Utjecaj pravilne rezidbe i pravilne gnojidbe na postizanje visokih uroda i povećanja udjela prve klase plodova

Dana 24. veljače 2023. u Peklenici (Međimurska županija), u voćnjacima Fortuna agro d.o.o. održana je demonstracijska aktivnost: „Utjecaj pravilne rezidbe i pravilne gnojidbe na postizanje visokih uroda i povećanje udjela prve klase plodova.“

Cilj demonstracije bio je objasniti važnost poznavanja svih čimbenika kojima možemo utjecati na povećanje uroda i povećanje udjela prve klase plodova, a to su:

  1. Poznavanje fiziologije obnove rodnog drveta na jabuci kako bi tijekom cijelog vijeka rađanja voćnjaka postizali visoke uroda visoke kvalitete.
  2. Poznavanje vrsta rodnog drveta, njegove kvalitete i načina obnove i stvaranja.
  3. Prilikom izvođenja rezidbe, važnost utvrđivanja i planiranja rodnog drveta za tri godine unaprijed. (2023., 2024., 2025.)
  4. Utjecaj načina i jačine rezidbe na rast mladica koje će biti potrebne za obnovu rodnog drveta u narednim godinama ( 2025., 2026.,…)
  5. Planiranje i usklađivanje opterećenja i potrebe prorijede kako rezom tako i ostalim načinima za tekuću godinu i za narednu godinu (2023./24.)
  6. Utvrđivanje potrebe za vrstom i jačinom proljetne prihrane kako bi se osigurao optimalni rast i obnova rodnog drveta u narednim godinama.

Demonstracijska aktivnost započela je projekcijom prezentacije o fiziologiji obnove rodnog drveta i fotografija iz međimurskih voćnjaka snimljenih u tijeku par zadnjih godina iz  kojih je vidljivo kako greške u rezidbi i gnojidbi, tako i pozitivni primjeri u podizanju tehnologije rezidbe i gnojidbe utječu na količinu i kvalitetu uroda.

Nakon prezentacije sudionici su izašli u nasade te su na nekoliko sorata (Topaz, King rot delicious, Idared, Crimson crisp, Gala) sudjelovali u demonstraciji rezidbe i provedbe planirane obnove rodnog drveta. Nastojalo se objasniti kako krupnoća i kvaliteta plodova najviše ovisi o kvaliteti rodnog drveta, te na konkretnim primjerima svake sorte objasniti sve gore navedene čimbenike kojima utječemo kako na količinu tako i na kvalitetu uroda. Neki od sudionika i sami su se okušali u rezidbi na sortama koje inače ne posjeduju u svojim nasadima.

 

Također na dijelu nasada objašnjen je značaj „klik“ sistema rezidbe i fiziologija tog načina rezidbe u podizanju vrlo gustih novih nasada visokog i jako uskog vretenastog grma sa novim ekološki prihvatljivim sortama što slijedi u narednoj obnovi nasada. Samo na prikazane načine moći ćemo konkurirati količinom i kvalitetnom na tržištu i sačuvati ekonomski održivu proizvodnju.

 

Adrian Horvat, dipl. ing. agr.

 

 

Pripremi za ispis