Poljoprivredno okolišna načela u praksi

  • 31500 Našice, J.J. Strossmayera 3
  • 18. srpnja 2019.
  • 09:00 do 15:00

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Poljoprivredno okolišna načela u praksi

31500 Našice, J.J. Strossmayera 3

09:00 do 15:00
18. srpnja 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Poljoprivredno okolišna načela u praksi

31500 Našice, J.J. Strossmayera 3

09:00 do 15:00
18. srpnja 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Poljoprivredno okolišna načela u praksi (2019-84-01-06-14-0022)
Mjesto: J.J. Strossmayera 3, Zgrada FINA, 31500 Našice
Predavači: Ivana Jurišić, Ivica Lovrinčević, Katica Maras, Judita Gerber, Juraj Klarić, Snežana Numanović, Ruža Skenderović, Maja Međurečan, Marija Kuprešak

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
18.07.2019. 09:00-15:00 20 10

Tečaj u tijeku!