Obavijest za sve posjednike vinove loze o mjerama za sprečavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18 i NN 63/19) svi posjednici vinove loze obavezni su provoditi mjere za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze.

Propisane mjere navedenom Naredbom su:

  • Sustavno pregledavati biljke domaćina radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom
  • Uklanjanje oboljelih trsova s korijenom koji pokazuju simptome karakteristične za fitoplazne.
  • Sustavno praćenje pojave američkog cvrčka vizualnim pregledima vizualnim pregledom naličja listova vinove loze ili metodom otresanja od sredine svibnja, te odraslih oblika postavljanjem žutih ljepljivih ploča početkom srpnja
  • Zapuštene vinograde privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ih redovito obrađivati i održavati ili krčenje zapuštenih vinograda ako se redovito ne obrađuju i održavaju
  • Uništavanje obične pavitine (Clemati vitalba).
  • Suzbijanje američkog cvrčka:
  • U zaraženom i sigurnom području (demarkiranom području), u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze;
  • U nezaraženom području, u vinogradima u kojima se utvrdi njegova prisutnost, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze.

 

Sukladno navedenoj Naredbi ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

 

Odrasli oblik američkog cvrčka

 

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

VAŽNO!

Posjednici vinove loze obavezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede te uoče li simptome koji upućuju na zarazu zlatnom žuticom odmah obavijestiti fitosanitarnog inspektora ili Hrvatsku agencija za poljoprivredu i hranu te službenike Uprave za stručnu podršku, Ministarstva poljoprivrede.

 

Simptomi na lišću kod bijelih sorata

 

Simptomi na lišću kod crvenih sorata

 

Pripremi za ispis