Obavijest ratarima

Toplo vrijeme pomaklo je rokove sjetve ozimina bliže zimi, sunčani dani  i relativno tople noći provociraju rast kako kulturnih  biljaka  tako i korovnih.

U ozimim usjevima u jesen najčešće se javljaju travni korovi-divlja zob, mišji repak, vlasnjača, slakoperka i dr, i širokolisni- mišjakinja, broćika priljepača, mrtva kopriva, kamilica i dr.

 Nakon sjetve, prije nicanja u ozimim usjevima mogu se primijeniti herbicidi koji su u tlu djelotvorni jedan duži period te tako čuvaju ozime žitarice od korova  sve do ranog proljeća. Za suzbijanje širokolisnih i travnih korova mog se primijeniti slijedeći herbicidi: Sharpen 330 EC, Pendus 330 C, Filon 80 EC, Legacy plus i dr.

Primjena navedenih sredstava moguća je i u nešto kasnijim fazama nakon nicanja usjeva, pa do početka busanja.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis