Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

U tijeku su pripreme za sjetvu uljane repice. Uvjeti za postizanje dobrih prinosa su: pravilna pripreme tla, odgovarajuća sjetvena norme i gnojidbe i zaštita protiv korova, bolesti i štetnika.

Suzbijanje korova u jesenskom roku u uljanoj repici može se provesti nekim od slijedećih herbicida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha     

 Vrijeme primjene

Dimetaklor Teridox 500 EC jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 2-4 listova repice
Napropamid Devrinol 45 FL jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2,5 Unošenje u tlo prije sjetve
 

Klomazon

 

 

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

Kalif 360 CS

Centium 36 SC

 

Kalif 480 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

 

 

jednogodišnji širokolisni

0,33

 

 

 

 

 

0,15-0,2

 

Pre –em

Klomazon

Metazaklor

 

Kalif Mega

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

3

 

Pre- em

Dimetenamid-p

Kvinmerak

 

Tanaris

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 1,5 Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova
Klomazon

Dimetaklor

 

Brasan 540 E

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 Pre –em
 

 

Metazaklor

Butisan S

 

Sultan 50 SC

 

Rapsan

jed,travni i širokolisni

jednogodišnji travni

 2

 

1,5-2

 

1,5

 

Pre-em ili u fazi od 1-4 lista

 

Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova

 

Petoksamid

 

Koban 600

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 4 listova repice
 

S-metolaklor

Dual gold 960 EC

Deflexo

Deluge 960 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

1,25-1,4

 

Pre -em

Pikloram Belkar jednogodišnji širokolisni 0,5 Od faze 6 listova repice

0,25+0,25 od 2 lista

Klopiralid Lontrel 72

Boss

Clap 300 SL

jednogodišnji  i višeg. širokolisni 170-200g 2-9 listova repice
Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda*

jedenog i višeg travni i širokolisni korovi  

2

nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova
Kizalofop-P Grasser

Quiz 5 EC

Pantera QT

pirika i jednogodišnji uskolisni

samonikle žitarice

0,6-1

0,7-2,5

primjena u jesen i proljeće do 8 listova usjeva
Propakizafop Agil 100 EC jednogodišnji i višegodišnji uskolisni te samonikla pšenica 0,8-2 d stadija razvoja 11 prema BBCH

*Samo za IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks.

 

Proizvođači koji žele osigurati početnu zaštitu protiv jesenskih štetnika; crvenoglavi repičin buhač, kupusni buhača i  raniji napadi repičina osa listarica, mogu koristiti sjeme tretirano insekticidom.

Upozoravamo sve  proizvođači da nakon  nicanja usjeva vršiti pregled na prisutnost buhača i repičine osice  jer u ranim fazama razvoja  repice može prouzročiti veće štete, osobito ako vlada toplo vrijeme .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

 Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis