Shop

Načela dobre poljoprivredne prakse

Opis

Danas se pitanje zaštite okoliša veže uz sve sektore gospodarstva, a time jasno i uz poljoprivredu kao djelatnost u najizravnijem doticaju sa okolišem. I sada su u hrvatskom zakonodavstvu kroz razne pravne akte utvrđeni mehanizmi i mjerila zaštite okoliša i dobrobiti životinja te za većinu u ovoj publikaciji spomenutih preporuka i smjernica postoji i pravna obveza za provođenje istih, odnosno, već su od prije postavljene norme kojih se treba pridržavati.

PREUZMITE BROŠURU

Načela dobre poljoprivredne prakse

Download