

Tablica 2. Neki mjerni podatci tijekom prvog tjedna mjeseca rujna 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju (do 7.00h na dan 07.9.2023.):

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 0,0 mm 720 minuta 19,19°C 68,00 %
Mursko Središće 0,2 mm 1.525 minuta 18,02°C 83,26 %
Donja Dubrava 0,0 mm 3.850 minuta 18,17°C 77,19 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca rujna u Međimurju očekujemo 87,3 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,7°C!

 

Osim prema potrebi preventivnog suzbijanja zemljišnih štetnika (npr. žičnjaka – Elateridae), veći problem u zdravstvenoj zaštiti usjeva zimskog luka je suzbijanje korova, nekih štetnika nadzemnih organa (npr. miner poriluka) i uzročnika biljnih bolesti (Peronospora, Botrytis)!

Svakako u usjevima zimskog luka iz sjemena treba provesti preventivno suzbijanje zimskih (bienalnih) sjemenskih korova, među kojima je u Međimurju dominantna vrsta Stellaria media (mišjakinja)! (npr. odlično se suzbija pre-em primjenom prije nicanja usjeva smanjene količine pendimetalina)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Naknadne primjene herbicida u usjevima luka iz sjemena (nakon nicanja usjeva i korova) (post-em) valja planirati i provoditi sukladno dominantnim korovnim vrstama, razvojnom stadiju usjeva luka, te selektivnosti i spektru djelotvornosti herbicida!

Važno: broj dopuštenih herbicida za suzbijanje širokolisnih korova u luku (post-em primjena) zadnjih se godina u našoj zemlji smanjio (npr. bromoksinil, oksifluorfen i linuron).

 

Utrošak škropiva prilagoditi vremenu primjene herbicida u usjevima luka (pre-em, ili post-em)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis