Obavijest vinogradarima

Kako na nekim lokalitetima još uvijek traje rezidba vinove loze, savjetujemo vinogradarima da uklone sve bolesne i sumnjive trsove. Od bolesti se može uočiti ESKA, EUTIPOZA (sušenje krakova trsa), PETRIJEVA BOLEST. Nakon uklanjanja takvih sumnjivih oblika bolesti, moguće je primijeniti preparat VINTEC koji je na bazi gljivice Trichoderma atroviride soj SC1.

VINTEC se primjenjuje za gore navedene bolesti u količini 0,2 kg/ha uz utrošak vode od 100 do 200 L/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon rezidbe na mjestu reza u fazi mirovanja vinove loze. Za postizanje bolje učinkovitosti sredstvo je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10°C uz relativnu vlagu zraka od 70%. Rane od rezidbe moraju biti dobro prekrivene škropivom.

Ako se uoče i simptomi crne pjegavosti (Phomopsis viticola) potrebno je takve lucnjeve orezati i iznijeti iz nasada.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Pripremi za ispis