Shop

Katalog modela pokrića varijabilnih troškova za 2022. godinu

Opis

Na većini poljoprivrednih gospodarstava proizvodi se veći broj proizvoda iz biljne i stočarske proizvodnje. Ostvarenje dohotka odnosno dobiti, temeljni je cilj poslovanja poljoprivrednih gospodarstava. Ono ovisi o nizu čimbenika u svakom proizvodnom procesu i različit je u pojedinim proizvodnim sustavima. Bitno je naglasiti da se u proizvodnom procesu u svakoj gospodarskoj grani pa tako i poljoprivredi, kombiniranjem različitih inputa može proizvesti određena količina proizvoda za podmirenje vlastitih potreba i za tržište…

PREUZMITE KATALOG

Katalog modela pokrića varijabilnih troškova za 2022. godinu

Download